Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6201. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 27 стр.
6202. Діагностичні можливості комплексного ультразвукового дослідження підшлункової залози при гострих та хронічних панкреатитах Автореферат 28 стр.
6203. Діагностична інформативність комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії і дистанційної інфрачервоної термографії при новоутвореннях ЛОР-органів Автореферат 45 стр.
6204. ДІАГНОСТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ СИСТЕМНОЇ ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ ШКІРИ ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТІ Автореферат 25 стр.
6205. ДІАГНОСТИЧНА ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА СОНОГРАФІЯ У НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ Автореферат 44 стр.
6206. ДІАГНОСТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ІНДОЛАМІНІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 27 стр.
6207. ДІАГНОСТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
6208. ДІАГНОСТИЧНЕ І ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ У МЕТАБОЛІЗМІ ХОЛЕСТЕРОЛУ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ Автореферат 28 стр.
6209. Діагностичне і прогностичне значення маркерів системного запалення у хворих на гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегментА ST на Електрокардіограмі. Автореферат 33 стр.
6210. ДІАГНОСТИЧНЕ І ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПІСЛЯ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 29 стр.
6211. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧного ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН ПРИ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 24 стр.
6212. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НЕГОМОГЕННОСТІ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 34 стр.
6213. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ СЕГМЕНТІВ СОННИХ АРТЕРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
6214. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПЕЧІНКИ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
6215. Діагностичне значення показників функціонального стану нейтрофілів периферичної крові у ревматичних хворих із симптоматичними лейкопеніями Автореферат 29 стр.
6216. ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 У ХВОРИХ НА ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. Автореферат 23 стр.
6217. ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРВАЛУ QT У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 33 стр.
6218. ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРІВ ПРИ ДИСПЛАСТИЧНИХ ТА НЕОПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ШИЙКИ МАТКИ (ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 30 стр.
6219. ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БЕЗКАМ’ЯНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
6220. ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТАНУ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ГІПОТОНУСНІЙ ДИСФОНІЇ Автореферат 28 стр.
6221. ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ ЛЮДИНИ У НОРМІ І ПРИ ДЕЯКИХ ФОРМАХ РОЗЛАДІВ СВІДОМОСТІ Автореферат 23 стр.
6222. ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ПОРУШЕННЯХ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИНИКНЕННЯМ ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ Автореферат 29 стр.
6223. ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ТРАВМІ ПЕЧІНКИ НА ЕТАПАХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 19 стр.
6224. ДІАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОМУ ІНФІКУВАННІ ПЛОДА, ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 34 стр.
6225. Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації Автореферат 26 стр.
6226. ДІАГНОСТУВАННЯ ВПЛИВУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
6227. ДІАГНОСТУВАННЯ ДЕФЕКТІВ КЛІТОК РОТОРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ЗАКРИТИМИ ПАЗАМИ Автореферат 26 стр.
6228. ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СІЛЬСЬКИХ СПОЖИВЧИХ ПІДСТАНЦІЙ Автореферат 20 стр.
6229. ДІАГНОСТУВАННЯ ЗНОСУ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПО ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЗМАЩУВАЛЬНОГО МАСТИЛА Автореферат 20 стр.
6230. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії Автореферат 28 стр.
6231. ДІАГНОСТУВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ В ОКОЛІ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ТА КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ Автореферат 23 стр.
6232. ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ АВІАЦІЙНИХ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 26 стр.
6233. ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА НА ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ ЙОГО РОБОТИ Автореферат 19 стр.
6234. ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ТА ДОВГОТЕРМІНОВИХ ЗМІН ОЗОНОВОГО ШАРУ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 27 стр.
6235. ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ НАДЛИШКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
6236. Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля зернозбирального комбайна за віброакустичними параметрами. Автореферат 24 стр.
6237. ДІАГРАМА СТАНУ І ЗАКОНОМІРНОСТІ СИНТЕЗУ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ В СИСТЕМІ Mg–B–N Автореферат 23 стр.
