Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9501. Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20 – 30-х років ХХ століття Автореферат 31 стр.
9502. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ 80 – 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
9503. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ВИСТАВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТЕАТРУ ХХ ст. Автореферат 41 стр.
9504. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ МАЛОЇ ПРОЗИ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА Автореферат 28 стр.
9505. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТРИЛОГІЇ У.САМЧУКА “ОСТ” Автореферат 27 стр.
9506. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ “ БЫЛЕЙ И НЕБЫЛИЦ” В.І. ДАЛЯ Автореферат 32 стр.
9507. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ ПОШУК В ОПЕРНІЙ ТВОРЧОСТІ ЖЮЛЯ МАССНЕ (НА ПРИКЛАДІ ОПЕР „МАНОН” ТА „ВЕРТЕР”) Автореферат 27 стр.
9508. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНА ПАРАДИГМА ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПРОЗИ В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ XVI–XVIII ст. Автореферат 31 стр.
9509. ЖАРОСТІЙКІ ЛУЖНІ В’ЯЖУЧІ І БЕТОНИ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕРМОСТІЙКОСТІ Автореферат 25 стр.
9510. ЖАРОСТІЙКИЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВІ ЛУЖНОГО АЛЮМОСИЛІКАТНОГО ЗВ’ЯЗУЮЧОГО Автореферат 30 стр.
9511. ЖЕРТВА ШАХРАЙСТВА: ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
9512. ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ І МОЛОКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ У РАЦІОНАХ КОРІВ ЖИРОВИХ ДОБАВОК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
9513. ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ Автореферат 31 стр.
9514. ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 - 1914 рр.) Автореферат 26 стр.
9515. ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
9516. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЛУІША ДЕ ФРЕЙТАША БРАНКУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
9517. Життєвий цикл і паразитарна система нематоди Dicheilonema rheae (Owen, 1843) (Filariata: Diplotriaenidae) в умовах заповідника “Асканія-Нова” Автореферат 26 стр.
9518. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І.Д. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО (1907-1945 рр.) Автореферат 27 стр.
9519. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.) Автореферат 24 стр.
9520. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939) Автореферат 28 стр.
9521. ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКОПОДІБНИХ В УМОВАХ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 29 стр.
9522. ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ ТРАВ’ЯНИХ БАГАТОРІЧНИКІВ Автореферат 48 стр.
9523. ЖИТТЯ ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:соціально-філософський аналіз Автореферат 28 стр.
9524. ЖИТТЯ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Є.К. РЄДІНА (1863 – 1908 рр.) Автореферат 31 стр.
9525. Жрецтво в соціальній структурі Єгипту доби Давнього Царства Автореферат 31 стр.
9526. ЖРЕЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАРОДАВНІХ КЕЛЬТІВ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.) Автореферат 27 стр.
9527. ЖУКИ - СТАФІЛІНОЇДИ АГІРТИДНО-КОЛОНІДНОЇ ГРУПИ РОДИН (AGYRTIDAE, LEIODIDAE, COLONIDAE) СВІТОВОЇ ФАУНИ: ТАКСОНОМІЯ, СИСТЕМАТИКА, ЕВОЛЮЦІЯ І ФІЛОГЕНІЯ Автореферат 46 стр.
9528. ЖУКИ-ЗЛАТКИ (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE)ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
9529. ЖУКИ-МЕРТВОЇДИ ( COLEOPTERA, SILPHIDAE ) ФАУНИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9530. ЖУКОВСЬКИЙ І АНГЛІЙСЬКІ РОМАНТИКИ Автореферат 26 стр.
9531. ЖУКОВСЬКИЙ І АНГЛІЙСЬКІ РОМАНТИКИ Автореферат 25 стр.
9532. ЖУРНАЛ „МОЛОДА УКРАЇНА”: МІСЦЕ І РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 30 стр.
9533. З НАСЕЛЕННЯМ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 33 стр.
9534. З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИННО-ШАРУВАТОГО ПЛАСТИКУ В ІЗОЛЯЦІЙНИХ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ Автореферат 23 стр.
9535. Зіставлення лексико-семантичних мікросистем із значенням “міцний” у французькій та англійській мовах Автореферат 26 стр.
9536. ЗІСТАВЛЕННЯ СЛОВНИКА ПЕРЕКЛАДУ ІЗ СЛОВНИКОМ ОРИГІНАЛУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (на матеріалі перекладів шекспірівського “Гамлета”) Автореферат 29 стр.
9537. ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ АВТОРИЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА Автореферат 32 стр.
9538. Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського Автореферат 23 стр.
9539. Забарвлення силікатних стекол залізо- та марганецьвміщуючими відходами металургійних виробництв Автореферат 23 стр.
9540. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЕРИТРОПОЕТИНОМ ТА СТАН ДЕПО ЗАЛІЗА І МІДІ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ З РАННЬОЮ АНЕМІЄЮ Автореферат 26 стр.
