Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5601. Геометричне моделювання ДІЙ механічних пристроїв НА ОСНОВІ властивостЕЙ трикутника Рело Автореферат 19 стр.
5602. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОПАЛУБНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІННОЇ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 25 стр.
5603. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ДІАГОНАЛЬНИХ ТУРБОМАШИН Автореферат 22 стр.
5604. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ДВОПОТОЧНИХ ТУРБІН Автореферат 20 стр.
5605. Геометричне моделювання квазіеліпсоїдів з неточковими фокусами, що спираються на задані просторові лінії Автореферат 19 стр.
5606. Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятникових механічних систем Автореферат 20 стр.
5607. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПРЕСОРНИХ ЛОПАТКОВИХ АПАРАТІВ Автореферат 23 стр.
5608. Геометричне моделювання крокуючого механізму з можливістю адаптування його стоп до опорної поверхні Автореферат 23 стр.
5609. Геометричне моделювання механічних коливальних систем на прикладі власних коливань Підресореного вантажу Автореферат 20 стр.
5610. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ НА ПОВЕРХНІ ПРОСТОРОВИХ ПОКРИТТІВ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 17 стр.
5611. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПРОМЕНІВ В ЕЛІПТИЧНИХ ТА ПАРАБОЛІЧНИХ ВІДБИВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 16 стр.
5612. Геометричне моделювання поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами Автореферат 24 стр.
5613. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ЛІТАКА В ІНТЕГРОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИВИХ БЕЗЬЄ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ Автореферат 22 стр.
5614. Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів Автореферат 21 стр.
5615. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІВ У НОРМАЛЬНИХ КОНІЧНИХ ТА НОРМАЛЬНИХ ТОРОЇДАЛЬНИХ КООРДИНАТАХ Автореферат 20 стр.
5616. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ЗА ЗАДАНИМИ ВИМОГАМИ Автореферат 18 стр.
5617. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПОЛЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Автореферат 21 стр.
5618. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ робочих об’ємів роторно – планетарних ТРОХОЇДНИХ машин Автореферат 20 стр.
5619. Геометричне моделювання розв’язків рівняння Дуффінга при розробці механічних систем із проклацуванням Автореферат 20 стр.
5620. Геометричне моделювання розв’язків системи рівнянь Лоренца при розробці імпульсного впорскувача Автореферат 20 стр.
5621. Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання на множині точок площини Автореферат 19 стр.
5622. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКАЛЯРНИХ І ВЕКТОРНИХ ПОЛІВ НА БАЗІ УЗАГАЛЬНЕНО-ТРИВЕКТОРНОГО ЧИСЛЕННЯ Автореферат 40 стр.
5623. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІРАЛЕПОДІБНИХ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ ЛІНІЙ Автореферат 24 стр.
5624. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПРЯЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ І АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ІНСТРУМЕНТУ Автореферат 18 стр.
5625. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПРЯЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ СТОСОВНО ДО ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ Автореферат 15 стр.
5626. Геометричне моделювання схем дії планетарних тістомісильних машин Автореферат 20 стр.
5627. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ ОБКАТКИ ЗА СХЕМОЮ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНІЗМУ Автореферат 21 стр.
5628. Геометричне моделювання та дискретизація плоских і просторових об’єктів складної форми з використанням R-функцій Автореферат 17 стр.
5629. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН Автореферат 17 стр.
5630. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 36 стр.
5631. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У МЕТОДАХ ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 21 стр.
5632. Геометричне моделювання УЗАГАЛЬНЕНИХ паралельних множин Автореферат 37 стр.
5633. Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в заданому об’ємі простору Автореферат 19 стр.
5634. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМИ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ПУАНСОНА ПРИ ПЕРФОРАЦІЇ У ВАЛКАХ Автореферат 21 стр.
5635. ГЕОМЕТРИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ Автореферат 23 стр.
5636. ГЕОМЕТРИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ЗМІНИ ОБ'ЄКТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАДАНИХ ЧИННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬТРУВАННЯ) Автореферат 38 стр.
5637. ГЕОМЕТРИЧНИЙ IНСТРУМЕНТАРIЙ СИНТЕЗУ СЕРЕДОВИЩА ВIРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТI СТОСОВНО ДО ТРЕНАЖЕРІВ Автореферат 44 стр.
5638. ГЕОМЕТРИЧНИЙ АналІз СТРУКТУРИ фазовИх сингулярностей поля ВИПРОМІНЕННЯ оптичНих волокон Автореферат 21 стр.
