Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

701. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя Автореферат 27 стр.
702. ІНТЕГРАТИВНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРУ-ВАН-НЯ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ Автореферат 27 стр.
703. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ ТА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ (1973 -1997 рр.) Автореферат 31 стр.
704. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АФРИЦІ: РІВНІ, ФАКТОРИ, СПРЯМОВАНОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ (1960-2005 рр.) Автореферат 28 стр.
705. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ТА КАРИБСЬКОМУ БАСЕЙНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 21 стр.
706. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ Автореферат 27 стр.
707. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 28 стр.
708. ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІКАХ КРАЇН – НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 29 стр.
709. ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ВЛАДНИХ ОРГАНІВ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ЩОДО ЄС І НАТО У 1989-1999 рр. Автореферат 22 стр.
710. ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В’ЄТНАМУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
711. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЕКТАХ Автореферат 25 стр.
712. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 25 стр.
713. ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 30 стр.
714. інтеграція БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАІНИ до СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 31 стр.
715. ІНТЕГРАЦІЯ В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ Автореферат 30 стр.
716. Інтеграція вітчизняного культурно- історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз) Автореферат 55 стр.
717. ІНТЕГРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК Автореферат 29 стр.
718. інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій Автореферат 25 стр.
719. ІНТЕГРАЦІЯ ВИХОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 52 стр.
720. ІНТЕГРАЦІЯ ДИЗАЙНУ І МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНІЙ ПРОЕКТНІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 30 стр.
721. ІНТЕГРАЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
722. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва Автореферат 32 стр.
723. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З МЕТОДИКИ ФІЗИКИ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Автореферат 32 стр.
724. Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання Автореферат 32 стр.
725. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ Автореферат 24 стр.
726. ІНТЕГРАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ТВОРЧИХ КОМПОНЕНТІВ У СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 27 стр.
727. ІНТЕГРАЦІЯ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
728. ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ Автореферат 25 стр.
729. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
730. ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 34 стр.
731. Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу Автореферат 31 стр.
732. ІНТЕГРАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ Автореферат 25 стр.
733. ІНТЕГРАЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО В 90-ТІ РОКИ Автореферат 21 стр.
734. Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку підприємства Автореферат 27 стр.
735. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 31 стр.
736. Інтеграція України в процеси міжнародної міграції капіталу Автореферат 29 стр.
737. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ МОРСЬКИХ ПОРТІВ Автореферат 26 стр.
738. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
739. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
740. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ Автореферат 24 стр.
741. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 29 стр.
742. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНІ СТРУКТУРИ (90-і РОКИ ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
743. Інтеграція України У міжнароднИЙ РИНОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Автореферат 29 стр.
744. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ЧЕРЕЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РЕЖИМОМ Автореферат 23 стр.
745. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ СИСТЕМУ ГОСПОДАРСТВА ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТУВАННЯ Автореферат 27 стр.
746. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ ДО ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ СТРУКТУР РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. Автореферат 25 стр.
747. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ДО СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII СТ. Автореферат 41 стр.
748. ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 60 стр.
749. інтеграція, як необхідна умова прогресу пе-рехідних економік Автореферат 25 стр.
750. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 28 стр.
751. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
752. ІНТЕГРОВАНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН Автореферат 58 стр.
753. ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ БАНКУ Автореферат 26 стр.
754. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ Автореферат 42 стр.
755. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРШОЇ СТАДІЇ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ З МІНІМАЛЬНИМИ ВТРАТАМИ У ХВОСТАХ Автореферат 22 стр.
756. ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
757. ІНТЕГРОВАНИЙ БРЕНДИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ МЕДІА-ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
758. ІНТЕГРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ З НЕЛОКАЛЬНИМИ В’ЯЗЯМИ Автореферат 18 стр.
759. Інтелігенція в культурному житті Західної Волині (1921–1939) Автореферат 29 стр.
760. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ (історико-соціологічний аспект) Автореферат 25 стр.
761. Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х – початку 30-х років ХХ ст. Автореферат 31 стр.
762. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАУКОВИХ І ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ Автореферат 43 стр.
763. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ Автореферат 55 стр.
764. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія Автореферат 41 стр.
765. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ ПРОЗИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА Автореферат 24 стр.
766. Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством) Автореферат 21 стр.
767. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 45 стр.
768. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ГІДРОТРАНСПОРТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
769. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ У СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ РОЗВИТКУ Автореферат 29 стр.
770. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ У НЕЧІТКИХ УМОВАХ Автореферат 53 стр.
771. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 22 стр.
772. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ Автореферат 29 стр.
773. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
774. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 21 стр.
775. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРОЗА В. ПЕТРОВА: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 31 стр.
776. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО ЗВАЖУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 24 стр.
777. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ Й ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНОРІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ СТАНДАРТИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЗНАНЬ Автореферат 25 стр.
778. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТАКТИКИ РУХУ АВТОНОМНОГО РОБОТА В КВАЗІСТАЦІОНАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 23 стр.
779. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Автореферат 28 стр.
780. Інтелектуальне формУВАННЯ ІндивІдуальноЇ траЄкторІЇ НАВЧАННЯ студента Автореферат 24 стр.
781. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
782. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 26 стр.
783. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ Автореферат 20 стр.
784. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НОНКОНФОРМІЗМ В УКРАЇНІ В 60 -70-х рр. ХХ ст. (ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
785. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 29 стр.
786. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки Автореферат 28 стр.
787. Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи детоксикації в мікросомній фракції карциноми Герена та печінки попередньо опромінених щурів Автореферат 21 стр.
788. інтенсивність перебігу фізіологічних процесів і продуктивність бугайців за Впливу метіонатів і лізинатів мікроелементів Автореферат 32 стр.
789. ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ БИЧКІВ ТА ЗМІНИ В ОКРЕМИХ ЛАНКАХ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ ПРИ ДОДАВАННІ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ЖИРУ ДО РАЦІОНУ Автореферат 24 стр.
790. ІНТЕНСИВНА КУЛЬТУРА ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ПЕРЕДГІРСЬКО-ПРИМОРСЬКОЇ ПІДЗОНИ КРИМУ Автореферат 24 стр.
791. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ КРИТИЧНИМИ СТАНАМИ ІНФЕКЦІЙНОГО ҐЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
792. Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою Автореферат 25 стр.
793. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТА ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ХВОРИХ З ТРОМБОЕМБОЛІЄЮ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ Автореферат 27 стр.
794. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ НИРОК У ХВОРИХ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ УРОСЕПСИСУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 29 стр.
795. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТА ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ АСЕПТИЧНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 49 стр.
796. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ПАНКРЕОНЕКРОЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РАННЬОГО ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 23 стр.
797. Інтенсифікація агломераційного процесу шляхом управління газопроникністю шару, що спікається Автореферат 18 стр.
798. Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м Автореферат 30 стр.
799. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на матеріалах Донецької області) Автореферат 23 стр.
800. Інтенсифікація виробництва свинини при використанні сухих кормових сумішок з екструдованим тритикале Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7  [8]  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389