Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

9001. ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 49 стр.
9002. ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ Автореферат 24 стр.
9003. ЕСТЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНІСНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 26 стр.
9004. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 26 стр.
9005. ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КОЛОРИСТИЧНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ В РЕКЛАМНІЙ ГРАФІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
9006. ЕСТЕТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ) Автореферат 30 стр.
9007. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного Автореферат 27 стр.
9008. Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону Автореферат 21 стр.
9009. ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МИКОЛИ ЗЕРОВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
9010. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 22 стр.
9011. ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
9012. ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 31 стр.
9013. ЕСТЕТИЧНА ПРИРОДА ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ВАСИЛЯ БАРКИ Автореферат 30 стр.
9014. Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно - інформаційного аналізу Автореферат 23 стр.
9015. ЕСТЕТИЧНА СИСТЕМА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ: ГЕНЕЗА, ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 30 стр.
9016. ЕСТЕТИЧНА СИСТЕМА МИХАЙЛА ОРЕСТА: ГЕНЕЗА, ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 27 стр.
9017. ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ СИНТАКСИСУ ПРОЗИ ІВАНА БАГРЯНОГО Автореферат 25 стр.
9018. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ГУМАНІЗАЦІЯ ОСОБИ Автореферат 53 стр.
9019. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
9020. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 30 стр.
9021. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ КЛУБНОЇ РОБОТИ Автореферат 29 стр.
9022. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД Автореферат 25 стр.
9023. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ЗАКАРПАТТІ (1919 – 1939 рр.) Автореферат 28 стр.
9024. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ Автореферат 30 стр.
9025. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) Автореферат 45 стр.
9026. ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ Автореферат 46 стр.
9027. ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ Автореферат 29 стр.
9028. ЕСТЕТОСФЕРА СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ Автореферат 25 стр.
9029. ЕСТОНСЬКА МОДЕЛЬ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
9030. ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВА МУЗИКА В АКОРДЕОННО-БАЯННОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСТВО Автореферат 30 стр.
9031. ЕТІО-ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯПОЧАТКОВИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 43 стр.
9032. ЕТІОЛОГІЧНІ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ У ВИНИКНЕННІ ТА РОЗВИТКУ СЕТАРІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 49 стр.
9033. Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої антибіотикотерапії у хворих на сепсис Автореферат 25 стр.
9034. ЕТІОЛОГІЧНА ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЛІКАРСЬКОЇ ХВОРОБИ ЗА РІВНЕМ ПОГЛИНЕННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ЕРИТРОЦИТАМИ, НАВАНТАЖЕНИМИ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ АЛЕРГЕНОМ Автореферат 25 стр.
9035. ЕТІОЛОГІЧНА РОЛЬ HAEMOPHILUS INFLUENZAE В ЗАХВОРЮВАННЯХ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
9036. ЕТІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ І PSEUDOMONAS AERUGINOSA ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ Автореферат 30 стр.
9037. ЕТІОЛОГІЧНА РОЛЬ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ, УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ І ТЕРАПІЇ ЕНДОМЕТРИТІВ Автореферат 25 стр.
9038. ЕТІОЛОГІЯ І ПРОФІЛАКТИЧНА ТЕРАПІЯ СЕЧОКИСЛОГО ДІАТЕЗУ КУРЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРМЕНТНИХ ТА ІНШИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 23 стр.
9039. ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ СОЇ, БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
9040. ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СІАЛОЛІТІАЗУ (СЛИНО-КАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ) Автореферат 28 стр.
9041. ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА ТЕРАПІЯ АЛІМЕНТАРНОЇ ОСТЕОДИСТРОФІЇ СВИНОМАТОК Автореферат 24 стр.
9042. ЕТІОЛОГІЯ, Клініко-функціональнІ МЕТОДИ діагностикИ міокардіодистрофії у високопродуктивних корів ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 32 стр.
9043. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ Автореферат 43 стр.
9044. ЕТІОЛОГІЯ, ТОПІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 47 стр.
9045. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, СИМПТОМАТИЧНА І ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ МАСТИТА У КОРІВ Автореферат 24 стр.
9046. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕГЕМОЛІТИЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 21 стр.
9047. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Автореферат 29 стр.
9048. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ СЛАБКОЇ ВІДПОВІДІ ЯЄЧНИКІВ В ПРОГРАМАХ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ Автореферат 32 стр.
9049. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У КОРІВ З БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
9050. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОТЕФЛАЗИДУ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЮВАННЯ КРОВІ Автореферат 28 стр.
9051. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІН СІТЧАСТОЇ ОБОЛОНКИ І ЗОРОВОГО НЕРВА У ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПОТЕНЗІЮ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 44 стр.
9052. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ СТІЙКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІЩЕНЬ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. Автореферат 28 стр.
