Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аграрні науки
тут знаходиться 127 робіт

1. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ Стаття 5 стр.
2. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
3. Агроландшафт Стаття 7 стр.
4. АГРОХІМІЧНІ АСПЕКТИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЛУГАНЩИНИ Стаття 5 стр.
5. БАЛАНС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ ДОЗ УНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ Стаття 7 стр.
6. БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ПРИ ВНЕСЕННІ МІСЦЕВИХ ФОСФОРИТІВ Стаття 5 стр.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГІРШЕННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ Стаття 7 стр.
8. ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ 137Cs ТА 90Sr В ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ СУПІЩАНОМУ ГРУНТІ Стаття 6 стр.
9. ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМАХ ОПІДЗОЛЕНИХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 5 стр.
10. ВПЛИВ АГРОХІМІЧНИХ КОНТРЗАХОДІВ НА ВМІСТ ЦЕЗІЮ-137 У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ НА ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ Стаття 8 стр.
11. ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ СТЕПУ УКРАЇНИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ Стаття 6 стр.
12. ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ І БІОПРЕПАРАТІВ НА ЯКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ Стаття 4 стр.
13. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ Стаття 6 стр.
14. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ НА НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У РОСЛИННИЦЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ Стаття 5 стр.
15. ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ Стаття 7 стр.
16. ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ІЗ СОНЯШНИКОМ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ КУЛЬТУРИ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СКЛЕРОЦІЇВ БІЛОЇ І СІРОЇ ГНИЛЕЙ Стаття 6 стр.
17. ВПЛИВ СПОСОБІВ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ ПІВДЕННИХ ЧОРНОЗЕМІВ УКРАЇНИ Стаття 7 стр.
18. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ ЯРОГО РІПАКА В СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
19. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ВРОЖАЙ ЗЕРНА СОРИЗУ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 5 стр.
20. ВПЛИВ ФАКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 8 стр.
21. ВТОРИННЕ ОКАРБОНАЧУВАННЯ ЧОРНОЗЕМІВ В АГРОЦЕНОЗАХ Стаття 7 стр.
22. ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL Стаття 6 стр.
23. ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН Стаття 9 стр.
24. Деякі аспекти ефективності інвестицій фермерських господарств Стаття 7 стр.
25. ДИНАМІКА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПОСТІВ НА ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ЗА СТАДІЯМИ КОМПОСТУВАННЯ Стаття 4 стр.
26. ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 3 стр.
27. ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ПІД ВПЛИВОМ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ Стаття 5 стр.
28. ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ РАДІОНУКЛІДАМИ ЦЕЗІЮ-137 ТА СТРОНЦІЮ-90 В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ Стаття 6 стр.
29. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ СУМЩИНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ПОЛІПШЕННЯ Стаття 6 стр.
30. ДИНАМІКА РУХОМОЇ МІДІ ТА РУХОМОГО ЦИНКУ В ҐРУНТАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 4 стр.
31. До питання розвитку сільських регіонів Стаття 7 стр.
32. Дорадча діяльність як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки Стаття 7 стр.
33. Еколого-економічні особливості крапельного зрошення Стаття 10 стр.
34. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ГУМУСНОСТІ ҐРУНТІВ Стаття 6 стр.
35. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРИТРАСОВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Стаття 6 стр.
36. ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНІМІЗОВАНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І РІЗНИХ ВИДІВ ПАРУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 7 стр.
37. ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ҐРУНТУ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО РОДЮЧОСТІ Стаття 6 стр.
38. ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ҐРУНТУ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО РОДЮЧОСТІ Стаття 6 стр.
39. ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ Стаття 4 стр.
40. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ Стаття 6 стр.
41. Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки Стаття 11 стр.
42. ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ У СУМІШІ З РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Стаття 6 стр.
43. ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ - ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ Стаття 7 стр.
44. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЛОНЦЮВАТИХ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 10 стр.
45. ЗНАЧЕННЯ ДОБРИВ У ФОРМУВАННІ РОДЮЧОСТІ ТРИВАЛО ЗРОШУВАНИХ ГРУНТІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
46. КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ЗЕМЛЕРОБСТВА Стаття 5 стр.
47. КОНСОЛІДАЦІЯ СТВОРЕНИХ ПОРІД ВРХ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 4 стр.
48. КУЛЬТУРА СОРИЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
49. ЛАНДШАФТОЗНАВЧИМ АНАЛІЗ БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ ОЗЕРА ОЗЕРСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Стаття 7 стр.
50. МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА - ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯШНИКУ Стаття 3 стр.
51. МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ У ҐРУНТАХ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЛАНДШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ Стаття 5 стр.
