Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

8101. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Автореферат 23 стр.
8102. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств Автореферат 27 стр.
8103. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ВАТ “Луцький підшипниковий завод”) Автореферат 19 стр.
8104. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
8105. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ НАФТОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
8106. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АКТУАРНОГО ОЦІНЮВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ Автореферат 26 стр.
8107. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ОХОРОНІ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 17 стр.
8108. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 48 стр.
8109. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВИРОБНИЧО – ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ Автореферат 27 стр.
8110. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Автореферат 45 стр.
8111. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ Автореферат 20 стр.
8112. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КРУЇЗНЕ СУДНОПЛАВСТВО Автореферат 27 стр.
8113. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 23 стр.
8114. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ Автореферат 23 стр.
8115. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТАХ Автореферат 18 стр.
8116. Економіко-організаційні засади розвитку нафтоналивного флоту України Автореферат 23 стр.
8117. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗРОШУВАНОГО І БОГАРНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 25 стр.
8118. Економіко-організаційні Особливості розвитку роздрібної ТОРГІВЛІ хлібом та хлібопродуктами Автореферат 24 стр.
8119. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЛОТУ У МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ Автореферат 26 стр.
8120. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
8121. Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста Автореферат 24 стр.
8122. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 23 стр.
8123. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ МІСТООБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ Автореферат 47 стр.
8124. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
8125. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ Автореферат 26 стр.
8126. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
8127. Економіко-організаційний механізм становлення ринку м’ясо-молочної продукції в регіоні Автореферат 33 стр.
8128. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
8129. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 25 стр.
8130. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 28 стр.
8131. ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ МОНОПОЛІЯМИ Автореферат 28 стр.
8132. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
8133. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 31 стр.
8134. ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРЕХІДНИХ УМОВАХ Автореферат 27 стр.
8135. ЕКОНОМІКО?ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
8136. ЕКОНОМІКО–ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ АПК КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 30 стр.
8137. ЕКОНОМІКО–ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 52 стр.
8138. ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОПЦІОНІВ Автореферат 26 стр.
8139. ЕКОНОМІКО–ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ Автореферат 25 стр.
8140. ЕКОНОМІКО–ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОПТОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ АПК Автореферат 25 стр.
8141. економічні основи формування торгових механізмів Екологічного захисту Автореферат 24 стр.
8142. ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД Автореферат 25 стр.
8143. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму Автореферат 35 стр.
8144. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЮРИДИЧНУ ПРАКТИКУ УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 24 стр.
8145. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
8146. ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ: ЗМІСТ І РЕФОРМУВАННЯ У ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 47 стр.
8147. ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВИННИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗОВОГО СОКУ) Автореферат 21 стр.
8148. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
8149. Економічні аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції Автореферат 23 стр.
8150. Економічні аспекти підвищення ефективності виробництва м'яса великої рогатої худоби в нових умовах господарювання Автореферат 28 стр.
8151. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ Автореферат 26 стр.
8152. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЯК ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
8153. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
8154. Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села Автореферат 27 стр.
8155. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ Автореферат 25 стр.
8156. Економічні аспекти управління витратами на підприємствах залізничного транспорту Автореферат 19 стр.
8157. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ Автореферат 25 стр.
8158. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПЕРІОД РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
8159. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ в СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ сільськогосподарськими ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 34 стр.
8160. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ КОМПЛЕКСІ ВІННИЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
8161. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ Автореферат 33 стр.
8162. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
8163. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
8164. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 23 стр.
8165. ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БУРЯКОСІЙНИХ ГОСПОДАРСТВ З ЦУКРОВИМИ ЗАВОДАМИ Автореферат 29 стр.
8166. Економічні взаємовідносини У СФЕРІ виробниЦТВА, РЕАЛІЗАЦІЇ І переробКи насіння соняшнику Автореферат 28 стр.
8167. ЕКОНОМІЧНІ ГРАНИЦІ ПОВНОТИ ВИЛУЧЕННЯ ПОКЛАДІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
8168. ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ Автореферат 25 стр.
8169. Економічні засади використання різних за якістю земель в сільськогосподарських підприємствах Автореферат 32 стр.
8170. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АПК: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 44 стр.
8171. Економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в регіоні Автореферат 23 стр.
8172. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ: на прикладі Автономної Республіки Крим Автореферат 29 стр.
8173. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
8174. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 22 стр.
8175. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ Автореферат 24 стр.
8176. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 28 стр.
8177. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
8178. Економічні засади формування людського капіталу на морському транспорті Автореферат 20 стр.
8179. Економічні засади формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в умовах земельної реформи Автореферат 27 стр.
8180. економічні засади формування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах земельних відносин Автореферат 29 стр.
8181. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 21 стр.
8182. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 23 стр.
8183. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
8184. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 31 стр.
8185. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
8186. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ: УКРАЇНСЬКІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Автореферат 26 стр.
8187. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ Автореферат 31 стр.
8188. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
8189. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ МНС УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
8190. Економічні механізми та фактори відтворення житла в Україні Автореферат 27 стр.
8191. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 20 стр.
8192. ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МАЛОЕФЕКТИВНИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДО РИНКОВИХ УМОВ Автореферат 27 стр.
8193. ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
8194. Економічні основи вдосконалення діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Автономної Республіки Крим (на прикладі ВАТ “Кримхліб”) Автореферат 21 стр.
8195. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАДАСТРОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ( на матеріалах Харківської області ) Автореферат 29 стр.
8196. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 39 стр.
8197. Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні Автореферат 24 стр.
8198. Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища Автореферат 53 стр.
8199. Економічні основи формування ринку екологічних товарів Автореферат 25 стр.
8200. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81  [82]  83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389