9053. Етіопатогенетичне обгрунтування способу імуномодулюючої терапії хронічного пародонтиту в осіб, хворих на цукровий діабет першого типу Автореферат 26 стр.
9054. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
9055. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ З МІКРОЕЛЕМЕНТОЗАМИ ТА ГІПОВІТАМІНОЗАМИ ГРУПИ В (МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ) Автореферат 25 стр.
9056. ЕТІОТРОПНА, ПАТОГЕНЕТИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ПОСТГОНОРЕЙНІ УРАЖЕННЯ СЕЧОСТАТЕВОГО ТРАКТУ ТА ІНШІ УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ, УСКЛАДНЕНІ ВТОРИННИМ БЕЗПЛІДДЯМ Автореферат 30 стр.
9057. Еталонні моделі символьної обробки Автореферат 26 стр.
9058. Етапність формування і розповсюдженість алергійних захворювань у дітей м. Києва за уніфікованою методикою ISAAC Автореферат 28 стр.
9059. ЕТАПНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДИСКІНЕЗІЯМИ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СХІДНОГО МАСАЖУ, СХІДНОЇ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ І ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ Автореферат 26 стр.
9060. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією Автореферат 65 стр.
9061. Етапне відновлювальне лікування дітей з вродженими септальними вадами серця та тетрадою фалло після їх корекції Автореферат 22 стр.
9062. ЕТАПНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛIКУВАННЯ ХВОРОБИ ГIРШПРУНГА У ДIТЕЙ Автореферат 25 стр.
9063. ЕТАФОРА І СИМВОЛ У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ Автореферат 25 стр.
9064. Етика бізнесу: Соціально-філософський аспект Автореферат 23 стр.
9065. ЕТИКА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 24 стр.
9066. ЕТИКЕТ ЯК АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ І СПІЛКУВАННЯ Автореферат 49 стр.
9067. ЕТИКЕТИЗАЦІЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ Автореферат 56 стр.
9068. ЕТИКЕТНА ЛАТИНОМОВНА ПОЕЗІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVI–XVIII ст. Автореферат 25 стр.
9069. ЕТИКО – ГУМАНІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 23 стр.
9070. ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.) Автореферат 28 стр.
9071. Етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi Автореферат 20 стр.
9072. ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНА ПАРАДИГМА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ПРОЗИ 60-80 рр. ХХ СтОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
9073. ЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ СЛОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
9074. ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ КУЛЬТУРИ Автореферат 22 стр.
9075. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО Автореферат 24 стр.
9076. ЕТИЧНІ КОДЕКСИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 23 стр.
9077. ЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА Автореферат 28 стр.
9078. ЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО Автореферат 30 стр.
9079. ЕТИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ ПУБЛІЦИСТИКИ ІВАНА ДЗЮБИ ТА ВАЦЛАВА ГАВЕЛА Автореферат 37 стр.
9080. ЕТИЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИ Автореферат 25 стр.
9081. Етичний релятивізм у філософії постмодерну Автореферат 23 стр.
9082. ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ УСРР І ВЛАДА: ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (1921 – 1935 рр.) Автореферат 51 стр.
9083. ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ) Автореферат 32 стр.
9084. ЕТНІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ Автореферат 25 стр.
9085. ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЕЛАМУ (V – СЕРЕДИНА І тис. до н. е.) Автореферат 31 стр.
9086. ЕТНІЧНА СИТУАЦІЯ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРИМУНА МЕЖІ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ(III - середина VІ ст. н. е.) Автореферат 23 стр.
9087. ЕТНІЧНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 28 стр.
9088. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів Автореферат 21 стр.
9089. ЕТНОГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЙКІВЩИНИ Автореферат 20 стр.
9090. Етногеографічне дослідження реґіону (на матеріалах Тернопільської області) Автореферат 21 стр.
9091. ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Автореферат 28 стр.
9092. ЕТНОКУЛЬТУРНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ РАННЬОПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ (40 – 10 тис. років тому) Автореферат 24 стр.
9093. ЕТНОКУЛЬТУРНІ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ БОЛГАРСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРУПИ) Автореферат 25 стр.
9094. Етнокультурна НАсТУПнІсть образІВ перШоЕлементІв БУтТя В Художній МОВІ М. ГумІлЬОва ТА В. ХлЄбникова Автореферат 30 стр.
9095. ЕТНОКУЛЬТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОЇ ВИШИВКИ ПОДІЛЛЯ (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
9096. ЕТНОКУЛЬТУРНЕ У СВІДОМОСТІ ПОЛІЕТНІЧНОГО СОЦІУМУ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРИДУНАВ’Я) Автореферат 23 стр.
9097. Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу Автореферат 49 стр.
9098. ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ) Автореферат 32 стр.
9099. Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного писемного дискурсу Автореферат 47 стр.
9100. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 50 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90  [91]  92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389