Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва

Потоковим виробництвом називається прогресивна форма організації виробництва, побудована на ритмічному повторенні узгоджених у часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розміщених у порядку проходження операцій технологічного процесу.

В основі організації потокового виробництва лежать принципи організації виробничого процесу (спеціалізації, прямоточності, безперервності, паралельності, ритмічності тощо).

Головні ознаки потокового виробництва:

за групами робочих місць закріплюється обробка чи складання виробу одного найменування чи строго обмеженої кількості виробів, які подібні за конструкцією і технологією;

робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу;

технологічний процес виготовлення виробу розбивається на операції і на кожному робочому місці виконується одна чи декілька подібних операцій;

предмети передаються з операції на операцію поштучно чи невеликими передавальними партіями відповідно до заданого ритму роботи потокової лінії;

спостерігається високий рівень механізації та автоматизації основних і допоміжних операцій через вузьку спеціалізацію робочих місць.

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, тобто група робочих місць, на яких здійснюється виробничий процес. Порівняльна характеристика основних видів потокових ліній, які уособлюють основні форми потокового виробництва, подано в табл. 1.

Особливості розрахунків однопредметних потокових ліній.

Одно-предметною називається потокова лінія, на якій проходять обробку вироби одного найменування, а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї детале-операції.

Вибір організаційних форм потокових ліній визначається тактом роботи ліній, ступенем синхронізації операцій технологічного процесу, рівнем завантаження робочих місць на лінії.

Найпоширеніші форми організації однопредметних ліній:

перервно-потокові лінії (прямоточні);

автоматизовані потокові лінії;

безперервно-потокові піші із застосуванням робочих чи розподільчих конвеєрів;

безперервно-потокові лінії з нерухомим об'єктом (стаціонарний потік).

Безперервно-потокові лінії широко використовують в складальних цехах масового і великосерійного виробництва. Вони характеризуються синхронізацією виробництва, безперервністю виробничого процесу, оскільки вироби не пролежують в очікуванні обробки, транспортування й контролю, а також рівномірністю виробництва.

Вихідними даними для розрахунку безперервно-потокових ліній є програма запуску продукції (Nзап) на лінію за розрахунковий період часу (місяць, добу, зміну), дійсний (Fд фонд часу, норми часу.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика основних форм потокового виробництва

Ознаки | Різновидності потокових ліній

Число найменувань предметів, закріплених за лінією | Однопредметні

(масово-потокові) | Багатопредметні

(серійно-потокові)

Ступінь безперервності руху предметів праці на лінії | Безперервно-потокові (синхронізовані) | Перервно-потокові (несинхронізовані) | Безперервно-потокові | Перервно-потокові | Групові

Без переналагодження | Із переналагодженням

Характер ритму (такту) | Регламентований | Вільний, який підтримується

робітниками | Регламентований |

Вільний, який підтримується робітниками

Вад транспортних засобів | Конвейєри.

Вища форма автоматична потокова лінія, роторна ДІЕЕШ | Транспортери, гравітацшш пристрої (скати, склюй) | Конвейєри.

Вища форма — автоматично переналагоджувальна потокова лінія | Транспортери, рольганга | Простий транспорт -візки, транспортери

Наявність внутрішніх запасів: технологічного транспортного оборотного страхового | +

+

-

+ | +

-

+

- | +

+

-

+ | +

-

+

- | +

-

+

-

Скорочена назва лінії | ОБПЛ | ОППЛ | ББПЛ | БППЛ | БГПЛ

Примітка: ОБПЛ - однопредметна безперервно-потокова лінія; ОППЛ - однопредметна перервно-потокова лінія; ББПЛ - багатопредметна безперервна потокова лінія; БППЛ - багатопредметна перервнопотокова лінія; БГПЛ - групова потокова лінія.

На лініях із пульсуючим конвеєром даний вид запасу відсутній.

Добова програма запуску (Nзап) визначається на основі заданої добової програми випуску (Nвип) за такою формулою:

де б - технологічні втрати, %.

Дійсний фонд часу потокової лінії визначається Ігри допомозі таких формул:

за зміну: Fдзм=Fk - Tп

за добу: Fддоб=(Fk - Tп) х S

за місяць, рік: Fдp(м)=(Fk - Tп) х S х Dроб

де Fk - календарний фонд часу роботи за зміну, хв; Тп – регламентовані перерви на відпочинок і профілактичні заходи за зміну, хв; S — число робочих змін за добу; Dроб - число робочих днів в місяці чи році.

Вихідним розрахунковим нормативом при проектуванні потокової лінії є такт (r), тобто інтервал часу міх запуском і випуском двох суміжних виробів на лінії.

Такт роботи лінії визначається за такою формулою:

При передачі виробів партіями з однієї операції на іншу визначається ритм потокової лінії (R) за такою формулою:

R = p x r

Де р - розмір передавальної партії виробів.

Для забезпечення єдиного такту чи ритму потокової лінії, при організації потокового виробництва проводять синхронізацію, тобто вирівнювання продуктивності по всіх операціях технологічного процесу. Таким чином,


Сторінки: 1 2 3 4 5