Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

6001. ДIАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНЕ ЛIКУВАННЯ ПІХВОВИХ IНФЕКЦIЙ У ЖIНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВIКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАМЕРИ ЗОНАЛЬНОЇ ДЕКОМПРЕСIЇ Автореферат 27 стр.
6002. ДIАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК, КОТРІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕНІТАЛІЙ Автореферат 30 стр.
6003. Дієвість кредитного механізму в економіці України Автореферат 43 стр.
6004. ДІЄСЛІВНІ КОНСТРУКЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі творів А. Камю “La Peste” і “La Chute”) Автореферат 28 стр.
6005. ДІЄСЛІВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 32 стр.
6006. ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА РОСІЙСЬКИХ ГОВІРОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 33 стр.
6007. ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.) Автореферат 23 стр.
6008. ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІКА В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ІВАНА БАГРЯНОГО Автореферат 29 стр.
6009. ДІЄСЛІВНА СИСТЕМА АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА Автореферат 26 стр.
6010. дІАГНОСТИКА І ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ПРИ ПЕРВИННОМУ ТРАВМАТИЧНОМУ ВИВИХУ ПЛЕЧА (ІМПРЕСІЙНОГО ПЕРЕЛОМУ СУГЛОБОВОЇ ПОВЕРХНІ ГОЛоВКИ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ – ПОШКОДЖЕННЯ hILL-SACHS) Автореферат 26 стр.
6011. Діагностика і визначення способу корекції судинних уражень за даними сонографії черевного відділу аорти у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Автореферат 30 стр.
6012. ДІАГНОСТИКА І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА НІЧНИХ СТРАХІТЬ НЕОРГАНІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
6013. ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ СИНДРОМА ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ Автореферат 27 стр.
6014. ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ГЕНІТАЛЬНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ПЕРСИСТЕНЦІЇ ЗБУДНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 35 стр.
6015. ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ Автореферат 22 стр.
6016. ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ВИРОСТКОВОГО ВІДРОСТКА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 48 стр.
6017. ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕКРОТИЧНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ СТОПИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 45 стр.
6018. Діагностика і лікування больового синдрому дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба Автореферат 42 стр.
6019. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МАТКИ ТА ЇЇ ПРИДАТКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ ІМУННОЇ, ГОРМОНАЛЬНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ Автореферат 59 стр.
6020. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ТА РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ Автореферат 36 стр.
6021. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВИЛИЦЕОРБІТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОРОТОВОГО РЕПОЗИЦІЙНО-ФІКСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ Автореферат 24 стр.
6022. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ПРОЯВІВ НЕДОСТАТНОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ МОЗКУ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ Автореферат 23 стр.
6023. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ПОКРИВІВ СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА З ОГОЛЕННЯМ КІСТОК Автореферат 21 стр.
6024. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ ЕНУРЕЗУ У ДІТЕЙ Автореферат 60 стр.
6025. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ СЕЧОСТАТЕВОГО ТРИХОМОНІАЗУ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ПІХВОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
6026. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ СПОНТАННИХ ВНУТРШНІХ БІЛІАРНИХ НОРИЦЬ Автореферат 28 стр.
6027. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ ГЕМАТОМ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
6028. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ І АНЕМІЄЮ Автореферат 22 стр.
6029. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУКОВІСЦИДОЗ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ ТА РЕАДАПТАЦІЯ ЇХ СІМЕЙ Автореферат 45 стр.
6030. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧУ НЕВРОГЕННУ АМІОТРОФІЮ Автореферат 25 стр.
6031. Діагностика І операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту Автореферат 30 стр.
6032. ДІАГНОСТИКА І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ Автореферат 25 стр.
6033. Діагностика і профілактика виробничо обумовленої вторинної імунної недостатності у гірників Автореферат 50 стр.
6034. ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА НЕПЛІДНОСТІ ОСНОВНИХ СВИНОМАТОК Автореферат 27 стр.
6035. ДІАГНОСТИКА І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФРУСТРАЦІЙ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 32 стр.
6036. Діагностика і реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом Автореферат 30 стр.
6037. ДІАГНОСТИКА І ТЕРАПІЯ МІКОПЛАЗМОВОЇ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇЇ У ЧОЛОВІКІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІОЛОГІЇ ЗБУДНИКІВ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
6038. ДІАГНОСТИКА І ТЕРАПІЯ РОЗАЦЕА, ДЕМОДИКОЗУ, ДЕРМАТИТУ ПЕРІОРАЛЬНОГО З УРАХУВАННЯМ СПІЛЬНИХ ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗІВ Автореферат 59 стр.
6039. ДІАГНОСТИКА І ТЕРАПІЯ СЕЧОСТАТЕВОГО КАНДИДОЗУ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПОРУШЕНЬ СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ І КИШЕЧНИКУ Автореферат 67 стр.
6040. ДІАГНОСТИКА І ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІЕТІОЛОГІЧНИХ І ПОЛІПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ І ХАРАКТЕРУ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 45 стр.
6041. ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ТА СПОЛУЧЕНОГО ЕХІНОКОКОЗУ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
6042. ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 28 стр.
6043. ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІДРОНЕФРОЗУ ПІДКОВОПОДІБНОЇ НИРКИ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
6044. Діагностика і хірургічне лікування судинних новоутворень та судинних мальформацій спинного мозку і хребта Автореферат 49 стр.
6045. ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК, ПОЄДНАНОЇ З МУЛЬТИФОКАЛЬНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ Автореферат 65 стр.
6046. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою Автореферат 26 стр.
6047. Діагностика імунних порушень у хворих в критичному СТАНІ Автореферат 22 стр.
