Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5801. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ СМОРОДИНИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
5802. ГОСПОДАРСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
5803. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА Автореферат 34 стр.
5804. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ Автореферат 29 стр.
5805. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ Автореферат 31 стр.
5806. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
5807. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ Автореферат 34 стр.
5808. господарсько-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 34 стр.
5809. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ Автореферат 33 стр.
5810. ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст. Автореферат 31 стр.
5811. ГОСТРІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІ КРОВОТЕЧІ ВИРАЗКОВО-ЕРОЗИВНОГО ГЕНЕЗУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ Автореферат 28 стр.
5812. ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБІГУ В СІТКІВЦІ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, МЕДИКАМЕНТОЗНЕ І ЛАЗЕРНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 43 стр.
5813. гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом Автореферат 31 стр.
5814. ГОСТРІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ГІРНИКІВ (КЛІНІКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 42 стр.
5815. ГОСТРІ УШКОДЖЕННЯ СУМКОВО – ЗВ'ЯЗКОВОГО АПАРАТА КОЛІННОГО СУГЛОБА Автореферат 48 стр.
5816. ГОСТРЕ ЗАПАЛЕННЯ МАТКИ І ПРИДАТКІВ: МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ, ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ Автореферат 26 стр.
5817. ГОСТРИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ДИСБАКТЕРІОЗ КИШЕЧНИКу Автореферат 19 стр.
5818. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою ЛІВОШЛУНОЧКОВОЮ недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції Автореферат 47 стр.
5819. ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ: ВУЗЛОВІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ Автореферат 27 стр.
5820. ГОСТРИЙ АСЕПТИЧНИЙ МІОЗИТ У КОНЕЙ (патогенетичне обґрунтування застосування препарату Моваліс) Автореферат 23 стр.
5821. ГОСТРИЙ БРИЖОВИЙ ЛІМФАДЕНІТ У ДІТЕЙ, УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
5822. Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування Автореферат 27 стр.
5823. ГОСТРИЙ КАТАРАЛЬНИЙ МАСТИТ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (ПОШИРЕННЯ, ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 30 стр.
5824. ГОСТРИЙ ПІСЛЯРОДОВИЙ ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРИТ І ВПЛИВ НА ЙОГО ПЕРЕБІГ НОВОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ДЕКАМЕТОКСИНУ Автореферат 28 стр.
5825. ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТ. ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 27 стр.
5826. ГРА НА ФЛЕЙТІ ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН Автореферат 26 стр.
5827. Гра ТА комунікація В соціальній віртуальній реальності Автореферат 25 стр.
5828. ГРАВІТАЦІЙНА ТЕЧІЯ АНОМАЛЬНО-В'ЯЗКИХ РІДИН ПО КОНІЧНИХ ПОВЕРХНЯХ Автореферат 19 стр.
5829. ГРАВІТАЦІЙНИЙ РЕЗОНАНС І ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ (теоретичне обґрунтування концепції і її практичне застосування) Автореферат 46 стр.
5830. ГРАВІЧУТЛИВІCТЬ ОДНОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ Автореферат 48 стр.
5831. ГРАДАЦІЙНЕ ВІДНОШЕННЯ В СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
5832. ГРАДОНАЧАЛЬСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Автореферат 29 стр.
5833. Граматичні особливості латинської актової мови XV - XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі) Автореферат 21 стр.
5834. ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Автореферат 40 стр.
5835. ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 31 стр.
5836. ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА АНАЛІТИЧНИХ СПОЛУЧНИКІВ ПІДРЯДНОСТІУ СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
5837. ГРАМАТИЧНА ТА ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 28 стр.
5838. ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 31 стр.
5839. ГРАМЕМНА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
5840. ГРАНИЦІ ПРЕДМЕТНОСТІ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Автореферат 22 стр.
5841. ГРАНИЧНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІТРОУСТАНОВОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 22 стр.
5842. Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу маркова Автореферат 16 стр.
5843. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ БАКСТЕРІВСЬКИХ СУМ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНОК ПАРАМЕТРІВ Автореферат 35 стр.
5844. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У БАНАХОВИХ ГРАТКАХ Автореферат 33 стр.
5845. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 15 стр.
5846. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ КРАТНИХ СУМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН Автореферат 28 стр.
5847. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО-НОРМОВАНИХ МАРТИНГАЛІВ ТА РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 37 стр.
5848. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ У ЗАДАЧАХ СТАТИСТИКИ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ Автореферат 16 стр.
5849. ГРАНИЧНА ЗАДАЧА ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУЗА ЗНАЧЕННЯМИ МОДУЛЯ ЙОГО ГРАДІЄНТА Автореферат 14 стр.
5850. ГРАНИЧНА РІВНОВАГА НЕОДНОРІДНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТА СФЕРИЧНИХ ОБОЛОНОК З ТРІЩИНАМИ Автореферат 26 стр.
5851. Гранична рівновага ортотропних циліндричних оболонок з тріщинами з врахуванням пружнопластичного деформування Автореферат 24 стр.
