Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9701. ЗАКАРПАТТЯ В СИСТЕМІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ І УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1991 – 2004 рр.) Автореферат 34 стр.
9702. ЗАКАРПАТТЯ В СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ: МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ У 1919-1929 рр. Автореферат 37 стр.
9703. ЗАКОН В СИСТЕМІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Автореферат 24 стр.
9704. ЗАКОНИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ (ФОРМ) ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Автореферат 24 стр.
9705. ЗАКОННІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 25 стр.
9706. Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення Автореферат 27 стр.
9707. ЗАКОННІСТЬ ТА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СУДДІ В ПОРЯДКУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 29 стр.
9708. ЗАКОННІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
9709. Законне представництво у кримінальному процесі УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
9710. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
9711. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ І ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА І СВОБОДИ ПІДДАНИХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 36 стр.
9712. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 30 стр.
9713. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПУ (1921-1929 рр.) Автореферат 26 стр.
9714. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
9715. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС І ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА У ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ ТА ДИРЕКТОРІЇ Автореферат 28 стр.
9716. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 23 стр.
9717. ЗАКОНОДАВЧО-РОЗПОРЯДЧІ ІНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІУМУ (90-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
9718. ЗАКОНОМIРНОСТI ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ З М'ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ Автореферат 26 стр.
9719. Закономiрностi формування електронних транспортних властивос-тей твердих розчинiв на основi потрiйних сполук європiю та ітербію Автореферат 22 стр.
9720. Закономірності і прогноз мінливості життєздатності популяції шовковичного шовкопряда Автореферат 26 стр.
9721. ЗАКОНОМІРНОСТІ АБСОРБЦІЇ СІРКОВОДНЮ ІЗ ГАЗІВ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПРОВАЛЬНИХ ТАРІЛКАХ Автореферат 18 стр.
9722. ЗАКОНОМІРНОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ І ПРОГНОЗ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ НАЙГОЛОВНІШИХ ШКІДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
9723. Закономірності багаторічної динаміки популяцій та прогноз масових розмножень яблуневої плодожерки у східному лісостепу україни Автореферат 22 стр.
9724. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛУ, ЩО ДЕФОРМУЄТЬСЯ, З ТЕХНОЛОГІЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТРУБ НА АГРЕГАТАХ ЗІ СТАНАМИ ПОДОВЖНЬОЇ ОПРАВОЧНОЇ ПРОКАТКИ Автореферат 25 стр.
9725. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН З ПІДВОДНИМИ ВЯЗКОПЛАСТИЧНИМИ ГРУНТАМИ Автореферат 37 стр.
9726. Закономірності впливу водню на фазово-структурні перетворення у сплавах на основі РЗМ і цирконію та розроблення методів поліпшення їх властивостей Автореферат 51 стр.
9727. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЗАЛИШКОВИХ ТЕРМІЧНИХ МІКРОНАПРУЖЕНЬ ТА ДИСПЕРСІЇ РОЗМІРІВ КАРБІДНИХ ЗЕРЕН НА ДЕФОРМАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC-Co Автореферат 28 стр.
9728. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПОЛЯМИ ЗВ’ЯЗУЮЧОГО І НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 49 стр.
9729. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИННОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ НА ЇХ ФІЗИКО- МЕХАНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ Автореферат 26 стр.
9730. закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки Автореферат 22 стр.
9731. ЗАКОНОМІРНОСТІ ГІДРОДИНАМІКИ ТА МАСОПЕРЕДАЧІ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ У ВІДЦЕНТРОВОМУ АПАРАТІ Автореферат 27 стр.
9732. ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ І ПРОГНОЗ СКУПЧЕНЬ ГАЗУ ЦЕНТРАЛЬНОБАСЕЙНОВОГО ТИПУ В ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ Автореферат 34 стр.
9733. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ І РУЙНУВАННЯ МОРСЬКИХ ТРУБОПРОВОДІВ ПРИ СТАТИЧНОМУ ТА НИЗЬКОЧАСТОТНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 25 стр.
9734. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ У ТИТАНІ ТА ДЕЯКИХ СПЛАВАХ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 24 стр.
9735. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНИМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ РАТИЧНИХ (ARTIODACTYLA) В ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ Автореферат 27 стр.
9736. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИФУЗІЇ В ІНТЕРМЕТАЛІДАХ ТА СПЛАВАХ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 41 стр.
9737. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVІІ-ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
9738. Закономірності експлуатаційної деградації сталей магістральних нафтопроводів та резервуарів за корозійної дії нафто-водного середовища Автореферат 24 стр.
