Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6801. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СУЧАСНОЇ МАЛЯРІЇ В УМОВАХ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 19 стр.
6802. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА ІМУНОТЕРАПІЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЮ СУСПЕНЗІЄЮ ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ Автореферат 34 стр.
6803. ДЖАДИДИСТСЬКА РЕФОРМА ПРОСВІТИ КРИМСЬКИХ ТАТАР (межа ХІХ – ХХ ст.) Автореферат 51 стр.
6804. ДЖЕЙМС ДЖОЙС: СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТА ПРОБЛЕМА ТВОРЧОГО МЕТОДУ (РОМАН «УЛІСС») Автореферат 24 стр.
6805. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Автореферат 35 стр.
6806. Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі. Автореферат 46 стр.
6807. ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ Автореферат 33 стр.
6808. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВІДКУПІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII — ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
6809. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 24 стр.
6810. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.) Автореферат 32 стр.
6811. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДІЛОВОДСТВА ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА ДОБИ НОВОЇ СІЧІ (1734 - 1775) Автореферат 30 стр.
6812. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МЕРЕЖІ ОУН (б) І ЗАПІЛЛЯ УПА НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у другій половині 1942 – на початку 1945 рр. Автореферат 31 стр.
6813. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НОВОЇ ДНІПРОВСЬКОЇ ЛІНІЇ УКРІПЛЕНЬ (1770 –  рр.) Автореферат 28 стр.
6814. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Автореферат 28 стр.
6815. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 36 стр.
6816. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ Автореферат 48 стр.
6817. ДЖЕРЕЛА З ГЕНЕАЛОГІЇ СЕЛЯН ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ, ІНФОРМАТИВНЕ НАПОВНЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ (1793 - 1917 рр.) Автореферат 48 стр.
6818. ДЖЕРЕЛА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ – 1853 р. Автореферат 29 стр.
6819. Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття Автореферат 45 стр.
6820. ДЖЕРЕЛА ЗИМОСТІЙКОСТІ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
6821. ДЖЕРЕЛА КАНОНІЧНОГО ПРАВА (теоретико-правовий аналіз) Автореферат 28 стр.
6822. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
6823. Джерела податкового права України Автореферат 26 стр.
6824. джерела поповнення та ефективність використання оборотних коштів промисловості (на прикладі легкої промисловості України) Автореферат 26 стр.
6825. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 28 стр.
6826. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 22 стр.
6827. Джерела про УСТИМа КАРМАЛЮКА ТА ОПРИШКІВСТВО НА ПОДІЛЛІ (1813 -1835) Автореферат 29 стр.
6828. Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга Автореферат 50 стр.
6829. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
6830. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
6831. ДЗЕРКАЛЬНА ГРА НАБУТКАМИ КУЛЬТУРИ: РОМАНТИЧНА ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ М.ШЕЛЛІ “ФРАНКЕНШТЕЙН, АБО СУЧАСНИЙ ПРОМЕТЕЙ” І П.ЗЮСКІНДА “ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ”) Автореферат 28 стр.
6832. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
6833. ДИВЕРГЕНЦІЯ ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 49 стр.
6834. Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості Автореферат 29 стр.
6835. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ПРОЗІ В. ДОМОНТОВИЧА Автореферат 32 стр.
6836. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
6837. Диверсифікація виробництва в аграрній СФЕРІ Автореферат 30 стр.
6838. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 21 стр.
6839. Диверсифікація промислового виробництва України в умовах міжнародної економічної інтеграції (на прикладі харчової промисловості) Автореферат 33 стр.
6840. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЛІ МІЖНАРОДНИМИ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦСЄ) Автореферат 28 стр.
6841. Дигідро-1,2,3-триазоло[1,5-a]піримідини та їх азааналоги Автореферат 19 стр.
6842. ДИДАКТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 62 стр.
6843. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ ТА ГЕОМЕТРІЇ В 7-9-х КЛАСАХ Автореферат 26 стр.
6844. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ КУРСУ “ПЕДАГОГІКА ” У ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ Автореферат 27 стр.
6845. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ Автореферат 32 стр.
6846. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ Автореферат 31 стр.
6847. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 27 стр.
6848. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ Автореферат 53 стр.
6849. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
6850. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
6851. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ Автореферат 31 стр.
6852. Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості Автореферат 66 стр.
6853. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
6854. Дидактичні засади розвитку економічних знань вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти Автореферат 27 стр.
6855. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
6856. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Автореферат 21 стр.
6857. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної освіти майбутніх учителів фізичного виховання Автореферат 27 стр.
6858. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 33 стр.
6859. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 25 стр.
6860. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МЕТРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 28 стр.
6861. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКІЛЬНИЦТВІ ГАЛИЧИНИ (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) Автореферат 33 стр.
6862. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
6863. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 23 стр.
6864. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
6865. Дидактичні основи оптимізації змісту післядипломної освіти педагогічних працівників Автореферат 25 стр.
6866. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 22 стр.
6867. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
6868. Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII – кінець ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
6869. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ” Автореферат 30 стр.
6870. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 30 стр.
6871. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ПІДРУЧНИКА Автореферат 22 стр.
6872. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (на матеріалі музичних дисциплін) Автореферат 29 стр.
6873. Дидактичні особливості інтегративного навчання комп’ютерних технологій у професійній підготовці ЕЛЕКТРИКІВ Автореферат 29 стр.
6874. Дидактичні та методичні засади формування у молодших школярів мотивації вивчення російської мови Автореферат 66 стр.
6875. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 27 стр.
6876. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 8–9 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
6877. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ РАДІОТЕХНІКІВ Автореферат 31 стр.
6878. Дидактичні умови активізації мислительної діяльності учнів 8 - 9 класів на уроках креслення Автореферат 24 стр.
6879. дидактичні УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
6880. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
6881. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
6882. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ І ХІМІЇ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ Автореферат 29 стр.
6883. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 24 стр.
6884. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ПРИРОДОЗНАВСТВА У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ Автореферат 32 стр.
6885. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (на матеріалі історії музики) Автореферат 21 стр.
6886. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 24 стр.
6887. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В НАВЧАННІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 32 стр.
6888. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 32 стр.
6889. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ Автореферат 32 стр.
6890. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ “ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ” У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 30 стр.
6891. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
6892. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 26 стр.
6893. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДОПИТЛИВОСТІ УЧНІВ 1 КЛАСУ Автореферат 28 стр.
6894. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 28 стр.
6895. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи Автореферат 31 стр.
6896. Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін Автореферат 28 стр.
6897. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
6898. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
6899. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
6900. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68  [69]  70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389