Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7401. ДООЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД НА УСТАНОВКАХ З ВОЛОКНИСТО-ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 22 стр.
7402. ДОППЛЕРІВСЬКО-ПОЛЯРИМЕТРИЧНА ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВІТРУ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН Автореферат 20 стр.
7403. ДОППЛЕРОСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК Автореферат 19 стр.
7404. ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ТЕХНОЛОГІЯ” В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
7405. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі „ліцей – ВНЗ” Автореферат 29 стр.
7406. ДОРОБОК ВЧЕНИХ ТА ІНЖЕНЕРІВ ПОЛТАВЩИНИ У РОЗВИТКУ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 34 стр.
7407. ДОРОЖНІ АСФАЛЬТОБЕТОНИ З КОМПЛЕКСНО- МОДИФІКОВАНОЮ МІКРОСТРУКТУРОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНОЗДАТНОГО ТЕРМОПЛАСТУ ЕЛВАЛОЙ АМ Автореферат 26 стр.
7408. ДОРОЖНІ АСФАЛЬТОПОЛІМЕРСІРКОБЕТОНИ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕСПУБЛІКИ СУДАН Автореферат 20 стр.
7409. ДОРОЖНІ БЕТОНИ НА ПІЩАНО-ГРАВІЙНИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ З ПОВТОРНО ПЕРЕМІШАНИХ СУМІШЕЙ Автореферат 22 стр.
7410. ДОРОЖНІЙ ЦЕМЕНТОБЕТОН ПІДВИЩЕНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 22 стр.
7411. ДОСВIД САМОДОСТАТНОСТI В МIСТИЦИЗМI ХХ СТОЛIТТЯ (РЕЛIГIЄЗНАВЧИЙ АНАЛIЗ) Автореферат 52 стр.
7412. ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
7413. ДОСВІД І ФІЛОСОФІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ДОСВІДУ В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 43 стр.
7414. досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни Автореферат 37 стр.
7415. ДОСВІД ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ І СИНТЕЗ Автореферат 24 стр.
7416. ДОСЛIДЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСIВ У ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 22 стр.
7417. ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТIОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ Автореферат 18 стр.
7418. Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи методом полiмеразної ланцюговоi реакцii Автореферат 15 стр.
7419. Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму соняшника за допомогою аналiзу довiльно амплiфiкованої ДНК Автореферат 20 стр.
7420. ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА КОМБIНОВАНО ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВО-IОННО ТЕХНОЛОГI ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ АВIАЦIЙНО ТЕХНIКИ Автореферат 19 стр.
7421. ДОСЛIДЖЕННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗНОСОСТIЙКИХ ЧАВУНIВ ДЛЯ МЕЛЮЧИХ ТIЛ КУЛЬОВИХ МЛИНIВ Автореферат 23 стр.
7422. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ І ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ ТРУБОПРОВОДІВ З ДИСКРЕТНО ЗМІННИМИВИТРАТАМИ УЗДОВЖ ПОТОКУ Автореферат 20 стр.
7423. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ НЕПРЕЦЕСІЙНОГО РУХУ РІВНОДЕННЯ Автореферат 18 стр.
7424. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ МОРСЬКОЇ ПОВЕРХНІ МЕТОДАМИ БАГАТОЧАСТОТНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 23 стр.
7425. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ СПІВОСАДЖЕННЯ МІКРОДОМІШОК ЕЛЕМЕНТІВ З МЕТОЮ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
7426. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ ЦУКРОЗАМІННИКІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СИРЦЕВИХ ПРЯНИКІВ З НИЗЬКИМ ГЛІКЕМІЧНИМ ІНДЕКСОМ Автореферат 26 стр.
7427. ДОСЛІДЖЕННЯ 2–МЕТРОВОГО ТЕЛЕСКОПА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСТРОФІЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
7428. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕХНІКИ (НА ПРИКЛАДІ ШАХТНИХ СКРЕБКОВИХ КОНВЕЙЄРІВ) Автореферат 25 стр.
7429. ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК Автореферат 24 стр.
7430. дослідження і розробка гідродинамічних очисників моторних масел Автореферат 23 стр.
7431. Дослідження і розробка МЕТОДІВ та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках Автореферат 25 стр.
7432. Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеності Автореферат 17 стр.
7433. ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО НЕРУЙНІВНОГО ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З РАРИТЕТНИХ НОСІЇВ Автореферат 25 стр.
7434. Дослідження і розробка технології виробництва конвертерної сталі з керуванням окисленістю металу і шлаку Автореферат 19 стр.
