Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9201. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ У ПОЄДНАННІ ІЗ СВИНОМАТКАМИ ВНУТРІПОРОДНИХ ТИПІВ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ Автореферат 30 стр.
9202. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ПРИ ДОДАВАННІМЕТИОНІНУ, МЕЛЯСИ ТА РИБ’ЯЧОГО ЖИРУ Автореферат 23 стр.
9203. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ Автореферат 32 стр.
9204. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 26 стр.
9205. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ Автореферат 24 стр.
9206. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ АНАЛЬЦИМ В ГОДІВЛІ КУРОК - НЕСУЧОК Автореферат 20 стр.
9207. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ СИСТЕМ З КОРЕЛЯТИВНИМ КОДУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
9208. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 20 стр.
9209. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 27 стр.
9210. Ефективність використання різних білкових добавок при одержанні in vitro ембріонів великої рогатої худоби Автореферат 24 стр.
9211. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СКОТАРСТВІ Автореферат 30 стр.
9212. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В РЕГІОНІ Автореферат 30 стр.
9213. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 25 стр.
9214. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОДИННИХ ФОРМ РІЗНИХ КРОСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КУРЕЙ М’ЯСО-ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
9215. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ САПОНІТУ, СЕЛЕНУ ТА КОМПЛЕКСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК НА ЇХ ОСНОВІ В РАЦІОНАХ МОЛОЧНИХ КОРІВ І БИЧКІВ НА ВІДГОДІВЛІ Автореферат 26 стр.
9216. Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка ( на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну) Автореферат 27 стр.
9217. Ефективність виробництва і реалізації зерна кукурудзи Автореферат 29 стр.
9218. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ Автореферат 30 стр.
9219. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ПРИКАРПАТТІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9220. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
9221. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
9222. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ НА ОСНОВІ АМАРАНТУ У РАЦІОНАХ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК Автореферат 27 стр.
9223. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА Автореферат 27 стр.
9224. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В РЕГІОНІ Автореферат 31 стр.
9225. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 30 стр.
9226. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ І ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМУ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ Автореферат 23 стр.
9227. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ЯРИМИ КАПУСТЯНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
9228. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПЕРЕСУВНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ Автореферат 24 стр.
9229. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОАНАЛІЗУ НА ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ В “АСТМА – ШКОЛІ” З ВРАХУВАННЯМ ПІКФЛОУМЕТРІЇ Автореферат 32 стр.
9230. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО ЕНТЕРОСОРБЕНТУ Й ОЗОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ Автореферат 30 стр.
9231. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІПО–ГІПЕРМАГНІТНОГО ПОЛЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ПОЄДНАНУ З ГІПЕРКОАГУЛЯЦІЙНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 24 стр.
9232. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАМК-ПОХІДНИХ ВІТАМІНІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ Автореферат 24 стр.
9233. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ З БІОСТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
9234. Ефективність глибин зяблевої оранки під цукрові буряки на фоні тривалого застосування різних систем удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Автореферат 25 стр.
9235. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
9236. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ Автореферат 31 стр.
9237. Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку Автореферат 23 стр.
9238. Ефективність дії попередників, добрив і способів основного обробітку ґрунту на урожайність озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу Автореферат 26 стр.
9239. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ПОПЕРЕДНИКІВ, ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ У СІВОЗМІНАХ ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
9240. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ФУНГІЦИДІВ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЙ ПРОТИ КОРЕНЕЇДА СХОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
9241. Ефективність діяльності господарств сільських жителів Автореферат 24 стр.
9242. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 25 стр.
9243. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ (за матеріалами підприємств Закарпатської області) Автореферат 24 стр.
9244. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ Автореферат 29 стр.
9245. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
9246. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності Автореферат 31 стр.
9247. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ В КЛІНІЦІ ТРАВМ ОКА Автореферат 49 стр.
9248. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ У САНАТОРНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
9249. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРУ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОКНА ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ МЕХАНІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СТЕБЛА КОНОПЕЛЬ Автореферат 29 стр.
9250. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
9251. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 27 стр.
9252. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
9253. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПРЕСНИХ МАРШРУТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ Автореферат 19 стр.
9254. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ КРОВОТЕЧ ІЗ ВАРИКОЗНО РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ У ХВОРИХ ІЗ ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 23 стр.
9255. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ Автореферат 29 стр.
9256. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНТЕРОСГЕЛЮ ТА ЦИКЛОФЕРОНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ З УРАЖЕННЯМ СЕРЦЯ Автореферат 24 стр.
9257. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКРИТИХ ВАРІАНТІВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ З ОБЛІТЕРАЦІЄЮ АНТРОМАСТОЇДАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 20 стр.
