Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Географія
Реферат - Польша 6

природного газу з Катару, Нігерії, Норвегії і Алжиру.

Вугільна промисловість. Вугілля – основне джерело енергії для польської економіки. З видобутку вугілля П. в 2001 р займає 7-е місце в світі. Динаміка видобутку кам'яного вугілля (млн.т): 1990 – 148; 1994 – 134; 1998 – 117; 1999 – 112; 2000 – 110; 2001 – 102,0 млн т. (за Є.Кіцкі, доповідь 10.10.2002, Алчевськ). У експлуатації знаходяться родов. Нижньосілезького, Верхньосілезького і Люблінського кам’яновугільних басейнів. Осн. пром. значення має Верхньосілезький басейн. Нижньосілезький бас. – найбільш старий і відпрацьований, тому значення його меншає (розроблявся г.ч. до 1997 р.). Люблінський бас. освоюється. У 1975 було почато будівництво кар'єра “Белхатув" з проектною потужністю 40 млн. т вугілля на рік. У 1986 р. в П. діяло 69 шахт, більшість яких знаходилася на тер. Верхньосілезького пром. р-ну. Шахти високомеханізовані – понад 85% обсягу продукції добувалося в комплексно-механізованих лавах. Збагачення – в гравітаційних сепараторах, відсадочних машинах і флотацією. Реструктуризація гірничої галузі в П. триває з 1989 р. У 1993 р. існувала реальна загроза банкрутства галузі. В результаті реформи ліквідовано 29 шахт, понад 150 стволів, майже 3 тис. км виробок. Кількість видобувних лав зменшилася з 861 в 1989 р до 146 в 2002 р. Видобуток з лави збільшено з 863 т/добу (1989) до 2744 т/добу (2002). Державна дотація на реформу кам’яновугільної промисловості в 1998-2000 рр. склала 4358,8 млн злотих. В результаті реструктуризації чистий фінансовий результат (неттл) кам’яновугільної промисловості з 2001 року став позитивним. У 2003-2006 рр. прогнозується подальше зменшення видобутку вугілля до 100,6 млн т. на рік. Кількість діючих лав зменшиться до 93. До 2015 р. планується побудувати тільки одну нову шахту. Буре вугілля, що знаходиться передусім у західній і центральній Польщі, видобувається відкритим способом у Турошівському, Белхатівському, Конінському районах бурого вугілля. Намічене збільшення видобутку лігніту до 86 млн. т в 2015 р. для використанні на ТЕС [Энергобизнес. - 1999. - № 34. - С. 33-34].

Найбільша в країні вугільна шахта Пяст знаходиться в місті Нови-Берун, на південь від Катовіце; видобуток вугілля в ній ведеться з 1975. Запаси бурого вугілля (лігніту), яке добувається в центральному (Малінец, Адамув) і південно-західному (Турошув, Жари) районах Польщі, оцінюються в 14 млрд. т.

У паливно-енергетичному комплексі переважає виробництво твердих видів палива, головним чином, кам'яного вугілля. Їх частка становить по-над 75% (у розвинених європейських країнах — 25-26%). За видобутком вугілля Польща займає восьме місце у світі — 176 млн т (113 млн т кам'я-не і 63 млн т буре вугілля). Кам'яне вугілля видобувається у трьох кам'я-новугільних басейнах — Верхньосілезькому, Нижньосілезькому та Люб-лінському. Основним є Верхньосілезький басейн — 95% усього видобутку. Половина видобутку бурого вугілля припадає на Белхатувський басейн (Лодзинське воєводство), решту дають Конінський (Великопольща) та Ту-рошувський (Нижня Сілезія) басейни. Видобуток нафти незначний, близь-ко 300 тис. т, він зосереджений у Західній Польщі та Передкарпатті. Газ видобувається також в незначних кількостях — у Великопольщі та на При-карпатті. У Польщі є вісім нафтопереробних заводів — у Плоцку. Ґдан-ську, Ясло, Горлицях, Єдлічах, Тшебіні, Кендзіжині-Козлу та Чехови-чах-Длрдзичах. Найбільшими є Плоцкий та Ґданський заводи.

Виробництво електроенергії базується на вугіллі — 58%, у тому числі З9% на бурому вугіллі. Три енергетичні райони Польщі — Верхньосілезький, Белхатувсь-кий та Конінський виробляють більше половини електроенергії. Верхньосі-лезький (Сілезьке воєводство) — 22%, Белхатувський (Лодзинське воє-водство) — 20%, Коптський (Великопольща) — 11%. Електростанції пер-шого району працюють на кам'яному, двох останніх — на бурому вугіллі. Найбільші електростанції Верхньосілезького району розміщені у Рибніку, Явожні, Лацісках. Белхатувська електростанція є найбільшою тепловою електростанцією Європи та найбільшою в світі електростанцією, що пра-цює на бурому вугіллі.


Сторінки: 1 2