Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9901. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ Автореферат 65 стр.
9902. ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
9903. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПИТАННЯ) Автореферат 27 стр.
9904. ЗАСОБИ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 26 стр.
9905. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ Автореферат 21 стр.
9906. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ: ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЖАНРОВІ ПРИЙОМИ Автореферат 23 стр.
9907. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ І ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2004-2006 рр.) Автореферат 30 стр.
9908. ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 1999 РОКУ Автореферат 28 стр.
9909. ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРІЇ В ПОСТМОДЕРНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ Автореферат 28 стр.
9910. ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Автореферат 25 стр.
9911. ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ДЕТЕКТОРІВ Автореферат 18 стр.
9912. Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіля Автореферат 30 стр.
9913. ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
9914. ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПОШУКУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК Автореферат 23 стр.
9915. ЗАСОБИ ПІДСУПУТНИКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМІЧНИХ СКАНЕРІВ КОЛЬОРУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІООПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОРСЬКИХ ВОД Автореферат 53 стр.
9916. Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у “простій” мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) Автореферат 28 стр.
9917. ЗАСОБИ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ РОЗМІЩЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 39 стр.
9918. ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ МОДЕЛІ ЗНАНЬ Автореферат 25 стр.
9919. Засоби пошуку пошкоджених компенсуючих пристроїв тягової мережі шахтного безконтактного транспорту підвищеної частоти Автореферат 22 стр.
9920. Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар Автореферат 24 стр.
9921. ЗАСОБИ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТА ДІЄВОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ПАМФЛЕТІВ І НАРИСІВ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО) Автореферат 22 стр.
9922. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОСТІ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ТЕХНІЧНОЇ РЕКЛАМИ І АНОТАЦІЙ НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СТАТЕЙ) Автореферат 29 стр.
9923. ЗАСОБИ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ТВАРИН (ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ) Автореферат 53 стр.
9924. ЗАСОБИ СТЕП-АЕРОБІКИ В СИСТЕМІ УРОЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІВЧАТ 13-14 РОКІВ Автореферат 28 стр.
9925. ЗАСОБИ СТИЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОСТІ В ПРОЗІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА Автореферат 32 стр.
9926. Засоби сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному експерименті з фізики Автореферат 24 стр.
9927. ЗАСОБИ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 24 стр.
9928. ЗАСОБИ ТА ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ В ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 33 стр.
9929. ЗАСОБИ ТЕМА-РЕМАТИЧНОГО ПОДІЛУ ВИСЛОВЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
9930. ЗАСОБИ ТЕСТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 23 стр.
9931. Засоби технічного зору як елемент зворотного зв’язку в системах стеження дугового зварювання Автореферат 22 стр.
9932. Засоби фінансового моделювання та підтримки прийняття рішень на фондовому ринку Автореферат 25 стр.
9933. Засоби формалізації математичних знань та міркувань: теоретичні та практичні аспекти Автореферат 26 стр.
9934. ЗАСОБИ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗІВ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР (ДІЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, СТІЙКІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ) Автореферат 23 стр.
9935. ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЮ (Черкаський регіон) Автореферат 25 стр.
9936. ЗАСОБИ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 31 стр.
9937. ЗАСПОКОЄННЯ РУХУ В ЦЕНТРАЛЬНИХ ЧАСТИНАХ МІСТ СТРИМУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ Автореферат 24 стр.
9938. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
9939. ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 25 стр.
9940. ЗАСТАВА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9941. ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛАЗЕРОТЕРАПІЇ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ Автореферат 25 стр.
9942. ЗАСТОСУВАННЯ СИМВАСТАТИНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВАЗОСПАСТИЧНУ ФОРМУ СТЕНОКАРДІЇ: КОРЕКЦІЯ КРИСТАЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІПІДІВ Автореферат 29 стр.
9943. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ У КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ НЕДОНОШЕНИМИ Автореферат 27 стр.
