Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат з географії на тему:

Історико-географічні регіони світу

Між державами і територіями світу спостерігаються природні, господарські, етнічні та інші відмінності. До того ж, важко охопити всю повноту та багато-гранність суспільного і господарського життя планети одним поглядом. Тому для вивчення економічної та соціальної географії світу виділяють більш-менш одно-рідні історико-географічні регіони.

Найбільшими регіонами є частини світу. В межах частин світу виділяють менші регіони, які мають певну географічну єдність та спільність історичної долі. Так, у Європі традиційно виділяють Західну, Центральну та Східну Європу, а іноді ще Північну і Середземноморську. Країни Західної Європи за післявоєнні роки сформу-вались у сталу політичну єдність. Центральна Європа нині - група країн постсоціалістичної перехідної економіки, яка охоплює колишні соціалістичні країни Європи та молоді незалежні держави, що були республіками в складі СРСР (Ес-тонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Молдова). Східна Європа - це європейсь-ка частина Росії.

Азію поділяють на Північну (Сибір і Далекий Схід), Східну, Південно-Східну, Південну, Південно-Західну (або Близький та Середній Схід) та Центральну Азію. Території Південно-Західної, Південної та Південно-Східної Азії давно склались, і кожна охоплює країни, які тяжіють до відповідних географічних регіонів Азії. До Північної Азії належить азіатська частина Росії. До Східної Азії входять тери-торії країн Японії, КНДР, Республіки Корея, Китаю, Монголії, хоча з точки зору фізичної географії та історії Монголія і Західний Китай - це Центральна Азія. Нині до Центральної Азії входять також Казахстан, Узбекистан, Киргизька Республіка, Таджикистан та Туркменістан.

В Америці виділяють Англо-Америку (США і Канада) та Латинську Амери-ку, до якої входять країни материка Південна Америка, Центральної Америки та Вест-Індії.

Африка - це країни материка Африка. До Австралії та Океанії входять ма-терик Австралія та всі острівні держави і території Тихого океану.

Історико-географічні регіони світу мають різний рівень внутрішньої єдності. Якщо Західна Європа об'єднує досить однорідні країни в політичному і в госпо-дарському відношеннях, то, наприклад, Південно-Західна Азія - на сьогодні все ще поле політичного протистояння. Африка ж через величезні розбіжності куль-турного, політичного, економічного розвитку являє собою конгломерат з еко-номічно мало пов'язаних між собою країн.

Рівень внутрішньої єдності регіонів надзвичайно залежить і від природних особливостей (наявність рівнин, комфортність кліматичних умов, транспортна до-ступність тощо), і від спільності історичної долі, але головним є рівень сформованості регіональних ринків, активний обмін товарами і ресурсами, робочою силою, різноманітними послугами, що виникають в процесі географічного поділу праці.

Європа. В цій частиш світу знаходиться 45 незалежних держав (включаючи Росію) і одна колонія. Загальна площа Європи - понад 10 млн км2, населення - більш як 700 млн чоловік (див. табл. 1). Межа між Європою та Азією на фізичній карті досить умовно сприймається на політичній карті світу. Адже Росію, Туреч-чину, країни Закавказзя і навіть Казахстан, більшість територій яких знаходить-ся в Азії, звичайно розглядають в контексті європейських проблем.

Площа і населення основних регіонів світу, 2000 р.

Таблиця 1

Регіон |

Площа |

Населення

млн км2 % |

млн чоловік |

%

Весь світ * |

135,8 |

100,0 |

5600 |

100,0

1 Європа (разом з європейською

частиною Росії) | 10,0 |

7,4 |

702 |

12,6

Західна Європа |

3,7 |

2,7 |

382 |

6,8

Центральна Європа (колишні

соціалістичні країни Європи

; та колишні західні республіки

СРСР) |

2,0 |

1,4 |

173 |

3,1

Азія (разом з азіатською |

/

частиною Росії) |

44,5 |

32,8 |

3400 |

60,7

Південно-Західна Азія (разом

; з країнами Закавказзя) |

7,0 |

5,8 |

241 |

4,3

Центральна Азія |

4,0 |

3,0 |

54 |

1,0

Південна Азія |

4,5 |

3,3 |

1204 |

21,5

Південно-Східна Азія |

4,5 |

3,3 |

474 |

8,5

Східна Азія |

11,8 |

8,7 |

1407 |

25,1

Америка |

42,1 |

30,9 |

763 |

13,6

Англо-Америка |

21,5 |

15,8 |

290 |

5,2

Латинська Америка |

20,5 |

15,1 |

473 |

8,4

Африка |

30,3 |

22,3 |

707 |

12,6

Австралія та Океанія |

8,5 |

6,4 |

28 |

0,5

Найбільш значний вплив на економічні та політичні процеси в Західній Європі мають два міждержавні утворення: Європейське співтовариство (ЄС) та військово-політичний блок НАТО (Північноатлантичний воєнний пакт). Свого часу ор-ганізація НАТО виникла для оборони країн Європи і зони Атлантики. Цьому блоку протистояло воєнно-політичне угруповання соціалістичних країн - Варшавський пакт. Після ліквідації військового протистояння в регіоні більшість країн Цент-ральної Європи пішла по


Сторінки: 1 2