Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7601. Дослідження робочих процесів транспортування штукатурних розчинів трубопроводами та їх механізованого нанесення на будівельні конструкції Автореферат 32 стр.
7602. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ПАРАМЕТРИЗОВАНИХ ЗАДАЧ З НЕЛІНІЙНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 18 стр.
7603. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКЛАДІВ ТА НУМЕРАЦІЙ ГРАФІВ Автореферат 26 стр.
7604. Дослідження розмірних ефектів в сегнетоелектричних тонких плівках з урахуванням впливу електродів Автореферат 23 стр.
7605. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОЛЯ РАДІОТЕЛЕФОНУ У ФАНТОМІ ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
7606. дослідження ролі статевих гормонів у развитку морфінового абстинентного синдрому Автореферат 23 стр.
7607. Дослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з урахуванням контакту її беРегів. Автореферат 24 стр.
7608. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОВО-ТОНІЧНИХ ТА ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ПІВКУЛЬОВОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 29 стр.
7609. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБСЛУГОВУВАННЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ЧЕРГОЮ Автореферат 15 стр.
7610. Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебування на орбіті Автореферат 19 стр.
7611. ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ З ВИСОКОЮ ЦІНОЮ ВІДМОВИ Автореферат 46 стр.
7612. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЛЕСКОВОГО КОМПОНЕНТУ ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ ТА СОНЦЕПОДІБНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 20 стр.
7613. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДІАКОПТИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ Автореферат 17 стр.
7614. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ НЕАВТОНОМНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ЛЯПУНОВА Автореферат 28 стр.
7615. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА СПОСТЕРЕЖЕНОСТІ НЕЧІТКИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
7616. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЧУТЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМАТИКИ НА БАЗІ L-, C-НЕГАТРОНІВ Автореферат 23 стр.
7617. Дослідження стабілізованої електричної дуги і розробка високо ресурсного ефективного електродугового нагрівача газу Автореферат 23 стр.
7618. Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолегованої високоміцної сталі для різних умов експлуатації Автореферат 24 стр.
7619. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯЕФЕКТИВНОСТІ ГІДРООБРОБКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 20 стр.
7620. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ ЯДЕР В ОБЛАСТІ 100Sn МЕТОДОМ БЕТА-РОЗПАДУ Автореферат 26 стр.
7621. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ З ВЕЛИКОЮ ГУСТИНОЮ ПЛАНАРНИХ ДЕФЕКТІВ МЕТОДОМ ПОВНОПРОФІЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДИФРАКТОГРАМ Автореферат 21 стр.
7622. Дослідження структурних особливостей методів геометричного моделювання та ТЕНДЕНЦІЙ розвитку прикладної геометрії Автореферат 47 стр.
7623. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ БАГАТОЗВ’ЯЗНИМИ КЕРУЮЧИМИ ПІДСИСТЕМАМИ Автореферат 24 стр.
7624. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАЗМІДИ pSM1 ТА СТВОРЕННЯ ВЕКТОРА ДЛЯ ЦІАНОБАКТЕРІЇ PLECTONEMA BORYANUM Автореферат 26 стр.
7625. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СИЛУМІНІВ, РОЗРОБКА І ОСВОЄННЯ ТЕХНОЛОГІЇ AИРОБНИЦТВА ЗНОСОСТІЙКИХ ДИЗЕЛЬНИХ ПОРШН?В Автореферат 23 стр.
7626. Дослідження СуМІСНОСТІ МОТОРНИХ ОЛИВ З МАТЕРІАЛАМИ ТРИБОСИСТЕМ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
7627. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЖИВОЇ СИЛИ В ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ (методолого-синергетичний аналіз) Автореферат 27 стр.
7628. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЛОМИ ЛЬОНУ І КОНОПЕЛЬ Автореферат 22 стр.
7629. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМАХ МЕДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 21 стр.
7630. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРУЗІЄЮ ВИБРОДЖЕНОГО ТІСТА Автореферат 24 стр.
7631. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ З ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЙНИМИ СИГНАЛАМИ Автореферат 23 стр.
7632. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В КАНАЛАХ З|із| ЧАСТОТНОЮ І ФАЗОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ Автореферат 29 стр.
