Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5701. ГЕТЬМАНСЬКО-СТАРШИНСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ І КУЛЬТУРНО-МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII ст. Автореферат 35 стр.
5702. ГЛІКОЗИЛЬОВАНІСТЬ ФІБРОНЕКТИНІВ І ЇХ БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ У НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Автореферат 28 стр.
5703. ГЛІЦИНОВІ РЕЦЕПТОРИ В ПІРАМІДНИХ НЕЙРОНАХ ГІПОКАМПУ ЩУРА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ МОДУЛЯЦІЇ ГІНКГОЛІДАМИ Автореферат 29 стр.
5704. Гладке збурення неперервного спектру і аналіз спектральних особливостей Автореферат 25 стр.
5705. ГЛИБИННІ ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ РОЗПЛАВІВ В ТЕКТОНОСФЕРІ Автореферат 54 стр.
5706. ГЛИБИННА БУДОВА ГВІНЕЙСЬКОГО КРАЙОВОГО ПЛАТО НА ПІДСТАВІ ДАНИХ СЕЙСМОМЕТРІЇ ТА ГРАВІМЕТРІЇ Автореферат 35 стр.
5707. ГЛИБИННА БУДОВА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА ДАНИМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕЙСМОСТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
5708. ГЛИБИННИЙ РОЗПУШУВАЧ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ Автореферат 18 стр.
5709. ГЛИБИННОПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ) Автореферат 28 стр.
5710. ГЛИБИННОПСИХОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНА ЕКСПЕКТАЦІЙ МЕТОДОМ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 28 стр.
5711. Глибоке каталітичне окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічної подачі реагентів Автореферат 24 стр.
5712. ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ РОЗСIЯННЯ НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ Автореферат 18 стр.
5713. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ВІДСТАЛОСТІ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ Автореферат 23 стр.
5714. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ ПОЛІТИКИ: ІНСТИТУТИ І МЕХАНІЗМИ НАДДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ Автореферат 23 стр.
5715. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ І ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ПОСТКОМУНІСТИЧНОМУ СВІТІ Автореферат 30 стр.
5716. Глобалізація як вимір сучасності: соціально-філософський аналіз Автореферат 25 стр.
5717. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОДИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 28 стр.
5718. ГЛОБАЛЬНІ АТРАКТОРИ НЕАВТОНОМНИХ МНОГОЗНАЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 29 стр.
5719. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ОКЕАН - АТМОСФЕРА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДНІ АНОМАЛІЇ АТЛАНТИКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 47 стр.
5720. ГЛОБАЛЬНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ІМПЕРАТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Автореферат 56 стр.
5721. Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень Автореферат 28 стр.
5722. ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНА АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ, СОЇ Й ГОРОХУ ЗА ДІЇ КАДМІЮ ТА НІКЕЛЮ Автореферат 25 стр.
5723. ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗНА АКТИВНІСТЬ І ДНК-АДДУКТИ В ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ У РАДІАЦІЙНО ТА ХІМІЧНО ЗАБРУДНЕНОМУ ДОВКІЛЛІ Автореферат 30 стр.
5724. ГЛЮКАМІН У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ Автореферат 18 стр.
5725. ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ (ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, СИСТЕМА ЛІКУВАЛЬНИХ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ) Автореферат 52 стр.
5726. ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ПОРОДІЛЬ З ПАТОЛОГІЧНОЮ КРОВОВТРАТОЮ У ПОЛОГАХ (патогенез, прогнозування, профілактика, лікування та реабілітація) Автореферат 48 стр.
5727. ГНЕДОВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
5728. Гнилі бульб картоплі при зберіганні та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся України Автореферат 23 стр.
5729. ГНИЛІ МОРКВИ В ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИХ РАЙОНОВАНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
5730. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОСМОЛОГІЇ РАННЬОГО ВСЕСВІТУ Автореферат 24 стр.
5731. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ ГЕНЕРАТИВНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Автореферат 22 стр.
5732. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ ГЕНЕРАТИВНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Автореферат 22 стр.
5733. ГОБЕЛЕН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 1960-1990-х РР. Автореферат 23 стр.
5734. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 28 стр.
5735. ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС НА ФОТОПОЛІМЕРАХ: МЕХАНІЗМИ І РЕЖИМИ ЗАПИСУ, ДИФРАКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОГРАФІЧНИХ ГРАТОК Автореферат 43 стр.
5736. Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР Автореферат 25 стр.
5737. ГОЛОД В СРСР 1946 – 1947 років: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
5738. ГОЛОДОМОР 1932-1933 рр. НА ПОДІЛЛІ Автореферат 25 стр.
5739. Голодомор 1932 – 1933 років на Харківщині Автореферат 21 стр.
5740. ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ Автореферат 26 стр.
5741. ГОЛОКОСТ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВЩИНИ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ (1941 – 1944 РР.) Автореферат 29 стр.
5742. ГОЛОМОРФНІ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНІ ФУНКЦІЇ У РІЗНИХ МЕТРИКАХ Автореферат 16 стр.
5743. Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха Автореферат 29 стр.
5744. ГОМЕОСТАЗ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ З ДИСПЛАСТИЧНИМ СКОЛІОЗОМ Автореферат 25 стр.
5745. ГОМЕОСТАЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОРУШЕННЯ ПРИ СЕЧОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ ЄДИНОЇ НИРКИ Автореферат 31 стр.
