Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнститут менеджменту та економіки

Дипломна робота

Аналіз і шляхи покращення мотивації праці на підприємстві «СІГУЕНЬЯ» (готель «АУСКОПРУТ»)

Реферат

Готель “АУСКОПРУТ” розташовано в будинках №7-9 по вул. Грюнвальдській. Будинки розташовані в північно-східному крилі центральної частини міста, неподалік залізничного вокзалу. Це пам’ятки архітектури, які на даний час є об’єднані в єдиний комплекс. До 1939 року будинки знаходились у приватній власності і використовувались за первісним призначенням. Пізніше там було розташовано адміністративний заклад.

У 1992 році спільне українсько-австрійське підприємство “АУСКОПРУТ” провело реставрацію та реконструкцію споруд з пристосуванням під готель з одноіменною назвою.

Архітектурний стиль – сецесія. Характерними для цього стилю є елементи балконів, ковані та ліпні огородження, кронштейн.

В готелі “АУСКОПРУТ” клієнти можуть скористатися такими послугами:

бар

ресторан

віденське кафе на свіжому повітрі

перекладач

конференц-зал

магазин українських сувенірів

паркінг

автономне тепло-водопостачання

та багато іншого.

Підприємство працює на ринку готельних послуг більше 10 років. За роки напруженої роботи був створений готель класу “люкс”. З того часу він гостинно відчиняє двері як іноземним туристам зі всіх куточків світу, так і вітчизняним.

Узагальнену характеристику господарської діяльності готелю в умовах ринкової економіки дають величина чистого прибутку і показники фінансового стану. Важливо не лише отримати якомога більший прибуток, але і правильно використовувати ту його частину, що залишилася в розпорядженні готелю, тобто забезпечити оптимальні темпи розширеного відтворення. У динаміці темпів зростання власних коштів із розрахунку прибутку готелю виявляються в кінцевому рахунку успіхи або недоліки розвитку готелю в цілому.

 

Реферат

Отель “АУСКОПРУТ” расположен в домах №7-9 по ул. Грюнвальдськой. Дома расположены в северо-восточном крыле центральной части города, неподалеку железнодорожного вокзала. Это памятки архитектуры, которые на данное время объединенные в единый комплекс. До 1939 года дома находились в частной собственности и использовались по первоначальному назначению. Более поздний там было расположено административное учреждение.

В 1992 году общее украинско-австрийское предприятие “АУСКОПРУТ” провело реставрацию и реконструкцию сооружений с приспособлением под отель с одноименным названием.

Архитектурный стиль – сецессия. Характерными для этого стиля являются элементы балконов, кованные и лепные ограждения, кронштейн.

В отеле “АУСКОПРУТ” клиенты могут воспользоваться такими услугами:

бар

ресторан

венское кафе на свежем воздухе

переводчик

конференц-зал

магазин украинских сувениров

паркинг

автономное тепло-водоснабжение

и много другого.

Предприятие работает на рынке гостиничных услуг больше 10 лет. За годы напряженной работы был созданный отель класса “люкс”. Из того времени он гостеприимно отворяет двери как иностранным туристам с всех уголков мира, так и отечественным.

Обобщенную характеристику хозяйственной деятельности отеля в условиях рыночной экономики дают величина чистой прибыли и показатели финансового состояния. Важно не только получить по возможности большую прибыль, но и правильно использовать ту ее часть, которая осталась в распоряжении отеля, то есть обеспечить оптимальные темпы расширенного воспроизведения. В динамике темпов возрастания собственных средств из расчета прибыли отеля обнаруживаются в конечном счете успехи или недостатки развития отеля в целом.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

1.1 Поняття і роль мотивації в менеджменті

1.2 Основи мотивування

1.3 Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей

1.4 Характеристика системи мотивації на підприємстві.

1.5 Використання систем винагород для мотивації праці.

РОЗДІЛ 2

2.1 Історичний розвиток та загальна характеристика

ПП «СІГУЕНЬЯ» (готель «АУСКОПРУТ***»)

2.2 Аналіз використаних методів стимулювання праці.

2.3 Стимулювання праці на підприємстві

2.4 Оцінка ступеня використання теорій мотивації

РОЗДІЛ 3

3.1 Побудова ефективної мотиваційної системи

3.2 Методи покращення параметрів роботи

3.3 Засоби покращення мотивації на ПП «СІГУЕНЬЯ»

3.4 Рекомендації для сучасних умов

ВИСНОВОК

РОЗДІЛ 1

1.1 Поняття і роль мотивації в менеджменті

Домінуюча функція менеджменту включає вплив на інших для того, щоб спонукати виконавців здійснювати роботу у напрямі досягнення намічених цілей. Важливим аспектом цієї функції є мотивація, великий інтерес до якої викликаний підвищенням ролі суб'єктивних факторів у суспільному виробництві, ускладненням умов трудової і позатрудової діяльності, збагаченням і розвитком самої особистості.

Мотивація (англ. Моtіvаtіоn) — це процес спонуковування людини або групи людей до досягнення цілей


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34