Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9301. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
9302. ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ Автореферат 29 стр.
9303. Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинської порід в умовах Прикарпаття Автореферат 25 стр.
9304. ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВОГО ФОТОХІМІЧНОГО ВПЛИВУ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН Автореферат 21 стр.
9305. ЕФЕКТИВНІСТЬ МАГНІТОТЕРАПІЇ ТА УЛЬТРАФОНОФОРЕЗУ ХОНДРОКСИДУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ Автореферат 26 стр.
9306. ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ В УМОВАХ КОРЕКЦІІ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ІНТЕРФЕРОНОМ Автореферат 23 стр.
9307. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ГЛУТАТІОНОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ ПРИ ВІКОВІЙ КАТАРАКТІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 22 стр.
9308. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ СКЛЕРИ У ХВОРИХ ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ | Автореферат 26 стр.
9309. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 27 стр.
9310. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ НАРОДОВЛАДДЯ ЯК ОСНОВА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
9311. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗОВАНОЇ МІКРОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНІКИ В ФОРМУВАННІ ДОДАТКОВИХ ШЛЯХІВ ВІДТОКУ ВНУТРІШНЬООЧНОЇ РІДИНИ ПРИ ЛІКУВАННІ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ Автореферат 22 стр.
9312. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЗАДНЬОЇ ГІАЛОЇДОТОМІЇ ПРИ ПРЕМАКУЛЯРНИХ КРОВОВИЛИВАХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
9313. Ефективність МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ПЕРЕВАЖНОЇ ФІКСАЦІЇ ПОГЛЯДУ ПРИ ВІЗОМЕТРІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
9314. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ АКОМОДАЦІЇ У ДІТЕЙ З АСТИГМАТИЗМОМ Автореферат 29 стр.
9315. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОдифікованого способу ПНЕВМАТИЧНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ В ЛІКУВАННІ СУБМАКУЛЯРНИХ КРОВОВИЛИВІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
9316. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО “РЕВАСКУЛЯРИЗУЮЧОГО” ВТРУЧАННЯ у КОМПЛЕКСНОМу Лікуванні ХВОРИХ НА СЕНіЛЬНУ МАКУЛЯРНУ ДЕГЕНЕРАЦіЮ Автореферат 29 стр.
9317. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ БАНКІВСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Автореферат 24 стр.
9318. Ефективність навчальних та реабілітаційних програм у комплексному лікуванні ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 29 стр.
9319. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу Автореферат 29 стр.
9320. ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕБІВОЛОЛУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІТРАЛЬНИХ ВАД Автореферат 22 стр.
9321. ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОКЛЮЗИВНО-СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ СОННИХ АРТЕРІЙ Автореферат 28 стр.
9322. ЕФЕКТИВНІСТЬ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ “СУХОЮ” ФОРМОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ ХОРІОРЕТИНАЛЬНОЇ ДИСТРОФІЇ Автореферат 25 стр.
9323. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИХ ХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ТРАВМАТИЧНИМИ КАТАРАКТАМИ Автореферат 30 стр.
9324. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОМ ТА ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ СУХОЇ ФОРМИ ВІКОВОЇ МАКУЛОДИСТРОФІЇ Автореферат 24 стр.
9325. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ НАБРЯКОВИХ ФОРМ ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ Автореферат 29 стр.
9326. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХОРІОРЕТИНІТ Автореферат 26 стр.
9327. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ФОСФЕНЕЛЕКТРОПУНКТУРИ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ АКОМОДАЦІЙНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ Автореферат 23 стр.
9328. ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок СТЕРЕОСКОПіЧнИМИ паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліОпії Автореферат 28 стр.
9329. ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО СПОСОБУ НЕПРЯМОЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ВІКОВОЮ МАКУЛОПАТІЄЮ Автореферат 22 стр.
9330. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ Автореферат 25 стр.
9331. Ефективність обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими препаратами проти бурякових блішок, листкової бурякової попелиці і мінуючих мух в умовах центрального Лісостепу України Автореферат 22 стр.
9332. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ у КОРЕКЦІЇ ЕНДОБРОНХІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ Автореферат 25 стр.
9333. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ Автореферат 22 стр.
9334. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
9335. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ УВЕАЛЬНОЮ МЕЛАНОМОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУХЛИНИ ТА ПРОТИПУХЛИННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 37 стр.
9336. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ Автореферат 21 стр.
9337. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 29 стр.
9338. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВІВ ТА ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА УРОЖАЙ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
9339. Ефективність паліативного і симптоматичного лікування запущеного раку сечового міхура Автореферат 21 стр.
9340. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ І КОДОВИХ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК В АДАПТИВНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 19 стр.
9341. ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою Автореферат 26 стр.
9342. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА В АПК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 25 стр.
9343. Ефективність перспективних ІНТЕГРОВАНИХ систем ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ УСТАНОВОК когенерації малої ПОТУЖНОСТІ (теоретичні основи, аналіз, оптимізація) Автореферат 47 стр.
9344. Ефективність поєднання діалельних схрещувань та методу генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного (Avena sativa L.) Автореферат 27 стр.