5746. ГОМОГЕННО-ГЕТЕРОГЕННЕ ОКИСЛЕННЯ NO У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 20 стр.
5747. ГОМОГЕННО-КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ БІСФЕНОЛІВ НА ОСНОВІ 2,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛУ Автореферат 21 стр.
5748. Гомоцистеїн та дисліпідемія у хворих на хроничний гломерулонефрит Автореферат 23 стр.
5749. Гомоцистеїн та ендотеліальна дисфункція, їх корекція при ішемічній хворобі серця Автореферат 27 стр.
5750. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття) Автореферат 26 стр.
5751. ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
5752. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ – ХХ стОЛІТЬ (Історія, типологія, художні особливості) Автореферат 24 стр.
5753. ГОРІЛОПОРОДНІ БЕТОНИ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДІННЯ Автореферат 21 стр.
5754. горгураки Ганна валеріївна моделІ та методи прийнЯттЯ рІшень ПРИ ПЛАНУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Автореферат 24 стр.
5755. ГОРЕНШТЕЙНОВІ НАПІВМАКСИМАЛЬНІ КІЛЬЦЯ Автореферат 15 стр.
5756. ГОРЕНШТЕЙНОВІ САГАЙДАКИ Автореферат 21 стр.
5757. ГОРИЗОНТ СПОДІВАНЬ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
5758. Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів тепло-масопереносу в гетерогенних системах Автореферат 27 стр.
5759. ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА) Автореферат 32 стр.
5760. ГОРМОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ У ЩУРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЛІПОДАЛОМ (експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
5761. Гормональні порушення та їх корекція в жінок з патологічним перебігом клімаксу шляхом застосування гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини Автореферат 21 стр.
5762. ГОРМОНАЛЬНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ЗРУШЕННЯ ПРИ НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 27 стр.
5763. ГОРМОНАЛЬНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК, СТАН ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ПЛОДА ПРИ ЙОГО ГІПОКСІЇ (ДИСТРЕСІ) ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
5764. ГОРМОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ІНСУЛІНОЧУТЛИВОСТІ У ПОСТРАЖДАЛИХ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 53 стр.
5765. Гормональне забезпечення системи мати-плацента-плід та корекція його порушень у вагітних, радіаційно опромінених в дитячому віці Автореферат 26 стр.
5766. ГОРМОНАЛЬНИЙ ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС, ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ БІЛКІВ ТА ЛІПІДІВ У ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ХРОМУ Автореферат 24 стр.
5767. ГОРМОНАЛЬНИЙ І БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС СИРОВАТКИ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНОГО ВІКУ, СТАТІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ Автореферат 27 стр.
5768. ГОРМОНАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРЕСУ У ЛІКАРІВ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ Автореферат 25 стр.
5769. ГОРМОНАЛЬНО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК З ЕНДОКРИННОЮ БЕЗПЛІДНІСТЮ ТА ЇХ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 26 стр.
5770. ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ПЕРВИННІЙ ВІДКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМІ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЇХ КОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 49 стр.
5771. ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З ЮВЕНІЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 30 стр.
5772. ГОРМОНАЛЬНО-СУБСТРАТНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В МІЄЛОЇДНИХ КЛІТИНАХ І ЛЕЙКОЦИТАХ СВИНЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
5773. Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та шляхи його корекції Автореферат 32 стр.
5774. ГОРОДИСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНОМАЛЬНИХ ЧАСОВИХ ЗМІН ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 25 стр.
5775. ГОСПОДАРСТВО І ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ЕПОХУ РОЗПАДУ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
5776. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ФОРМУВАННЯ їх цінового механізму Автореферат 25 стр.
5777. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб’єкти, види (господарсько-правовий аспект) Автореферат 30 стр.
5778. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОНАСТИРІВ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI-XVIII ст. Автореферат 30 стр.
5779. ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Автореферат 34 стр.
5780. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення Автореферат 25 стр.
5781. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Автореферат 28 стр.
5782. Господарський договір та способи його укладання Автореферат 25 стр.
5783. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА Автореферат 29 стр.
5784. ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
5785. Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику селекції СГІ та їх контроль в процесі насінництва Автореферат 23 стр.
5786. ГОСПОДАРСЬКО – БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ АЙВИ В РОЗСАДНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 18 стр.
5787. ГОСПОДАРСЬКО – БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
5788. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ВИРОБНИЧИХ ТИПІВ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ Автореферат 24 стр.
5789. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ СОРТІВ І ФОРМ ЯБЛУНІ Автореферат 27 стр.
5790. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОРНО-РЯБОЇ ХУДОБИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
5791. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ АНАНАСНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
5792. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 26 стр.
5793. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ МАЛИНИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
5794. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного лісостепу україни Автореферат 24 стр.
5795. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
5796. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА перспективнИХ сортІВ яблуні у маточно-живцевому саду Автореферат 28 стр.
5797. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ І ПІДЩЕП ВИШНІ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
5798. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ І ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
5799. Господарсько-біологічна оцінка сортів груші у старшій віковій групі дерев в умовах лісостепу та полісся україни Автореферат 31 стр.
5800. ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ТА ЕЛІТНИХ ГІБРИДНИХ ФОРМ АҐРУСУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57  [58]  59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389