Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8501. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ З НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО Автореферат 28 стр.
8502. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ ТА МЕХАНІЗМУ ДІЇ НОВОЇ ГРУПИ ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ НА ОСНОВІ ЕЛАГОТАНІНІВ Автореферат 52 стр.
8503. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОГО ПОЛІФЕНОЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЛЬТАНУ ПРИ ВИРАЗКОВИХ КОЛІТАХ Автореферат 23 стр.
8504. еКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОГО ПОХІДНОГО ТІАЗОЛІДИНУ ПРИ ГІПОКСИЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 27 стр.
8505. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ АДАМАНТАНУ Автореферат 24 стр.
8506. Експериментальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри кристалів Автореферат 25 стр.
8507. Експериментальне дослідження просвітлення плазмових бар’єрів для електромагнітних хвиль за допомогою електронних пучків Автореферат 20 стр.
8508. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ Автореферат 24 стр.
8509. експериментальне Дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне Автореферат 26 стр.
8510. експериментальне дослідження та математичне моделювання теплопередавальних характеристик пульсаційних теплових труб Автореферат 19 стр.
8511. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІПОСОМ ТА МАЗЕВИХ ПРЕПАРАТІВ З ЛЕВОМІЦЕТИНОМ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ СИНЬОГНІЙНОЇ ОПІКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 22 стр.
8512. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ КВЕРЦЕТИНУ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 25 стр.
8513. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ПРЕПАРАТУ - ГРАНУЛ ЦЕОЛІТУ ЯК ЕНТЕРОСОРБЕНТУ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ Автореферат 26 стр.
8514. експериментальне обгрунтування використання похідних вазопресину для регуляції просторової пам`яті і функціонального стану гіпокампа Автореферат 28 стр.
8515. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗОФУРОКАЇНУ ПРИ ВІДМОРОЖЕННІ Автореферат 25 стр.
8516. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ доцільності використання МАЗІ З ГЕПАРИНОМ та МЕТИЛУРАЦИЛОМ при тромбофлебіті ТА РАНоВОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
8517. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ б-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ЗАКРИТІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 26 стр.
8518. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІНБОРОНУ В ЛІКУВАННІ АЛКОГОЛЬНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ Автореферат 25 стр.
8519. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОНАТОРА ОКСИДУ АЗОТУ ГЛУТАРГІНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ПІРАЦЕТАМОМ ПРИ ГЕМІЧНІЙ ГІПОКСІЇ Автореферат 24 стр.
8520. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ПРЕПАРАТУ – ФЕПОЛЕН НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОСТАТИТІВ Автореферат 27 стр.
8521. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗБАГАЧЕНИХ бвк "МУЛЬТИГЕЙН", У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ Автореферат 26 стр.
8522. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ПРОТЕЇНОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ ІЗ ГІПЕРГАЛИННОГО ЗООФІТОПЛАНКТОНУ Автореферат 48 стр.
8523. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕТАТ-2,5,7,8-ТЕТРАМЕТИЛ-2-(4ў-МЕТИЛПЕНТЕН-3ў-ІЛ)-6-ОКСИХРОМАНУ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ Автореферат 25 стр.
8524. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ ТА ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ Автореферат 26 стр.
8525. Експериментальне обгрунтування застосування нової рідини для керамічних мас Автореферат 22 стр.
8526. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЦЕЛІЗИНУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 22 стр.
8527. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОФЛЕБІТУ Автореферат 32 стр.
8528. Експериментальне обгрунтування підходів до вибору ефективних психофармакологічних засобів для лікування стійкого патологічного стану мозку Автореферат 24 стр.
8529. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНОГО МЕТОДУ ІМУНІЗАЦІЇ ТЕЛЯТ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ Автореферат 23 стр.
8530. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ сУЧАСНИХ І пеРспективнИх препаратІв З ПротиЗАПАЛЬНОЮ дІЄЮ Автореферат 28 стр.