9258. ефективність залучення і використання інвестицій у розвиток економіки регіону Автореферат 29 стр.
9259. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ З НООТРОПНОЮ ДІЄЮ І РЕГУЛЯТОРНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СТРЕСІ (експериментальне дослідження) Автореферат 42 стр.
9260. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ ПІД ЯРУ М’ЯКУ ПШЕНИЦЮ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
9261. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АМІЗОНУ І ЛОКАЛЬНОЇ НАВКОЛОСУГЛОБОВОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НПЗЗ-ГАСТРОПАТІЙ У РЕВМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 30 стр.
9262. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АМІНАЛОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 24 стр.
9263. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОГО КОНЦЕНТРАТУ ІЗ МІДІЙ (БВК-М) В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ Автореферат 23 стр.
9264. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМПЛЕКСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ, ПЛЕВРИ ТА МЕЖИСТІННЯ Автореферат 32 стр.
9265. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛІВ ІЗОНІАЗИДУ ТА АПІЛАКУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТУБЕРКУЛЬОЗНИХ УВЕЇТІВ Автореферат 22 стр.
9266. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ ТА ІМУНОКОРЕКТОРІВ ПРИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОМУ ХИРУРГІЧНОМУ МЕТОДІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ, УСКЛАДНЕНИЙ ПАРАТОНЗИЛІТОМ Автореферат 24 стр.
9267. Ефективність застосування ентеросорбції у комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з хронічним обструктивним бронхітом Автореферат 20 стр.
9268. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ ТА СТИМУЛІВ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
9269. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОСТЕОПОРОЗУ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ Автореферат 38 стр.
9270. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ КОНТУЗІЙНОГО ГЕМОФТАЛЬМУ Автореферат 24 стр.
9271. ЕФЕКТИВНІСТЬ застосування РІЗНИХ видів ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПІД ЦУКРОВІ БУРЯКИ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
9272. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ, БІО- ТА МІКРОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПРОСА В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
9273. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ЖІНОЧОМУ БАСКЕТБОЛІ Автореферат 29 стр.
9274. Ефективність застосування ТАРГИ СУПЕР І ЕМІСТИМУ С У посівах сої в умовах ПРАВОБЕРЕЖНОго ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
9275. ЕФЕКТИВНІСТЬ застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем Автореферат 24 стр.
9276. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ЛЮЦЕРНИ ВІД ПОВИТИЦІ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
9277. Ефективність капітальних вкладень в оновлення кар’єрного автотранспорту гірничорудних підприємств Автореферат 25 стр.
9278. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ДВОХЕТАПНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ Автореферат 27 стр.
9279. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ У КОРЕКЦІЇ СТАНУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ Автореферат 32 стр.
9280. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ КАТАРАКТ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
9281. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМП'ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Автореферат 29 стр.
9282. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ВАГІТНИХ Автореферат 28 стр.
9283. Ефективність комплексної терапії хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori Автореферат 26 стр.
9284. Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний гастродуоденіт Автореферат 24 стр.
9285. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ГРАВІТАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК Автореферат 24 стр.
9286. Ефективність комплексного лікування бронхіальної астми у дітей із включенням баротерапії. Автореферат 23 стр.
9287. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТА ДИСЕМІНОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЕМ Автореферат 33 стр.
9288. ЕФЕКТИВНІСТЬ КООРДИНОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ Автореферат 22 стр.
9289. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МОЛОЧНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ Автореферат 28 стр.
9290. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Автореферат 31 стр.
9291. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 26 стр.
9292. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 54 стр.
9293. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УМОВАХ КАМЕР ШТУЧНОГО МІКРОЛІМАТУ СОЛЯНИХ ШАХТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИРОДНЬОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 27 стр.
9294. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ НАБУТОЇ КОРОТКОЗОРОСТІ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ В ПОЄДНАННІ З СОЛКОСЕРІЛОМ 14.01.18 – Очні хвороби Автореферат 22 стр.
9295. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ АМБЛІОПІЇ У ВІДПОВІДНОСТІ З ДОБОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ РИТМАМИ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА Автореферат 25 стр.
9296. Ефективність лікування телят, хворих на бронхопневмонію, із використанням імуномодуляторів РБС і БАі-1 Автореферат 23 стр.
9297. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ТА АНЕМІЮ Автореферат 29 стр.
9298. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИй ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ТА РОЗМІРІВ ДЕСТРУКЦІЙ Автореферат 31 стр.
9299. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІПОСОМАЛЬНИХ ФОРМ АНАЛОГІВ НЕЙРОПЕПТИДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТУ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
9300. Ефективність ліпохроміну у профілактиці променевих реакцій органів малого таза при радіотерапії раку матки Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92  [93]  94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389