5852. ГРАНИЧНА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЗОНДОФОРМУЮЧИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПАРАМЕТРИЧНИХ МУЛЬТИПЛЕТІВ КВАДРУПОЛЬНИХ ЛІНЗ Автореферат 26 стр.
5853. ГРАНИЧНИЙ СТАН КОНСТРУКЦІЙНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ НАДПРОВІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ Автореферат 39 стр.
5854. ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 14 стр.
5855. ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРИЗОВАНИХ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ Автореферат 20 стр.
5856. ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ розподілів СУМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН Автореферат 11 стр.
5857. ГРАНИЧНИЙ СТАН СТАЛЕВИХ КОЛОН І БАЛОК ПРИ НАЯВНОСТІ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУжень Автореферат 44 стр.
5858. ГРАНУЛЬОВАНІ ЦЕОЛІТНІ КАТАЛІЗАТОРИ АЛКІЛУВАННЯ НА ОСНОВІ ФОРМОВАНОГО КАОЛІНУ Автореферат 22 стр.
5859. ГРАСМАНІВ ОБРАЗ КОМПЛЕКСНИХ ПІДМНОГОВИДІВ Автореферат 21 стр.
5860. ГРАТКИ НАПЕРЕДРАДИКАЛІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КІЛЕЦЬ Автореферат 16 стр.
5861. ГРАФ-ОПЕРАТОРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ГЛУШІННЯ СВЕРДЛОВИН Автореферат 26 стр.
5862. ГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ VIII-IX КЛАСІВ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ (методичний аспект) Автореферат 28 стр.
5863. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ Автореферат 29 стр.
5864. ГРЕКИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я: КУЛЬТУРНОПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОЗВИТОК (кінець XVIII початок XX ст.) Автореферат 31 стр.
5865. ГРЕКИ ПРИАЗОВ’Я: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В АСПЕКТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 49 стр.
5866. ГРЕКО – КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ ( 1941 – 1944 рр.) Автореферат 28 стр.
5867. ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ Автореферат 33 стр.
5868. ГРЕЦЬКІ ТА ІТАЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
5869. ГРЕЦЬКИЙ РОЗСПІВ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-СПІВАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ СЕРЕДИНИ XVII – XVIII СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
5870. ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН Автореферат 29 стр.
5871. ГРИБНІ ХВОРОБИ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ, ПРОГНОЗ ЇХ РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
5872. ГРИГОРІЙ КОСТЮК – ІСТОРИК ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК Автореферат 28 стр.
5873. ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ) Автореферат 31 стр.
5874. ГРОМАДСЬКІ І ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНІ (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
5875. ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЦІ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ (20-30-х рр. ХХ ст.) Автореферат 59 стр.
5876. Громадські об’єднання українського села: Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.) Автореферат 56 стр.
5877. ГРОМАДСЬКІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ НАРОДІВ АВСТРО-УГОРЩИНИ З УКРАЇНЦЯМИ В 60-80-х рр. ХІХ ст. Автореферат 29 стр.
5878. ГРОМАДСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії) Автореферат 30 стр.
5879. ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГАЛУЩИНСЬКОГО Автореферат 24 стр.
5880. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА Автореферат 23 стр.
5881. ГРОМАДСЬКА ДУМКА У СИСТЕМІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
5882. ГРОМАДСЬКА ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.П.ГАЛАГАНА Автореферат 25 стр.
5883. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917 рр.) Автореферат 25 стр.
5884. Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850-1936) Автореферат 26 стр.
5885. ГРОМАДСЬКА, ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИКА Я.М.ШУЛЬГІНА Автореферат 26 стр.
5886. ГРОМАДСЬКЕ ТБ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕМОВЛЕННЯ (зарубіжний досвід та українські реалії) Автореферат 27 стр.
5887. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ Автореферат 30 стр.
5888. ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (державно-управлінський аспект) Автореферат 31 стр.
5889. ГРОМАДСЬКО – ПОЛІТИЧНА, НАУКОВА ТА ІСТОРИКО – ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ П.В.ФЕДЕНКА (1893 – 1981 рр.) Автореферат 33 стр.
5890. ГРОМАДСЬКО – ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В УСРР ТА РСФРР В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20 –Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ХАРКІВСЬКОЇ ТА ВОРОНЕЗЬКОЇ ГУБЕРНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ). Автореферат 34 стр.
5891. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА І РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ РОМАНЮКА (1925 – 1995 рр.) Автореферат 28 стр.
5892. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРІЯ ЧАЙКОВСЬКОГО Автореферат 27 стр.
5893. Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича Автореферат 23 стр.
5894. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1918 р.) Автореферат 32 стр.
5895. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МІХНОВСЬКОГО Автореферат 25 стр.
5896. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Микити шАПОВАЛА Автореферат 24 стр.
5897. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСИПА НАЗАРУКА (1883–1940 рр.) Автореферат 31 стр.
5898. Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873-1959) Автореферат 24 стр.
5899. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО Автореферат 30 стр.
5900. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.) Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  [59]  60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389