8531. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕТИНОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТЕНОНУ В ЛІКУВАННІ РАННЬОЇ СЕНІЛЬНОЇ МАКУЛОДИСТРОФІЇ Автореферат 23 стр.
8532. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ НОВИХ КОНСЕРВАНТІВ ДЛЯ ЗАГОТІВЛІ ВОЛОГОГО ЗЕРНА, СИЛОСУ І СІНАЖУ Автореферат 30 стр.
8533. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ ТВАРИН Автореферат 23 стр.
8534. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ Автореферат 26 стр.
8535. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ Обґрунтування ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НІКОТИНАМІДУ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КАРДІОМІОПАТІЇ ДОКСОРУБІЦИНОВОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 33 стр.
8536. Експериментальне обґрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду та його комбінації з диклофенаком натрію в терапії гломерулонефритів Автореферат 28 стр.
8537. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ при патологічних станах, обумовлених активацією процесів вільнорадикального окислення Автореферат 42 стр.
8538. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПАРАЦЕТАМОЛУ ШЛЯХОМ МОДУЛЯЦІЇ ЙОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ПЕЧІНЦІ Автореферат 21 стр.
8539. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РУКОПАШНОГО БОЮ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
8540. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ У ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ МОЗКУ В ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 27 стр.
8541. Експериментальний аналіз стану СИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІкИ при дії на організм компонентів шахтного вибуху Автореферат 29 стр.
8542. Експериментально - біомеханічне обґрунтування використання вуглецевих імплантатів для лікування переломів довгих кісток у пацієнтів похилого віку Автореферат 26 стр.
8543. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЦЕТОНВМІСНИХ ТА ЕТАНОЛВМІСНИХ АДГЕЗИВНИХ СИСТЕМ ПРИ РЕСТАВРАЦІЯХ ЗУБІВ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ Автореферат 19 стр.
8544. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 30 стр.
8545. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ б-АДРЕНОМІМЕТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНIЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 31 стр.
8546. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ ТИМАЛІН І АМІЗОН ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МУКОЗАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОМУ СИНУЇТІ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
8547. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВЕЛИКИМИ І ГІГАНТСЬКИМИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ Автореферат 28 стр.
8548. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КРОВОТОЧАЩІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІ ВИРАЗКИ Автореферат 51 стр.
8549. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПОСТНЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 45 стр.
8550. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПУНКЦІЙНОЇ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ З КОМПРЕСІЙНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ГРУДНИХ ТА ПОПЕРЕКОВИХ ТІЛ ХРЕБЦІВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ Автореферат 29 стр.
8551. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БАГАТОПЛОЩИННОГО КОРТИКАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ПОПЕРЕЧНИХ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ Автореферат 25 стр.
8552. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕЧІНКИ ПРИ АЛКОГОЛЬНИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕНДОТОКСИНУ і АНТИОКСИДАНТНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
8553. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КЛИНОПОДІБНО-ТРУБЧАСТОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА Автореферат 28 стр.
8554. Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків труб магістральних газопроводів Автореферат 20 стр.
8555. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНУ ГРУПИ В6 ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ІЗОНІАЗИДОМ Автореферат 39 стр.
8556. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТОКСИКО-ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ПІРЕТРОЇДНИХ ПЕСТИЦИДІВ І ЇХ КОМБІНАЦІЙ З ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ В КОРМАХ ДЛЯ ТВАРИН Автореферат 58 стр.
8557. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ І ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 44 стр.
8558. Експериментально-теоретичний метод розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій Автореферат 45 стр.
8559. ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 23 стр.
8560. ЕКСПЕРТИЗА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8561. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил та контрабанду Автореферат 25 стр.
8562. ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗИС, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ Автореферат 25 стр.
8563. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
8564. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 22 стр.
8565. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ Автореферат 20 стр.
8566. Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації Автореферат 46 стр.
8567. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ХУДОЖНІХ РІЗЬБЛЕНИХ ВИРОБІВ ІЗ КОШТОВНОГО КАМІННЯ Автореферат 21 стр.
8568. ЕКСПЕРТНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ корозійно-механічного РУЙНУВАННЯ Автореферат 21 стр.
