Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6301. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА О.М. НІКОЛЬСЬКОГО (1858-1942) В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ Автореферат 29 стр.
6302. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА П.М. ВАСИЛЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
6303. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА П.П. СУШКІНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (остання чверть ХІХ – перша третина ХХ століть) Автореферат 27 стр.
6304. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ПО ФОРМУВАННЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ (друга половина ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
6305. ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 54 стр.
6306. діяльність бундівських організацій у правобережній україні на початку хх століття Автореферат 32 стр.
6307. ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 27 стр.
6308. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА “ВІК” (1894-1919). Становлення видавничої галузі в Україні Автореферат 28 стр.
6309. Діяльність видавництва “Карпати” в краєзнавчому русі України (1945 – 1991 рр.) Автореферат 23 стр.
6310. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ У 90-ті РОКИ ХХ ст. Автореферат 27 стр.
6311. Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній) Автореферат 21 стр.
6312. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УСРР У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В 1920-Х – НА ПОЧАТКУ 30-Х РР. XX СТ. Автореферат 40 стр.
6313. ДІЯЛЬНІСТЬ Д.І. ЖУРАВСЬКОГО (1821-1891) В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 29 стр.
6314. Діяльність демократичної опозиції в Польщі У 70-х роках ХХ ст. Автореферат 32 стр.
6315. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941–1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу Автореферат 32 стр.
6316. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.) Автореферат 31 стр.
6317. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1911 – 1920 рр.) Автореферат 25 стр.
6318. Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автореферат 33 стр.
6319. Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів Автореферат 28 стр.
6320. ДІЯЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ МУЗИЧНОЇ ЕТНОГРАФІЇ ВУАН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ КІНЦЯ XIX – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТ. Автореферат 25 стр.
6321. ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МУЗИКОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1912–1939 рр.) У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
6322. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СИСТЕМІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
6323. ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 32 стр.
6324. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІГИ АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ ПО ВРЕГУЛЮВАННЮ ПАЛЕСТИНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ (80-І - ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РОКІВ) Автореферат 17 стр.
6325. Діяльність Львівського Ставропігійського Інституту (кінець XVIII – 60-і рр. ХІХ ст.) Автореферат 31 стр.
6326. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (20-90-ті роки ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
6327. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ДОНБАСУ (ДРУГА ПОЛОВИНА 60-х - 70-х рр. ХХ СТОРІЧЧЯ): ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД Автореферат 32 стр.
6328. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ ( 90-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 34 стр.
6329. діяльність міліції ЩОДО виконаннЯ постанов про накладення Адміністративних стягнень Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право Автореферат 27 стр.
6330. ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В 1921 – 1922 рр. Автореферат 31 стр.
6331. ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1917 – 1920 рр.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
6332. ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1920-1925 РОКАХ Автореферат 31 стр.
6333. ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ З ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
6334. Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
6335. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ СТРУКТУР ОУН ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У 1939-1955 рр. Автореферат 23 стр.
6336. ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ У 1918 РОЦІ Автореферат 25 стр.
6337. ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ З РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ ЇЇ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1989 – 1996 рр.) Автореферат 28 стр.
6338. діяльність науково-технічної школи професора М.ф.семка у контексті розвитку науки про різання матеріалів в україні Автореферат 33 стр.
6339. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 25 стр.
6340. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КРИМСЬКОЇ АРСР У 1921 – 1925 рр. Автореферат 35 стр.
6341. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ (КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
6342. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ (АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
6343. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 33 стр.
6344. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
6345. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Й КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ (СВІТОВИЙ ДОСВІД І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ) Автореферат 29 стр.
6346. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 1939 – 1946 РОКАХ. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Автореферат 29 стр.
6347. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Автореферат 27 стр.
6348. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
6349. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Автореферат 23 стр.
6350. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ХЕРСОНА, МИКОЛАЄВА, ОДЕСИ В 1785 – 1870 РР. Автореферат 26 стр.
6351. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ОДЕСИ, МИКОЛАЄВА, ХЕРСОНА ЩОДО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ВЛАСНОСТІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
6352. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ України в умовах здійснення ПОЛІТИКИ колективізації НА СЕЛІ (1928-1933 рр.) Автореферат 29 стр.
6353. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ В 1940 – 1953 РОКИ: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
6354. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. Автореферат 25 стр.
6355. ДІЯЛЬНІСТЬ П.М.БУЧИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ Автореферат 32 стр.
6356. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ Автореферат 24 стр.
6357. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (20-30-І РР. XX СТ.) Автореферат 23 стр.
6358. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА Б.Г. ІВАНИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Автореферат 28 стр.