9739. Закономірності зміни граничного напруженого стану у складноструктурній покрівлі лав положистих вугільних пластів Автореферат 19 стр.
9740. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЦЯ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ НВЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ В НОРМІ І ПРИ КОАРКТАЦІЇ АОРТИ Автореферат 23 стр.
9741. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СКЛАДУ МІНЕРАЛІВ З ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 43 стр.
9742. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СТАНІВ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КРИВОРІЗЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ (ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Автореферат 29 стр.
9743. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМОЧУВАННЯ АМОРФНИХ, НАНОКЛАСТЕРНИХ, МІКРО-, НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ВУГЛЕЦЮ ТА РЯДУ БІНАРНИХ СПОЛУК Автореферат 50 стр.
9744. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНЕВОДНЮВАННЯ ЙОДИДІВ ЛІТІЮ, НАТРІЮ ТА ЦЕЗІЮ У ВАКУУМІ Автореферат 20 стр.
9745. Закономірності корозійно-втомного руйнування поверхнево зміцнених алюмінієвих сплавів Автореферат 23 стр.
9746. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ЗОЛОТОРУДНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ СТРУКТУР СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ВІДНОСНО СИСТЕМ РОЗЛОМІВ Автореферат 28 стр.
9747. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗРУДЕНІННЯ ЗОЛОТА СЕРГІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА (СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ”Я) Автореферат 24 стр.
9748. ЗАКОНОМІРНОСТІ МАСОПЕРЕДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВАКУУМ-ІМПУЛЬСНОЇ ДЕСОРБЦІЇ ЛЕГКОЛЕТКИХ КОМПОНЕНТІВ ІЗ РІДКИХ ВІДХОДІВ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
9749. ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ІСТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 42 стр.
9750. Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів скелета поросят неонатального і молочного періодів Автореферат 37 стр.
9751. ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН АДЕНОГІПОФІЗА ТВАРИН В УМОВАХ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 24 стр.
9752. Закономірності морфофункціональних змін кори головного мозку при тяжкій термічній травмі та в умовах сорбційної детоксикації Автореферат 25 стр.
9753. ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН СУДИННОГО РУСЛА ТА ОБОЛОНОК ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШОК В УМОВАХ ОБТУРАЦІЙНОГО ХОЛЕСТАЗУ ТА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 44 стр.
9754. ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПТАХІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ Автореферат 57 стр.
9755. закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах Автореферат 21 стр.
9756. Закономірності оксидоутворення на армко-залізі та хромистих сталях у розплаві кисневмісного свинцю Автореферат 22 стр.
9757. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ Автореферат 28 стр.
9758. ЗАКОНОМІРНОСТІ перенесення поверхневим шарОм гумовотканинного полотнища офсетного ПЛОСКОГО ДРУКУ фарби ТА зволожувального розчину Автореферат 22 стр.
9759. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЛІРУВАННЯ КАМЕНЯ І ДЕКОРАТИВНИХ СИТАЛІВ ІНСТРУМЕНТАМИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ ТА ЦЕРІЮ Автореферат 26 стр.
9760. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕНЬ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ І ЧАСТОТНО-АДАПТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ГЕМОДИНАМІКИ І БІОМЕХАНІКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 58 стр.
9761. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ПЛОСКИХ ГАРМОНІЧНИХ ХВИЛЬ В КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 19 стр.
9762. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТРІЩИН ТЕРМІЧНОЇ ВТОМИ В ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВАХ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРМОНАПРУЖЕНОМУ СТАНІ Автореферат 25 стр.
9763. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ГАЛОГЕНУВАННЯ ТА ГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ N-ЗАМІЩЕНИХ п-ХІНОНМОНОІМІНІВ Автореферат 21 стр.
9764. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ У ФІЛЬТРУЮЧІЙ ЦЕНТРИФУЗІ З ВИВАНТАЖЕННЯМ ОСАДУ ДИСКОВИМ УПОРОМ Автореферат 21 стр.
9765. закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті Автореферат 21 стр.
9766. Закономірності процесу помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою границею розподілу фаз Автореферат 19 стр.
9767. ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕДОКС-КАТАЛІТИЧНИХ РЕАКЦІЙ НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК З СОЛЯМИ АРЕНДІАЗОНІЮ Автореферат 37 стр.
9768. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРФАЗНОЇ ЗАГИБЕЛІ ЛІМФОЦИТІВ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ЗА УЧАСТІ Са2+ - ЗАЛЕЖНИХ ФОСФОЛІПІДНИХ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІСЛЯ РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ Автореферат 41 стр.