9944. ЗАСТОСУВАННЯ 0,8% ЕЛЕКТРОХІМІЧНО АКТИВОВАНОГО РОЗЧИНУ ХЛОРИДУ КАЛІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ М’ЯКИХ ТКАНИН Автореферат 27 стр.
9945. ЗАСТОСУВАННЯ f-КОДІВ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЙМОВІРНІСНИХ МІР Автореферат 20 стр.
9946. ЗАСТОСУВАННЯ S-АМІДОАЛКІЛЮВАННЯ В СИНТЕЗАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 31 стр.
9947. ЗАСТОСУВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ знеміцнювання МЕТАЛІВ та СПЛАВІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХОЛОДНОЇ Обробки МЕТАЛІВ ТИСКОМ Автореферат 16 стр.
9948. ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНОГО ТА ГЕНЕТИКО-СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ Автореферат 29 стр.
9949. ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ МІСЦЕВОЇ ДІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
9950. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ КРІОДІЇ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 22 стр.
9951. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДГОТОВЧИХ ВІДДІЛЕННЯХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 27 стр.
9952. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 28 стр.
9953. ЗАСТОСУВАННЯ ІОНОМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕКАМЕТОКСИНУ, МІРАМІСТИНУ Й ЕТОНІЮ ТА ЇХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ Автореферат 26 стр.
9954. ЗАСТОСУВАННЯ АМНІОІНФУЗІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНІЙ ПЕРЕДЧАСНИМ ВИЛИТТЯМ НАВКОЛОПЛІДНИХ ВОД Автореферат 30 стр.
9955. застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології Автореферат 28 стр.
9956. Застосування антиоксидантів у комплексному лікуванні хворих на дифтерію Автореферат 25 стр.
9957. ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВЕРХІВКОВИХ ПЕРІОДОНТИТІВ Автореферат 28 стр.
9958. Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів Автореферат 30 стр.
9959. ЗАСТОСУВАННЯ АРТИЛЕРІЇ У ВІЙНАХ В АФГАНІСТАНІ (1979-1989 рр.) І ЧЕЧНІ (1994-1996, 1999-2000 рр.) Автореферат 37 стр.
9960. ЗАСТОСУВАННЯ АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДУ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ПЛОСКОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ОРТОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 18 стр.
9961. Застосування барабанно-валкових агрегатів для активації металургійних шлаків Автореферат 24 стр.
9962. ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРІВ Н2-РЕЦЕПТОРІВ ГІСТАМІНУ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИй ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ Автореферат 26 стр.
9963. застосування ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ СПОНТАННОМУ ПНЕВМОТОРАКСІ Автореферат 24 стр.
9964. ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЇ НА ОТОЧЕННЯ (ЗА ДОСВІДОМ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ 1944 Р.) Автореферат 34 стр.
9965. ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ ШВІНГЕРА ДО КВАНТУВАННЯ СИСТЕМ У ВИКРИВЛЕНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 24 стр.
9966. Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації Автореферат 18 стр.
9967. ЗАСТОСУВАННЯ ВАРТІСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 31 стр.
9968. Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного розпізнавання Автореферат 23 стр.
9969. ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГАНГРЕНОЗНИХ УРАЖЕНЬ ЛЕГЕНІВ ТА ЇХ ПЛЕВРАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 25 стр.
9970. ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТОНОВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ І ТА II СТАДІЙ Автореферат 34 стр.
9971. ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІО- ТА РЕТИНОПАТІЙ (клінічна ефективність та патогенетичне обгрунтування) Автореферат 25 стр.
9972. застосування внутрішньотканинного діадинамофорезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні вродженого гідронефрозу у дітей (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
9973. ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОТКАНИННОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЕНТЕРОСОРБЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОПЕЧЕНИХ Автореферат 29 стр.
