Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

601. ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В УКРАЇНІ ХІХ - початку ХХ ст. : СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, АРХІВИ КАНЦЕЛЯРІЙ Автореферат 64 стр.
602. ІНСТИТУТ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У РОСІЇ: ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО ВОЛОДИМИРА ПУТІНА Автореферат 27 стр.
603. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ Автореферат 29 стр.
604. ІНСТИТУТ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
605. ІНСТИТУТ ЗЕМСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 27 стр.
606. ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ, ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ(1918-2000 рр.) Автореферат 26 стр.
607. ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
608. ІНСТИТУТ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
609. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження Автореферат 31 стр.
610. ІНСТИТУТ ПІДСУДНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
611. ІНСТИТУТ ПІКЛУВАННЯ НАД ПОВНОЛІТНІМИ ДІЄЗДАТНИМИ ОСОБАМИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
612. ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ Автореферат 26 стр.
613. ІНСТИТУТ ПОРУКИ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
614. ІНСТИТУТ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
615. ІНСТИТУТ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
616. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
617. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА У ФРАНЦІЇ, РОСІЇ ТА УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ І ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА Автореферат 28 стр.
618. Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії Автореферат 29 стр.
619. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ І США (порівняльно-правовий аналіз) Автореферат 29 стр.
620. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 33 стр.
621. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЯК СУБ'ЄКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 25 стр.
622. інститут смЕртної кари в україні (міжнАродно-правовий та історико-соціальний аспекти) Автореферат 26 стр.
623. ІНСТИТУТ СПОРІДНЕНОСТІ У ТРАДИЦІЙНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
624. ІНСТИТУТ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
625. ІНСТИТУТ ТЕМНИКІВ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОСТІ ТАТАРСЬКИХ НАРОДІВ НАПРИКІНЦІ ХІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ МАНГУТО-НОГАЙЦІВ). Автореферат 26 стр.
626. ІНСТИТУТ ТИМЧАСОВОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
627. ІНСТИТУТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Автореферат 31 стр.
628. ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ СПОРТУ: ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН Автореферат 25 стр.
629. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України Автореферат 28 стр.
630. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 23 стр.
631. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
632. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
633. ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІЙ СФЕРІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (на прикладі української національної меншини) Автореферат 25 стр.
634. ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
635. ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКУ Автореферат 29 стр.
636. ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
637. інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах Автореферат 25 стр.
638. Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні Автореферат 27 стр.
639. ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
640. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 27 стр.
641. ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Автореферат 25 стр.
642. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (політологічний аспект) Автореферат 26 стр.
643. ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НІМЕЧЧИНИ (фахова мова економіки) Автореферат 56 стр.
644. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗКОЛ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 48 стр.
645. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
646. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ) Автореферат 49 стр.
647. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЗМУ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
648. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
649. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТА: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
650. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РУХУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ Автореферат 29 стр.
651. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 59 стр.
652. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТОРИ – СПЕЦИФІЧНА СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
653. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ БІКАМЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
654. Інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльності України в контексті світового та регіонального розвитку Автореферат 26 стр.
655. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
656. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 29 стр.
657. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 52 стр.
658. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
659. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 29 стр.
660. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
661. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
662. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 27 стр.
663. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування інвестиційного процесу Автореферат 40 стр.
664. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ Автореферат 71 стр.
665. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
666. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА Автореферат 46 стр.
667. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ Автореферат 27 стр.
668. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
669. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 25 стр.
670. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 23 стр.
671. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ Автореферат 30 стр.
672. Інституціонально-структурні ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА: моніторинг, оцінка, регулювання Автореферат 44 стр.
673. Інструментальні засоби автоматизації передпроектного аналізу та ранніх етапів проектування Автореферат 24 стр.
674. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 23 стр.
675. Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970 – 2000 рр.) Автореферат 30 стр.
676. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДОЗИМЕТРІЯ І ПРОФІЛАКТИКАВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ДІТЕЙ,ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 24 стр.
677. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ І ПРОБЛЕМИ АВТЕНТИЧНОСТІ У ВИКОНАВСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 27 стр.
678. ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ СУМІСНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ) Автореферат 28 стр.
679. ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 20 стр.
680. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКІВ Автореферат 41 стр.
681. Інструментарій проектування інтелектуальних інтерфейсів користувача Автореферат 28 стр.
682. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДІАЛОГОВИХ АЛГЕБРО-ГРАМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ Автореферат 29 стр.
683. ІНСТРУМЕНТИ Управління РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
684. ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 33 стр.
685. Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок (клініка, діагностика, лікування) Автореферат 32 стр.
686. ІНТЕГРАЛИ ЗА ЗАГАЛЬНИМИ ВИПАДКОВИМИ МІРАМИ Автореферат 33 стр.
687. ІНТЕГРАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ В КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 16 стр.
688. ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ НОРМ РЕЗОЛЬВЕНТ ТА БЕЗУМОВНІ БАЗИСИ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ СИСТЕМОЮ ВАГ МАКЕНХАУПТА Автореферат 12 стр.
689. Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина – газ Автореферат 31 стр.
690. ІНТЕГРАЛЬНА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ТА СТАН ЗДОРОВўЯ РОБОЧИХ СОЛЯНИХ ШАХТ Автореферат 23 стр.
691. ІНТЕГРАЛЬНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТІВ 17-19 РОКІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ В КОМАНДИ СУПЕРЛІГИ Автореферат 30 стр.
692. ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПЕЧІНКИ, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ШЛУНКУ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ (КЛІНІКО - ЕХОРАДІОНУКЛІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 37 стр.
693. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА Автореферат 52 стр.
694. іНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД ПАРАМЕТРИЧНОГО сИНТЕЗУ СОЛЕНОЇДАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ МАГНІТНих ПОЛів Автореферат 20 стр.
695. ІНТЕГРАТИВНА ІДЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ Автореферат 30 стр.
696. ІНТЕГРАТИВНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
697. ІНТЕГРАТИВНА ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ ДЕЗАДАПТИВНИХ ФОРМ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я Автореферат 24 стр.
698. ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ РЕЛІГІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В СУСПІЛЬСТВІ: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
699. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Автореферат 26 стр.
700. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6  [7]  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389