52. МЕТОДИ ДОБОРУ У СТВОРЕНИХ СТАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД ВРХ Стаття 4 стр.
53. МЕТОДИКА КОРИГУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ ГУМУСУ З УРАХУВАННЯМ ІНЕРЦІЙНОСТІ ҐРУНТОВИХ СИСТЕМ Стаття 5 стр.
54. Методичні основи формування стратегії управління інвестиційною діяльністю агропромислових підприємств Стаття 12 стр.
55. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах Стаття 11 стр.
56. Методологічні основи оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємств АПК Стаття 10 стр.
57. Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку Стаття 11 стр.
58. Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки Стаття 8 стр.
59. МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ІЗ КИСЛОЮ РЕАКЦІЄЮ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕФЕКАТУ Стаття 9 стр.
60. НІТРИФІКАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ҐРУНТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОПРЕПАРАТІВ Стаття 5 стр.
61. НАПРЯМИ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УААН Стаття 6 стр.
62. НОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ З ЕЛЕМЕНТАМИ БІОЛОГІЗАЦІЇ Стаття 7 стр.
63. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ВІВСА В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Стаття 5 стр.
64. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ ТОМАТУ НА ТЕМНО-КАШТАНОВОМУ ГРУНТІ В ЛАНЦІ ЗРОШУВАНОЇ СІВОЗМІНИ Стаття 9 стр.
65. Організація роботи дільниці машинобудівного підприємства з допомогою графіків завантаження устаткування в кризових умовах Стаття 10 стр.
66. ОСНОВНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Стаття 13 стр.
67. Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект) Стаття 6 стр.
68. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОБРИВ НА ФОСФАТНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 6 стр.
69. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЙОГО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ Стаття 4 стр.
70. Особливості та необхідні умови розширеного відтворення в галузі рослинництва Стаття 11 стр.
71. ОЦІНКА ГЕТЕРОГЕННОСТІ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 6 стр.
72. ОЦІНКА КРИЗОВИХ ЯВИЩ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Стаття 4 стр.
73. Підходи до оцінювання економічних криз в антикризовому регулюванні сільського господарства Стаття 9 стр.
74. ПАР ЧИСТИЙ: ЗА І ПРОТИ Стаття 5 стр.
75. ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА ТА РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ Стаття 5 стр.
76. ПРИРОДНІ СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН ІЗ САПРОПЕЛЮ Стаття 5 стр.
77. ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ПРИ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ Стаття 7 стр.
78. Проблема зайнятості сільської молоді Стаття 9 стр.
79. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 8 стр.
80. Проблема збереження і відтворення родючості ґрунтів україни Стаття 9 стр.
81. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО- АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Стаття 8 стр.
82. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ А.М.Г. "МАГРОСЕЛЕКТ" НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СКОРОЧЕНОЇ РОТАЦІЇ Стаття 4 стр.
83. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРІД У ПЛЕМЗАВОДАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 7 стр.
84. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНІВ ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ Стаття 5 стр.
85. РАДІОЄКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття 6 стр.
86. РАЦІОНАЛЬНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ Стаття 5 стр.
87. РЕАКЦІЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ТА СОНЯШНИКУ НА НОВІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ БІОРАЦІОНАЛЬНІ ДОБРИВА Стаття 8 стр.
88. РЕЗУЛЬТАТИ СХРЕЩУВАННЯ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ З ПЛІДНИКАМИ ГОЛШТИНСЬКОЇ Стаття 3 стр.
89. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, як основа підвищення ефективності галузі Стаття 9 стр.
90. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ - МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ Стаття 7 стр.
91. Розвиток біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції в умовах світової фінансово-економічної кризи Стаття 16 стр.
92. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. В АГРОЦЕНОЗАХ КРИМУ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ Стаття 10 стр.
93. РОЛЬ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТАНУ ГРУНТУ Стаття 5 стр.
94. РОЛЬ ГУСТОТИ РОСЛИН У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Стаття 4 стр.
95. РОЛЬ ДОБРИВ І ПОПЕРЕДНИКІВ У ФОРМУВАННІ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ Стаття 5 стр.
96. РОЛЬ ЛЮЦЕРНИ У ВИРОБНИЦТВІ ВИСОКОЯКІСНИХ КОРМІВ І ПОЛІПШЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ Стаття 8 стр.
97. Сільські території регіону: проблеми розвитку соціальної інфраструктури Стаття 9 стр.
98. Сімейний підряд та його застосування в фермерських господарствах Стаття 10 стр.
99. СЕЛЕКЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛОДЮЧОСТІ Стаття 6 стр.
100. СЕРТИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Стаття 9 стр.
Сторінки: [1]  2