Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

5101. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо Автореферат 21 стр.
5102. вплив фізичних навантажень на стійкість до електромагнітного випромінювання та емоційного стресу Автореферат 23 стр.
5103. Вплив фізичних навантажень на структуру, метаболізм і кислотну резистентність еритроцитів спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою Автореферат 24 стр.
5104. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ НА АТЕРОГЕНЕЗ У ЩУРІВ Автореферат 29 стр.
5105. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СТАН ІМУННИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПАВЕРЛІФТІНГОМ Автореферат 24 стр.
5106. Вплив фізичних полів на структуру та властивості бінарних систем на основі поліуретану та ацетобутирату целюлози Автореферат 22 стр.
5107. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ характеристик ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ НА ЇЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН Автореферат 33 стр.
5108. ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЗА УМОВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАСИЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ ДЕКСАМЕТАЗОНОМ(експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
5109. ВПЛИВ ФІКСУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ НА ОПОРНІ ЗУБИ Автореферат 29 стр.
5110. ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА НА ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Автореферат 30 стр.
5111. ВПЛИВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИНА СТАН ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
5112. ВПЛИВ ФАКТОРІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРОМБОЦИТІВ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
5113. вплив факторів ліній електропередачі змінного струму надвисокої напруги на морфофункціональний стан міокарда та печінки БІЛИХ щурів Автореферат 28 стр.
5114. Вплив факторів навколишнього середовища на епідемічний процес при холері та на біологічні властивості збудника Автореферат 26 стр.
5115. ВПЛИВ ФОТОПЕРІОДУ НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ВУГЛЕВОДІВ І АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ЛИСТКАХ СОЇ Автореферат 25 стр.
5116. вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформівній основі (на прикладі монолітного будинку) Автореферат 24 стр.
5117. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії Автореферат 33 стр.
5118. ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОЇ МЕНОПАУЗИ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ТА СИСТЕМУ ОПОРИ ТА РУХУ ЖІНКИ Автореферат 25 стр.
5119. Вплив характеристик зв’язку однотипних елементів на коливання систем з порушеною поворотною симетрією Автореферат 25 стр.
5120. Вплив характеристик розплаву на умови кристалізації та властивості вирощуваних кристалів кремнію Автореферат 16 стр.
5121. Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят Автореферат 30 стр.
5122. ВПЛИВ ХЛОРИДІВ КОБАЛЬТУ І МЕРКУРІЮ НА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, СИСТЕМУ ТІОЛІВ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНИХ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ Автореферат 25 стр.
5123. ВПЛИВ ХЛОРИДІВ КОБАЛЬТУ І РТУТІ НА ЛАНЦЮГОВЕ ПЕРЕОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, СИСТЕМУ ТІОЛІВ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНИХ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
5124. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА СТАНОВЛЕННЯ ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ РУСІ-УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 49 стр.
5125. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З КІНЦЯ Х ПО 40-ві РОКИ XIII СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
5126. ВПЛИВ ЦИТОКІНІВ НА МЕЙОТИЧНЕ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ МИШЕЙ Автореферат 31 стр.
5127. ВПЛИВ частоти та форми циклу навантажування на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматеріалу Автореферат 22 стр.
5128. ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НА РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМУВАННЯ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВок У ВІДКРИТИХ І ЗАКРИТИХ об’ємах Автореферат 27 стр.
5129. ВПЛИВ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ТА УМОВ ОСВІТЛЕННЯ НА КОЛІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 15 стр.
5130. ВПЛИВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ ПРИ АБДОМІНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА СУРФАКТАНТНУ СИСТЕМУ І КОРЕКЦІЯ ЇЇ ПОРУШЕНЬ Автореферат 21 стр.
5131. Вплив якості палива на ефективність роботи енергоблоків теплових електричних станцій Автореферат 26 стр.
5132. Вплив Ґрунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого Автореферат 31 стр.
5133. ВПЛИВ “МОКРОЇ” КОНСЕРВАЦІЇ ШАХТ НА ЕКОЛОГО – РАДІАЦІЙНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
5134. ВПЛИВ “ПОЛІТИКИ” АРІСТОТЕЛЯ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ Автореферат 29 стр.