9974. ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНО-АКТИВНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ І АВАРІЙНОЇ ВІДКАЧКИ ВОДИ Автореферат 34 стр.
9975. ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКСИЛАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ, ЗБАГАЧЕНОЇ ІОНАМИ СРІБЛА, ДЛЯ ПЛАСТИКИ КІСТКОВИХ ПОРОЖНИН (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 28 стр.
9976. ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕЛЕКТРОСОН-ФОРЕЗУ ЙОДИДУ КАЛІЮ В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ I-II стадій АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 23 стр.
9977. ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГІРНИКІВ ГЛИБОКИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ З ТЕПЛОВИМИ УРАЖЕННЯМИ Автореферат 27 стр.
9978. Застосування гіпоксично-гіперкапнічних і фізичних тренувань в реабілітації хворих на інфаркт міокарда Автореферат 33 стр.
9979. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ В ЛІКУВАННІ ЦИТОСТАТИЧНОЇ МІЄЛОДЕПРЕСІЇ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 28 стр.
9980. Застосування грошової оцінки в регулюванні земельних відносин України Автореферат 25 стр.
9981. ЗАСТОСУВАННЯ ДАЛАРГІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 31 стр.
9982. ЗАСТОСУВАННЯ ДВОМОДОВИХ КОГЕРЕНТНО-КОРЕЛЬОВАНИХ ПРОМЕНІВ В КВАНТОВІЙ КРИПТОГРАФІЇ Автореферат 24 стр.
9983. ЗАСТОСУВАННЯ ДИПЕРОКСИДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ЯК АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Автореферат 24 стр.
9984. ЗАСТОСУВАННЯ ДОБЕЗИЛАТУ КАЛЬЦІЮ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ Автореферат 21 стр.
9985. ЗАСТОСУВАННЯ ДОЗОВАНОГО БІГУ І ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНЯТ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
9986. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПРЕСНИХ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Автореферат 28 стр.
9987. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОАКУПУНКТУРИ ТА ЕЛЕКТРОСОНФОРЕЗУ ПІКАМІЛОНУ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ Автореферат 22 стр.
9988. Застосування електровпливу в процесі подрібнення магнетитових кварцитів з метою підвищення ступеня розкриття мінералів і якості концентрату Автореферат 23 стр.
9989. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІ- I НАНОМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З РЕЦИДИВУЮЧИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Автореферат 33 стр.
9990. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ ТА ОЗОКЕРИТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Автореферат 32 стр.
9991. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ЯБЛУЧНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 22 стр.
9992. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИХ ЗУБНИХ ЩІТОК ТА ЗУБНОЇ ПАСТИ, ЩО МІСТИТЬ ПЕЛОЇДИ, В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ГІГІЄНІ ПОРОЖНИНИ РОТА ХВОРИХ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТУ Автореферат 28 стр.
9993. ЗАСТОСУВАННЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ПІКАМІЛОНУ ТА ЕЛЕКТРОПУНКТУРИ В ЕТАПНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, З УРАХУВАННЯМ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ Автореферат 30 стр.
9994. ЗАСТОСУВАННЯ ЕРИТРОПОЕТИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАННЬОЇ АНЕМІЇ НЕДОНОШЕНИХ Автореферат 20 стр.
9995. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 27 стр.
9996. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ОСОБИ Автореферат 27 стр.
9997. ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕНІТНОЇ АРТИЛЕРІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ КІНЦЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
9998. ЗАСТОСУВАННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНИХ КЕРАМІК ТА ЇХ КОМПОЗИТІВ ПРИ ЕНДОСАЛЬНІЙ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ Автореферат 33 стр.
9999. ЗАСТОСУВАННЯ КАПСУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСИСТЕМ Автореферат 25 стр.
10000. ЗАСТОСУВАННЯ КАТАЛІТИЧНИХ ІНДИКАТОРНИХ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ОКСИГЕНВМІСНИХ АНІОНІВ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99  [100]  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389