Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8901. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ПІЗНЬОСТИГЛОЇ У КРИМУ Автореферат 22 стр.
8902. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПАЛИВНОГО ГАЗУ З БІОМАСИ ТА ЙОГО СПАЛЮВАННЯ В ПІЧНИХ АГРЕГАТАХ Автореферат 21 стр.
8903. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ТРАСУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕРГОНОМІЧНИХ ВИМОГ СИСТЕМИ “ЛЮДИНА - АВТОМОБІЛЬ - ДОРОГА - СЕРЕДОВИЩЕ” Автореферат 22 стр.
8904. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ВІБРОПРИВОД НОВОГО ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 23 стр.
8905. Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні коренеплодів цукрового буряка Автореферат 21 стр.
8906. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ КОРМІВ ДО ЗГОДОВУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ З ВНУТРІШНЬОЮ ЄМНІСНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 25 стр.
8907. ЕНЕРГООПТИМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ТЯГУ ПОЇЗДІВ Автореферат 23 стр.
8908. ЕНЕРГООЩАДНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ У ПРОМИСЛОВОМУ ПТАШНИКУ Автореферат 25 стр.
8909. ЕНЕРГООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ ПЕРІОДИЧНИХ РЕЖИМІВ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 29 стр.
8910. ЕНЕРГОПОТОКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА Автореферат 21 стр.
8911. ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ СИСТЕМАМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ПТАШНИКАХ-БРОЙЛЕРНИКАХ Автореферат 23 стр.
8912. ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ Автореферат 33 стр.
8913. ЕНЗИМНО-КІНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ОТРУЙНИХ СПОЛУК З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ОКИСНЕННЯ 3,3?,5,5?-ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНУ ТА п-ФЕНЕТИДИНУ Автореферат 24 стр.
8914. ЕНТЕРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ Автореферат 28 стр.
8915. еНТЕРАЛЬНА ОКСИГЕНАЦіЯ в ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ КРИТИЧНИХ СТАНІВ Автореферат 27 стр.
8916. ЕНТЕРОВІРУСИ В патології плода та новонароджених Автореферат 42 стр.
8917. ЕНТОМОКОМПЛЕКСИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Автореферат 32 стр.
8918. Епідеміологічні особливості інфекцій невенеричної природи, що передаються статевим шляхом Автореферат 29 стр.
8919. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ гепатиту В серед персоналу військового лікувального закладу та ефективність вакцинОПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 21 стр.
8920. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В УМОВАХ КРУПНОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
8921. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕПАТИТУ “А” В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8922. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 7-Ї ПАНДЕМІЇ ХОЛЕРИ в УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
8923. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ, КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ АСПЕКТИ ГОСТРИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК Автореферат 41 стр.
8924. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ТА КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ В ЗАГАЛЬНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ГЕЛІОГЕОФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ Автореферат 29 стр.
8925. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІЄРСИНІОЗІВ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 21 стр.
8926. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛ–ІНФЕКЦІЇ З ПЕРИНАТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКА Автореферат 33 стр.
8927. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТРЯНОЇ ВІСПИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА Автореферат 25 стр.
8928. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ГЕПАТИТІВ В І С ТА СТРАТЕГІЯ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 53 стр.
8929. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ВІЙСЬКОВИХ ГАРНІЗОНАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Автореферат 25 стр.
8930. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНТЕРОВІРУСНИХ МЕНІНГІТІВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
8931. Епідеміологічна характеристика кору, епідемічного паротиту, краснухи в умовах урбанізованого регіону та ефективність імунізації вакциною Тримовакс Автореферат 25 стр.
8932. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСТЕРІОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 25 стр.
8933. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 27 стр.
8934. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ГЕПАТИТІВ В І С У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 29 стр.
8935. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ, КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ Автореферат 22 стр.
8936. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В АГРОЦЕНОЗАХ України Автореферат 26 стр.