6238. Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів Автореферат 48 стр.
6239. ДІАЗОРЕАКЦІЇ ВІНІЛОВИХ ЕТЕРІВ Автореферат 23 стр.
6240. ДІАЗОТРОФИ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ VALERIANA OFFICINALIS L. І CALENDULA OFFICINALIS L. ТА ЇХ ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ Автореферат 27 стр.
6241. ДІАЛЕКТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО У СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЯВАХ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Автореферат 26 стр.
6242. ДІАЛЕКТИКА МІФОЛОГЕМИ І НОВА МІФОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО РОМАНТИЗМУ Автореферат 53 стр.
6243. ДІАЛЕКТИКА ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВА У РОЗВИТКУ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
6244. ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ Автореферат 23 стр.
6245. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації публічної сфери Автореферат 26 стр.
6246. ДІАЛОГ СЛОВА І МУЗИКИ У СПІВТВОРЧОСТІ ІВАНА КАРА БИЦЯ ТА БОРИСА ОЛІЙНИКА Автореферат 22 стр.
6247. ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ БЕЗ/ОСНОВНОСТІ Автореферат 27 стр.
6248. ДІАЛОГ ЯК МЕТОД ПОШУКУ ІСТИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ Автореферат 31 стр.
6249. ДІАЛОГ ЯК МУЗИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА Автореферат 53 стр.
6250. ДІАЛОГ “АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАЧ” У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА Автореферат 29 стр.
6251. Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти Автореферат 27 стр.
6252. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського Автореферат 24 стр.
6253. ДІАЛОГІЧНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СТИЛЬОВОГО МИСЛЕННЯ В МУЗИЦІ 2-ої ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на прикладі творчості Р. Щедріна) Автореферат 27 стр.
6254. ДІАЛОГІЧНА ПРИРОДА РОК-ТВОРУ Автореферат 24 стр.
6255. ДІАСТОЛІЧНА ДИСФУНКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ЇХ ЛІКУВАННЯ МЕТОПРОЛОЛОМ, ЕНАЛАПРИЛОМ І СПІРОНОЛАКТОНОМ Автореферат 26 стр.
6256. ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ДОБОВИМ ПРОФІЛЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА НЕЙРОГУМОРАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 31 стр.
6257. ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ МІОКАРДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ І ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
6258. ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ МІОКАРДУ І ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРОІШЕМІЧНУ ФОРМУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПЕРИФЕРИЧНИМИ ВАЗОДИЛЯТАТОРАМИ Автореферат 23 стр.
6259. ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 25 стр.
6260. ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ БЕНТОСУ ЧОРНОГО МОРЯ ТА СУМІЖНИХ ВОДОЙМ (морфологія, систематика, екологія, біогеографія) Автореферат 49 стр.
6261. ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Автореферат 25 стр.
6262. ДІАФІЗАРНІ ПЕРЕЛОМИ ДОВГИХ КІСТОК, ЩО НЕ ЗРОСЛИСЯ (ЧИННИКИ РИЗИКУ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 31 стр.
6263. ДІАҐНОСТИКА МАЛІҐНІЗОВАНОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА, ТАКТИКА ХІРУРҐІЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
6264. ДІДІВЩИНА” ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: МЕХАНІЗМИ ТА ФОРМИ ВІДТВОРЕННЯ Автореферат 20 стр.
6265. ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ В СИСТЕМІ Li2Ge4O9 - LiNaGe4O9 Автореферат 22 стр.
6266. ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В МАТРИЧНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ ТА ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
6267. Діелектричні методи та засоби вимірювального контролю складу і якості молочних продуктів Автореферат 23 стр.
6268. ДІЕЛЕКТРИЧНІ ФАЗООБЕРТАЧІ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ Автореферат 23 стр.
6269. ДІЗНАННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ Автореферат 31 стр.
6270. дізнання в органах прикордонної служби україни: процесуальні та орГАнізаційні аспекти Автореферат 29 стр.