7633. Дослідження та РОЗРОБКА алгоритмів підвищення сталості МЕРЕЖІ тактової СИНХРОНІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
7634. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА БАЗОВИХ КОНСТРУКЦІЙ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ З УРАХУВАННЯМ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 15 стр.
7635. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ВИСОКОТОЧНИХ КОНВЕЄРНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ Автореферат 22 стр.
7636. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ОБЕЗПИЛЮВАННЯ НА ЦЕМЕНТНИХ ЗАВОДАХ ЙОРДАНІЇ Автореферат 23 стр.
7637. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ Автореферат 27 стр.
7638. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ І МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНО–ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 24 стр.
7639. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСТОВІРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОКАНАЛІВ З ВИПАДКОВО ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 31 стр.
7640. Дослідження та розробка обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах Автореферат 19 стр.
7641. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ АСК ТП НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 26 стр.
7642. Дослідження та розробка раціональних конструкцій ПОДОВЖЕНИХ зарядів з реҐулюванням ДИНАМІЧНОго навантаження донної частини свердловини Автореферат 28 стр.
7643. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПАЛЬ-НИ-КО-ВИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 23 стр.
7644. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА КОМБІНОВАНОМУ ДУТТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗАМІСТЬ ПРИРОДНОГО Автореферат 20 стр.
7645. дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу Автореферат 19 стр.
7646. Дослідження тепломасообмінних процесів отримання розчинного порошку з топінамбура Автореферат 19 стр.
7647. Дослідження термодинаміки та кінетики розчинення азоту в рідких високореакційних та тугоплавких металах при високих температурах Автореферат 25 стр.
7648. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ низькотемпературних СИСТЕМ Автореферат 41 стр.
7649. Дослідження технічних суперечностей та їх вирішення на ранніх етапах розробки цифрових регуляторів параметрів сигналу в телекомунікаційних системах Автореферат 26 стр.
7650. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВОГО ЛЮПИНУ І РОЗРОБКА СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
7651. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ІСНУВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ІНВАРІАНТНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ РІВНЯНЬ ДИНАМІКИ ТВЕРДОГО ТІЛА Автореферат 14 стр.
7652. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ІСНУВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ІНВАРІАНТНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ РІВНЯНЬ ДИНАМІКИ ТВЕРДОГО ТІЛА Автореферат 14 стр.
7653. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ КОНВЕРГЕНТНОСТІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ Автореферат 24 стр.
7654. дослідження Умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами Автореферат 29 стр.
7655. Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів Автореферат 23 стр.
7656. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЛАВЛЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПАСТОПОДІБНИХ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ Автореферат 24 стр.
7657. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ХІМІЧНОГО ВМІСТУ ОБЛАСТЕЙ НІІ В БЛАКИТНИХ КОМПАКТНИХ КАРЛИКОВИХ ГАЛАКТИКАХ Автореферат 28 стр.
7658. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ ТА КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ В ЛОКАЛЬНО-АНГАРМОНІЧНИХ СИСТЕМАХ З СИЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ КОРЕЛЯЦІЯМИ Автореферат 25 стр.
7659. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ З РІЗНИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ НІОБІЮ ТА ТИТАНУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОДНОРІДНОСТІ Автореферат 29 стр.
7660. Дослідження фоточутливих поверхнево-бар’єрних структур на основі індієвого та мідно-індієвого селенідів Автореферат 27 стр.
7661. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ НА ЯДРАХ 238U, 237Np, 232Th, 123Sb, 121Sb, 118Sn З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ІЗОМЕРНИХ ВІДНОШЕНЬ Автореферат 27 стр.
7662. Дослідження функціональних властивостей латротоксинподібного білка як можливого учасника процесу нейросекреції Автореферат 24 стр.
7663. Дослідження хелатної сполуки цинку з 2-меркаптобензтіазолом та розробка лікарських форм на її основі Автореферат 19 стр.
7664. ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛЕСТЕРИКО-НЕМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В ІНДУКОВАНИХ ХОЛЕСТЕРИКАХ ДЛЯ МОДУЛЯЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 19 стр.
7665. ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛЕСТЕРИКО-НЕМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В ІНДУКОВАНИХ ХОЛЕСТЕРИКАХ ДЛЯ МОДУЛЯЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 19 стр.
