Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7901. ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
7902. ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 24 стр.
7903. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
7904. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
7905. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 23 стр.
7906. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРОДУВКИ СТАВКА-ОХОЛОДЖУВАЧА АЕС (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС) Автореферат 26 стр.
7907. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МІКРОДОМІШОК ПОЛІЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗА ВІДСУТНОСТІ ЕТАЛОНІВ Автореферат 42 стр.
7908. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАТОМОРФОЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НИРКОВОКЛІТИННОГО РАКУ У ХВОРИХ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
7909. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АҐРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОБУЖЖЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
7910. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИГИРЛОВИХ ЗОН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 24 стр.
7911. ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ Автореферат 25 стр.
7912. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ CИСТЕМИ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ, МЕТАЛУРГІЙНИХ І МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 40 стр.
7913. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ресурсозберІгаючі ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ та УСТАТКУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 39 стр.
7914. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ СХЕМИ І АПАРАТИ З ТЕРМОСИФОНАМИ ДЛЯ ТЕРМООБРОБКИ ЗЕРНА Автореферат 20 стр.
7915. екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону) Автореферат 28 стр.
7916. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ НА ЧОРНОЗЕМАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
7917. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ОДЕРЖАННЯ ХІТИНВМІСНИХ СПОЛУК ІЗ МІЦЕЛІАЛЬНИХ ВІДХОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ Автореферат 23 стр.
7918. ЕКОЛОГІЯ ВІРУСІВ РОСЛИН ЗАПОВІДНИКА “АСКАНІЯ-НОВА” Автореферат 25 стр.
7919. ЕКОЛОГІЯ ВІРУСІВ ТА ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ ПЕЧЕРИЦЬ Автореферат 21 стр.
7920. ЕКОЛОГІЯ ЖИВЛЕННЯ СТАВКОВИКІВ (MOLLUSCA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ Автореферат 29 стр.
7921. ЕКОЛОГІЯ ЗЕМНОВОДНИХ ТА ПЛАЗУНІВ ОПІЛЛЯ Автореферат 24 стр.
7922. ЕКОЛОГІЯ ЛИЧИНОК CULICIDAE, DIPTERA ВЕРХІВ’Я КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Автореферат 21 стр.
7923. ЕКОЛОГІЯ ЧАГАРНИКОВИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ У МІСЬКІЙ ЕКОСИСТЕМІ (НА ПРИКЛАДІ м. ЛЬВОВА) Автореферат 18 стр.
7924. ЕКОЛОГІЯ, ФІТОЦЕНОЛОГІЯ І КУЛЬТИВУВАННЯ ЧОРНОМОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ РОДУ GRACILARIA Автореферат 29 стр.
7925. ЕКОЛОГО - ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 48 стр.
7926. ЕКОЛОГО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
7927. ЕКОЛОГО - СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПІДТОПЛЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ДО ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ міста ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА) Автореферат 27 стр.
7928. ЕКОЛОГО – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ РІЗНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРАВ’ЯНИСТИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
7929. ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ Автореферат 26 стр.
7930. ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 44 стр.
7931. ЕКОЛОГО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДИКОЇ ФАУНИ Автореферат 28 стр.
7932. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ грунтового покриву ботанічного саДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (становлення, охорона, раціональне використання) Автореферат 25 стр.
7933. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ MAGNOLIACEAE В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 27 стр.
7934. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ І ФОРМ CARPINUS L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В КУЛЬТУРІ Автореферат 26 стр.
7935. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПОКРИТОНАСІННИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН АТЛАНТИЧНО-ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ФЛОРИСТИЧНОЇ ОБЛАСТІ У ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ Автореферат 23 стр.
7936. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ BOTRYTIS CINEREA PERS., ЙОГО РОЛЬ В ЕТІОЛОГІЇ І ПАТОГЕНЕЗІ СІРОЇ ГНИЛІ ГОРОХУ Автореферат 26 стр.
