Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент4

Системний підхід при вивченні фізичної картини миру

У основі системного підходу до вивчення фізичної картини миру лежить необхідність людства чітко структурувати свої пізнання про навколишній світ. Людині завжди було властиво задаватися питанням про пристрій всього сущого. Найзрозуміліший і чіткий у визначеннях всього оточуючого підхід потрібен людству. І воно придумало систематизацію і розбиття на структури всього, що його оточувало. Системний підхід дозволив людству розбити все різноманіття явищ на певні класи, різні співтовариства - на системи. Він дозволив говорити про систему людських взаємостосунків, систему оподаткування, систему живлення в тваринному світі і т.д. Причому, кажучи про якусь систему, людина знаходила особливі закони, яким слідує ця система.

З'єднання методів системного аналізу з іншими науками, теорією інформації (обмін інформацією між системами), векторним аналізом в багатовимірному просторі полягання і синергетикою відкриває в цій області нові можливості. При дослідженні будь-якого об'єкту або явища необхідний системний підхід, що включає наступні основні етапи роботи:

  1. Виділення об'єкту дослідження від загальної маси явищ. Контур контур, меж системи, його основних частин, елементів, зв'язку з навколишнім середовищем. Встановлення мети дослідження: з'ясування структури системи, зміна і перетворення її діяльності або наявність тривалого механізму управління і функціонування. Система не обов'язково є матеріальним об'єктом. Вона може бути і уявним в мозку поєднанням всіх можливих структур для досягнення певної мети.
  2. З'ясування основних критеріїв для забезпечення доцільної або цілеспрямованої дії системи, а також основні обмеження і умови існування.
  3. Визначення альтернативних варіантів при виборі структур або елементів для досягнення заданої мети. При цьому необхідно врахувати всі чинники, що впливають на систему і всі можливі варіанти рішення проблеми.
  4. Складання моделі функціонування системи. Істотність чинників визначається по їх впливу на визначаючі критерії мети.
  5. Оптимізація режиму існування або роботи системи. Градація рішень по їх оптимальному ефекту, по функціонуванню (досягненню мети).
  6. Проектування оптимальних структур і функціональних дій системи. Визначення оптимальної схеми їх регулювання або управління.
  7. Контроль за роботою системи в експлуатації, визначення її надійності і працездатності. Встановлення надійного зворотного зв'язку за наслідками функціонування.

9.

Всі ці операції звичайно проводять повторно у вигляді декількох циклів, поступово наближаючись до оптимальних рішень. Після кожного циклу уточнюють критерії і інші параметри моделі. До теперішнього часу методи системного аналізу дозволяли робити якісні, часто не зовсім конкретні висновки. Після уточнення методів визначення потоків інформації ці методи дозволяють значно точніше прогнозувати поведінку систем і більш ефективно управляти ними. В кожній системі можна виділити окрему, більш менш складну инфосхему. Остання робить особливо помітний вплив на функціонування системи, на ефективність її роботи. Тільки облік инфоструктур дає можливість охопити цілісність системи і уникати вживання недостатньо адекватних математичних моделей. Найбільші помилки при ухваленні рішень роблять через відсутність обліку деяких істотних чинників, особливо обліку впливу инфопотоков. З'ясування питання взаємного впливу систем представляє складну задачу, оскільки вони утворюють тісно переплетену мережу в багатовимірному просторі. Наприклад, будь-яка фірма представляє собою зосередження елементів багатьох інших систем і ієрархії: галузеві міністерства, територіальні органи влади, страхові організації, і ін. Кожний елемент в системі бере участь в багатьох системних ієрархіях. Тому прогноз їх діяльності складний і вимагає ретельного інформаційного забезпечення. Таку ж багатоієрархічну будову мають, наприклад, клітки будь-якого живого організму

Специфіка сучасних картин миру може породити враження, що вони виникають тільки після того, як сформована теорія, і тому сучасний теоретичний пошук йде без їх целенаправляющего дії.

Проте такого роду уявлення виникають в результаті вельми збіглого розгляду сучасних і слідчих ситуацій. Більш глибокий аналіз знаходить, що і в сучасному дослідженні процес висунення математичних гіпотез може бути цілеспрямований онтологічними принципами картини миру.

8. Висновок.

Наука і майбутнє людства. Природознавство як сила цивілізації, що революціонізувала.

Один із старовинних девізів свідчить: "знання є сила" Наука робить людину могутньою перед силами природи. За допомогою природознавства людина здійснює своє панування над силами природи, розвиває матеріальне виробництво, удосконалює суспільні відносини. Тільки завдяки знанню законів природи людина може змінити і пристосувати природні речі і процеси так, щоб вони


Сторінки: 1 2