7435. ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА КАЛІБРУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЛИСТОВИХ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАКІВ НА ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ УСТАНОВКАХ З БАГАТОЕЛЕКТРОДНИМИ РОЗРЯДНИМИ БЛОКАМИ Автореферат 23 стр.
7436. Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань Автореферат 20 стр.
7437. ДОСЛІДЖЕННЯ І ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ БЕЗМАСТИЛЬНИХ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ УЩІЛЬНЕНЬ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРІВ Автореферат 22 стр.
7438. ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧНИХ ФЛУКТУАЦЇЙНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 18 стр.
7439. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВАРІАНТНИХ ПІДМНОГОВИДІВ ТА ЇХ ЗБУРЕНЬ ДЛЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИХ РЕДУКЦІЙ ЦІЛКОМ ІНТЕГРОВНИХ ГАМІЛЬТОНОВИХ СИСТЕМ Автореферат 14 стр.
7440. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ КЛІТИННИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ РЕЧОВИН Автореферат 30 стр.
7441. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Автореферат 30 стр.
7442. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (1872-1931 рр.) Автореферат 24 стр.
7443. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
7444. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1921-1991) Автореферат 26 стр.
7445. ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТО-ФОТО-ЕЛЕКТРИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ GaAs і Si Автореферат 20 стр.
7446. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГЕБРО-АНАЛІТИЧНИХ ТА ТОПОЛОГО-ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕГРОВНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ АДІАБАТИЧНИХ ЗБУРЕНЬ Автореферат 32 стр.
7447. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ 6-АЗАЦИТИДИНУ ТА АМІЗОНУ В МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ: ЦИТОМЕГАЛОВІРУС – КУЛЬТУРА КЛІТИН ФІБРОБЛАСТІВ ЛЕГЕНЬ ЕМБРІОНА ЛЮДИНИ   Автореферат 25 стр.
7448. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ВЗАЄМОДІЇ ВІРУС-РОСЛИНА Автореферат 22 стр.
7449. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМУТАГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРАКТІВ БІОМАСИ КУЛЬТИВОВАНИХ КЛІТИН ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН Автореферат 21 стр.
7450. Дослідження антиоксидантних властивостей в ряду похідних п’яти- та шестичленних азАгетероциклів і визначення їх ефективності при ішемії головного мозку Автореферат 43 стр.
7451. ДОСЛІДЖЕННЯ АТОМНО-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОЇ КОНВЕРСІЇ ГАММА-ПРОМЕНІВ Автореферат 22 стр.
7452. ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОПРОМЕНЕВИХ АНТЕН ДЛЯ АЕРОКОСМІЧНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПІДСТИЛАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ Автореферат 25 стр.
7453. ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОФАЗНИХ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З СИЛОВИМИ КАНАЛАМИ РЕЗОНАНСНОГО ТИПУ І РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
7454. ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОФАЗНИХ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ШІМ-РЕГУЛЮВАННЯМ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 27 стр.
7455. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ТА ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ Автореферат 19 стр.
7456. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ОКЕАН-АТМОСФЕРА ТА ЇХ ВПЛИВИ НА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
7457. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У БЛИЖНІЙ ЗОНІ ЧАЕС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРАДІОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ Автореферат 22 стр.
7458. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВІСМУТУ ТА ВОДНЮ З ПОВЕРХНЯМИ Si(111) та Si(100) МЕТОДОМ СКАНУЮЧОЇ ТУНЕЛЬНОЇ МІКРОСКОПІЇ Автореферат 25 стр.
7459. Дослідження взаємодії потужного УФ випромінювання створеного ексимерного лазерного комплексу з сапфіром та пористим кремнієм Автореферат 24 стр.
7460. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКОВО-НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕТОДОМ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ РОЗСІЯННЯ КОГЕРЕНТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
7461. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ У ДАЛЕКОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ Автореферат 28 стр.
7462. Дослідження вироджених випадків у теорії збурень коізотропних інваріантних торгів гамільтонових систем Автореферат 20 стр.
7463. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСХІДНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ДІЮ НЕРЕЛЕВАНТНИХ ОЛФАКТИВНИХ ПОДРАЗНИКІВ Автореферат 24 стр.
7464. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СКОЛОЧУВАННЯ ВЕРШКІВ У МАСЛО З МЕТОЮ інтенсифікації ПРОЦЕСУ ТА РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ Автореферат 26 стр.
7465. Дослідження власних і домішкових дефектів у сегнетоелектричних матеріалах киснево-октаедричного типу Автореферат 39 стр.
7466. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ АНАЛІТИЧНИХ І БІГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ В ОДИНИЧНОМУ КРУЗІ Автореферат 18 стр.
