Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

Курсова робота

„Аналіз діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання” (На прикладі ЗАТ „Івано-франківськтурист”)

Зміст

Вступ

I. Організаційно-правові основи діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання.

1.1. Вимоги щодо теоретичної основи організації діяльності туристичного підприємства.

II. Аналіз діяльності туристичного підприємства. (На прикладі ЗАТ

„Івано-франківськтурист”).

2.1. Загальна характеристика та основні економічні результати господарської діяльності ЗАТ "Івано-Франківськтурист".

2.2. Дослідження маркетингового комплексу підприємства ЗАТ „Іванофранківськтурист”.

ІІІ.

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Головне призначення підприємств туристичної галузі полягає в організації комфортного та якісного забезпечення моти-ваційних вимог туриста. Відповідність вимогам гарантує ефективність їх діяльності на ринках різного рівня. Туристична галузь функціонує й розвивається, скерована державної) туристичною політикою в сфері туризму. Функцією підприємств туристичної галузі є створення, реалізація та організація споживання послуг та товарів туристичного призначення, вироб-ництво турпродукту. Туристична галузь складається з підприємств, Що надають послуги гостинності, транспортні по-слуги та підприємств що створюють комплексний турпродукт і організують його споживання (туроператори і турагенції).

На основі аналізу ЗАТ “Івано-Франківськтурист” нам вдалось ви-значити основні маркетингові цілі підприємства, проана-лізувати її конкурентів, товар, ринки, на які спрямова-на продукція фірми, цінову стратегію, а також з'ясувати, якою системою просування товарів користується ЗАТ “Івано-Франківськтурист” і на якому рівні нині знаходиться після продажне обслуговування та чи існує контроль маркетингової діяльності на фірмі.

I. Організаційно-правові основи діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання.

На сьогоднішній день туристичною фірмою признається організація, яка має у власності, господарському веденні і оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

У даному визначенні знаходимо основні ознаки юридичної особи. При цьому під «відособленим майном» мається на увазі майно в його широкому значенні що включає речі, права на речі і обов'язку з приводу речей. Дана норма передбачає, що майно туристичної фірми відособляється від майна його засновників. Своє конкретне вираження майнова відособленість знаходить в тому, що турфірма в залежності від його вигляду повинна мати самостійний баланс (для комерційних організацій) або самостійний кошторис (для некомерційних організацій). Потрібно зазначити, що самостійність (або закінченість) бухгалтерського балансу полягає в тому, що в ньому відбивається все майно, надходження, витрати активи і пасиви турфірми.

Структурний підрозділ або філіал також можуть вести бухгалтерський облік, складати і мати окремий баланс, але цей баланс не є самостійним, оскільки ряд витрат, без яких діяльність даного філіалу не могла б здійснюватися . Другою формою турорганізації, включеною в її визначення, є - самостійна майнова відповідальність. Мається на увазі, що турфирма відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що належить йому на одному з трьох перерахованих у визначенні прав. Однак, потрібно помітити, що засновники не відповідають по його боргах, якщо інше не передбачене в законі або в засновницьких документах, і точно так само фірма не відповідає по боргах засновників (учасників).

Третьою формою турагенції є - самостійний виступ в цивільному обороті від свого імені. Вона означає, що турфірма може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Нарешті існує і четверта форма, під якою мається на увазі - організаційна єдність. З цієї ознаки слідує, що турфірма володіє відповідною стійкою структурою. Виступ турфірми, як єдиного цілого забезпечується тим, що у розділі відповідної освіти стоять наділені вельми певною компетенцією органи, які здійснюють внутрішнє управління і діють від його імені ззовні. Ті, хто знаходиться всередині організації - керівники, працівники, повинні знати, що являє собою відповідну освіту, чим воно буде займатися, хто і як ним управляє, що являє собою його майно і інші.(5)

Для класифікації турагенств використані самі різні критерії, що відображають їх правове положення.

Перший критерій класифікації - характер прав їх учасників на майно. Першу групу турагенцій осіб складають такі організацій, відносно яких їх учасники мають


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17