5135. Впровадження системи атестації футбольних клубів України Автореферат 21 стр.
5136. ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМУ ОСВІТИ 1923 – 1932 рр. Автореферат 28 стр.
5137. ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ У СФЕРУ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 90 - ті роки XX – поч. XXI ст.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалах вищих навчальних закладів) Автореферат 32 стр.
5138. ВРАХУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Автореферат 22 стр.
5139. ВРАХУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ ВЗАЄМОДІЙ В ТЕОРІЇ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ. МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ Автореферат 20 стр.
5140. ВРАХУВАННЯ ГАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ПЕРЕКАЧУЄТЬСЯ, ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНСТРУКЦІЇ ТА РОБОЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІЧНОГО НАСОСА Автореферат 22 стр.
5141. ВРАХУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОЇ РІДИНИ У РАМКАХ БАЗИСНОГО ПІДХОДУ Автореферат 21 стр.
5142. ВРАХУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ЛІПІДІВ КРОВІ ТА ВОДНО – ЛІПІДНОЇ МАНТІЇ ШКІРИ В ЛІКУВАННІ ПСОРІАЗУ Автореферат 27 стр.
5143. ВРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРОПОСФЕРНИХ ЗАТРИМОК ПРИ СУПУТНИКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ Автореферат 18 стр.
5144. ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
5145. ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ У ПЛОДА: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 21 стр.
5146. Вроджені щілини губи і/або піднебіння: поширеність серед новонароджених і чинники ризику виникнення Автореферат 31 стр.
5147. ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЛЬОНОСИРОВИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗДІЛЬНОГО ТА КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГО-ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ УДОБРЕННЯ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
5148. Врожай та якість продукції льону-довгунця залежно від доз і строків застосування вуглеамонійних солей та стимулятора росту триман Автореферат 22 стр.
5149. ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРИ СІВБІ ІНКРУСТОВАНИМ НАСІННЯМ Автореферат 22 стр.
5150. ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА 1998–2006 рр. (В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНІ) Автореферат 26 стр.
5151. ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект) Автореферат 26 стр.
5152. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ГЕОМЕТРИЧНИМИ та ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ АПАРАТІВ та ЇХ СЕРІЙ Автореферат 20 стр.
5153. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ металевих фермових конструкцій, що експлуатуються, удосконаленим вібраційним методом Автореферат 26 стр.
5154. ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПЕРЕЛОМІВ КОРОТКИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ ПРИ ТРАВМАХ ТУПИМИ ПРЕДМЕТАМИ ЗА ДАНИМИ КЛІНІЧНИХ, МОРФОЛОГІЧНИХ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 27 стр.
5155. ВСТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ПОЛЬЩІ у 1944 – 1948 рр. Автореферат 30 стр.
5156. ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ПОВЕРХНЕВОГО ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ СТАЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
5157. ВТОМНА МІЦНІСТЬ АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ КЛАСУ А500С ТА ЙОГО ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ Автореферат 25 стр.
5158. ВТОРИННІ АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ДЛЯ КОРПУСІВ ГІДРОНАСОСІВ З РІЗНИМ ЗАЛИШКОВИМ РЕСУРСОМ МАШИН Автореферат 22 стр.
5159. ВТОРИННІ ПОШКОДЖУЮЧІ фактори ПРИ ТЯЖКІЙ черепно-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ТА шляхи ЇХ корекції (клінічне та експериментальне ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
5160. ВТОРИННА ДИСТОНІЯ РУБЦЯ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (ПАТОГЕНЕЗ І ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
5161. ВТРАТИ УКРАЇНОЮ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 24 стр.
5162. Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) Автореферат 25 стр.
5163. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ДОНБАСУ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇНИ (1925-1941 рр.) Автореферат 37 стр.
5164. ВУГЛЕВОДИ ПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУР КЛІТИН МОЛІКУТІВ ТА ФІЛОГЕНЕТИЧНО СПОРІДНЕНИХ З НИМИ РОДІВ BACILLUS-LACTOBACILLUS-STREPTOCOCCUS Автореферат 26 стр.
5165. ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНИЙ ОБМІН У СВИНЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ГУМУСОВОЇ ПРИРОДИ ТА АПІЗОЛУ Автореферат 27 стр.