7467. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПОЛІРОЗМІЩЕННЯХ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ І АЛГОРИТМУ КОМБІНАТОРНОГО ВІДСІКАННЯ Автореферат 21 стр.
7468. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ІЗ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ, ПЛАСТИФІКОВАНИХ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ Автореферат 30 стр.
7469. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА РОЗРОБКА СКЛАДІВ МАС ГЛИНУВМІЩУЮЧИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ В ТОНКОКЕРАМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 32 стр.
7470. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦИФРОВИХ ДЕРЕВ З АДАПТИВНИМ ГІЛКУВАННЯМ Автореферат 19 стр.
7471. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Fe-Si-B Автореферат 23 стр.
7472. Дослідження впливу гіпоксії на внутрішньоклітинний обмін Са2+ у сенсорних нейронах щура Автореферат 29 стр.
7473. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРАДІЄНТА СКЛАДУ І ДЕФЕКТІВ ГРАТКИ НА ОПТИЧНІ, ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ HgCdTe І ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУРАХ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 19 стр.
7474. дослідження впливу ефектів перенесення на властивості електричної дуги Автореферат 22 стр.
7475. дослідження впливу надвисокочастотного електромагнітного поля на швидкість метаболізму 137Cs в організмі при використанні ентеросорбенту Автореферат 20 стр.
7476. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ АКТИВАТОРІВ АТФ-ЗАЛЕЖНИХ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ НА ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ТА ВАЗОМОТОРНІ РЕАКЦІЇ В НОРМАЛЬНИХ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 27 стр.
7477. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 20 стр.
7478. Дослідження впливу пробіотиків на організм лабораторних тварин за умов експериментальної цинкової інтоксикації Автореферат 28 стр.
7479. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙТРОННО ТРАНСМУТАЦІЙНО ЛЕГОВАНОГО ГЕРМАНІЮ Автореферат 22 стр.
7480. ДОСЛІДЖЕННЯ ВУГЛИСТИХ ГЛИН ДНІПРОВСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ І РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ Автореферат 26 стр.
7481. Дослідження гідратації та твердіння цементного каменя конденсаційного зволоження Автореферат 23 стр.
7482. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА МАСОПЕРЕДАЧІ НА КЛАПАННІЙ ТАРІЛЦІ ЗІ СФЕРИЧНИМИ КЛАПАНАМИ Автореферат 16 стр.
7483. Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка торцевих ущільнень Автореферат 24 стр.
7484. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ МНОГОЗНАЧНОЮ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ Автореферат 16 стр.
7485. Дослідження генетичного потенціалу та природної резистентності гуцульської породи коней Автореферат 22 стр.
7486. Дослідження дії екзогенного ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЦІ Автореферат 25 стр.
7487. дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам Автореферат 34 стр.
7488. дослідження динаміки мембранозв’язаних БІОЕЛЕКТРИЧНИХ процесів ЕМБРІОНАЛЬНИХ клітин з використанням комп’ютерного моделювання Автореферат 24 стр.
7489. дослідження динаміки та прогнозування процесів підтоплення сільськогосподарських угідь в системі еколого-меліоративного МОНІТОРИНГУ Автореферат 21 стр.
7490. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗАНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТЕРЖНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 29 стр.
7491. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЙ ЛЯПУНОВА, ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ВЕКТОРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ Автореферат 16 стр.
7492. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТООПОРНИХ ШАРИКОПІДШИПНИКОВИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
7493. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ТОЧНО РОЗВ'ЯЗУВАНИХ МОДЕЛЕЙ СТАТИСТИЧНОЇ МЕХАНІКИ Автореферат 17 стр.
7494. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ І АКТИВНОСТІ НІТРООКСИДСИНТАЗ І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ІШЕМІЇ–РЕПЕРФУЗІЇ МІОКАРДА Автореферат 28 стр.
7495. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ Автореферат 44 стр.
7496. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР З АЛМАЗО-ПОДІБНИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ ТА ОКСИДНИМИ ПЛІВКАМИ НА КРЕМНІЇ Автореферат 21 стр.
7497. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕНОСУ КРІЗЬ МОЛЕКУЛЯРНІ ЛАНЦЮЖКИ ПРИ НАЯВНОСТІ СИЛЬНОЇ ДИСИПАЦІЇ Автореферат 22 стр.
7498. Дослідження ефектів вібpонної взаємодії в кpисталах ABX3 і AmBnCpXs pізних стpуктуp Автореферат 20 стр.
7499. Дослідження ефективності нового пробіотика „А-бактерину сухого” у комплексному лікуванні кератитів бактеріального походження Автореферат 20 стр.
7500. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМОТЕЧІЙНИХ ЦИКЛОНІВ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  [75]  76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389