Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8401. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
8402. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин Автореферат 28 стр.
8403. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 50 стр.
8404. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 31 стр.
8405. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ Автореферат 23 стр.
8406. економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій У житлово-комунальне господарство Автореферат 30 стр.
8407. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
8408. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
8409. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 33 стр.
8410. Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості Автореферат 23 стр.
8411. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ харчової промисловості Автореферат 26 стр.
8412. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 24 стр.
8413. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ оліє-жирової продукції Автореферат 26 стр.
8414. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 28 стр.
8415. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
8416. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
8417. Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні Автореферат 21 стр.
8418. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
8419. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 23 стр.
8420. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 32 стр.
8421. ЕкономічнИЙ механізм розвитку торговельного мореплавання УкраїнИ Автореферат 43 стр.
8422. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ Автореферат 46 стр.
8423. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЙНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 28 стр.
8424. Економічний механізм стимлулючій системи оподаткування Сільського господарства Автореферат 28 стр.
8425. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі вищих навчальних закладів України) Автореферат 33 стр.
8426. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 49 стр.
8427. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО Автореферат 23 стр.
8428. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 27 стр.
8429. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 27 стр.
8430. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ Автореферат 28 стр.
8431. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 30 стр.
8432. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ КОНСЕРВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8433. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УправлІння МОРСЬКИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ Автореферат 44 стр.
8434. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ Автореферат 29 стр.
8435. Економічний механізм управління пропорційністю підприємств Автореферат 23 стр.
8436. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (на прикладі Київської області) Автореферат 25 стр.
8437. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 48 стр.
8438. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
8439. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ Автореферат 29 стр.
8440. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛЬОНОПРОДУКЦІЇ Автореферат 31 стр.
8441. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА Автореферат 25 стр.
8442. Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння соняшнику в Україні Автореферат 24 стр.
8443. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
8444. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ РІПАКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 24 стр.
8445. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ Автореферат 57 стр.
8446. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ Автореферат 26 стр.
8447. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
8448. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ Автореферат 28 стр.
8449. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 22 стр.
8450. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
8451. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
8452. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В АПК Автореферат 24 стр.
8453. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ Автореферат 28 стр.
8454. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКА, УПРАВЛІННЯ Автореферат 48 стр.
8455. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
8456. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ (В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ) Автореферат 27 стр.
8457. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання Автореферат 29 стр.
8458. ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 46 стр.
8459. Економічно-інституційні аспекти регулювання монопольної влади в Україні Автореферат 29 стр.
8460. ЕКОНОМЕТРИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОЮ БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ Автореферат 18 стр.
8461. ЕКОСИСТЕМИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ОХОРОНА Автореферат 26 стр.
8462. ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВЕДЕННІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ І ПЕРЕДКАРПАТТЯ В АСПЕКТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
8463. ЕКОТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛИВ Автореферат 26 стр.
8464. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
8465. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОВЕДІНКИ МИШ'ЯКУ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ Автореферат 29 стр.
8466. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ Автореферат 26 стр.
8467. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕСТИЦИДІВ ЗА ВПЛИВОМ НА ІНДИКАТОРНІ ГРУПИ ГРУНТОВИХ ОРГАНІЗМІВ Автореферат 21 стр.
8468. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ Автореферат 25 стр.
8469. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ Автореферат 26 стр.
8470. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8471. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТРУЙНИКІВ ПРЕМІС 25 І ПАНОКТИН ТОТАЛЬ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8472. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
8473. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
8474. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В ЛІСОСТЕПУ ТА ПЕРЕДГІР’Ї БУКОВИНИ Автореферат 23 стр.
8475. ЕКОТОКСИЧНА ДІЯ ПЕСТИЦИДІВ В АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ ЯК ФУНКЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ БУДОВИ ЇХ МОЛЕКУЛ Автореферат 22 стр.
8476. ЕКОТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (Cd, Pb, Cu, Zn) НА СИСТЕМУ “ГРУНТ-РОСЛИНА” В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
8477. ЕКРАНУЮЧІ ТА ПОГЛИНАЮЧІ ОГОРОДЖУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ТА НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ ВИПРОМІНЮВАННЯХ Автореферат 21 стр.
8478. ЕКСИТОНИ І ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ШАРУВАТОМУ СЕГНЕТОЕЛАСТИКУ Cs3Bi2I9 Автореферат 24 стр.
8479. ЕКСИТОННА ПІДТРИМКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В ПОЛІМЕРАХ ТА МОДЕЛЬНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУКАХ Автореферат 40 стр.
8480. ЕКСПАНСІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ БРИТАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (др. пол. XIX – поч. XX ст.) Автореферат 37 стр.
8481. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ З ФАРМАКОЛОГIЇ АДАПТОГЕННОГО ЗАСОБУ ГЕРМОГРАНУ Автореферат 28 стр.
8482. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ Автореферат 47 стр.
8483. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ПРО РОЛЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У РОЗВИТКУ КАЛЬЦИНОЗУ КРОВОНОСНИХ СУДИН ЗУМОВЛЕНОГО ГІПЕРВІТАМІНОЗОМ D Автореферат 23 стр.
8484. Експериментальні дослідження високопольових автосолітонів в нерівноважній електронно-дірковій плазмі в кристалах Ge та Si Автореферат 22 стр.
8485. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТІОТРИАЗОЛІНУ ЗА УМОВ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ Автореферат 26 стр.
8486. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДВІЙНОГО БЕТА–РОЗПАДУ АТОМНИХ ЯДЕР Автореферат 39 стр.
8487. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСІВ НАСИЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОРЕЗОНАТОРНОГО ПОГЛИНАННЯ В HeNe/I2 ЛАЗЕРАХ З ВИСОКОЧАСТОТНОЮ НАКАЧКОЮ Автореферат 17 стр.
8488. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЗАЛІЗОБЕТОНУ Автореферат 49 стр.
8489. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ГОСТРА ІШЕМІЯ-РЕПЕРФУЗІЯ МІОКАРДА:РОЛЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ Автореферат 32 стр.
8490. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ, АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
8491. Експериментальна оцінка нейропротективної дії похідних бензотіазолу при церебральній ішемії Автореферат 31 стр.
8492. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА 20-ИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ (В.ДОМОНТОВИЧ, А.ЛЮБЧЕНКО, М.ЙОГАНСЕН) Автореферат 30 стр.
8493. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОЗРОБКА МЕТОДІВ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 25 стр.
8494. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ ВЛАСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ Автореферат 30 стр.
8495. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОКІНЕТИКА АМіКСИНУ Автореферат 24 стр.
8496. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОКІНЕТИКА ЦИНАЗЕПАМУ ТА ЙОГО МЕТАБОЛІТІВ Автореферат 23 стр.
8497. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ СИНДРОМУ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗДАВЛЕННЯ Автореферат 19 стр.
8498. Експериментальне Вивчення ефективності застосування крІоконсервованОЇ КУЛЬТУРИ мікрофрагментів підшлункової залози НА МОДЕЛІ алоксановОГО діабету У ЩУРІВ Автореферат 28 стр.
8499. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВЕНОТОНІЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ - ВЕНОТРОПІНУ Автореферат 29 стр.
8500. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ТА РЕПАРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЗЕЙ АЛЬТАНОВОЇ 2% ТА ЛІПОВІТ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ СУБСТАНЦІЙ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84  [85]  86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389