Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9801. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПИЛОВОЇ ОБСТАНОВКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ І УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ГІРНИКІВ ПНЕВМОКОНІОЗОМ Автореферат 23 стр.
9802. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ НА ТИТАНІ У ПРОЦЕСІ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ ВУГЛЕЦЕМ І ЗАЛІЗОМ Автореферат 22 стр.
9803. Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України Автореферат 24 стр.
9804. Закономірності ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ РІЗНИХ ЗА МОРФОТИПОМ СОРТІВ ГОРОХУ Автореферат 24 стр.
9805. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТОКУ БІОГЕННИХ РЕЧОВИН РІЧКИ ДУНАЙ (українська частина) І ЙОГО РОЛЬ В ЕВТРОФУВАННІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 26 стр.
9806. Закономірності формування структури надтвердих МАТЕРІАЛІВ в системі В-С-Si в умовах високих тисків Автореферат 26 стр.
9807. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ПОКРИТТІВ ТА ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА І ТИТАНУ ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ІМПУЛЬСНІЙ ОБРОБЦІ Автореферат 19 стр.
9808. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 52 стр.
9809. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 45 стр.
9810. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ Й ЗАХОДИ щодо ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
9811. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯКІСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДМЕТНИХ ІМЕН У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО СТИЛЮ Автореферат 30 стр.
9812. ЗАКОНОМІРНСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПРИРОДА СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ У Ti:САПФІРІ, ВИРОЩЕНОМУ У ВУГЛЕЦЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 25 стр.
9813. ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 34 стр.
9814. Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи Автореферат 24 стр.
9815. ЗАКРІПЛЕННЯ ПІЩАНИХ ОСНОВ, ЗАБРУДНЕНИХ ФОСФОРНОКИСЛИМИ ПРОМСТОКАМИ, В УМОВАХ ДІЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
9816. ЗАКРИТІ ПОШКОДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЯК КОМПОНЕНТ ПОЄДНАНОЇ АБДОМІНО-ТОРАКАЛЬНОЇ ТРАВМИ (ДІАГНОСТИЧНА ТА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ) Автореферат 23 стр.
9817. ЗАКРИТА ПОЄДНАНА ТОРАКО-СКЕЛЕТНА ТРАВМА (КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
9818. ЗАКРИТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ У НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 22 стр.
9819. ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ З НЕРЕАБІЛІТУЮЧИХ ПІДСТАВ Автореферат 24 стр.
9820. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) Автореферат 28 стр.
9821. залізобетонні силоси з раціональним формуванням технологічних впливів Автореферат 35 стр.
9822. ЗАЛІЗОБЕТОННІ СТВОЛИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯКІ БУДУЮТЬСЯ НАД ДІЮЧИМИ КАНАЛІЗАЦІЙНИМИ КОЛЕКТОРАМИ Автореферат 27 стр.
9823. ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАШТОВИХ СПОРУД ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФЕКТІВ І поШКОДЖЕНЬ Автореферат 20 стр.
9824. ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ: МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 50 стр.
9825. ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ RALSTONIA SOLANACEARUM (Smith, 1896) ВІД ЇХ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
9826. ЗАЛЕЖНІСТЬ БУДОВИ СЕРЦЯ, АРТЕРІОЛ І ДРІБНИХ АРТЕРІЙ ВІД ТИПУ автономної РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ СВИНЕЙ Автореферат 25 стр.
9827. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЛЕТКИХ РОЗЧИННИКІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ (КЛІНІКО-ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 24 стр.
9828. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ РАННЬОГО ОНТОГЕНЕЗУ (ПОПУЛЯЦІЙНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 33 стр.
9829. ЗАЛЕЖНІСТЬ Окремих фізіологічних процесів і продуктивності сільськогосподарських культур Від дії металовмісних синтетичних регуляторів росту рослин Автореферат 31 стр.
9830. ЗАЛЕЖНІСТЬ стійкості ПЛОСКОГО фронтУ СПРЯМОВАного твердІНня НІКЕЛЕВИХ РОЗЧИНІВ ВОЛЬФРАМУ ТА АЛЮМІНІЮ ВІД ДИФУЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОНЕНТІВ Автореферат 20 стр.
9831. ЗАЛИШКОВА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПІСЛЯ ЇХ ЧАСТКОВОГО РУЙНУВАННЯ Автореферат 28 стр.
9832. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІОН Автореферат 29 стр.
9833. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 30 стр.
9834. ЗАМІНА ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ ПРИ ЙОГО ВІДБУВАННІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
9835. ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ ДОВГИХ КІСТОК ШТУЧНИМИ ІМПЛАНТАТАМИ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЮ (експериментальне дослідження з клінічною апробацією) Автореферат 25 стр.
9836. ЗАМІЩЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ КІСТКОВИХ ПОРОЖНИН ЩЕЛЕП ОСТЕОПЛАСТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ З ПЛАЦЕНТНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 28 стр.
9837. ЗАМІЩЕННЯ СТРОНЦІЮ НА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ АПАТИТУ Автореферат 23 стр.
9838. ЗАМКНЕНІ СИСТЕМИ оборотного ВОДОПОСТАЧАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 23 стр.
9839. ЗАМКОВІ КОМПЛЕКСИ XIІ – XVII СТ. ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 25 стр.
