Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9401. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ У ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 19 стр.
9402. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 22 стр.
9403. Ефективність усунення синдрому бронхіальної обструкції при термоінгаляційному ураженні у постраждалих з опіковою хворобою (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
9404. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ МІНІ-ФУТБОЛУ Автореферат 27 стр.
9405. ЕФЕКТИВНіСТЬ ФінансовоГО управліннЯ торговельним підприємством Автореферат 30 стр.
9406. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛЕБОДЕКОМПРЕСІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ТРОМБОЗ РЕТИНАЛЬНИХ ВЕН ТА ЕКСУДАТИВНУ ФОРМУ ІНВОЛЮЦІЙНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ХОРІОРЕТИНАЛЬНОЇ ДИСТРОФІЇ Автореферат 24 стр.
9407. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛУРЕНІЗИДОВОЇ МАЗІ У ЛІКУВАННІ ОПІКІВ ОЧЕЙ ТА БАКТЕРІЙНИХ КЕРАТИТІВ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
9408. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
9409. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТАД МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
9410. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 31 стр.
9411. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ 5-АМІНОЛЕВУЛІНОВОЇ КИСЛОТИ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
9412. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЗБЕРІГАЮЧИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОБНОЇ ПАЗУХИ Автореферат 23 стр.
9413. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЩАДЯЧОГО ВТРУЧАННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОДОНТОГЕННИМ ПЕРФОРАТИВНИМ ГАЙМОРИТОМ Автореферат 26 стр.
9414. Ефективність функціонування і перспективи розвитку ринку молока і молочної продукції Автореферат 28 стр.
9415. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем Автореферат 23 стр.
9416. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9417. ефективність функціонування електроенергетичних підприємств на базі поновлювальних джерел енергії (на прикладі ВЕС У Карпатському регіоні) Автореферат 29 стр.
9418. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
9419. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА: ТРАНСПОРТ, ПОСЕРЕДНИК, РЕАЛІЗАТОР Автореферат 18 стр.
9420. Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи Автореферат 22 стр.
9421. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 30 стр.
9422. ефективність функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу в умовах розвитку Міжгосподарської кооперації Автореферат 27 стр.
9423. ефективність функціонування птахопродуктового підкомплексу апк львівської області Автореферат 31 стр.
9424. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 30 стр.
9425. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства Автореферат 30 стр.
9426. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 25 стр.
9427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
9428. ЕФЕКТИВНІСТЬ хімічного ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД БУР’ЯНІВ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9429. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами Одеської області) Автореферат 25 стр.
9430. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНОЮ ФОРМОЮ КОРОТКОЗОРОСТІ Автореферат 28 стр.
9431. ЕФЕКТИВНА ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ, ЩО МІСТЯТЬ БЕНЗ(А)ПІРЕН Автореферат 18 стр.
9432. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 26 стр.
9433. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9434. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ? РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 31 стр.
9435. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ РИНКОВИХ РЕФОРМ Автореферат 18 стр.
9436. ЕФЕКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
9437. ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
9438. ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
9439. ЕФЕКТИВного проектування лінійних трактів ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ розДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ Автореферат 27 стр.
9440. Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену Автореферат 24 стр.
9441. ЕФЕМЕРОЇДНІ ГЕОФІТИ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ Автореферат 25 стр.
9442. ЕФЕРЕНТНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ БІОЛОГІЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (клініко-психопатологічне та клініко-лабораторне дослідження) Автореферат 44 стр.
9443. ЕФЕРЕНТНА РОЛЬ РІЗНИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН В РЕГУЛЯЦІЇ ГУМОРАЛЬНИХ ЗАХИСНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ СИСТЕМ (АНТИОКСИДАНТНОЇ, ГЕМОСТАЗУ ТА ФІБРИНОЛІЗУ) В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ Автореферат 49 стр.
9444. ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПСОРІАЗОМ У ПОЄДНАННІ 3 ГІПЕРТЕРМІЄЮ Автореферат 32 стр.
9445. ЕФКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНДИКАТОР РЕРЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
9446. ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ Автореферат 27 стр.
9447. ЕФФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Автореферат 57 стр.
9448. ЕХО-КОРЕКЦІЯ АЛГОРИТМІВ ОТРИМАННЯ І ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ ПАРАМЕТРІВ АНТЕН ЛІНІЙНОЮ РЕШІТКОЮ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗОНДІВ Автореферат 19 стр.
9449. Ехосеміотика новоутворень щитовидної залози Автореферат 23 стр.
9450. ЕШЕЛЕ СПЕКТРИ ПЕКУЛЯРНИХ ЗІР І АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ЇХНЬОЇ ОБРОБКИ Автореферат 28 стр.
9451. ЕШЕРИХІоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика) Автореферат 24 стр.
9452. ЕҐО-БЕЛЕТРИСТИКА ЯК ЖАНР: ПИТАННЯ ПОЕТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ) Автореферат 33 стр.
9453. ЖІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ СІМ'Ї ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ґендерні аспекти Автореферат 27 стр.
9454. ЖІНКА ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 48 стр.
9455. ЖІНКИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 63 стр.
