Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Історія України (новітня)
тут знаходиться 440 робіт

401. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 15 стр.
402. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 1917-1920 рр.: ПРОБЛЕМА ВИРІШЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ПИТАННЯ Стаття 7 стр.
403. УКРАЇНСЬКА КОМПАРАТИВІСТИКА У ПОШУКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТЕКСТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ Стаття 19 стр.
404. Українське національне відродження XIX ст. Реферат 13 стр.
405. УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 1920-Х РОКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД Стаття 20 стр.
406. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 20-Х РР. ХХ ст.: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Стаття 11 стр.
407. Українське суспільство в другій половині XIV — першій половині XVI століття Реферат 16 стр.
408. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ВИКЛИКОМ НОВОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ПРАВОСЛАВНА ПЕРСПЕКТИВА (ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) Стаття 27 стр.
409. УКРАЇНСЬКЕ ШЛЯХЕТСТВО: МІЖ МАЛОРОСІЙСЬКИМ АВТОНОМІЗМОМ І РОСІЙСЬКИМ ЦЕНТРАЛІЗМОМ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) Стаття 17 стр.
410. УКРАЇНСЬКИЙ П'ЯТИДЕСЯТНИЦЬКИЙ РУХ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття 10 стр.
411. УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК У ТРАКТУВАННІ МИХАЙЛОМ КАТКОВИМ ПОЛЬСЬКОГО ПИТАННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПУБЛІЦИСТИКИ 1863 РОКУ) Стаття 13 стр.
412. УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПАРХІЙ :ТРАДИЦІЙНІ ЗАСАДИ І НАПРЯМ ЕВОЛЮЦІЇ (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) Стаття 34 стр.
413. УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПАРХІЙ :ТРАДИЦІЙНІ ЗАСАДИ І НАПРЯМ ЕВОЛЮЦІЇ (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) Стаття 15 стр.
414. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: НЕЗАКІНЧЕНА ДИСКУСІЯ Стаття 28 стр.
415. УЧАСТЬ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В АНТИГЕТЬМАНСЬКОМУ ПОВСТАННІ ДИРЕКТОРІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
416. УЧАСТЬ Д. ДОНЦОВА В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1917-1920 РР. В УКРАЇНІ Стаття 23 стр.
417. УЧАСТЬ ЖІНОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТСЬКОМУ РУСІ 20-х рр. ХХ ст. ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЖУРНАЛІВ Стаття 8 стр.
418. Участь одеських банкірів єврейського походження у соціальній доброчинності (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) Стаття 11 стр.
419. УЧАСТЬ ПРИАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ-КОЛОНІСТІВ У МАХНОВСЬКОМУ РУСІ (1918-1921 рр.) Стаття 21 стр.
420. УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 - КВІТЕНЬ 1918 рр.) Стаття 20 стр.
421. ФЕНОМЕН "ПАРТІЇ ВЛАДИ": ТРАДИЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ Стаття 14 стр.
422. ФЕНОМЕН ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ І МЕТАМОРФОЗИ ЕВОЛЮЦІЇ ЙОГО ПІЗНАННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ Стаття 12 стр.
423. ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РР. Стаття 10 стр.
424. Формирование государственной ветви органов контроля на Юге Украины (1920-1923 гг.) Стаття 10 стр.
425. ФОРМУВАННЯ ДВОРЯНСЬКОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII - XIX СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) Стаття 16 стр.
426. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГІЛКИ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1920-1923 РР.) Стаття 17 стр.
427. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Стаття 19 стр.
428. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АГРАРНОГО ПИТАННЯ МИКОЛОЮ СЦІБОРСЬКИМ Стаття 12 стр.
429. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ У БЕРЕЗНІ - ЖОВТНІ 1917 р. (за матеріалами періодичної преси) Стаття 21 стр.
430. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФАВОРИТИЗМУ В АНГЛІЇ НА ЕТАПІ РАННЬОГО АБСОЛЮТИЗМУ Стаття 13 стр.
431. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В ОДЕСІ В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД (1870-Х РР.) Стаття 24 стр.
432. ФРАНЦУЗЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ В КРИМУ ТА ЗАПОРОЗЬКО-ТАТАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ Стаття 17 стр.
433. ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 1994-1998 PP. Стаття 16 стр.
434. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЗАПОРОЗЬКОГО ЕТОСУ XVIII СТОЛІТТЯ Стаття 20 стр.
435. ЧИ СПРАЦЮВАЛА УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ НА КУБАНІ В 1917-1920 РР.? ДИСКУСІЯ МІЖ Л. БИЧЕМ ТА П. СУЛЯТИЦЬКИМ В 20-Х РР. XX СТ. Стаття 10 стр.
436. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ЕТНІЧНО-КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД КУПЕЦТВА УКРАЇНИ В ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Стаття 51 стр.
437. ЧОМУ БУЛИ ЗАКРИТІ ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЖУРНАЛИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1928 р.? Стаття 18 стр.
438. ЩОДЕННИКИ В. КРИЖАНІВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XIX СТ. Стаття 9 стр.
439. Ю. Ю. Сугробова ПЕРЕВАГИ МОЛОДІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Стаття 9 стр.
440. ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ В СКЛАДІ СТУДЕНТСТВА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. - 1914 Р.) Стаття 7 стр.
Сторінки:  1   2   3   4  [5]