Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементСтратегічне бачення

Стратегічне бачення складається з трьох основних компонентів, які можна охарактеризувати трьома запитаннями:

1 компонент — Хто ми є? (теперішній стан громади);

2 компонент — Як зміни чекають на нас? (вплив різних факторів на розвиток громади);

3 компонент — Куди ми прямуємо? (якою ми бачимо громаду в майбутньому).

Отже, відштовхуючись від цих тверджень сформулюємо стратегічне бачення м. Чорткова.

Хто ми є?

Чортків — стародавнє містечко зі своїми традиціями та звичаями, яке знаходиться на перетині туристичних та транспортних шляхів і сприятливе для всебічного розвитку малого сектору бізнесу і туризму.

Як зміни нас чекають?

Високі темпи глобалізації, загальнонаціональний ріст економіки, посилення конкуренції з боку інших міст, притік інвестицій, можливе погіршення екології, розвиток МСБ, збільшення к-сті туристів, Euro-2012.

Куди ми прямуємо?

Чортків — екологічно безпечне європейське містечко з високим рівнем життя населення, з високим рівнем ділової активності (потужний розвиток МСБ, зокрема, будівельної, харчової, легкої промисловості). Туристично привабливий регіон.

Отже, на основі стратегічного бачення та проведених аналізів (АВС та PEST) розроблятимемо стратегічні напрями та орієнтири розвитку даної локальної громади.

Ми визначили чотири основні сфери найбільшого впливу на розвиток громади (стратегічні напрями):

розвиток МСБ;

розвиток туризму;

покращення рівня життя населення;

вдосконалення ф-ції організації (стосовно ОМС).

Отже, розпочнемо зі стратегічного напряму — «Вдосконалення ф-ції організації». Мається на увазі покращення рівня менеджменту у органах місцевого самоврядування (зокрема, у комунальній власності).

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Вдосконалення ф-ції організації | Створення Комітету стратегічного управління (дорадчий орган)

Створення при міській раді Ради підприємців

Підвищення кваліфікації персоналу

| 1

2

3

Стратегічна ціль 1: Вдосконалення процесу стратегічного управління розвитку м. Чортків

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Вдосконалення ф-ції організації | Проведення інвентаризації наявної комунальної власності та її ринкова оцінка

Створення комп’ютеризованої бази даних по комунальній власності

Реалізація комплексу заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості об’єктів комунальної власності (права власності, стан та ін.)

Реєстрація web-сторінки, яка міститиме повну інформацію про об’єкти інвестування в ком. власності

Стратегічна ціль 2: Реформування управління комунальною власністю

Першочерговим до виконання є стратегічний напрям — «Розвиток малого та середнього бізнесу». Адже саме ця складова буде основним джерелом надходжень для реалізації стратегічних цілей напрямку «Покращення рівня життя населення».

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Розвиток малого та середнього бізнесу | Створення бізнес-асоціацій, партнерств

Лобіювання (в законних рамках) інтересів представників МСБ на місцевому та національному рівнях

10. Проведення щоквартальних конференцій за участі представників бізнесу та влади

Стратегічна ціль 3: Сприяння розвитку партнерства та співробітництва між представниками МСБ та органами влади

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Розвиток малого та середнього бізнесу | 11. Визначення пріоритетних напрямів інвестування

12. Ліквідація проявів бюрократизму та корупції в органах влади та ревізійних органах (ДПІ, КРУ)

13. «Прозорі схеми» відчуження комунальної власності, проведення аукціонів

14. PR-кампанії міста серед потенційних інвесторів (зокрема серед населення, яке перебуває на сезонних роботах за кордоном)

15. Створення інформаційної бази даних по місту Чортків (потенційні об’єкти інвестування, наявність та ціна земельних ділянок, проекти підприємств)

Стратегічна ціль 4: Покращення ділової активності міста ,залучення інвестицій

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Розвиток малого та середнього бізнесу | Сприяння поверненню заробітчан (за рахунок реалізації стр. цілей 1,2 );

Комплекс заходів щодо збільшення випускників ВУЗів, зокрема ПТУ (фінансування, рекламна кампанія, забезпеченість робочими місцями, місцями проходження практики)

Вдосконалення роботи Центру зайнятості (вивчення попиту/пропозиції робочої сили, наявних вакансій та ін., розміщення на сайті)

Накладання зобов’язань на інвестора про забезпечення високого рівня зароб. плати та безпеки праці

Стратегічна ціль5: Забезпеченість підприємств трудовими ресурсами

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Розвиток малого та середнього бізнесу | Створення бізнес-інкубатора для підприємців-початківців

Створення Центру сприяння бізнесу (консультативні, аналітичні послуги, пільгове залучення коштів?)

22. Відкриття «Єдиного вікна», яке спростить

реєстрацію СПД

Стратегічна ціль 6: Допомога в розвитку бізнесу

Наступний стратегічний напрям — «Розвиток туризму»

Стратегічний напрям | Підцілі | Терміновість реалізації

Розвиток туризму | Визначити пріоритетні напрямки розвитку туризму

Сформувати команду, відповідальну за проведення PR- та маркетингових кампаній

Створення Центру туристичної інформації:

Створення та запуск web-сторінки «Чортків туристичний»

Видавництво друкованих (туристично спрямованих) видань

Створення електронної 3D-карти міста, яка міститиме туристичні обєкти

Стратегічна


Сторінки: 1 2 3 4 5