8937. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ГРИПУ І ГРІ В УКРАЇНІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗА ЕПІДЕМІЯМИ ГРИПУ Автореферат 29 стр.
8938. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ НИРОК З ОБГРУНТУВАННЯМ ЇХ НОМЕНКЛАТУРИ ТА КОМПЛЕКСУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 29 стр.
8939. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
8940. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЛЕПТОСПІРОЗУ В ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8941. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ ЗА ДАНИМИ РЕГІСТРУ У МІСТІ СУМАХ (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ І КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 31 стр.
8942. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ РАПТОВОЇ СМЕРТІ У ДІТЕЙ Автореферат 33 стр.
8943. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ МАНІАКАЛЬНИХ СТАНІВ З УРАХУВАННЯМ ЦИРКАНУАЛЬНИХ ТА ЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ Автореферат 25 стр.
8944. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ АЛКОГОЛЬНИХ ПСИХОЗІВ З УРАХУВАННЯМ ГЕЛІОГЕОФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ І БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ Автореферат 27 стр.
8945. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНИЙ ПАТОМОРФОЗ ХЛАМІДІЙНОЇ І ЗМІШАНОЇ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ, КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 40 стр.
8946. ЕПІДЕРМОЇДНІ ПУХЛИНИ ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ (ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 23 стр.
8947. ЕпізоотологічнІ ОСОБЛИВОСТІ грипу птахів В УкраїнІ Автореферат 32 стр.
8948. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВІРУСНИХ ХВОРОБ У ДИКИХ ПТАХІВ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
8949. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА РОЗРОБКА СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ІЄРСИНІОЗУ ТВАРИН Автореферат 34 стр.
8950. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
8951. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ДИКРОЦЕЛІОЗУ ЖУЙНИХ ТВАРИН В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 25 стр.
8952. ЕПІЗООТОЛОГІЯ МЕТАСТРОНГІЛЬОЗНОЇ ІНВАЗІЇ В ПОЛІСЬКІЙ І ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНАХ УКРАЇНИ, УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМ ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЇ СВИНЕЙ Автореферат 26 стр.
8953. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ КРИПТОСПОРИДІОЗУ ТЕЛЯТ У ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
8954. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ ТВАРИННИЦТВА Автореферат 27 стр.
8955. ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПАСТЕРЕЛЬОЗУ СВИНЕЙ Автореферат 22 стр.
8956. ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ЕТІОТРОПНА ТА ІМУНОКОРЕГУЮЧА ТЕРАПІЯ ПРИ ФАСЦІОЛЬОЗІ І ДИКРОЦЕЛІОЗІ ЖУЙНИХ ТВАРИН Автореферат 59 стр.
8957. ЕПІЛЕПСІЯ В СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ (клініка, судово-психіатрична оцінка, профілактика) Автореферат 62 стр.
8958. ЕПІЛЕПТИФОРМНІ ТА ЕПІЛЕПТИЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 26 стр.
8959. ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ) Автореферат 33 стр.
8960. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ В НАУКАХ ПРО КУЛЬТУРУ (В. ДІЛЬТЕЙ, БАДЕНСЬКА ШКОЛА, М. ВЕБЕР) Автореферат 19 стр.
8961. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника) Автореферат 26 стр.
8962. ЕПІстолярій олесЯ гончара і творча індивідуальність письменника Автореферат 24 стр.
8963. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х – 90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 29 стр.
8964. Епістолярна спадщина В. Винниченка: адресування і стиль Автореферат 26 стр.
8965. ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ Автореферат 38 стр.
8966. ЕПІТАКСІЙНІ ПЛІВКИ ФЕРИТ-ГРАНАТІВ З АНІЗОТРОПІЄЮ ТИПУ “КУТОВА ФАЗА” Автореферат 19 стр.
8967. Епітаксійні ферогранатові структуридля сенсорів магнітного поля Автореферат 51 стр.
8968. ЕПІТЕТ У КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 33 стр.
