Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7301. доброякіснІ кістознІ утворення яєчників: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я Автореферат 67 стр.
7302. ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ Автореферат 21 стр.
7303. ДОВГОВІЧНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛОПЛАСТІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І МЕТАЛОПЛАСТІВ Автореферат 24 стр.
7304. ДОВГОЖИВУЧІ РАДІОНУКЛІДИ 137Cs і 90Sr У ЧОРНОМУ МОРІ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ТРАСЕРІВ ПРОЦЕСІВ водообміну Автореферат 27 стр.
7305. ДОВГОМІРНІ СЦИНТИЛЯЦІЙНІ ПОЗИЦІЙНО-ЧУТЛИВІ ДЕТЕКТОРИ ГАМА РАДІАЦІЇ Автореферат 29 стр.
7306. ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 34 стр.
7307. ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ Автореферат 18 стр.
7308. ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ Автореферат 17 стр.
7309. Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо - господарської діяльності підприємства Автореферат 25 стр.
7310. ДОВГОТРИВАЛА ЗМІННІСТЬ ЕМІСІЙНИХ СПЕКТРІВ Ве ЗІР РІЗНИХ ТИПІВ Автореферат 19 стр.
7311. ДОВГОТРИВАЛЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
7312. Довготривале руйнування тонкостінних Циліндричних труб за умов повзучості при двовісному Статичному навантаженні Автореферат 19 стр.
7313. ДОВГОХВИЛЬОВА АСИМПТОТИКА ФУНКЦІЙ ГРІНА ТА ІНФРАЧЕРВОНІ РОЗБІЖНОСТІ У МІКРОСКОПІЧНІЙ ТЕОРІЇ НАДПЛИННОСТІ БОЗЕ-РІДИНИ 4He Автореферат 26 стр.
7314. Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю Автореферат 26 стр.
7315. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Автореферат 26 стр.
7316. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні Автореферат 27 стр.
7317. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ Автореферат 26 стр.
7318. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
7319. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 32 стр.
7320. Договір комісії і агентський договір у цивільному праві Автореферат 31 стр.
7321. ДОГОВІР КРЕДИТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Автореферат 27 стр.
7322. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Автореферат 26 стр.
7323. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 28 стр.
7324. Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект) Автореферат 22 стр.
7325. ДОГОВІР МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 21 стр.
7326. ДОГОВІР НА СТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ Автореферат 28 стр.
7327. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
7328. ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА Автореферат 24 стр.
7329. ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА Автореферат 31 стр.
7330. Договір оренди транспортних засобів Автореферат 27 стр.
7331. Договір охорони майна Автореферат 24 стр.
7332. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ Автореферат 27 стр.
7333. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України Автореферат 28 стр.
7334. Договір переробки давальницької сировини Автореферат 29 стр.
7335. ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ Автореферат 25 стр.
7336. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат 28 стр.
7337. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
7338. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
7339. ДОГОВІР ПРО ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 26 стр.
7340. ДОГОВІР ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
7341. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 27 стр.
7342. ДОГОВІР РЕНТИ Автореферат 21 стр.
7343. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
7344. ДОГОВІР У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
7345. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
7346. ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ Автореферат 24 стр.
7347. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ Автореферат 19 стр.
7348. Договір щодо оплатного надання медичних послуг Автореферат 23 стр.
7349. ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
7350. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ (на матеріалах підприємств Житомирської області) Автореферат 26 стр.
7351. ДОГОВІРНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
7352. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ Автореферат 24 стр.
7353. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
7354. Договірне регулювання оплати праці в Україні Автореферат 27 стр.
7355. ДОГОВОРИ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР Автореферат 31 стр.
7356. ДОГОВОРИ ВАЛЮТНОГО ДИЛІНГУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
7357. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ Автореферат 29 стр.
7358. ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Автореферат 28 стр.
7359. Договори про надання правових послуг Автореферат 26 стр.
7360. Договори франчайзингу Автореферат 27 стр.
7361. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
7362. ДОЗВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 21 стр.
7363. ДОЗОВАНА ЕКСТРАВАЗАЛЬНА КОРЕКЦІЯ КЛАПАНІВ ГЛИБОКИХ ВЕН ПРИ ВАРИКОЗНІЙ ХВОРОБІ Автореферат 20 стр.
7364. ДОЗОЗАЛЕЖНИЙ ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ АПФ ТА БЕТА_АДРЕНОБЛОКАТОРІВ НА ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ПРОЦЕСИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 28 стр.
7365. ДОЗРІВАННЯ ЗА ОСТВАЛЬДОМ В МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ ТА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ З КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ Автореферат 24 стр.
7366. ДОКАЗИ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ Автореферат 26 стр.
7367. ДОКАЗОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ Автореферат 49 стр.
7368. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ Автореферат 23 стр.
7369. ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 28 стр.
7370. ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 27 стр.
7371. ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
7372. ДОКАЗУВАННЯ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Автореферат 29 стр.
7373. Доказування як метод пізнання В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів Автореферат 24 стр.
7374. ДОКРИТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТРІЩИН У В'ЯЗКОПРУЖНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛАХ ПРИ ПОВІЛЬНІЙ ЗМІНІ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 15 стр.
7375. ДОКТРИНА ПРАВ ЛЮДИНИ В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ Автореферат 29 стр.
7376. Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу Автореферат 25 стр.
7377. доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації Автореферат 50 стр.
7378. ДОКТРИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 18 стр.
7379. ДОКУМЕНТ І КНИГА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Автореферат 49 стр.
7380. ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФОНДИ МУЗЕЇВ КИЇВЩИНИ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 31 стр.
7381. документальна історико-бібліографічна спадщина м.ю. брайчевського (1924–2001) Автореферат 29 стр.
7382. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
7383. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Автореферат 31 стр.
7384. ДОКУМЕНТИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ ХАРКІВЩИНИ 1920 – 1934 рр., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО Автореферат 23 стр.
7385. ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 36 стр.
7386. доля європейського естетизму Автореферат 18 стр.
7387. ДОЛЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА) Автореферат 22 стр.
7388. Домініканські монастирі Волині кінця XVI – початку XIX ст.: інституційні засади, соціосередовище та основні напрями діяльності Автореферат 32 стр.
7389. ДОМІНІКАНСЬКИЙ ОРДЕН У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ В XIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст. Автореферат 24 стр.
7390. ДОМІНАНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
7391. ДОМІНАНТИ ПОДАТКІВ І ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОТИ ЇХ ДІЇ Автореферат 45 стр.
7392. ДОМІНО-РЕАКЦІЇ СУЛЬФІНІЛКАРБАНІОНІВ З КЕТОНАМИ Автореферат 14 стр.
7393. Домішкові стани в одноосьово стиснутому кристалічному твердому тілі із складною енергетичною структурою (на прикладі p-Ge) Автореферат 22 стр.
7394. ДОМАНОВА ІРИНА ЮРІЇВНА ІНСТИТУТ ДОБРОВІЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
7395. ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 22 стр.
7396. ДОМЕННА СТРУКТУРА ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ-НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА СЕГНЕТОЕЛАСТИКАХ Автореферат 25 стр.
7397. ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ Автореферат 30 стр.
7398. ДОМОГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
7399. ДОНБАС В ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КООРДИНАТАХ УКРАЇНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 45 стр.
7400. ДОННІ ВІДКЛАДИ ВЕРХНЬО-СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ р. ДНІСТЕР (еколого-геохімічний аспект) Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73  [74]  75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389