6359. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА П.В.БУДРІНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ І ОСВІТИ Автореферат 37 стр.
6360. ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННИХ ВІДДІЛІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ (1945-1990 рр.) Автореферат 26 стр.
6361. ДІЯЛЬНІСТЬ РСДРП (меншовиків) В УКРАЇНІ (1907-1914 рр.) Автореферат 35 стр.
6362. ДІЯЛЬНІСТЬ СЕМЕНА ЖУКА У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
6363. ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТИСТИЧНИХ КОМІТЕТІВ НА ОДЕЩИНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
6364. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА „ПРОСВІТА" В ГАЛИЧИНІ (1868-1921рр.) Автореферат 23 стр.
6365. Діяльність товариства „Просвіта” на Лівобережній Україні у ХХ стОЛІТТІ Автореферат 32 стр.
6366. Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті Автореферат 27 стр.
6367. Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.) Автореферат 23 стр.
6368. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРТІЙ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Автореферат 28 стр.
6369. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПО ВІДЗНАЧЕННЮ ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ (кін.70-х-80-ті роки ХХ ст.) Автореферат 35 стр.
6370. ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Ю.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1659-поч.ІббЗ рр.) Автореферат 33 стр.
6371. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно-правові питання Автореферат 28 стр.
6372. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 27 стр.
6373. давнє населення україни в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини) Автореферат 43 стр.
6374. Давнє чинбарство на території України за археологічними даними Автореферат 27 стр.
6375. ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІ МІФИ ПРО СВІТОБУДОВУ (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих) Автореферат 32 стр.
6376. ДАВНЬОРУСЬКІ ПОВІСТІ СОЛОМОНОВОГО ЦИКЛУ: ДЖЕРЕЛА, ТЕКСТОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА Автореферат 25 стр.
6377. Давньоруське Пониззя середини ХІІ – середини ХІІІ ст.: соціально-економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти Автореферат 28 стр.
6378. ДАЛЕКИЙ ПОРЯДОК ТА МАГНІТНА РЕЛАКСАЦІЯ В СИСТЕМАХ ОДНОДОМЕННИХ НАНОЧАСТИНОК Автореферат 13 стр.
6379. ДАРЕНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНСЬКИЙ ОБРАЗ СВІТУ В КЛЮЧОВИХ СИМВОЛАХ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Автореферат 27 стр.
6380. Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій Автореферат 36 стр.
6381. Два лінійних інваріантних співвідношення в задачах динаміки твердого тіла, яке має нерухому точку Автореферат 12 стр.
6382. ДВОВИМІРНІ ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ Автореферат 16 стр.
6383. ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПІВПРОСТОРУ ТА ШАРУ З ОТВОРАМИ ТА ТРІЩИНАМИ Автореферат 24 стр.
6384. ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 27 стр.
6385. ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ АНІЗОТРОПНОГО ПІВПРОСТОРУ З ПОРОЖНИНАМИ ТА ТРІЩИНАМИ Автореферат 24 стр.
6386. ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ КЛИНОВИХ СИСТЕМ ІЗ ТОНКИМИ, РАДІАЛЬНО РОЗТАШОВАНИМИ ДЕФЕКТАМИ Автореферат 28 стр.
6387. ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРО- ТА ТЕРМОМАГНІТОПРУЖНОСТІ Автореферат 25 стр.
6388. ДВОВИМІРНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ПЛОСКИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ З ТОНКИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 26 стр.
6389. дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах Автореферат 23 стр.
6390. ДВОВИМІРНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ТІЛ З ОТВОРАМИ ТА ТРІЩИНАМИ Автореферат 24 стр.
6391. ДВОВИМІРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОД РОЗРАХУНКУ РУХУ РІДИНИ У ВУЗЛАХ РОЗГАЛУЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ПОТОКІВ Автореферат 22 стр.
6392. Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин У відкритих потоках Автореферат 20 стр.
6393. ДВОВИМІРНЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНІМАКСНИХ НАБЛИЖЕНЬ Автореферат 21 стр.
6394. ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ Автореферат 25 стр.
6395. Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об’єму газу для повірки лічильників газу Автореферат 27 стр.
6396. Двоетапне формування заднього проходу при захворюванні на рак прямої кишки Автореферат 24 стр.
6397. Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при аксіально-тензорних деформаціях Автореферат 16 стр.
6398. ДВОКІЛЬЦЕВИЙ ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНИЙ ГРАВІМЕТР АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 23 стр.
6399. ДВОКООРДИНАТНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ДЛЯ СИСТЕМ ЛОКАЦІЇ ТА СЛІДКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
6400. ДВОКРИЛІ ФІТОФАГИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  [64]  65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389