9840. ЗАМОЖНЕ СЕЛЯНСТВО В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (1921 – 1929 РР.): СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
9841. ЗАМОЖНЕ СЕЛЯНСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПУ Автореферат 36 стр.
9842. ЗАОЧЕРЕВИННІ ЛІМФАТИЧНІ КІСТИ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 25 стр.
9843. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України Автореферат 25 стр.
9844. ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Автореферат 24 стр.
9845. ЗАПАЛЕННЯ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ, ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ЛІКУВАННЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ЛІТНІХ ХВОРИХ Автореферат 30 стр.
9846. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕНІТАЛІЙ У ДІВЧАТ ТА ПІДЛІТКІВ (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 44 стр.
9847. ЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ СИМПТОМАТИЧНІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТОНІЇ Автореферат 28 стр.
9848. ЗАПАЛЬНО-РЕПАРАТИВНІ ЯВИЩА В ПАТОГЕНЕЗІМІСЦЕВИХ ПРОМЕНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ШКІРИ Автореферат 57 стр.
9849. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
9850. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика Автореферат 48 стр.
9851. заплавна Рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона Автореферат 30 стр.
9852. ЗАПЛАВНЕ ГРУНТОТВОРЕННЯ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (ЕВОЛЮЦІЯ, БІОГЕОХІМІЯ, ОКУЛЬТУРЮВАННЯ) Автореферат 66 стр.
9853. Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при вибухових роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу Автореферат 29 стр.
9854. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ ІНСПЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
9855. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ Автореферат 25 стр.
9856. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України Автореферат 25 стр.
9857. ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
9858. ЗАПОБІГАННЯ Неоднозначності СПРАЦЬОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИБУХОЗАХИСТУ ГІРничиХ ВИРОБОК ШАХТ Автореферат 25 стр.
9859. ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Автореферат 30 стр.
9860. ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НЕЗАКОННОМУ КУЛЬТИВУВАННЮ НАРКОТИКОВМІСНИХ РОСЛИН Автореферат 29 стр.
9861. ЗАПОБІГАННЯ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ Автореферат 24 стр.
9862. ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НАРКОТИЗМУ В УКРАЇНІ (кримінологічна та кримінально-правова характеристика) Автореферат 25 стр.
9863. ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ІНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХАХ ЗАВДЯКИ КОЛОНОСАНАЦІЙНИМ ЗАХОДАМ Автореферат 36 стр.
9864. ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ У БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ Автореферат 31 стр.
9865. ЗАПОВІТ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
9866. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКОМОВНІЙ РЕКЛАМІ В ІНФОРМАТИВНОМУ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТАХ Автореферат 26 стр.
9867. Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття Автореферат 25 стр.
9868. ЗАПОЗИЧЕННЯ З КЛАСИЧНИХ МОВ У НАУКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) Автореферат 29 стр.
9869. ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ АДАПТАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ І ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (на матеріалі запозичень з автохтонних мов у канадський і новозеландський варіанти) Автореферат 29 стр.
9870. ЗАПОРІЗЬКА ПРЕСА 20-40-х рр. ХХ ст.: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 29 стр.
9871. Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті XVIII — початку XIX століття Автореферат 25 стр.
9872. ЗАПОРОЗЬКИЙ ЗИМІВНИК В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ (1734–1775 рр.) Автореферат 34 стр.
9873. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Автореферат 23 стр.
9874. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ФУР’Є, ЛЕЖАНДРА, БЕССЕЛЯ) Автореферат 13 стр.
9875. Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 — 1953 рр.) Автореферат 32 стр.
9876. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 15 стр.
9877. ЗАРОДЖЕННЯ І ЛЕГАЛІЗАЦІЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 21 стр.
9878. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (кінець ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
9879. зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр. Автореферат 50 стр.
9880. зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації україни Автореферат 33 стр.
9881. ЗАРУБІЖНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГАЛИЧИНИ У 20–30-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
9882. ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ   Автореферат 27 стр.
9883. ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ Автореферат 25 стр.
9884. ЗАРЯДОВІ І РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В МЕТАЛЕВИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 24 стр.
9885. Зарядовий стан домішки гадолінію і власні дефекти У КРИСТАЛАХ ТЕЛУРИДІВ СВИНЦЮ І ОЛОВА Автореферат 29 стр.
9886. ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
9887. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України Автореферат 25 стр.
9888. ЗАСАДИ ДРУЖИННОЇ ЕТИКИ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Автореферат 25 стр.
9889. Засади розвитку приморських регіонів в системі міжрегіонального співробітництва Автореферат 24 стр.
9890. ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМИ ТЕКСТАМИ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 35 стр.
9891. ЗАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ СТЕПІВ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII XVIII СТ. Автореферат 28 стр.
9892. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
9893. ЗАСОБИ ІНЖЕНЕРІЇ ЙМОВІРНИХ КВАНТІВ ЗНАНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ОБЛАДНАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
9894. Засоби інтеграції іншокодових повідомлень у текст (на матеріалі наукової та художньої англомовної прози) Автореферат 23 стр.
9895. Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах Автореферат 18 стр.
9896. ЗАСОБИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У ШКОЛАХ НОВОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
9897. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АГЕНСА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИСЛІВ’ЇВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
9898. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Автореферат 29 стр.
9899. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9900. Засоби вираження супроводжувальної дії в німецькій мові Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98  [99]  100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389