Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Державне управління
тут знаходиться 243 робіт

101. Критерії оцінки державно-політичних рішень Реферат 28 стр.
102. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Стаття 10 стр.
103. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 10 стр.
104. Критерій Севиджа у вдосконаленні моделей ефектів/дефектів ризику інвестиційних рішень Стаття 8 стр.
105. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Стаття 8 стр.
106. ЛІЗИНГ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
107. Ліцензування в Україні, проблеми та перспективи Стаття 4 стр.
108. Логістичний механізм управління конкурентоспроможністю України на прикладі Хмельницької області Стаття 9 стр.
109. МЕДІА-НАВЧАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Стаття 13 стр.
110. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Стаття 10 стр.
111. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ Стаття 13 стр.
112. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕ В НЬОМУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ Стаття 9 стр.
113. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Стаття 17 стр.
114. МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ДУМА І УПРАВА ТА ЇЇ РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ МІСТА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Стаття 13 стр.
115. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА НИХ Стаття 11 стр.
116. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Стаття 12 стр.
117. НЕІНСТИТУЦІАЛІЗОВАНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Стаття 9 стр.
118. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Стаття 11 стр.
119. НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ Стаття 10 стр.
120. НОМЕНКЛАТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ Стаття 14 стр.
121. Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду Стаття 9 стр.
122. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ'ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ: ПОЛІТИКО-КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 9 стр.
123. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ Стаття 13 стр.
124. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РЕФОРМИ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Стаття 10 стр.
125. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 9 стр.
126. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ІДЕЙ О. ЕЙХЕЛЬМАНА Стаття 14 стр.
127. ОСНОВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ Стаття 16 стр.
128. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДВИЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ Стаття 10 стр.
129. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
130. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
131. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙ У ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ Стаття 11 стр.
132. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ЄДИНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ Стаття 19 стр.
133. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЕНАТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ІЗ СЕЙМОМ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ Стаття 19 стр.
134. Особливості державного регулювання життєдіяльності селянської общини на півдні України в другій половині XIX століття Стаття 12 стр.
135. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МИКОЛАЇВЩИНІ Стаття 11 стр.
136. Особливості зловживань правом у сфері регуляторної політики Реферат 13 стр.
137. ОТТО ЕЙХЕЛЬМАН ПРО РЕФОРМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Стаття 12 стр.
138. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Стаття 8 стр.
139. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ Стаття 8 стр.
140. ПЕРЕДВИБОРЧІ ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І БЛОКІВ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ ЯК ВІДБИТТЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
141. ПЕРЕДВИБОРЧІ ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 13 стр.
142. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Стаття 8 стр.
143. ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Стаття 10 стр.
144. Планування діяльності з підготовки регуляторних актів та вироблення їх концепцій Реферат 17 стр.
145. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ Стаття 12 стр.
146. Погодження проектів регуляторних актів та експертний висновок щодо їх регуляторного впливу Реферат 20 стр.
147. Політика державної підтримки сільського господарства в умовах COT Стаття 11 стр.
148. ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В НАПРЯМІ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ Стаття 10 стр.
149. ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У 80-90-Х РР. ХІХ СТ. ЩОДО ЗГОРТАННЯ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 13 стр.
150. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття 12 стр.
151. ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Стаття 7 стр.
152. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 13 стр.
153. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Стаття 8 стр.
154. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТРАХУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В XIX- НА ПОЧАТКУ XX ст. Стаття 11 стр.
155. Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики Реферат 16 стр.
156. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 8 стр.
157. Практика моніторингу у здійсненні регуляторної політики Реферат 24 стр.
158. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Стаття 6 стр.
159. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Стаття 18 стр.
160. ПРОБЛЕМИ МІСТА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ Стаття 11 стр.
161. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Стаття 14 стр.
162. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Стаття 13 стр.
163. Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села Стаття 7 стр.
164. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу Стаття 16 стр.
165. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ Стаття 12 стр.
166. РІДНОМОВНА ОСВІТА УКРАЇНЦІВ КРИМУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Стаття 11 стр.
167. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 10 стр.
168. РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
169. Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання Стаття 8 стр.
170. Регулювання нерівності як засіб впливу на суспільний добробут Стаття 16 стр.
171. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН ЩОДО ПОТРЕБИ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 9 стр.
172. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
173. Розвиток виробничо-лікувальних комплексів для інвалідів Стаття 12 стр.
174. Розвиток мотиваційного механізму праці як чинник соціально-економічного зростання суспільства Стаття 11 стр.
175. Роль і місце українського парламенту в системі органів державної влади Стаття 8 стр.
176. Роль і функції держави в розбудові сучасного креативного суспільства Стаття 18 стр.
177. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Стаття 10 стр.
178. Роль держави у забезпеченні інфраструктури: еволюція концепцій та сучасні погляди Стаття 14 стр.
179. СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ Стаття 11 стр.
180. САМООЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКО- АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ (ЕКСПЕРТНІЙ) СВІДОМОСТІ Стаття 10 стр.
181. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ Стаття 11 стр.
182. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ Стаття 12 стр.
183. СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ Стаття 8 стр.
184. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ ГІЛОК ВЛАДИ ЯК ЦІННІСНИЙ ІМПЕРАТИВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ Стаття 13 стр.
185. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ Стаття 12 стр.
186. Соціал-демократична модель державного управління українського зразка і трансформація європейського досвіду реформування Стаття 7 стр.
187. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Стаття 6 стр.
188. Соціальні гарантії держави в контексті розвитку кадрового потенціалу професійно-технічної освіти України Стаття 9 стр.
189. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ В СИСТЕМІ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ Стаття 10 стр.
190. СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА КАТОЛИЦИЗМУ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ІЗ ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
191. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 9 стр.
192. СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН Стаття 11 стр.
193. Співвідношення державного управління, політики і права та механізм їх взаємодії Реферат 13 стр.
194. СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 11 стр.
195. СТАН КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Стаття 16 стр.
196. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
197. Стратегічні орієнтири розвитку земельної політики україни Стаття 11 стр.
198. СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЕКТІ УНР ОТТО ЕЙХЕЛЬМАНА Стаття 15 стр.
199. Структурно-інвестиційна політика держави Стаття 7 стр.
200. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ ТАЛКОТА ПАРСОНСА В ПОЛІТИЧНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛІЗІ Стаття 25 стр.
Сторінки:  1  [2]  3