Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

7201. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЛИЦЕВОГО БОЛЮ ПРИ НЕЙРОСТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 20 стр.
7202. диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу Автореферат 30 стр.
7203. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ І ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ СТРУСОМ ТА УДАРОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ Автореферат 20 стр.
7204. ДИФЕРЕНЦІЙНА КОРЕКЦІЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 27 стр.
7205. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ СУГЛОБІВ НА ОСНОВІ ІНГІБІТОРІВ ЦОГ-2 Автореферат 29 стр.
7206. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД В РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПО ТИПУ ІШЕМІЇ Автореферат 26 стр.
7207. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВЕДЕННЯ ЖІНОК З ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ МАТКИ У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
7208. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ – інфікованих жінок Автореферат 27 стр.
7209. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЮ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЮ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ І ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТІВ Автореферат 33 стр.
7210. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИХІДНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ІНТЕРФЕРОНУ Автореферат 30 стр.
7211. Диференційно-психологічний аналіз емпатії Автореферат 26 стр.
7212. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ КРИТЕРІЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФіЧної ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА І ДИЛАТАЦІЇ ПОРОЖНИН СЕРЦЯ Автореферат 32 стр.
7213. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 26 стр.
7214. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРЕСІНДУКОВАНОЇ ГАЛАКТОРЕЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ Автореферат 25 стр.
7215. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ІМУНОТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ Автореферат 47 стр.
7216. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ ВАГІТНИХ Автореферат 31 стр.
7217. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ГІПНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З НЕОРГАНІЧНИМ НІЧНИМ ЕНУРЕЗОМ Автореферат 29 стр.
7218. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОРЕКЦІЯ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЛЕГКОГО ТА СЕРЕДНЬОТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ Автореферат 28 стр.
7219. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ МЕТАСТАТИЧНИХ ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 27 стр.
7220. Диференційована седативна підготовка дітей 7-11 років при хірургічній санації порожнини рота Автореферат 25 стр.
7221. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З ТИМОМЕГАЛІЄЮ Автореферат 27 стр.
7222. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ГЕСТАЦІЙНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 27 стр.
7223. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ З УРАХУВАННЯМ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ Автореферат 45 стр.
7224. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ  СИНДРОМОМ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК Автореферат 30 стр.
7225. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА, ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ Автореферат 22 стр.
7226. Диференційоване вивчення основ квантової фізики у середніх навчальних закладах різного профілю Автореферат 31 стр.
7227. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТИХ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ГІСТЕРЕКТОМІЙ Автореферат 22 стр.
7228. ДИФЕРЕНЦІЙоваНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГІРУДОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ алкогольнОЇ ТА опІОїДНОЇ заЛЕЖНОСТІ Автореферат 29 стр.
7229. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОСОН- ТА ІНФІТА-ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ АСТЕНІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНІЮ ТА ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 27 стр.
7230. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТО- ТА ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 29 стр.
7231. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОВИДІВ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНОЇ КЕРАМІКИ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ПОРОЖНИННИХ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ Автореферат 31 стр.
7232. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СКЛЕРОДЕРМІЮ З УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
7233. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЖОВЧОКАМ'ЯНУ ХВОРОБУ ПІСЛЯ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ АБО ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ Автореферат 52 стр.
7234. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ АНТИСЕКРЕТОРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ ХРОНІЧНИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ХОЛАТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ Автореферат 30 стр.
7235. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІОМ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ Автореферат 46 стр.
7236. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З НЕВГАМОВНИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ ВНАСЛІДОК ОРГАНІЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 40 стр.
7237. диференційоване навчання в умовах групової форми Навчальної діяльності учнів початкової школи Автореферат 24 стр.
7238. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СЛІПИХ І СЛАБКОЗОРИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ІНТЕРНАТУ Автореферат 24 стр.
7239. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НАЗАЛЬНОЇ ЛІКВОРЕЇ Автореферат 25 стр.
7240. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ФРОНТО-БАЗАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
7241. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ СУБДУРАЛЬНИХ ГЕМАТОМ Автореферат 24 стр.
7242. дифЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ВИБІР ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ Автореферат 45 стр.
7243. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи Автореферат 31 стр.
7244. ДиференцІЙОВАНИЙ пІдхІд ДО ІндивІдуальноГО вИбору методики кесарева РОЗТИНУ ПРИ РІЗНИХ акушерсЬких ситуацІях Автореферат 27 стр.
7245. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ З ПОЛІТРАВМОЮ Автореферат 26 стр.
7246. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МЕТОДА ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ З ПЕРФОРАТИВНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНУ ПЕРФОРАЦІЇ Автореферат 26 стр.
7247. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК З ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 18 стр.
7248. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 29 стр.
7249. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, КЛІНІКИ І ЛІКУВАННЯ СИФІЛІСУ У ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 23 стр.
7250. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
7251. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ДІВЧАТОК, НАРОДЖЕНИХ З ВЕЛИКОЮ МАСОЮ ТІЛА Автореферат 25 стр.
7252. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту Автореферат 33 стр.
7253. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ Автореферат 25 стр.
7254. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ГНІЗДОВОЇ АЛОПЕЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ, ПОРУШЕНЬ АМІНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРА ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ Автореферат 27 стр.
7255. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ЕРОЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 27 стр.
