Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

901. ІНТРА-ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 25 стр.
902. ІНТРАОПЕРАЦІЙНІ ТА РАННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ В ХІРУРГІЇ ХВОРОБ ОПЕРОВАНОГО ШЛУНКА (прогнозування, діагностика, лікування і профілактика) Автореферат 24 стр.
903. ІНТРАОПЕРАЦІЙНА І ЛІМФОТРОПНА ІМУНОПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА ВАКЦИНОЮ БЦЖ. Автореферат 24 стр.
904. ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ЛАЗЕРНА ТЕРМОДЕСТРУКЦІЯ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ПУХЛИН ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
905. Інтраопераційна профілактика Ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих Автореферат 32 стр.
906. ІНТРАПЕРСОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ У ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 30 стр.
907. ІНТРАПЛЕВРАЛЬНА ТОРАКОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ Автореферат 29 стр.
908. ІНТРОГРЕСІЯ ФАКТОРІВ СТІЙКОСТІ ПРОТИ СУХОЇ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ ДИКИХ, КУЛЬТУРНИХ ВИДІВ У ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ КАРТОПЛІ Автореферат 29 стр.
909. ІНТРОДУКЦІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
910. ІНТРОДУКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PINUS PALLASIANA D. DON І PINUS SYLVESTRIS L. У ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПРИАЗОВ'Я Автореферат 28 стр.
911. ІНТРОДУКЦІЯ В ЛІСОСТЕП УКРАЇНИ ВИДІВ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН РОДИНИ SCROPHULARIACEAE JUSS Автореферат 29 стр.
912. ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ HEMEROCALLIS L. (HEMEROCALLIDACEAE R. BR.) У ДОНБАС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ Автореферат 27 стр.
913. ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ ACTINIDIA LINDL. В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (ріст, розвиток, особливості розмноження) Автореферат 25 стр.
914. ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ ECHINACEA MOENCH НА ПІВДЕННИЙ СХІД УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
915. ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ КАРІЯ (CARYA NUTT.) В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
916. ІНТРОДУКЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ MYRTACEAE JUSS. У ЗАХИЩЕНИЙ ҐРУНТ В УКРАЇНІ Автореферат 19 стр.
917. ІНТРОДУКЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ФОРМ MORUS ALBA L. НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
918. ІНТРОДУКЦІЯ УНАБІ (ZIZYPHUS JUJUBA MILL.) В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, РОЗМНОЖЕННЯ, ВИРОЩУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
919. ІНФІКОВАНІСТЬ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ У ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
920. ІНФІКОВАНІСТЬ МІКРОМІЦЕТАМИ І ПНЕВМОЦИСТАМИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ) Автореферат 45 стр.
921. Інфікування мікобактеріями та профілактика захворювання на туберкульоз серед студентів Автореферат 28 стр.
922. Інфікування мікобактеріями, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА вперше діагностований ТУБЕРКУЛЬОЗ легень ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
923. ІНФІНІТИВНА КОНСТРУКЦІЯ З ПРИЙМЕННИКОМ FOR У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 30 стр.
924. ІНФАРКТ МІОКАРДА У МОЛОДОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ВІЦІ (ДО 50 РОКІВ): ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, ПАТОМОРФОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ Автореферат 61 стр.
925. ІНФАРКТ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ: ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 57 стр.
926. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: патогенетичні особливості і підходи до оптимізації лікування Автореферат 52 стр.
927. ІНФЕКЦІЙНІ КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ГОСПОДАРСТВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
928. ІНФЕКЦІЙНИЙ РИНОТРАХЕЇТ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 25 стр.
929. Інфернальний герой В російськІЙ прозІ XX століття. ВИТОКИ. ТИПОЛОГІЯ. ТРАНСФОРМАЦІЯ Автореферат 25 стр.
930. ІНФЛЯЦІЯ В ПЕРІОД РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
931. ІНФЛЯЦІЯ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
932. ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
933. інфологічне моделювання процесу технічного обслуговання повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу Автореферат 21 стр.
934. ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ Автореферат 28 стр.
935. Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції Автореферат 27 стр.
936. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики Автореферат 24 стр.
937. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УРАХУВАННЯМ КОГНІТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Автореферат 26 стр.
938. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ Автореферат 24 стр.
939. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 17 стр.
