Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5201. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА АЕРОКОКІВ У МІКРОБІОЦЕНОЗАХ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 42 стр.
5202. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОВКІЛЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 30 стр.
5203. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Автореферат 27 стр.
5204. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров’я населення Автореферат 31 стр.
5205. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ З ХВОРОБАМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Автореферат 25 стр.
5206. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФТОРУ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 25 стр.
5207. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
5208. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ОНКОЛОГІЧНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
5209. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ РАДІОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ СТІЛЬНИКОВОГО МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ СТАНДАРТУ NMT-450i Автореферат 27 стр.
5210. Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі Автореферат 27 стр.
5211. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АНІОННИХ АЗОБАРВНИКІВ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНИХ ШКІДЛИВОСТЕЙ Автореферат 24 стр.
5212. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З НИМИ ЯК ЗАСОБІВ МІНІМІЗАЦІЇ ДІЇ РАДІАЦІЇ ТА ЕНДЕМІЇ Автореферат 27 стр.
5213. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОБОТАХ ІЗ НАСИПНИМИ ВАНТАЖАМИ В ПОРТАХ Автореферат 27 стр.
5214. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
5215. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПАЛИВНИХ ШЛАКІВ ЯК ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СТАНЦІЙ ВОДООЧИЩЕННЯ Автореферат 26 стр.
5216. Гігієнічна оцінка пестицидів на основі мінерально-масляних емульсій та наукове обґрунтування критеріїв їх безпечного використання (на прикладі „Препарату 30-В”) Автореферат 28 стр.
5217. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПИЛОВОГО ФАКТОРА на ВИРОБНИЦТВІ ВОГНЕТРИВІВ, ПРОФІЛАКТИКА ЙОГО НЕСПРИЯТЛИВОЇ ДІЇ Автореферат 26 стр.
5218. Гігієнічна оцінка психофізичного розвитку та успішності навчання учнів спеціалізованих шкіл Автореферат 29 стр.
5219. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ РОЛІ У ФОРМУВАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
5220. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА З РОЗВИНУТОЮ ХІМІЧНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ Автореферат 28 стр.
5221. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СПОСОБІВ УТРИМАННЯ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ Автореферат 27 стр.
5222. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НЕПРИДАТНИХ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 28 стр.
5223. Гігієнічна оцінка та обґрунтування використання гліцинату марганцю при вирощуванні курчат-бройлерів Автореферат 26 стр.
5224. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТИ, НАТРІЄВОЇ СОЛІ БЕНЗОЛСУЛЬФІНОВОЇ КИСЛОТИ І ФЛОРОГЛЮЦИНУ У ВОДІ ВОДОЙМИЩ Автореферат 29 стр.
5225. Гігієнічна оцінка техногенно підсилених радіоактивних джерел природного походження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості Полтавської області Автореферат 27 стр.
5226. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТРЕТИННОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У БІОЛОГІЧНИХ СТАВАХ З ВИЩОЮ ВОДЯНОЮ РОСЛИННІСТЮ Автореферат 35 стр.
5227. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ І ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ В МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
5228. Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді Автореферат 28 стр.
5229. Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві (умови праці, критерії безпеки, класифікація, контроль) Автореферат 26 стр.
5230. ГІГІЄНІЧНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПІДЛОГ І ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я КОРІВ Автореферат 27 стр.
5231. Гігієнічна та токсикологічна оцінка харчування дітей дошкільного віку в організованих колективах Автореферат 33 стр.
5232. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ДИМЕКСИДУ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 34 стр.
5233. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ СЕЛЕНУ В ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВОГО РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
5234. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 30 стр.
5235. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ОСВОЮЮТЬ У КОЛЕДЖІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЛУЖБОВЦЯ Автореферат 24 стр.
5236. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГАЛУЗІ Автореферат 23 стр.
5237. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ ЛІКАРІВ – ГІГІЄНІСТІВ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ СТАНЦІЙ (на прикладі лікарів з гігієни дітей та підлітків) Автореферат 26 стр.
5238. ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ ТА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
5239. ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ НІТРАТУ НАТРІЮ ТА ХЛОРИДУ КАДМІЮ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРУ МЕТАБОЛІЗМУ Автореферат 29 стр.
5240. ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВЕДУЧИХ КОМПОНЕНТІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ (ФЕНОЛУ, СТИРОЛУ, ФОРМАЛЬДЕГІДУ) ЯК ФАКТОРІВ ЗАБРУДНЕННЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Автореферат 26 стр.
5241. ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОКСИКОКІНЕТИКИ, ТОКСИКОДИНАМІКИ І БІОТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛИХ ДОЗ РТУТІ Автореферат 36 стр.
5242. ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ВЛАШТУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРОВИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ В НИХ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
5243. Гігієнічне обгрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водопідготовки Автореферат 22 стр.
5244. ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У РЕГІОНІ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ Автореферат 22 стр.
5245. ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ ДОНБАСУ Автореферат 24 стр.
5246. Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів Автореферат 26 стр.
5247. ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ І КРИТЕРІЇВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 46 стр.
5248. ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ МІНІМІЗАЦІЇ УТВОРЕННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХЛОРУ У ВОДОПІДГОТОВЦІ Автореферат 30 стр.
5249. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’Я МІСЬКИХ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОНБАСУ Автореферат 28 стр.
5250. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ХІМІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ҐРУНТУ Автореферат 50 стр.
5251. гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї Автореферат 30 стр.
5252. ГІГІЄНІЧНе обґрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт Автореферат 28 стр.
5253. Гігієнічне обґрунтування профілактичних та оздоровчих заходів при литті металів у постійні металеві форми Автореферат 29 стр.
