Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

на тему:

Дитячі модельні зачіски.

Модель 1

1. Стрижку починають із розподілу потиличної зони горизон-тальними проділами від вуха до вуха через маківку.

2. На маківці відділяють контрольне пасмо у формі ромба. Усі інші пасма стри-жуть радіальними проділами на рівні контрольного.

 

1-2

3-4. Наприкінці стрижки виконують «слайсинг» волосся всіх зон.

Модель 2

1. Стрижку починають виконувати з нижньопотиличної зони накладанням пасма на пасмо.

2. Волосся верхньопотиличної зони стрижуть за вертикальними проділами.

 

3. Переходять до скронь. Довжину першої сходинки визначають на рівні верхньої щелепи. Другу сходинку стрижки виконують на рівні середини вуха.

4. Чілку окантовують за прямою лінією.

Модель 3

1. Волосся розчісують.

2. Потім усе волосся збирають в один вели-кий хвіст на маківці і закріплюють прогумова-ною тасьмою.

3. Навколо хвоста біля основи обгортають декілька товстих стрічок у вигляді джгута для створення основи зачіски.

4. Хвіст поділяють на декілька пасом. Невелике пасмо в центрі залишають вільним а інше волосся обгортають навколо джгу-та зі стрічок, і закріплю-ють шпильками.

 

5. Центральне пасмо поділяють на декілька частин. Кожну з них ре-тельно скручують у джгутик і викладають зверху зачіски у вигляді різних візерунків, за-кріплюючи маленькими шпильками.

Модель 4

1. Волосся розчісують.

2. Усе волосся збирають в один хвіст праворуч від маківки і закріплюють прогумованою тасьмою.

3. Хвіст поділяють на чотири па-сма. Одне з них складають у ви-гляді петлі, його кінець обгортають навколо основи хвоста і закріплю-ють шпильками або невидимками.

4. Так само складають і за-кріплюють інші пасма.

Модель 5

1. Волосся розчісують.

2. Плетуть дві звичайні коси.

3. Одну з кіс укладають нав-коло голови через маківку і закріплюють шпильками.

4. Другу косу укладають так само, як і першу. Місце закріплення обох кісок має знаходитись на маківці. Для того, щоб зачіска мала наряд-ний вигляд, її можна прикра-сити квітами.

Модель 6

1. Волосся розділяють проділами, відчісують окремі пасма, зби-рають у хвостики.

2. Пасма закріплюють еластич-ними стрічками або декоративними заколками.

3-4. Хвостики можна розташувати на окремих зонах або по всій голові.

Модель 7

1. Чілку відділяють у вигляді трикутника, центральна точка якого знаходиться на середині фронтальної зони. Чілці надають асиметричної форми.

2. Волосся скроневих зон відчісують на обличчя, стрижуть косим зрізом, ви-конуючи окантування у формі овалу.

3. Форму волосся окантовують по всій голові прямими ножицями за методом «слайсинг».

Модель 8

 

1. Волосся поділяють на зони центральним вертикальним і го-ризонтальним проділом від вуха до вуха через маківку.

2. Паралельно крайовій лінії росту волосся відділяють пасмо, яке відчісують на чоло, скручують джгутом і зрізають одним прийомом. Відчісують волосся чілки та виконують окантування у ви-гляді півкола.

3. Уздовж верти-кального проділу на фронтальній зоні від-діляють контрольне пасмо, відчісують і стрижуть із відтягу-ванням волосся на обличчя. Інше волос-ся фронтальної зони простригають до вер-тикального проділу.

4. Волосся потиличної зони стрижуть за горизонтальними проділами, почина-ючи з верхньої зони потилиці. Відтягують пасма догори, зістригають, орієнтуючись на довжину волосся тім'яної зони.

5. Виконують філіруван-ня та окантування волосся.

Модель 9

1. Стрижку починають із тім'яної зони за технологією зачіски «російська».

2. Волосся скроневих зон стрижуть за ме-тодом «пасмо на пасмо».

3. Окантування чілки вико-нують за косою лінією.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ветров А. Парикмахер - стилист. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

2. Вольфрам К. Идеальные ногти: Способы моделирования // Nand & nails. - 2003. - №4. - С. 32-33.

3. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа. — Харків: Фоліо, 1997.

4. Дрибноход Ю. Маникюр, педикюр.: Профессиональный курс. (Сер. «cosmetical&professional»). — СПб.: Весь, 2002. — 256 с.

5. Константинов А. В. Парикмахерское дело. — М.: Высшая школа, 1987.

6. Корпев В. Д. Мы причесываем женщин. — М.: Стройиздат, 1991.

7. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. — М.: Академия, 2002.

8. Куприянова И. Н. Современные прически: женские, мужские, дет-ские. — М.: Эксмапресс, 2002.

9. Луканова О. В., Федорова Л. В. Технология парикмахерских услуг. — Ростов-на-Дону: Март, 2002.

10. ЛяпичА.Д. Парикмахерское мастерство. — К.: Будівельник, 1982.

11. Маникюр. Ростов-на-Дону: Владне, 2001. — 256 с.

12. Марек Збшнев. Парикмахерское дело. — Минск: Высшая школа, 1996.

13. Моделирование причесок: Иллюстрированное методическое посо-бие. - К.: 1990.

14. Панченко О. А. Прическа. Укладка. Завивка. — СПб.: Папирус, 1999.

15. Панченко О. А. Мелирование и прическа. — СПб.: Корона-принт, 2000.

16. Пономарчук А. Ростковые зоны и рост ногтя // Ногтевая эстетика. — 2004. - №5.- С. 38-39.

17. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства. — СПб.: Парителы, 2002.

18. Сокол Е. Дезинфекция как наука // Ногтевая эстетика. — 2004. — №1.- С. 48-50.

19. Энциклопедия парикмахерского искусства. — М.: Веге, 1999.

20. «Зеркало моды». - К.: - 1999-2004.