8969. ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Семантика. Структура. Прагматика) Автореферат 26 стр.
8970. ЕПІТЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ ВЕСІЛЬНО-ОБРЯДОВИХ ПІСЕНЬ (структурно-семантичний і функціональний аспекти) Автореферат 26 стр.
8971. ЕПІФІТНА І ЕНДОФІТНА МІКРОФЛОРА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 30 стр.
8972. ЕПІЧНІ СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ УЛАСА САМЧУКА Автореферат 30 стр.
8973. ЕПОКСИДНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ВИРОБІВ БУДІВЕЛЬНОГО ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
8974. Епоксидні полімерні розчини, модифіковані фурфуролом і цеолітом Автореферат 26 стр.
8975. ЕПОКСИДУВАННЯ ЕТИЛАЛІЛЕТИЛАКРИЛАТУ І ОКТЕНУ-1 ГІДРОПЕРОКСИДОМ ТРЕТБУТИЛУ У ПРИСУТНОСТІ Мо2В Автореферат 20 стр.
8976. ЕПОКСИДУВАННЯ ОЛІЙ НАДОЦТОВОЮ КИСЛОТОЮ Автореферат 19 стр.
8977. ЕПР ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ДОМІШОК У СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ ІЗ СТРУКТУРОЮ ПЕРОВСКІТА Автореферат 20 стр.
8978. ЕПР ПЕРЕХІДНИХ ІОНІВ В КРИСТАЛАХ З СТРУКТУРОЮ ПЕРХЛОРАТУ ГЕКСАГІДРАТУ: ЕФЕКТИ ТЕМПЕРАТУРИ І ТИСКУ Автореферат 25 стр.
8979. ЕПР спектроскопія сегнетоелектричних кристалів поблизу фазових переходів Автореферат 41 стр.
8980. ЕРГОНІМІЯ м. ЛУГАНСЬКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
8981. ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТЕРЕОСКОПІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСАХ І СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
8982. ЕРГОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА НА ОСНОВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 60 стр.
8983. ЕРГОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ внутрішніх АРХІТЕКТУРНИХ ПРОСТОРІВ Автореферат 27 стр.
8984. ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ Автореферат 24 стр.
8985. ЕРГОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА Автореферат 29 стр.
8986. ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЛЮДИНИ ВОДІННЮ АВТОМОБІЛЯ Автореферат 21 стр.
8987. ЕРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
8988. Еритрон і його периферична ланка у хворих з тяжкими та середньотяжкими шлунково-кишковими кровотечами при різноманітних варіантах інтенсивної терапії. Автореферат 31 стр.
8989. ЕРНСТ ТЕТЯНА КАЗЕМИРІВНА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
8990. ЕРОС ЯК ЕСТЕТИЧНА І ПОЕТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20 - 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
8991. ЕРОТИЧНИЙ РОМАН У ВІРШАХ НАТАЛІ ЛІВИЦЬКОЇ-ХОЛОДНОЇ Автореферат 20 стр.
8992. ЕСЕЇСТИКА ВАСИЛЯ БАРКИ: ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА Автореферат 30 стр.
8993. ЕСТЕТИКА І ПОЕТИКА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ Автореферат 29 стр.
8994. ЕСТЕТИКА І.КАНТА: ПРОДУКТИВНА УЯВА І ПРИНЦИП ДОЦІЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
8995. ЕСТЕТИКА МІФУ І МІФОЛОГІЧНИЙ ГОРИЗОНТ РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 49 стр.
8996. ЕСТЕТИКА МІФУ В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8997. ЕСТЕТИКА МУЗИЧНОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ К.ШТОКГАУЗЕНА ТА М.КАГЕЛЯ) Автореферат 29 стр.
8998. естетика та поетика модернізму в російській письменницькій критиці кінця XIX – початку XX століть Автореферат 59 стр.
8999. ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ ХІV - ХV ст. Автореферат 29 стр.
9000. ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89  [90]  91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389