940. Інформаційні виміри політичного простору країн європи (Німеччина, Франція, Португалія, Чеська Республіка, Україна) Автореферат 25 стр.
941. Інформаційні засоби підвищення ефективності керування у біотехнічній гемодіалізній системі Автореферат 17 стр.
942. ІНФОРМАЦІЙНІ МАНІПУЛЯЦІЇ У ПОВІДОМЛЕННЯХ СВІТОВОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ Автореферат 33 стр.
943. ІНФОРМАЦІЙНІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ Автореферат 22 стр.
944. Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-політичний процес в Україні Автореферат 33 стр.
945. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США та РОСІЇ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ Автореферат 28 стр.
946. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
947. Інформаційні ТА структурно-методичні засади ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Автореферат 32 стр.
948. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
949. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
950. Інформаційні технології В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
951. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІЙНОГО БУДІВНИЦТВА) Автореферат 26 стр.
952. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННя СТРУКТУРАМИ ПРОЦЕСІВ МЕХАНООБРОбКИ Автореферат 23 стр.
953. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ІМПУЛЬСНОГО ШУМУ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ Автореферат 21 стр.
954. інформаційні технології семантичного захисту інформації в СИСТЕМАХ ДОКУМЕНТООБІГУ Автореферат 24 стр.
955. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОАКТИВНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 41 стр.
956. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті 09.00.10 – філософія освіти Автореферат 25 стр.
957. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕЛЕВІЗІЙНА ПРОГРАМА: ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА Автореферат 23 стр.
958. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: КРИМСЬКИЙ РЕГІОН Автореферат 24 стр.
959. ІНФОРМАЦІЙНА ВЛАДА ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
960. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН Автореферат 34 стр.
961. ІНФОРМАЦІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИМИ І ВІРТУАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
962. ІНФОРМАЦІЙНА модель ОЦІНКИ маси ОБ'ЄКТА при ОБМЕЖЕНОМУ часі зважування Автореферат 22 стр.
963. ІНФОРМАЦІЙНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СОЦІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Автореферат 32 стр.
964. інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу Автореферат 24 стр.
965. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 43 стр.
966. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
967. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 23 стр.
968. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ гірничорудних кар’єрів Автореферат 23 стр.
969. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ Автореферат 28 стр.
970. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УПРАВЛІННІ УЧБОВИМ ПРОЦЕСОМ Автореферат 22 стр.
971. інформаційнА технологіЯ візуалізації функціЙ двох змінних Автореферат 21 стр.
972. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 21 стр.
973. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯВИЩА КАВІТАЦІЇ Автореферат 37 стр.
974. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ класифікації клінічнИХ діагнозів НА ОСНОВІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 30 стр.
975. Інформаційна технологія моделювання інтермерЕжі У задачах проектування АСУ підприємства Автореферат 19 стр.
976. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 19 стр.
977. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ НЕОДНОРІДНИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ Автореферат 26 стр.
978. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 23 стр.
979. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 24 стр.
980. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ побудови АВТОМАТИЗОВАНОї системи управління навчальним процесом Автореферат 24 стр.
981. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ АСУ НА БАЗІ КІЛЬКІСНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 41 стр.
982. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРИСКОРЕННЯ СИНТЕЗУ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ Автореферат 26 стр.
983. Інформаційна технологія прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах Автореферат 26 стр.
984. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СИМВОЛЬНО-ЧИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Автореферат 21 стр.
985. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ АСУ В ДИНАМІЦІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Автореферат 43 стр.
986. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ СУМІШЕЙ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
987. ІНФОРМАЦІЙНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
988. ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ Автореферат 43 стр.
989. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 31 стр.
990. Інформаційне забезпечення діяльності ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
991. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ. Автореферат 18 стр.
992. ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ Автореферат 27 стр.
993. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
994. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПІДТРИМКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (на прикладі підприємств електротехнічної галузі) Автореферат 19 стр.
995. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
996. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЗРОШЕННЯ ЗА ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИМИ ДАНИМИ Автореферат 20 стр.
997. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин Автореферат 23 стр.
998. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в морських портах Автореферат 20 стр.
999. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (правові і тактико-криміналістичні аспекти ) Автореферат 53 стр.
1000. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  [10]  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389