5639. ГЕОМЕТРООПТИЧНА ПОБУДОВА ОСЬОВОГО КОНТУРУ В РОЗ’ЮСТИРОВАНОМУ РЕЗОНАТОРІ ЛАЗЕРНОГО ГІРОСКОПА Автореферат 25 стр.
5640. ГЕОМЕХАНІКА УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ “МАСИВ-ЗМІЦНЕНІ ПОРОДИ-КРІПЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК” Автореферат 37 стр.
5641. ГЕОМЕХАНІЧНі І АЕРОЛОГІЧНі ОСНОВи ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖ ВІД САМОЗАЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ В ШАХТАХ Автореферат 48 стр.
5642. ГЕОМЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБОК ГЛИБОКИХ ШАХТ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 40 стр.
5643. ГЕОМЕХАНІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИБОРУ КОМБІНОВАНИХ СПОСОБІВ КРІПЛЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТОВБУРІВ У СТРУКТУРНО НЕОДНОРІДНИХ ПОРОДАХ Автореферат 46 стр.
5644. ГЕОМЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОСТОРОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ У СКЛАДНОСТРУКТУРнИХ ТРІЩИНУВАТИХ ПОРІДНИХ МАСИВАХ Автореферат 35 стр.
5645. ГЕОМЕХАНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ЗРУЙНОВАНИХ ПОРІД НАВКОЛО ВИРОБОК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОСТІ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ Автореферат 38 стр.
5646. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ТА ЗАСОБІВ ПІДДЕРЖАННЯ ПОКРІВЛІ НА СПОЛУЧЕННЯХ ШТРЕК-ЛАВА В УМОВАХ НЕСТІЙКИХ ПОРІД Автореферат 25 стр.
5647. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБІВ КРІПЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ВИРОБОК В НЕСТІЙКИХ ПОРОДАХ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВІДПРАЦЮВАННІ ПОЛОГИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 28 стр.
5648. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВІДРОБКИ КІНЦЕВИХ ДІЛЬНИЦЬ ВИЙОМОЧНИХ СТОВПІВ НА ІНТЕНСИВНО ПОРУШЕНИХ ДІЛЬНИЦЯХ ШАХТНИХ ПОЛІВ Автореферат 22 стр.
5649. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ГІРНИЧОГО МАСИВУ ПРИ ЩИТОВІЙ ВІДРОБЦІ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 19 стр.
5650. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТІЙКОСТІ ВИЇМКОВИХ ВИРОБОК ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДРОБЦІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 32 стр.
5651. Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок Автореферат 23 стр.
5652. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕЧНОЇ ВІДРОБКИ ВИЇМКОВИХ ДІЛЬНИЦЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ЦІЛИКІВ Автореферат 25 стр.
5653. Геомеханічне обґрунтування параметрів способу керування напруженим станом порід навколо виробок камерного типу Автореферат 21 стр.
5654. ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЇМКИ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, СХИЛЬНИХ ДО ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ Автореферат 22 стр.
5655. ГЕОМОРФОЛОГІЯ СУЛЬФАТНОГО КАРСТУ ПРУТ–ДНІСТЕРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ Автореферат 22 стр.
5656. ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 51 стр.
5657. Геополітичні знання як системна основа формування суспільної свідомості (соціально-філософський аспект аналізу) Автореферат 24 стр.
5658. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Автореферат 25 стр.
5659. ГЕОПОЛІТИЧНА ЕКСПАНСІЯ ЯК ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ МАКРОПРОЦЕС Автореферат 27 стр.
5660. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
5661. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ Автореферат 25 стр.
5662. ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
5663. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 24 стр.
5664. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АНТАРКТИЧНОГО ТУРИЗМУ Автореферат 28 стр.
5665. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 39 стр.
5666. ГЕОРАДАРНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗОНИ АЕРАЦІЇ Автореферат 48 стр.
5667. ГЕОСАЙТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА Автореферат 25 стр.
5668. ГЕОСТРАТЕГІЧНА ДИЛЕМА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ Автореферат 24 стр.
5669. ГЕОСТРАТЕГІЯ СШАВ ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯГЛОБАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 51 стр.
5670. ГЕОТОПОНІМІЧНА ІНДИКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ТИПІВ ОСВОЄННЯ КРИМУ Автореферат 17 стр.
5671. ГЕОФІЗИЧНІ ОСНОВИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 55 стр.
5672. Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ) Автореферат 27 стр.