8569. ЕКСПЛІКАЦІЯ Місцевого самоврядування в програмах політичних партій україни Автореферат 23 стр.
8570. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ Автореферат 23 стр.
8571. експлуатаційні режими роботи асинхронних електродвигунів потокових технологічних ліній в умовах агропромислового комплексу Автореферат 21 стр.
8572. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ З НАДЗВУКОВИМИ ГАЗОВИМИ ЕЖЕКТОРАМИ Автореферат 21 стр.
8573. ЕКСПЛУАТАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ БАЛОЧНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ Автореферат 25 стр.
8574. ЕКСПЛУАТАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ З КОМПОЗИЦІЙНИМИ КОНТАКТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Автореферат 23 стр.
8575. Експлуатаційний контроль контактних з’єднань сільських електроустановок термочутливими пристроями е ефектом пам’яті форми Автореферат 24 стр.
8576. експлуатаційний Контроль роботоздатності асинхронних електродвигунів за їх функціональним станом Автореферат 27 стр.
8577. Експлуатація та ремонт засобів транспорту Автореферат 39 стр.
8578. ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ РОЗПОДІЛІВ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛІВ ВІД ц-СУБГАУССОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 14 стр.
8579. ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ Автореферат 31 стр.
8580. Експортний маркетинг будівельних матеріалів Автореферат 22 стр.
8581. Експортний потенціал військово-промислового комплексу України: методичні аспекти оцінки та маркетинговий механізм його реалізації Автореферат 22 стр.
8582. Експортний потенціал регіону ТА його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону) Автореферат 26 стр.
8583. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання (на прикладі Чернівецької області) Автореферат 32 стр.
8584. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ Автореферат 35 стр.
8585. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 30 стр.
8586. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ Автореферат 25 стр.
8587. ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ВОДНОГО ТА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДСТАВІ ЕРИТРОЦИТАРНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 22 стр.
8588. ЕКСПРЕСІОНІЗМ В КОНТЕКСТІ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА Автореферат 30 стр.
8589. ЕКСПРЕСІОНІЗМ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
8590. ЕКСПРЕСІЯ p70S6 КІНАЗИ В ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИНАХ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА АДЕНОКАРЦИНОМІ ЕНДОМЕТРІЮ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
8591. ЕКСПРЕСІЯ ізоформ АДАПТЕРНОГО БІЛКА RUK/CIN85 В ПУХЛИНАХ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
8592. ЕКСПРЕСІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ЯК ЗАСІБ ПУБЛІЦИСТИКИ Автореферат 24 стр.
8593. ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ДЕФЕНСИНІВ В КЛІТИНАХ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
8594. ЕКСПРЕСІЯ мРНК ВАНІЛОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ В КУЛЬТУРІ НЕЙРОНІВ ГІПОКАМПА Автореферат 23 стр.
8595. ЕКСПРЕСІЯ РЕЦЕПТОРА CD150 ТА CD150-ОПОСЕРЕДКОВАНІ СИГНАЛЬНІ ШЛЯХИ В НОРМАЛЬНИХ ТА ЗЛОЯКІСНО ТРАНСФОРМОВАНИХ В-ЛІМФОЦИТАХ Автореферат 30 стр.
8596. ЕКСПРЕСИВИ ЯК СИГНАЛИ ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО “БРАТИ КАРАМАЗОВИ”) Автореферат 27 стр.
8597. ЕКСПРЕСИВНІСТЬ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (на матеріалі англійської та української мов) Автореферат 32 стр.
8598. експресивно-виражальні засоби мови Французької та Української поезії першої половини ХХ століття Автореферат 26 стр.
8599. Експресний полісистемний моніторинг саногенезу як захід об’єктивізації санаторно-курортного лікування Автореферат 52 стр.
8600. ЕКСТРАГУВАННЯ З ТВЕРДИХ ТІЛ В УМОВАХ ПЕРІОДИЧНОГО ВАКУУМУВАННЯ СИСТЕМИ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85  [86]  87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389