5166. ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ – НОСІЇ ОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО Автореферат 25 стр.
5167. ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ Автореферат 23 стр.
5168. ВУЗЬКІ ОПЕРАТОРИ ТА ГЕОМЕТРІЯ ПРОСТОРІВ ВИМІРНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 27 стр.
5169. ВУЛЬВОВАГІНІТИ У ДІВЧАТ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ ( ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 52 стр.
5170. ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗДОБУТКИ (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
5171. Вчений-енциклопедист М.О.Максимович як історик України Автореферат 26 стр.
5172. ВЧЕННЯ ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ГЕГЕЛЯ Автореферат 23 стр.
5173. ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ Автореферат 57 стр.
5174. ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ У ФІЛОСОФІЇ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО І ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Автореферат 31 стр.
5175. В’ЯЗКІСТЬ ТА ДИНАМІКА МІЖЧАСТИНКОВИХ ВЗАЄМОДІЙ У РОЗЧИНАХ 1-1 І 2-1 ЕЛЕКТРОЛІТІВ В АПРОТОННИХ РОЗЧИННИКАХ Автореферат 23 стр.
5176. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією Автореферат 20 стр.
5177. Г Р О М А Д С Ь К О - П О Л І Т И Ч Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь С Е М Е Н А В І Т И К А Автореферат 27 стр.
5178. Г.М. Хоткевич і українська театральна культура кінця ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 34 стр.
5179. ГIСТЕРЕЗИСНI ТА МАГНIТОСТРИКЦIЙНI ЯВИЩА В ГЕТЕРОГЕННИХ СПОЛУКАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. Автореферат 32 стр.
5180. ГІБРИДНІ ГРАНИЧНО-СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНІ АПРОКСИМАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРМОПРУЖНОСТІ Автореферат 20 стр.
5181. ГІБРИДНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІЕСТЕРНИХ І ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 26 стр.
5182. ГІБРИДНІ ПОЛІУРЕТАН-АКРИЛАТНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІОНОМЕРНИХ ОЛІГОУРЕТАНАКРИЛАТІВ Автореферат 23 стр.
5183. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ діагностики, ПРОГНОЗУВАННЯ та корекції ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДІВЧАТ І ЮНАКІВ, ЯКІ здобувають МЕДИЧНИй фах Автореферат 33 стр.
5184. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні СОМАТИЧНІ захворювання Автореферат 33 стр.
5185. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
5186. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
5187. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ШКІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ДІТЕЙ ПРИКАРПАТТЯ Автореферат 24 стр.
5188. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТНОГО РЕЖИМУ СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ (БОКСЕРІВ, БОРЦІВ) Автореферат 26 стр.
5189. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАЦІ І ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ГІРНИЧИХ МАШИН ДЛЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ Автореферат 54 стр.
5190. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ Автореферат 49 стр.
5191. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄНЬ ДИКОРОСЛИМИ ГРИБАМИ Автореферат 23 стр.
5192. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 44 стр.
5193. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 59 стр.
5194. ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
5195. ГІГІЄНІЧНІ ПРИНЦИПИ КОРЕКЦІЇ ЗРУШЕНЬ У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ОРГАНУ ЗОРУ У ПІДЛІТКІВ 14-16 РОКІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 33 стр.
5196. гігієнічнА ДІАГНОСТИКА пСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ адаптації підлітків, що НАВЧАЮТЬСЯ ОПЕРАТОРСьКИМ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ Автореферат 28 стр.
5197. ГІГІЄНІЧНА І ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБА PENICILLIUM VITALE ЯК ПРОМИСЛОВОГО ШТАМУ У ВИРОБНИЦТВІ МІКРОЦИДУ ТА ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ Автореферат 29 стр.
5198. ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОБІТНИКІВ ТА НАСЕЛЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО РЕГІОНУ Автореферат 39 стр.
5199. ГІГІЄНІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УЧИЛИЩ В УМОВАХ РЕФОРМОВАНОЇ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
5200. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА І РОЗРОБКА РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ У КОМПЛЕКСНІЙ СИСТЕМІ ЗАХИСТУ САДІВ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51  [52]  53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389