5673. Геохімічні особливості цирконів та монацитів з льодовикових та алювіальних відкладів, як індикатори петрофонду провінцій постачання (на прикладі Східно_Європейської платформи і західної Антарктиди) Автореферат 33 стр.
5674. ГЕОХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ-ДОМІШОК В НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ АКЦЕСОРНИХ МІНЕРАЛАХ Автореферат 45 стр.
5675. Геохімія мінералоутворюючих розчинів ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛЕВИХ РУДОПРОЯВІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОНБАСУ (за включеннями у мінералах) Автореферат 32 стр.
5676. ГЕОХІМІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МЕТАСОМАТИТІВ СУЩАНО-ПЕРЖАНСЬКОЇ ЗОНИ ТА ЇХ НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ АКЦЕСОРНИХ МІНЕРАЛІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) Автореферат 30 стр.
5677. ГЕОХІМІЯ РІДКІСНОМЕТАЛЕВОГО РУДОУТВОРЕННЯ В ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЛУЖНИХ ПОРОДАХ ТА КАРБОНАТИТАХ ПРИАЗОВСЬКОГО БЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА. Автореферат 28 стр.
5678. Геохімія та МІНЕРАЛОГІЯ мідного І золото-поліметалічного зруденіння в геологічних структурах ПЕРЕДСУДЕТТЯ ТА обрамлення українського щита Автореферат 48 стр.
5679. ГЕОХІМІЯ ТА РУДОНОСНІСТЬ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ МАГМАТИЧНИХ ПОРІД ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ З ПРИАЗОВСЬКим мегаблоком УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 26 стр.
5680. ГЕОХІМІЯ ФТОРУ ПИТНИХ ВОД УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
5681. ГЕОХРОНОЛОГІЯ ДОКЕМБРІЮ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (архей – палеопротерозой). Автореферат 60 стр.
5682. ГЕПАТО-ОСТЕОДИСТРОФІЧНИЙ СИНДРОМ У МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ВІДГОДІВЛІ Автореферат 33 стр.
5683. Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) Автореферат 23 стр.
5684. ГЕПАТОПРОТЕКТОРИ В ФАРМАКОЛОГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТОКСИЧНОМУ ГЕПАТИТІ Автореферат 26 стр.
5685. ГЕРМЕНЕВТИКА КУЛЬТУРНОЇ ФОРМИ РОЗУМІННЯ Автореферат 50 стр.
5686. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРАКТИКИ І ПРОБЛЕМА ЇХ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
5687. Герменевтична феноменологія вчинку як апріорі морального пізнання Автореферат 24 стр.
5688. ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОРМИ В КОНТЕКСТІ філософії науки Автореферат 24 стр.
5689. ГЕРОЇЧНЕ У ФОЛЬКЛОРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ. ДИСКУРС КАНОНУ Автореферат 59 стр.
5690. ГЕРПЕСВІРУСНИЙ ПУСТУЛЬОЗНИЙ ВУЛЬВОВАГІНІТ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНИХ ФЕРМАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
5691. ГЕРПЕТИЧНА IНФЕКЦIЯ В СТРУКТУРI КРИТИЧНИХ СТАНIВ ПРИ IНФЕКЦIЙНIЙ ПАТОЛОГIЇ У ДIТЕЙ Автореферат 22 стр.
5692. ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ AEROCOCCUS І ЇЇ РОЛЬ В РОЗРОБЦІ НОВИХ ПРОБІОТИКІВ І КОНТРОЛЮ ЇХ АВТЕНТИЧНОСТІ Автореферат 25 стр.
5693. Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів Автореферат 51 стр.
5694. ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ ФЕНОЛІВ У СИСТЕМІ ПЕРЕКИС ВОДНЮ-БЕНТОНІТ-ВОДА Автореферат 25 стр.
5695. Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отриманІ методом радикало-променевої епітаксії Автореферат 45 стр.
5696. ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу Автореферат 20 стр.
5697. ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ АРИЛЮВАННЯ ТА ГЕТАРИЛЮВАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК Автореферат 24 стр.
5698. ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ в-ХЛОРОЗАМІЩЕНИХ ЕНАМІДОНІТРИЛІВ З N - і S - НУКЛЕОФІЛАМИ Автореферат 17 стр.
5699. ГЕТЬМАН МАЗЕПА У ФОЛЬКЛОРІ І ЛІТЕРАТУРІ Автореферат 30 стр.
5700. ГЕТЬМАНСТВО ПАВЛА ТЕТЕРІ: СПРОБА ПОДОЛАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1663 - 1665 рр.) Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  [57]  58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389