6048. ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ КОМПЛЕКТУВАННІ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ Автореферат 26 стр.
6049. ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТАЦІЙНОГО ПРИК-ТЕСТУ З НЕІНФЕКЦІЙНИМИ АЛЕРГЕНАМИ Автореферат 26 стр.
6050. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ ТА КАРЦИНОМ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У ПОЄДНАННІ З АУТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ Автореферат 24 стр.
6051. ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ В ПРОЦЕСІ ОДЕРЖАННЯ ЗДОРОВОГО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ Автореферат 28 стр.
6052. ДІАГНОСТИКА ГРАНИЧНИХ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ПРИ КРАЙНІХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ТА ПРОФЕСІОНАЛЬНОМУ СПОРТІ Автореферат 51 стр.
6053. ДІАГНОСТИКА ДІАБЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОЇ НЕЙРОПАТІЇ СЕРЦЯ І ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЇЇ ПЕРЕБІГ ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ТА ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ Автореферат 24 стр.
6054. ДІАГНОСТИКА ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТКАНИН ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
6055. ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СТАЛІ СТАТОРІВ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ Автореферат 28 стр.
6056. ДІАГНОСТИКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИХ І ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
6057. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
6058. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні Автореферат 31 стр.
6059. ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ Автореферат 19 стр.
6060. ДІАГНОСТИКА ЗМІН СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
6061. ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 32 стр.
6062. ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ СПОЛУЧЕНОЇ ВЕГЕТО-КАРДІО-ДИГЕСТИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ Автореферат 42 стр.
6063. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України) Автореферат 25 стр.
6064. ДІАГНОСТИКА КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Автореферат 25 стр.
6065. ДІАГНОСТИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
6066. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
6067. ДІАГНОСТИКА ЛІВОШЛУНОЧКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ Автореферат 24 стр.
6068. ДІАГНОСТИКА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦІЙ m-ІЧНОГО АРГУМЕНТУ Автореферат 20 стр.
6069. ДІАГНОСТИКА НОСІЙСТВА ВІРУСІВ ГЕПАТИТУ С В ПОПУЛЯЦІЇ ДОНОРІВ КРОВІ Київської міської станції переливання крові ТА СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 25 стр.
6070. ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО ЧИННИКІВ У БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 23 стр.
6071. ДІАГНОСТИКА ПОВЕРХНІ СИЛІКАТНОГО СКЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ЯВИЩА АКТИВОВАНОЇ ТЕРМОЕМІСІЇ Автореферат 22 стр.
6072. ДІАГНОСТИКА поверхні ТВЕРДОГО ТІЛА ПРИ умовІ повного зовнішнього відбивання Х-променів Автореферат 23 стр.
6073. Діагностика ПОРУШЕНЬ вЗАЄМОВІДНОСИН у системі мати-плацента-плІд та ШЛЯХИ ЇХ корекціЇ у вагітних з варикозною хворобою Автореферат 29 стр.
6074. ДІАГНОСТИКА ПРИМЕЖОВИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ МЕТОДАМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 19 стр.
6075. ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ПІДЗЕМНИХ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОСИСТЕМ Автореферат 29 стр.
6076. ДІАГНОСТИКА ПУХЛИННИХ, ЗАПАЛЬНИХ ТА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ Автореферат 48 стр.
6077. ДІАГНОСТИКА РУХОВИХ КОНВЕРСІЙНИХ РОЗЛАДІВ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
6078. ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УРАЖЕНЬ У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ, ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ПУНКТУРИ І ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 24 стр.
6079. ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 25 стр.
6080. Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління Автореферат 27 стр.
6081. Діагностика стану і параметрів автоматизованої системи управління виробництвом кварцових трубок Автореферат 24 стр.
6082. Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави Автореферат 29 стр.
6083. діагностика стану КОмпенсаторних СИСТЕМ та їх патогенетична корекція препаратом “ Амізон” у лікуванні ХВОРИХ на екзему Автореферат 30 стр.
6084. ДІАГНОСТИКА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ ТА ЕТАПНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ І ЙОГО УСКЛАДНЕННЯ Автореферат 46 стр.
6085. ДІАГНОСТИКА ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ БІЛІАРНОГО СЕПСИСУ Автореферат 26 стр.
6086. ДІАГНОСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО АСОЦІЙОВАНІ З ДЕЯКИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ TORCH-ИНФЕКЦІЙ – ВІРУСАМИ ЗВИЧАЙНОГО ГЕРПЕСУ 1, 2 ТИПІВ І ЦИТОМЕГАЛОВІРУСОМ, У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 26 стр.
6087. ДІАГНОСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОФІБРОМАТОЗУ Автореферат 54 стр.
6088. Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз печінки та легень Автореферат 57 стр.
6089. ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ В ОСІБ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП, ЩО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ПІДВИЩЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ Автореферат 28 стр.
6090. ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЕМПІЄМ ПЛЕВРИ Автореферат 18 стр.
6091. ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 42 стр.
6092. ДІАГНОСТИКА ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХРЕБТА У СОБАК І КОТІВ Автореферат 28 стр.
6093. ДІАГНОСТИКА ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕХОДОППЛЕРОГРАФІЇ Автореферат 21 стр.
6094. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
6095. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ Автореферат 29 стр.
6096. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 31 стр.
6097. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ ФЕРТИЛЬНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
6098. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ РОЗЛАДІВ ГЕСТАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРЕПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОПЛИНУ Автореферат 28 стр.
6099. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСІВ ПЕЧІНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНІІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 22 стр.
6100. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  [61]  62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389