5254. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ ВИКОРИСТАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ГЕРБІЦИДІВ НА ОСНОВІ ІМАЗЕТАПІРУ Автореферат 29 стр.
5255. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ Автореферат 49 стр.
5256. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЛІЦЕЮ Автореферат 27 стр.
5257. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАННЯМ ШКОЛЯРІВ ПРИ СЕМЕСТРОВО-ЗАЛІКОВІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ Автореферат 32 стр.
5258. ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
5259. ГІГІЄНІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ ЕПОКСИДНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ МЕТОДІВ СТАТИСТИКИ І КВАНТОВОЇ ХІМІЇ Автореферат 26 стр.
5260. гігієна застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій Автореферат 40 стр.
5261. ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТА ПЕРЕРОБЦІ СОНЯШНИКА ЗА І НДУСТРІАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ Автореферат 25 стр.
5262. ГІГІЄНИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ Автореферат 34 стр.
5263. Гідність і честь у цивільному праві України Автореферат 35 стр.
5264. ГІДРАВЛІКА ПОТОКУ ЗА ОДНОПРОГІННИМИ ШЛЮЗАМИ-РЕГУЛЯТОРАМИ, ОБЛАДНАНИМИ КЛАПАННИМИ ЗАТВОРАМИ, З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІЛЯКРИТИЧНИХ ТЕЧІЙ Автореферат 25 стр.
5265. Гідравлічні аспекти розрахунку замкнутих систем ємностей для перевезення плідників риби в період нересту Автореферат 21 стр.
5266. ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ АКРИЛОВИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 23 стр.
5267. ГідроІмпульсна ІнтенсифІкацІя протитечійної регенерацІЇ сІтчаСтИх фІльтрІв Автореферат 20 стр.
5268. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД НОВОЇ вібропресової формувальної машини З РОЗШИРЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 28 стр.
5269. ГІДРОАЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИЛА З ПРУЖНОЮ В'ЯЗЗЮ, ЩО КОЛИВАЄТЬСЯ, ПОБЛИЗУ ТВЕРДИХ ГРАНИЦЬ Автореферат 18 стр.
5270. ГІДРОАЕРОДИНАМІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ ГРАДИРНІ Автореферат 19 стр.
5271. ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТАНОМПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 47 стр.
5272. ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТАНОМПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 47 стр.
5273. ГІДРОГЕЛЕВІ НОСІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ З КЕРОВАНИМИ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 45 стр.
5274. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 25 стр.
5275. ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА ТА ЗЛИВОВИЙ СТІК РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 36 стр.
5276. ГІДРОДИНАМІКА І ТЕПЛОМАСООБМІН ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 38 стр.
5277. ГІДРОДИНАМІКА ІНЕРЦІЙНО-ФІЛЬТРУЮЧИХ СЕПАРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Автореферат 21 стр.
5278. ГІДРОДИНАМІКА вертикального потоку газу з твердими частками І його ТЕПЛООБМІН зі стінкою Автореферат 23 стр.
5279. Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується Автореферат 22 стр.
5280. ГІДРОДИНАМІКА РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧОГО АГРЕГАТУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
5281. ГІДРОДИНАМІКА САМОЗАКИПАЮЧИХ ПОТОКІВ В ДРЕНАЖНИХ КАНАЛАХ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
5282. ГІДРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОВІ ЕФЕКТИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ Автореферат 27 стр.
5283. ГІДРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН АВТОКАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СПІВПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СІРКИ З ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄНОМ Автореферат 22 стр.
5284. ГІДРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН В ПНЕВМО-ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ КАМЕРНОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
5285. Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою Автореферат 21 стр.
5286. ГІДРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН ПРИ ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ СУШІННІ МАТЕРІАЛІВ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА АМОРФНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 21 стр.
5287. ГІДРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛООБМІН ПОТОКУ РІДИНИ В ЩІЛИННИХ МІКРОКАНАЛАХ Автореферат 23 стр.
5288. ГІДРОДИНАМІЧНІ І ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЗЛИВКІВ В УМОВАХ ПУЛЬСАЦІЙНОГО ВПЛИВУ Автореферат 25 стр.
5289. ГІДРОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ НАСОСІВ Автореферат 23 стр.
5290. Гідродинамічні випромінюючі системи з вісесиметричною локалізованою областю кавітаційної природи Автореферат 27 стр.
5291. ГІДРОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ НАПРАВЛЕНІЙ КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
5292. ГІДРОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ОЧИСНИКІВ Автореферат 23 стр.
5293. ГІДРОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ПОЛІДИСПЕРСНИХ ДВОФАЗОВИХ ПОТОКІВ У ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ Автореферат 34 стр.
5294. ГІДРОДИНАМІЧНА НЕСТІЙКІСТЬ ВИХРОВОГО РУХУ В СИСТЕМАХ З ОБ’ЄМНИМ СТОКОМ РЕЧОВИНИ Автореферат 22 стр.
5295. ГІДРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦIЇ ЗАЛИШКIВ НАДНОВИХ ЗIР У НЕОДНОРІДНОМУ МIЖЗОРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩI Автореферат 26 стр.
5296. Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання Автореферат 30 стр.
5297. ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗВІДУВАННЯ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Автореферат 39 стр.
5298. Гідрологічні чинники формування кисневого режиму Канівського водосховища Автореферат 27 стр.
5299. ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАВИТЦІ ОРГАНА СЛУХУ Автореферат 61 стр.
5300. ГІДРОМОРФОДИНАМІЧНА ОЦІНКА РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ГІРСЬКИХ РІЧОК НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ ТИСИ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  [53]  54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389