Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Державне управління
тут знаходиться 243 робіт

201. СУБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ Стаття 12 стр.
202. Сутність і види державної політики Реферат 13 стр.
203. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ Стаття 12 стр.
204. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАХІДНІЙ НАУЦІ І ПРАКТИЦІ ТА УКРАЇНА Стаття 16 стр.
205. СУЧАСНА ДЕРЖАВА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Стаття 9 стр.
206. СУЧАСНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ Стаття 20 стр.
207. Сучасний вимір соціального захисту на глобальному та державному рівнях Стаття 11 стр.
208. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ Стаття 12 стр.
209. ТЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ ЯК КОНСТРУКТ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВ ЖІНОК Стаття 10 стр.
210. ТЕОРІЯ І ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ: ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ДОРЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ Стаття 11 стр.
211. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ОКРЕМІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Стаття 8 стр.
212. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Стаття 13 стр.
213. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ рекреаційними територіями регіону Стаття 17 стр.
214. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОДНОГО ЗІ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 11 стр.
215. ТЕОРЕТИЧНО-КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ Стаття 9 стр.
216. Техніки участі громадськості Стаття 14 стр.
217. УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ Стаття 8 стр.
218. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Стаття 11 стр.
219. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Стаття 11 стр.
220. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Стаття 9 стр.
221. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Стаття 10 стр.
222. УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН Стаття 18 стр.
223. УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ Стаття 12 стр.
224. Управління державною регуляторною політикою Реферат 33 стр.
225. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Стаття 11 стр.
226. ФІНЛЯНДІЯ: ДЕРЖАВА Й РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ Стаття 14 стр.
227. ФЕНОМЕН ВИБОРЧОЇ КУЛЬТУРИ В ЦІННІСНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Стаття 10 стр.
228. ФЕНОМЕН ГРУПОВОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ Стаття 15 стр.
229. ФОРМА ДЕРЖАВНОСТІ Реферат 10 стр.
230. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Стаття 19 стр.
231. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Стаття 16 стр.
232. Формування економіки територій. Формування системного механізму державного управління територіями Реферат 17 стр.
233. Формування регіональної системи управління соціальною політикою в сучасних умовах Стаття 9 стр.
234. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ОБРАЗУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ Стаття 10 стр.
235. Формування системи управління інфляційними процесами Реферат 8 стр.
236. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ Стаття 16 стр.
237. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Стаття 11 стр.
238. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ Стаття 11 стр.
239. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Стаття 11 стр.
240. ЦІННІСНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ Стаття 13 стр.
241. ЦІННІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО- ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ Стаття 12 стр.
242. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Стаття 16 стр.
243. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ Стаття 10 стр.
Сторінки:  1   2  [3]