7666. Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр. Автореферат 23 стр.
7667. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ Автореферат 16 стр.
7668. ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІОДНИХ ТА ТРІОДНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ТА ПІДСИЛЮВАЧІВ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ ВІСТРИЙНИХ КАТОДІВ З АВТОЕЛЕКТРОННОЮ ЕМІСІЄЮ Автореферат 31 стр.
7669. ДОСЛІДЖЕННЯ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РАЙОНІ НАКОПИЧУВАЧІВ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ Автореферат 29 стр.
7670. Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту Автореферат 21 стр.
7671. ДОСТАТНI УМОВИ СТIЙКОСТI ЗА ЛЯПУНОВИМ I ЛАГРАНЖЕМ ДИСКРЕТНИХ ЗА ЧАСОМ СИСТЕМ Автореферат 16 стр.
7672. ДОСТАТНІ УМОВИ КЕРОВАНОСТІ СИСТЕМ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 16 стр.
7673. ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
7674. ДОСТУПНІСТЬ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ Автореферат 26 стр.
7675. ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
7676. ДОСТУПНІСТЬ СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ УПРАВЛІННІ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Автореферат 20 стр.
7677. ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
7678. ДОХОДИ І ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
7679. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 35 стр.
7680. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ Автореферат 33 стр.
7681. ДОХРИСТИЯНСЬКЕ МИНУЛЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ Автореферат 30 стр.
7682. ДРІБНІ ССАВЦІ І СТРАТИГРАФІЯ НИЖНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ РОСІЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ Автореферат 21 стр.
7683. ДРІБНОЗЕРНИСТІ ДОРОЖНІ БЕТОНИ ДЛЯ ВИРОБІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ МЕТОДОМ ГІПЕРПРЕСУВАННЯ Автореферат 28 стр.
7684. ДРІБНОЗЕРНИСТІ ЦЕМЕНТНІ БЕТОНИ, АКТИВОВАНІ В ОБЕРТОВОМУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 28 стр.
7685. ДРІБНОЗЕРНИСТІ ЩІЛЬНІ БЕТОНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ЗАПОВНЮВАЧАХ ІЗ КАМ Автореферат 26 стр.
7686. ДРАМА "ЕНУМА ЕЛІШ" В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ АННИ АХМАТОВОЇ Автореферат 21 стр.
7687. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п’єси Б.Шоу “Учень диявола”) Автореферат 22 стр.
7688. Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму Автореферат 31 стр.
7689. Драма-антиутопія. Генезис. Поетика Автореферат 33 стр.
7690. ДРАМАТИЧНИЙ ЦИКЛ "РОМАНТИКА" У ТВОРЧОСТІ І ДОЛІ М.І. ЦВЄТАЄВОЇ Автореферат 31 стр.
7691. ДРАМАТУРГІЯ ІВАНА ДНІПРОВСЬКОГО: СТИЛЬ, ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРУ. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 28 стр.
7692. ДРАМАТУРГІЯ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса) Автореферат 29 стр.
7693. ДРАМАТУРГІЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Автореферат 53 стр.
7694. ДРАМАТУРГІЯ ОЛЕКСІЯ КОЛОМІЙЦЯ: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 27 стр.
7695. ДРАМАТУРГІЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: ДУХОВНІ ВИМІРИ, ПРОБЛЕМАТИКА, ЖАНРОВИЙ ДІАПАЗОН Автореферат 29 стр.
7696. ДРАМАТУРГІЯ РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ І СИМВОЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Автореферат 47 стр.
7697. ДРАМАТУРГІЯ ХОРОВИХ СЦЕН В ОПЕРАХ В.ГУБАРЕНКА /НА ПРИКЛАДІ „ЗАГИБЕЛІ ЕСКАДРИ”, „ПАМ’ЯТАЙ МЕНЕ”, „ВІЙ”, „ЗГАДАЙТЕ, БРАТІЯ МОЯ/ Автореферат 24 стр.
7698. Дрейф електронів і атомів в полі лазерного випромінювання і його вплив на оптичні та магнітні характеристики монокристалів та наномірних плівок Автореферат 41 стр.
7699. ДРУГА ОСНОВНА ГРАНИЧНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТОРА Автореферат 21 стр.
7700. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 – грудень 1919 рр.) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76  [77]  78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389