9345. ЕФЕКТИВНІСТЬ поверхнЕВО-активного препарату мірамістин В ЛІКУВАННІ хімічних опіків ОЧЕЙ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
9346. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІРУВАННЯ ЦЕМЕНТУ ЗУБІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРОБ ПАРОДОНТА Автореферат 26 стр.
9347. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБІГОВИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
9348. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Автореферат 29 стр.
9349. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
9350. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ТЕКОМ В КОРЕКЦІЇ СИСТЕМИ ЕЙКОЗАНОЇДІВ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ Автореферат 19 стр.
9351. ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі Автореферат 23 стр.
9352. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОБІОТИКІВ НА ОСНОВІ АЕРОКОКІВ У БОРОТЬБІ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 19 стр.
9353. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМНИХ САНАЦІЙ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ РОЗЛИТИЙ ПЕРИТОНІТ Автореферат 27 стр.
9354. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЛОНГОВАНОЇ ТЕРАПІЇ КЕТОТИФЕНОМ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
9355. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ МОНІТОРІВ КОМП’ЮТЕРІВ НА ОРГАН ЗОРУ Автореферат 26 стр.
9356. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
9357. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ І ФУНКЦІО-НАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 20 стр.
9358. Ефективність різних концентрацій марганцю в раціонах поросних свиноматок Автореферат 25 стр.
9359. ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ФОРМ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
9360. ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНОГО ВМІСТУ МАГНІЮ В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ Автореферат 24 стр.
9361. ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕХНІКИ ТА ЖИВОГО ТЯГЛА НА ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 22 стр.
9362. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
9363. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
9364. Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з гірудотерапією у хворих на ішемічну хворобу серця Автореферат 24 стр.
9365. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ З ПСИХОТЕРАПІЄЮ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННИХ ПОРУШЕННЯХ НЕВРОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 29 стр.
9366. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОЄДНАННІ З АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛОМ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 27 стр.
9367. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ Автореферат 24 стр.
9368. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
9369. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
9370. ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА та її залежність від ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 30 стр.
9371. ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, З ЗАСТОСУВАННЯМ РАДОНОВИХ ВАНН ТА ІНГАЛЯЦІЙ ТІОТРИАЗОЛІНУ І N-АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 35 стр.
9372. Ефективність синглетно кисневої терапії у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень Автореферат 28 стр.
9373. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМІВ ОПІДЗОЛЕНИХ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9374. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЇ ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В Автореферат 28 стр.
9375. ЕФЕКТИВНІСТЬ СКЛАДНИХ СХРЕЩУВАНЬ У СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) Автореферат 22 стр.
9376. ЕФЕКТИВНІСТЬ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ Автореферат 22 стр.
9377. ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
9378. ефективність способів індукування і використання мутацій в селекції ярого ячменю Автореферат 41 стр.
9379. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
9380. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ І СПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ Автореферат 27 стр.
9381. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
9382. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ І ЗГОРТКОВИХ КОДІВ Автореферат 20 стр.
9383. ЕФЕКТИВНІСТЬ СХРЕЩУВАННЯ БАРАНІВ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ОЛІБС З МАТКАМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ Автореферат 26 стр.
9384. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІОТРИАЗОЛІНУ ТА ЛОВАСТАТИНУ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ НА ТЛІ БАЗОВОЇ ТЕРАПІЇ ГЛІМЕПІРИДОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФЕНОТИПІВ N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ 2 Автореферат 27 стр.
9385. Ефективність та оптимізація енергетичного балансу України Автореферат 27 стр.
9386. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 28 стр.
9387. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАЙМЕРНОГО КОДУВАННЯУ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ІЗ ЗВОРОТНИМ ЗВЯЗКОМ Автореферат 19 стр.
9388. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЛЕРЕКЛАМИ В УКРАЇНІ (комунікативний аспект) Автореферат 28 стр.
9389. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПОТЕРМІЇ У ЛІКУВАННІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ВНАСЛІДОК ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ Автореферат 22 стр.
9390. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНИХ УРАЖЕНЬ СІТКІВКИ ТА ЗОРОВОГО НЕРВУ, обумовлених АНТИФОСФОЛІПІДНИМ Автореферат 26 стр.
9391. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ІЗ ХВОРОБАМИ ОПЕРОВАНОГО ШЛУНКА Автореферат 23 стр.
9392. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 26 стр.
9393. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОПІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАПІВПРОНИКНИХ БІОГЕННИХ МЕМБРАН У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК ГОМІЛКИ ПРИ ПОСТТРОМБОФЛЕБІТИЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 26 стр.
9394. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОПКОВОГО РЕЖИМУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОТЛІВ ПРИ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНІЙ ПИЛОПОДАЧІ НИЗЬКОРЕАКЦІЙНОГО ВУГІЛЛЯ Автореферат 25 стр.
9395. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
9396. Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових Автореферат 26 стр.
9397. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
9398. ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області) Автореферат 24 стр.
9399. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 39 стр.
9400. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПО ПЕРЕРОБЛЕННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93  [94]  95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389