9769. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
9770. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ БЕРЕГІВ АБРАЗІЙНОГО ТА АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО ТИПІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 27 стр.
9771. Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла Автореферат 19 стр.
9772. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
9773. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА БУДОВИ ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ В ПРЕ- І ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 20 стр.
9774. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І РУДОНОСНІСТЬ ПОЛІХРОННИХ МЕТАСОМАТИЧНИХ ФОРМАЦІЙ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 48 стр.
9775. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОСТУ МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ В ОБЛАСТІ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
9776. ЗАКОНОМІРНОСТІ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ ЛЮДИНИ Автореферат 45 стр.
9777. ЗАКОНОМІРНОСТІ СОМАТИЧНИХ ТА СОМАТО-ВІСЦЕРАЛЬНИХ ПРОПОРЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В НОРМІ (антропометричне, ультразвукове та томографічне прижиттєве дослідження) Автореферат 49 стр.
9778. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ОЧНОГО ЯБЛУКА В ОНТОГЕНЕЗІ І ПЕРЕБУДОВА ЙОГО ПРИ ІШЕМІЇ ТА ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ Автореферат 46 стр.
9779. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ З ВРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 27 стр.
9780. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ БАР’ЄРНИХ ШАРІВ З РЕГУЛЬОВАНИМ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИМ СТАНОМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 51 стр.
9781. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ III ТА IV ГРУП І ЇХ БІНАРНИХ КОМПОЗИЦІЙ Автореферат 53 стр.
9782. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЕВТЕКТИЧНОГО СИЛУМІНУ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІСЛЯ КЕРОВАНОГО ПЕРЕХОДУ З РІДКОГО СТАНУ В ТВЕРДИЙ Автореферат 27 стр.
9783. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ cBN З ДОБАВКАМИ Al, TiC, TiN ТА ТВЕРДОГО СПЛАВУ Автореферат 31 стр.
9784. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТАСТАБІЛЬНИМИ СКЛАДОВИМИ Автореферат 51 стр.
9785. Закономірності структуроутворення, кінетики бейнітного перетворення в білих високохромистих чавунах та підвищення їх зносостійкості Автореферат 27 стр.
9786. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ТА ГІДРОХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАСЕЙНУ Р.СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ Автореферат 22 стр.
9787. Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону Автореферат 29 стр.
9788. Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та термолабільних розчинів в плівковому апараті нової конструкції Автореферат 21 стр.
9789. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ УПАРЮВАННЯ РОЗЧИНІВ СОЛЕЙ У ВИПАРНОМУ АПАРАТІ ЗІ СТІКАЮЧОЮ ПЛІВКОЮ Автореферат 23 стр.
9790. Закономірності термодифузійних процесів у високому вакуумі та їх вплив на структуру і властивості поверхневих шарів титанових сплавів Автореферат 28 стр.
9791. ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯКОСТІ ШИХТИ В ПРОЕКТІ ВИВОЗУ ГОТОВИХ ДО ВИЙМАННЯ ЗАПАСІВ РУДИ З КАР’ЄРУ ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ Автореферат 23 стр.
9792. Закономірності фізичного та статевого розвитку підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет Автореферат 29 стр.
9793. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФАЗОУТВОРЕННЯ ТА ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ СИЛІЦИДУ НІКЕЛЮ NiSi В ТОНКОПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ Co-Ni, Ni-Ті, Ni-Si НА МОНОКРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ Автореферат 29 стр.
9794. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГАЗОНАСИЧЕНОГО ПОРОВОГО ОБ’ЄМУ СХОВИЩ З ГАЗОВИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ Автореферат 22 стр.
9795. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДРІБНОЗЕРНИСТОЇ СТРУКТУРИ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ, ЩО МІСТЯТЬ ДИСПЕРСНІ ЧАСТКИ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК Автореферат 58 стр.
9796. закономірності формування з`єднань різнорідних металів різними способами зварювання тиском Автореферат 39 стр.
9797. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОФЕСІЙНИХ ЧИННИКІВ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВЯ РОБІТНИКІВ ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 55 стр.
9798. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА КОЛІСНИЙ ТРАКТОР ПРИ ІМПУЛЬСНИХ ЗБУРЕННЯХ СЕЙСМОДЖЕРЕЛА Автореферат 24 стр.
9799. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОЛОЇДНИХ ПОМУТНІНЬ ВИН І РОЗРОБКА МЕТОДУ ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 18 стр.
9800. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ДІЛЯНКАХ ВОДОЗАБОРІВ ПРИДОНЦІВ?Я Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97  [98]  99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389