Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6601. Державне регулювання розвитку виноградарства та виноробства в Україні. Автореферат 28 стр.
6602. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
6603. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
6604. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 24 стр.
6605. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
6606. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
6607. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 21 стр.
6608. державне регулювання РОЗВИТКУ олійного ВИРОБНИЦТВА в УКРАЇНі Автореферат 25 стр.
6609. Державне регулювання розвитку приватних агроформувань Автореферат 27 стр.
6610. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 31 стр.
6611. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ) Автореферат 26 стр.
6612. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 41 стр.
6613. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 30 стр.
6614. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
6615. Державне регулювання РОЗВИТКу системи ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
6616. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Автореферат 24 стр.
6617. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції Автореферат 34 стр.
6618. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
6619. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
6620. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
6621. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
6622. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
6623. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
6624. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
6625. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
6626. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
6627. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ Автореферат 32 стр.
6628. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
6629. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
6630. Державне регулювання та цільове програмування сталого соціального розвитку в регіоні Автореферат 26 стр.
6631. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 29 стр.
6632. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) Автореферат 55 стр.
6633. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
6634. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
6635. Державне регулювання фінансової діяльності та ціноутворення природних монополій в Україні Автореферат 29 стр.
6636. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
6637. Державне регулювання фондового ринку в Україні Автореферат 25 стр.
6638. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ Автореферат 35 стр.
6639. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 31 стр.
6640. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 21 стр.
6641. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Автореферат 27 стр.
6642. ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
6643. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 27 стр.
6644. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В БУДІВНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
6645. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю В УКРАЇНІ Автореферат 45 стр.
6646. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 53 стр.
6647. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 46 стр.
6648. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
6649. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
6650. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії Автореферат 28 стр.
6651. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗНАДІЙНО ХВОРИМ Автореферат 27 стр.
6652. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
6653. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 56 стр.
6654. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
6655. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
6656. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (1917-1959 рр.) Автореферат 52 стр.
6657. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЕВОЮ СТАНДАРТИЗАЦІЄЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 53 стр.
6658. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект) Автореферат 48 стр.
6659. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Автореферат 30 стр.
6660. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) Автореферат 25 стр.
6661. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
6662. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
6663. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
6664. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПЕРЕБУДОВИ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
6665. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 48 стр.
6666. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КЕРІВНИКІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
6667. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ Автореферат 28 стр.
6668. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕБУДОВОЮ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
6669. Державне управління поводженням з твердими відходами Автореферат 26 стр.
6670. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ) Автореферат 37 стр.
6671. ДЕРЖАВНЕ УправлінНЯ приватизаціЄЮ у контексті трансформації відносин власності в Україні Автореферат 52 стр.
6672. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 54 стр.
6673. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 29 стр.
6674. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (на прикладі Луганської області) Автореферат 26 стр.
6675. Державне управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні: теоретико-методологічний аспект Автореферат 30 стр.
6676. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації Автореферат 33 стр.
6677. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ на засадах сталості Автореферат 27 стр.
6678. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Івано-Франківської області) Автореферат 27 стр.
6679. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 31 стр.
6680. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
6681. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
6682. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ Й КООПЕРАЦІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
6683. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ МОНОПОЛІЯМИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
6684. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 29 стр.
6685. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 22 стр.
6686. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 50 стр.
6687. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 23 стр.
6688. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст. Автореферат 34 стр.
6689. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 60 стр.
6690. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
6691. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми Автореферат 24 стр.
6692. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 49 стр.
6693. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
6694. Державне управління якістю продукції переробних підприємств АПК України Автореферат 28 стр.
6695. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 34 стр.
6696. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
6697. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
6698. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 25 стр.
6699. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 26 стр.
6700. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ) Автореферат 33 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66  [67]  68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389