Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політекономія
тут знаходиться 65 робіт

1. Інфляція. Зайнятість населення і безробіття Реферат 9 стр.
2. Аграрні відносини та їх система. Місце аграрних відносин у ринковій економіці Реферат 13 стр.
3. Акціонерні товариства та акціонерний капітал Реферат 16 стр.
4. Акціонерне товариство й акціонерний капітал Реферат 6 стр.
5. Амортизація основного капіталу підприємства та методи її визначення Реферат 7 стр.
6. Відносини власності та їх економічний зміст Реферат 22 стр.
7. Витрати виробництва і прибуток Реферат 13 стр.
8. Витрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибуток Реферат 9 стр.
9. Власність у системі економічних відносин Реферат 11 стр.
10. Вплив сучасної НТР на економічне зростання Реферат 21 стр.
11. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Фінансово-кредитна система Реферат 7 стр.
12. Гроші та інфляція Реферат 14 стр.
13. Державне регулювання ринкових відносин Реферат 8 стр.
14. Диференціальна та монопольна рента Реферат 21 стр.
15. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин Реферат 17 стр.
16. Економічні аспекти глобальних проблем Реферат 18 стр.
17. Економічні потреби i виробничі можливості суспільства. економічні інтереси Реферат 17 стр.
18. Економічна система суспільства Реферат 13 стр.
19. Економічна система суспільства. Типи економічних систем Реферат 13 стр.
20. Економічне зростання і його фактори Реферат 8 стр.
21. Економічне зростання та його чинники. економічні цикли Реферат 12 стр.
22. Економічний механізм функціонування ринку Реферат 9 стр.
23. Зайнятість населення та безробіття в системі відтворення робочої сили Реферат 20 стр.
24. Зайнятість населення, відтворення робочої сили та їх регулювання державою Реферат 15 стр.
25. Закономірності розвитку світового господарства Реферат 23 стр.
26. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік Реферат 14 стр.
27. Заробітна плата, суть, фактори що визначають стан заробітної плати Реферат 5 стр.
28. Змішана економічна система. державне регулювання ринкової економіки Реферат 14 стр.
29. Капітал і наймана праця. заробітна плата Реферат 15 стр.
30. Капітал як економічні відносини Реферат 23 стр.
31. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна Реферат 11 стр.
32. Конкуренція: сутність, види і роль у ринковій економіці. Антимонопольна діяльність держави Реферат 10 стр.
33. Концепції державного регулювання ринкової економіки та їх еволюція Реферат 15 стр.
34. Кредитна система. Банки Реферат 7 стр.
35. Міжнародні економічні відносини Реферат 10 стр.
36. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура Реферат 9 стр.
37. Методи політичної економії Реферат 13 стр.
38. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають Реферат 7 стр.
39. Об'єднання підприємств, їх форми та особливості господарської діяльності Реферат 15 стр.
40. Організаційно-правові форми підприємств в умовах ринкової трансформації Реферат 13 стр.
41. Основні макроекономічні показники. Система національних рахунків Реферат 10 стр.
42. Особливості підприємництва в аграрній сфері Реферат 15 стр.
43. Особливості становлення сучасних ринкових відносин в Україні Реферат 13 стр.
44. Підприємництво і підприємство Реферат 13 стр.
45. Підприємство і підприємництво Реферат 19 стр.
46. Предмет i метод політичної економії Реферат 12 стр.
47. Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії Реферат 13 стр.
48. Причини і сутність інфляції Реферат 10 стр.
49. Проблеми інтеграції України у світове господарство Реферат 11 стр.
50. Ринок та його інфраструктура Реферат 19 стр.
51. Розподіл національного доходу і споживання Реферат 9 стр.
52. Світове господарство Реферат 8 стр.
53. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники Реферат 15 стр.
54. Соціалістична економічна система та її еволюція Реферат 16 стр.
55. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати Реферат 16 стр.
56. Сутність і форми міжнародних економічних відносин Реферат 20 стр.
57. Сутність підприємства, його функції та принципи господарської діяльності Реферат 13 стр.
58. Суть ринку. Ринковий механізм регулювання економічних відносин Реферат 11 стр.
59. Теорії вартості (цінності) товару Реферат 8 стр.
60. Теорії зайнятості населення Реферат 11 стр.
61. Товарне виробництво. Гроші Реферат 16 стр.
62. Фонди підприємств Реферат 5 стр.
63. Форми організації суспільного виробництва Реферат 11 стр.
64. Ціна в системі ринкових відносин Реферат 16 стр.
65. Цінні папери, їх основні види та курс Реферат 11 стр.
Сторінки: [1]