9456. ЖІНКИ ДОНБАСУ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ В СЕРЕДИНІ 50-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-х років ХХ ст. Автореферат 29 стр.
9457. ЖІНОЦТВО В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ США З КІНЦЯ XVIII СТ. ДО 1920 Р. (ПРОБЛЕМА ДОСЯГНЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ) Автореферат 22 стр.
9458. ЖІНОЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ У М. КИЄВІ (1861–1920 рр.) Автореферат 29 стр.
9459. ЖІНОЧІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
9460. ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 21 стр.
9461. ЖІНОЧІ ТИПИ в РОсІЙСЬКОМУ романІ 1860-х РОКІВ Автореферат 28 стр.
9462. ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ (кримінально-правові та кримінологічні проблеми). Автореферат 32 стр.
9463. ЖІНОЧА ПЕРСОНОСФЕРА ІВО АНДРИЧА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СЕМАНТИЧНІ КОНФІГУРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
9464. Жіноча творчість як чинник вестернізації в російській літературі XVIII ст. Автореферат 34 стр.
9465. ЖІНОЧЕ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 29 стр.
9466. ЖІНОЧЕ НАЧАЛО В КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЯХ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 22 стр.
9467. ЖІНОЧИЙ ФАКТОР В АКСІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
9468. ЖАБОТИНСЬКИЙ ЕТАП РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ ДНІПРОВСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (за матеріалами Жаботинського поселення) Автореферат 29 стр.
9469. ЖАНР КОНТРАБАСОВОГО КОНЦЕРТУ В МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
9470. ЖАНР ПОЕМИ У ТВОРЧОСТІ Д.ПАВЛИЧКА Автореферат 24 стр.
9471. Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть Автореферат 23 стр.
9472. ЖАНР ТРАГЕДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1910-1920-х РОКІВ: ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА ПАРАДИГМА Автореферат 27 стр.
9473. ЖАНР ТРАНСКРИПЦІЇ В СИСТЕМІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ Автореферат 25 стр.
9474. ЖАНР ЩОДЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ Автореферат 24 стр.
9475. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення Автореферат 27 стр.
9476. ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ Автореферат 26 стр.
9477. ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 30 стр.
9478. ЖАНРОВІ НОВАЦІЇ НІКОЛАСА БРЕТОНА-ПРОЗАЇКА В КОНТЕКСТІ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ ДОБИ Автореферат 25 стр.
9479. Жанрові особливості англійської жіночої літератури мандрів кінця XVIII – першої половини XIX століття (на матеріалі творів про Крим) Автореферат 34 стр.
9480. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Ф.СОЛОГУБА “ТВОРИМА ЛЕГЕНДА” Автореферат 21 стр.
9481. жанрова диференціація і Поетика Українського історичного оповідання xix – початку xx століття Автореферат 32 стр.
9482. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д. Поліщука) Автореферат 25 стр.
9483. Жанрова своєрідність і комунікативні властивості прози Наталі Саррот Автореферат 28 стр.
9484. ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТА ВНУТРІШНЯ ЄДНІСТЬ “КІНАРМІЇ” І. Е. БАБЕЛЯ Автореферат 21 стр.
9485. Жанрова СИСТЕМА ЛІРИКИ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 48 стр.
9486. ЖАНРОВА СИСТЕМА НАРОДНО-ПІСЕННОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЮ Автореферат 24 стр.
9487. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА “ДРАМИ ДЛЯ ЧИТАННЯ” Автореферат 26 стр.
9488. ЖАНРОВА СТРУКТУРА РОМАНІВ УЛАСА САМЧУКА В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ РОМАННОЇ ПРОЗИ 30-40-х р.р. ХХ ст. Автореферат 22 стр.
9489. ЖАНРОВИЙ ГЕНЕЗИС ВИКОНАВСЬКОГО ДІАЛОГУ В МУЗИЦІ (на матеріалі камерно-вокальної творчості) Автореферат 26 стр.
9490. ЖАНРОВИЙ КАНОН ПРАВОСЛАВНОЇ ЛІТУРГІЇ (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX – початку ХХ століть) Автореферат 29 стр.
9491. ЖАНРОВИЙ ПОШУК У БАЛЕТНІЙ МУЗИЦІ В. ГУБАРЕНКА Автореферат 27 стр.
9492. ЖАНРОВО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНО-ОПОВІДАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (на матеріалі англомовної детективної прози 20 сторіччя) Автореферат 27 стр.
9493. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО ТУРЕЦЬКОГО РОМАНУ (80-90-ті роки) Автореферат 22 стр.
9494. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДЕЛІ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
9495. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ другої половини ХХ століття Автореферат 52 стр.
9496. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ТРИЛОГІЇ Д.МІЩЕНКА ПРО ДОБУ VI - VII СТ. Н. Е. Автореферат 30 стр.
9497. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ БІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ-ПОШУКУ Автореферат 27 стр.
9498. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ ҐЕРГАРТА ГАУПТМАНА: НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТИВІЗМ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ) Автореферат 30 стр.
9499. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ВАСИЛЯ БАРКИ Автореферат 26 стр.
9500. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94  [95]  96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389