7256. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ НЕПЛІДНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЛІКІСТОЗОМ ЯЄЧНИКІВ Автореферат 19 стр.
7257. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ РОЗАЦЕА З УРАХУВАННЯМ ВИРАЖЕНОСТІ ІМУНОПАТОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ Автореферат 33 стр.
7258. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІЛ/СНІД У ПІДЛІТКІВ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ Автореферат 30 стр.
7259. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 33 стр.
7260. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗЛАДАХ СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД Автореферат 31 стр.
7261. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ Автореферат 21 стр.
7262. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ ТА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 28 стр.
7263. Диференційований підхід до профілактики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних Автореферат 28 стр.
7264. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕДОНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ ЕНДОКРИННОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 29 стр.
7265. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНО ЗМІНЕНОЮ РЕАКТИВНІСТЮ ТА ФЕНОМЕНОМ ЧАСТОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ Автореферат 27 стр.
7266. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу Автореферат 30 стр.
7267. ДИФРАКЦІЙНІ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОЩІЛИННИХ РЕЗОНАНСНИХ ДІАФРАГМ У ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ Автореферат 23 стр.
7268. ДИФРАКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ НУКЛОНІВ І ДЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ ПРИ ПРОМІЖНИХ ЕНЕРГІЯХ Автореферат 21 стр.
7269. ДИФРАКЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ФАЗОВИХ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ В ОПТИЧНИХ ПОЛЯХ Автореферат 28 стр.
7270. ДИФРАКЦІЯ ІМПУЛЬСНОГО ХВИЛЬОВОГО ПУЧКА НА ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ ІЗ ВТРАТАМИ Автореферат 22 стр.
7271. ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА НАПІВНЕСКІНЧЕННИХ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 11 стр.
7272. ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА НЕЗАМКНЕНІЙ БІКОНІЧНІЙ СТРУКТУРІ Автореферат 21 стр.
7273. ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛОСКИХ ДВОПЕРІОДИЧНИХ РЕШІТКАХ З БЕЗПЕРЕРВНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ СТРІЧОК Автореферат 25 стр.
7274. ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА СТРІЧКОВИХ ГРАТКАХ ІЗ КІРАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 20 стр.
7275. Дифракція оптичного поля на регулярних, асиметричних та мультифракталах Кантора Автореферат 13 стр.
7276. ДИФТЕРІЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА ( КЛІНІКО –ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ) Автореферат 28 стр.
7277. ДИФУЗІЙНА КОНКУРЕНЦІЯ ФАЗ І ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ В МЕТАЛІЧНИХ ПОРОШКАХ ТА МУЛЬТИШАРАХ Автореферат 20 стр.
7278. ДИФУЗІЙНО-КОНТРОЛЬОВАНИЙ ПРОЦЕС ОКИСЛЕННЯ НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО SO2 ПІД ТИСКОМ В АВТОТЕРМІЧНОМУ РЕАКТОРІ Автореферат 25 стр.
7279. ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Автореферат 31 стр.
7280. Дихання ґрунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) Автореферат 28 стр.
7281. ДЛИННОВОЛНОВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА ЦИНКА Автореферат 22 стр.
7282. ДМИТРО ДОНЦОВ І “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК” (“ВІСТНИК”) НА ТЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ 20-х-30-х РОКІВ. ІДЕОЛОГІЧНІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ Автореферат 34 стр.
7283. ДМИТРО ДОНЦОВ ЯК ІДЕОЛОГ І ТЕОРЕТИК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ Автореферат 28 стр.
7284. ДНК-МАРКЕРИ ЛОКУСІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК КУКУРУДЗИ Автореферат 32 стр.
7285. ДО ТЕОРІЇ ВІДОБРАЖЕНЬ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬ МІРУ Автореферат 11 стр.
7286. ДО теорІЇ ЗБІЖНОСТІ просТОРОВИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ЗІ СКІНЧЕННИМ СКРИВЛЕННЯМ дОВЖИНИ Автореферат 15 стр.
7287. До теорії локальної поведінки відображень зІ скінченним спотвоРенням Автореферат 17 стр.
7288. Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України Автореферат 28 стр.
7289. Добір багаторічних трав і травосумішок при залуженні лучно - чорноземних ҐРУНТІВ південного степу україни Автореферат 27 стр.
7290. ДОБІР ВИДІВ І СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА ЇХ СУМІШОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СІНОКОСІВ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
7291. ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ОЗНАКАМИ СКОРОСТИГЛОСТІ ПРИ СЕЛЕКЦІЇ РАННЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Автореферат 28 стр.
7292. ДОБІР ЗА ПАРАМЕТРАМИ ВІКОВОЇ ТА СТАТЕВОЇ СТРУКТУР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА Автореферат 25 стр.
7293. ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Автореферат 27 стр.
7294. Добовий профІль артерІального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу Автореферат 28 стр.
7295. ДОБРОБУТ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
7296. ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПРИ СПІВУЧАСТІ Автореферат 25 стр.
7297. Добровільне особисте страхування: Соціально-економічні ризики та шанси Автореферат 26 стр.
7298. ДОБРОВІЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
7299. ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ у 1921 – 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії) Автореферат 27 стр.
7300. ДОБРОЧИННА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ ТЕРЕЩЕНКІВ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72  [73]  74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389