9541. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ КОМПОНЕНТАМИ ТА БІОПРЕПАРАТАМИ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ КРОВІ Автореферат 33 стр.
9542. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ВОДОРОЗЧИННИМИ ВІТАМІНАМИ (В1, В2, В6, РР, С) ЯК КРИТЕРІЙ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ Автореферат 27 стр.
9543. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ РІДИНИ Автореферат 52 стр.
9544. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ(НА ПРИКЛАДІ АВАРІЇ НА ЧАЕС) Автореферат 26 стр.
9545. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ПРИКЛАД США) Автореферат 25 стр.
9546. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТУРОЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
9547. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ПНЕВМАТИЧНОГО СЕРВОПРИВОДА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ Автореферат 27 стр.
9548. забезпечення активної відмовостійкості систем керування статично нестійкими динамічними об’єктами Автореферат 27 стр.
9549. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗАВАРІЙНОЇ РОБОТИ ГАЗОПРОВОДІВ У ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ Автореферат 26 стр.
9550. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗАВАРІЙНОГО РУХУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПОТЯГА НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ РЕЙКОВОГО ШЛЯХУ Автореферат 24 стр.
9551. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО РІЗЬБОШЛІФУВАННЯ ХОДОВИХ ГВИНТІВ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
9552. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗКРОВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
9553. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ будівельних КОНСТРУКЦІЙ УКІСНИХ ШАХТНИХ КОПРІВ Автореферат 37 стр.
9554. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ШЛЯХОМ АДАПТАЦІЇ ВОДІЇВ ДО ЙОГО СКЛАДНИХ УМОВ Автореферат 20 стр.
9555. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ СУДЕН В ГИРЛАХ РІВНИННИХ РІК Автореферат 30 стр.
9556. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИМАГІСТРАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ З МАЛОПОВЕРХОВОЮ ЗАБУДОВОЮ ЗА ЧИННИКОМ ШУМУ Автореферат 23 стр.
9557. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 30 стр.
9558. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 29 стр.
9559. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ТА ПРИНЦИПІВ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
9560. Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (на прикладі ТАРГЕТ) Автореферат 30 стр.
9561. Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції Автореферат 27 стр.
9562. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТОВАНОСТІ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ НА ЕТАПІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
9563. Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією Автореферат 24 стр.
9564. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНИХ І НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ ШИРОКОЛУЖАНСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА Автореферат 28 стр.
9565. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ ПІДКАЧУВАЛЬНИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ( на прикладі водогосподарчого комплексу Автономної Республіки Крим) Автореферат 24 стр.
9566. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 24 стр.
9567. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 24 стр.
9568. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
9569. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ Автореферат 30 стр.
9570. Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами Автореферат 24 стр.
9571. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АВТОНОМНОЇ РОБОТИ ЗАДАЮЧИХ КВАРЦОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ СИСТЕМ ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ МОДУЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ Автореферат 15 стр.
9572. забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту Автореферат 28 стр.
9573. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕфективнОстІ ІнформацІЙноЇ пІдТрИМки ПРИЙНЯТТЯ рІшенЬ в автоматизованИх системах ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО Інтелекту Автореферат 17 стр.
9574. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ТА ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖІ СИНХРОНІЗАЦІЇ В РЕЖИМІ НАПРУЖЕНОЇ РОБОТИ Автореферат 24 стр.
9575. Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в перехідній економіці Автореферат 40 стр.
9576. Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства Автореферат 26 стр.
9577. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ Автореферат 24 стр.
9578. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 26 стр.
9579. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО БУРЯКОВОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ Автореферат 28 стр.
9580. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ Автореферат 26 стр.
9581. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Автореферат 27 стр.
9582. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНОЇ НОРМИ: КВАЛІФІКАЦІЯ, ЗВОРОТНЕ ВІДСИЛАННЯ, ОБХІД ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 27 стр.
9583. Забезпечення захисту паливних систем від вільної вологи при експлуатації літаків Автореферат 27 стр.
9584. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ТРИКОТАЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 28 стр.
9585. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕРСОНАЛУ Автореферат 25 стр.
9586. забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах МІЖНАРОДНИХ транспортних коридорів Автореферат 22 стр.
9587. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ Автореферат 27 стр.
9588. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
9589. Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі Автореферат 30 стр.
9590. Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування Автореферат 29 стр.
9591. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОБУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН Автореферат 22 стр.
9592. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 21 стр.
9593. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 21 стр.
9594. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження) Автореферат 26 стр.
9595. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПОРОЖНИСТИХ ВАЛІВ ГТД ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 28 стр.
9596. Забезпечення податковою міліцією законності У сфері оподаткування: організаційно–правові аспекти повноважень та статусу Автореферат 26 стр.
9597. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИТНИХ ПРОЦЕДУР (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 31 стр.
9598. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ засади Автореферат 54 стр.
9599. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
9600. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, ЯКУ ЗАТРИМАНО ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95  [96]  97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389