Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6501. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 28 стр.
6502. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПО ЗНИЖЕННЮ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (СФЕРА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН) Автореферат 26 стр.
6503. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ Автореферат 23 стр.
6504. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БОРОТЬБИЗ СОЦІАЛЬНИМИ АНОМАЛІЯМИ ПЕРІОДУ НЕПУ(1921-1928рр.):ДОСВІД, ПРОТИРІЧЧЯ,УРОКИ(за матеріалами Півдня України ) Автореферат 27 стр.
6505. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 34 стр.
6506. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МИСТЕЦТВА (1965 – 1985) Автореферат 27 стр.
6507. державна політика у сферах державного і регіонального УПРАВЛІННЯ розвитком житлово-комунального господарства Автореферат 29 стр.
6508. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ГРОМАДЯНСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
6509. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Автореферат 30 стр.
6510. Державна політика щодо професорсько–викладацьких кадрів радянської України ( 1920 – 1930-ті рр.) Автореферат 32 стр.
6511. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА) Автореферат 20 стр.
6512. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: АНАЛІЗ І ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 54 стр.
6513. Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення Автореферат 23 стр.
6514. ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
6515. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА Автореферат 33 стр.
6516. ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 29 стр.
6517. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 51 стр.
6518. ДЕРЖАВНА, ГОСПОДАРСЬКА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.П.ГАЛАГАНА Автореферат 34 стр.
6519. ДЕРЖАВНЕ ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ Автореферат 32 стр.
6520. ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
6521. ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ УСРР (1922-1934 рр.) : ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ. Автореферат 28 стр.
6522. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
6523. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІнвестиційнОЇ взаємодіЇ економічних суб'єктів України і міжнародних інвестиційних інститутів Автореферат 26 стр.
6524. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
6525. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ Автореферат 21 стр.
6526. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ Автореферат 25 стр.
6527. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 23 стр.
6528. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
6529. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 25 стр.
6530. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
6531. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Автореферат 60 стр.
6532. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Автореферат 23 стр.
6533. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
6534. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ І ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 43 стр.
6535. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ Автореферат 27 стр.
6536. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
6537. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Автореферат 23 стр.
6538. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ Автореферат 28 стр.
6539. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
6540. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
6541. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
6542. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
6543. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
6544. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 49 стр.
6545. Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки Автореферат 28 стр.
6546. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
6547. державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в україні Автореферат 33 стр.
6548. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Автореферат 25 стр.
6549. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
6550. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
6551. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 21 стр.
6552. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ Автореферат 36 стр.
6553. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЧИХ КОНТИНГЕНТІВ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
6554. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
6555. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ СУБўЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПІДСТАВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
6556. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ( соціально-економічний аспект) Автореферат 37 стр.
6557. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КИТАЇ Автореферат 17 стр.
6558. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ДІЯ ВМОНТОВАНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 29 стр.
6559. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
6560. Державне регулювання економічного розвитку Автореферат 25 стр.
6561. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ АГРОФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
6562. ДЕРЖАВНе РЕГУЛЮВАННЯ експортного потенціалу харчової промисловості Автореферат 26 стр.
6563. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЗОНІ МЕГАПОЛІСА (НА МАТЕРІАЛАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 22 стр.
6564. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
6565. Державне регулювання зайнятості в Україні Автореферат 30 стр.
6566. Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України Автореферат 34 стр.
6567. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
6568. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
6569. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
6570. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
6571. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
6572. Державне РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ трудової міграції Автореферат 31 стр.
6573. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
6574. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
6575. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛювання МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 34 стр.
6576. Державне регулювання малого підприємництва в україні та її регіонах Автореферат 22 стр.
6577. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
6578. Державне регулювання митної вартості Автореферат 29 стр.
6579. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКОВУВАННЯ АПК Автореферат 23 стр.
6580. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 24 стр.
6581. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
6582. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ природних монополій (на прикладі електроенергетики) Автореферат 24 стр.
6583. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ НА ЛОКАЛЬНИХ РИНКАХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Автореферат 27 стр.
6584. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 22 стр.
6585. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПОРЦІЙ ТА ТЕМПІВ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
6586. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
6587. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
6588. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 28 стр.
6589. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ Автореферат 27 стр.
6590. Державне регулювання реструктуризації ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ шахтарських міст України Автореферат 28 стр.
6591. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
6592. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
6593. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ (МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ) Автореферат 29 стр.
6594. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В РЕГІОНІ Автореферат 29 стр.
6595. Державне регулювання РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ в УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
6596. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Автореферат 29 стр.
6597. Державне регулювання роботи залізничного транспорту Автореферат 25 стр.
6598. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ Автореферат 23 стр.
6599. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
6600. Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України Автореферат 50 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65  [66]  67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389