6271. ДІЙСНА РОБОТА МОНТАЖНИХ СТИКІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ Автореферат 18 стр.
6272. ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
6273. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ Автореферат 25 стр.
6274. ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВий аспект Автореферат 28 стр.
6275. ДІОКСИДЦИРКОНІЄВІ НЕФОРМОВАНІ ВОГНЕТРИВИ ДЛЯ ФУТЕРІВКИ ІНДУКЦІЙНИХ ПЕЧЕЙ ВИРОБНИЦТВА ПРЕЦИЗІЙНИХ СПЛАВІВ Автореферат 24 стр.
6276. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ – початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури) Автореферат 26 стр.
6277. ДІЯ АНЕСТЕТИКІВ НА СПОЛУЧЕНИЙ З ОБМІНОМ АНІОНІВ ТРАНСПОРТ ІОНІВ Н+ І ОСМОТИЧНУ ЧУТЛИВІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ. Автореферат 21 стр.
6278. ДІЯ ГІБЕРЕЛІНУ НА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯ ВИНОГРАДУ Автореферат 26 стр.
6279. ДІЯ ГІБЕРЕЛІНУ НА РІСТ, РОЗВИТОК ТА ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СОРТІВ ВИНОГРАДУ Автореферат 20 стр.
6280. Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини Автореферат 21 стр.
6281. ДІЯ МОНОХРОМАТИЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ НА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕПЕЛА ТА СТАН ЙОГО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 31 стр.
6282. Дія на віруси імунодефіциту людини і грипу нових поверхнево-активних речовин та їх імуноадювантні властивості Автореферат 37 стр.
6283. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) Автореферат 27 стр.
6284. ДІЯ ОЗОНУ НА БІОПОЛІМЕРИ ТА ОЗОНОВІ МЕТОДИ В КРІОБІОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
6285. ДІЯ РЕТАРДАНТІВ НА МОРФОГЕНЕЗ, ГАЗООБМІН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 23 стр.
6286. ДІЯ РЕТАРДАНТІВ НА МОРФОГЕНЕЗ, ПЕРІОД СПОКОЮ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ Автореферат 22 стр.
6287. Дія ритмічних холодових впливів на кардіорегуляторні механізми функціонування гематоенцефалічного бар'єра при стрес-індукованій гіпертензії Автореферат 23 стр.
6288. ДІЯ РОЗМЕЛЕНИХ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ І ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ Автореферат 28 стр.
6289. ДІЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНИХ ГАЛОЇДВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗПАД АЦИЛПЕРОКСИДІВ ТА ІНІЦІЮВАННЯ НИМИ РАДИКАЛЬНО-ЛАНЦЮГОВОГО ОКИСНЕННЯ Автореферат 21 стр.
6290. ДІЯ ТИМАЛІНУ, ТИМОГЕНУ ТА ВІЛОЗЕНУ НА КЛІТИННІ ТА ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЯХ УПОВІЛЬНЕНОГО ТИПУ Автореферат 18 стр.
6291. ДІЯЛЬНІСНО-СТРУКТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ КЛАСОУТВОРЕННЯ Автореферат 53 стр.
6292. ДІЯЛЬНІСТЬ І.І.ШМАЛЬГАУЗЕНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
6293. ДІЯЛЬНІСТЬ І.А.ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ ( перша половина ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
6294. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (МОТИВАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ). Автореферат 28 стр.
6295. діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору Автореферат 30 стр.
6296. ДІЯЛЬНІСТЬ А.А. АБРАГАМСОНА (1854–1924) В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок XX століть) Автореферат 33 стр.
6297. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1793-1914 рр.) Автореферат 39 стр.
6298. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ МІЛІЦІЇ ПО ПРИПИНЕННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ (організаційно- правовий аспект) Автореферат 31 стр.
6299. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В.Г.ДРОБОТЬКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ (1885-1966) Автореферат 25 стр.
6300. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В.Я. ЮР’ЄВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  [63]  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389