Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Міжнародна економіка
тут знаходиться 85 робіт

1. Інвестиції ТНК та конкурентоспроможність економік країн Південної Америки Реферат 15 стр.
2. Інтеграційні процеси в арабському світі. Діяльність РСАДПЗ та проблеми регіональної безпеки Реферат 11 стр.
3. Інтеграційні процеси в арабському світі. Організація "Ісламська Конференція" (ОІК) Реферат 11 стр.
4. Інтеграційні процеси в арабському світі. Основні сфери взаємодії РСАДПЗ та ЄС Реферат 12 стр.
5. Інтернаціоналізація і глобалізація світового господарства Реферат 8 стр.
6. Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку й інтернаціоналізація капіталу Реферат 14 стр.
7. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі Реферат 15 стр.
8. Види ринків та структура міжнародної торгівлі Реферат 11 стр.
9. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві Реферат 10 стр.
10. Внесок А. Сміта і Д. Рікардо у розвиток світової економічної думки. Реферат 15 стр.
11. Вплив іноземних інвестицій на зовнішньоекономічні зв'язки країн Центральної і Східної Європи Реферат 18 стр.
12. Вступ до курсу "міжнародна економіка" Реферат 15 стр.
13. Діяльність Ліги Арабських Держав Реферат 14 стр.
14. Діяльність Організації "Ісламська Конференція" Реферат 16 стр.
15. Дивідендна політика корпорації міжнародного фінансового менеджменту Реферат 21 стр.
16. Еволюція світової валютної системи Реферат 11 стр.
17. Економічна оцінка міжнародного науково-технічного обміну Реферат 24 стр.
18. Економічне вчення К. Маркса. Реферат 13 стр.
19. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту Реферат 15 стр.
20. Загальна характеристика міжнародної торгівлі Реферат 13 стр.
21. Загальний характер економіки країн, що розвиваються Реферат 27 стр.
22. Закони розвитку світового господарства Реферат 8 стр.
23. Закордонний досвід управління якістю продукції Реферат 11 стр.
24. Міжнародні портфельні інвестиції Реферат 22 стр.
25. Міжнародні торгові класифікації товарів Реферат 6 стр.
26. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх напрями діяльності на інвестиційному ринку Реферат 13 стр.
27. Міжнародна міграція робочої сили Реферат 14 стр.
28. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика Реферат 11 стр.
29. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Реферат 14 стр.
30. Міжнародна передача технологій Реферат 22 стр.
31. Міжнародна торгівля та її регулювання в сучасних умовах Реферат 16 стр.
32. Міжнародне подвійне оподаткування Реферат 15 стр.
33. Міжнародне регулювання торгівлі економічними органами ООН Реферат 10 стр.
34. Міжнародний валютний ринок Реферат 20 стр.
35. Міжнародний кодекс праці Реферат 14 стр.
36. Міжнародний кредитний ринок Реферат 19 стр.
37. Міжнародний ринок облігацій Реферат 11 стр.
38. Міжнародний ринок титулів власності Реферат 18 стр.
39. Міжнародний ринок фінансових дери пати пік Реферат 11 стр.
40. Міжнародний ринок цінних паперів Реферат 12 стр.
41. Міжнародний рух капіталу Реферат 23 стр.
42. Міжнародний рух капіталу Реферат 11 стр.
43. Метафізична визначеність економічного знання Реферат 22 стр.
44. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Метод затрати—випуск Реферат 9 стр.
45. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Модель зростання Солоу. Реферат 6 стр.
46. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Модель ЛІНК Реферат 5 стр.
47. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Модель ринків з асиметричною інформацією Реферат 9 стр.
48. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія інвестицій q Реферат 7 стр.
49. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія життєвого циклу Реферат 6 стр.
50. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія неокласичного синтезу Реферат 6 стр.
51. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія нерівномірних поштовхів Реферат 6 стр.
52. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія оптимального розподілу ресурсів Реферат 7 стр.
53. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. Теорія попиту Реферат 9 стр.
54. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі Реферат 18 стр.
55. Нормандські острови (Гернсі і Джерсі) Реферат 21 стр.
56. Основні методи, які обмежують операції через офшорні центри в системы міжнародного оподаткування Реферат 20 стр.
57. Основні напрями міжнародної інвестиційної діяльності Реферат 22 стр.
58. Основні риси країн з перехідною економікою Реферат 18 стр.
59. Основні шляхи і методи протидії відмиванню "брудних" грошей в різних країнах. Реферат 13 стр.
60. Особливості європейських інтеграційних процесів Реферат 16 стр.
61. Особливості міжнародного оподаткування Реферат 14 стр.
62. Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні Реферат 19 стр.
63. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування Реферат 14 стр.
64. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА): на політичній арені світу Реферат 27 стр.
65. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА): передумови та етапи створення Реферат 23 стр.
66. Послуги та їх класифікація в міжнародній торгівлі Реферат 6 стр.
67. Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі щодо відмивання грошей Реферат 26 стр.
68. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) Реферат 11 стр.
69. Радикальні зміни в економічних відносинах власності та АПК Реферат 16 стр.
70. Регулювання валютно-кредитної політики країн Реферат 16 стр.
71. Регулювання зовнішньої заборгованості країн Реферат 6 стр.
72. Регулювання міжнародної торгівлі: сот та її роль у регулюванні міжнародної торгівлі товарами Реферат 15 стр.
73. Регулювання міжнародного руху чинників виробництва Реферат 16 стр.
74. Ринок єврокредитів Реферат 13 стр.
75. Світові товарні ринки Реферат 28 стр.
76. Світові фінансові центри Реферат 6 стр.
77. Співробітництво держав Південної і Північної Америки. Створення МЕРКОСУР, цілі та організаційна структура Реферат 11 стр.
78. Стан та структура світового ринку комерційних послуг Реферат 10 стр.
79. Стандартна модель міжнародної торгівлі Реферат 12 стр.
80. Сутність міжнародного фінансового менеджменту Реферат 14 стр.
81. Сутність, інфраструктура та основні форми розвитку міжнародних економічних відносин Реферат 5 стр.
82. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі Реферат 13 стр.
83. Транснаціональне фінансування міжнародного фінансового менеджменту Реферат 13 стр.
84. Трудові ресурси та трудовий потенціал населення Реферат 11 стр.
85. Характеристика світової фінансової системи Реферат 17 стр.
Сторінки: [1]