7937. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРЕННИХ СОСНОВИХ ЛІСІВ ПРИСАМАР’Я ДНІПРОВСЬКОГО Автореферат 28 стр.
7938. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
7939. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛУЧНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ В ЗАПЛАВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
7940. Еколого-біологічні та агротехнічні основи вирощування сосни звичайної у тимчасових розсадниках Київського Полісся Автореферат 30 стр.
7941. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕДАФОТОПІВТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
7942. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНГРЕДІЄНТАМИ Автореферат 23 стр.
7943. ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ УРБОЕДАФОТОПІВ В МЕЖАХ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Автореферат 30 стр.
7944. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІKУ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В УМОВАХ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Автореферат 24 стр.
7945. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ І СУМІЖНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 35 стр.
7946. Еколого-гігієнічне обгрунтування згодовування гумату натрію та цеолітів сухостійним коровам і молодняку в зоні малоінтенсивного радіаційного забруднення Автореферат 32 стр.
7947. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЯБЛУНЕВИХ САДІВ Автореферат 29 стр.
7948. Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька) Автореферат 22 стр.
7949. ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
7950. ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 65 стр.
7951. ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ природних популяцій ВИДІВ РОДУ Pinus L. (на прикладі Гірського Криму) Автореферат 53 стр.
7952. Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення Автореферат 53 стр.
7953. Еколого-географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Карпатах Автореферат 22 стр.
7954. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОПІЛЛЯ В МЕЖАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 26 стр.
7955. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНІХ І ВЕЛИКИХ УРБОСИСТЕМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 23 стр.
7956. Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області) Автореферат 31 стр.
7957. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (теорія, методика, практика) Автореферат 44 стр.
7958. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ БОЛІТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 31 стр.
7959. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (на прикладі Волинської області) Автореферат 25 стр.
7960. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (на прикладі Луганської області) Автореферат 30 стр.
7961. ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ОБ’ЄКТАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 29 стр.
7962. Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-Технологій Автореферат 29 стр.
7963. ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ Автореферат 26 стр.
7964. Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області Автореферат 30 стр.
7965. Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території Автореферат 27 стр.
7966. ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ Автореферат 25 стр.
7967. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього дністра Автореферат 30 стр.
7968. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО КОРИДОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
7969. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СУЧАСНОГО ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ В РАЙОНІ ПРИДУНАЙСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 40 стр.
7970. еколого-геохімічний аналіз і оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області Автореферат 18 стр.
7971. еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (За досвідом Чорнобильської катастрофи) Автореферат 45 стр.
7972. Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України Автореферат 26 стр.
7973. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
7974. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 18 стр.
7975. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 28 стр.
7976. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НОВОСТВОРЕНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ РИНКОВОГО ТИПУ Автореферат 27 стр.
7977. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
7978. Еколого-економічні засади розвитку прикордонних регіонів України та Угорщини Автореферат 22 стр.
7979. Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель Автореферат 24 стр.
7980. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 28 стр.
7981. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
7982. Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину Автореферат 25 стр.
7983. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ КОМПОНЕНТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
7984. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 28 стр.
7985. Еколого-економічні основи управління енергозбереженням Автореферат 23 стр.
7986. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель Автореферат 28 стр.
7987. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ Автореферат 25 стр.
7988. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ) Автореферат 60 стр.
7989. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА В ПОЛІСЬКІЙ ЗОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 30 стр.
7990. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ Автореферат 30 стр.
7991. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
7992. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ) Автореферат 25 стр.
7993. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія і практика) Автореферат 53 стр.
7994. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
7995. Еколого-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Північного Причорномор'я Автореферат 27 стр.
7996. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Автореферат 25 стр.
7997. Еколого-економічна ефективність використання еродованих земель (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
7998. Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України Автореферат 24 стр.
7999. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на матеріалах агроформувань Миколаївської області) Автореферат 25 стр.
8000. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ У ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ) Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79  [80]  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389