Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4801. ВПЛИВ НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ ПідСИЛЕННЯ НА ПАРАМЕТРИ МАЛОСИГНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГЕНЕРАЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ Автореферат 26 стр.
4802. ВПЛИВ НЕЛЕТАЛЬНИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ І СПІРУЛІНИ НА БІОХІМІЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ТА ОРГАНІВ РЕГУЛЯЦІЇ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ЩУРІВ Автореферат 22 стр.
4803. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією Автореферат 37 стр.
4804. ВПЛИВ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ НА РЕОЛОГІЧНУ ПОВЕДІНКУ РОЗБАВЛЕНИХ СУСПЕНЗІЙ Автореферат 26 стр.
4805. Вплив неоднорідності деформації на характер розподілу електродного потенціалу вздовж границі металеве тіло – електроліт Автореферат 23 стр.
4806. ВПЛИВ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ПОВЕРХНІ НА ПЕРЕНОС ЗАРЯДУ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ МЕТАЛІВ Автореферат 20 стр.
4807. Вплив нерівноважних умов охолодження на фазоутворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах системи Nd-Fe-C Автореферат 27 стр.
4808. ВПЛИВ НЕСВІДОМОГО НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ Автореферат 25 стр.
4809. ВПЛИВ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У ТРИВАЛИХ ТА ПОВТОРНО-КОРОТКОЧАСНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ Автореферат 26 стр.
4810. ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ Автореферат 26 стр.
4811. ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ШАХТНИХ ПІДІЙМАЛЬНИХ УСТАНОВОК НА НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 26 стр.
4812. ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
4813. Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелень у корів Поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції у новонароджених телят Автореферат 30 стр.
4814. Вплив НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР І КРІОПРОТЕКТОРІВ НА СТРУКТУРНИЙ СТАН МІКРОСОМАЛЬНИХ МЕМБРАН Автореферат 24 стр.
4815. ВПЛИВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ДЕЯКІ БІОФІЗИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОЛІКУЛЯРНОЇ РІДИНИ ЯЄЧНИКА ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
4816. ВПЛИВ НИЗЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ САМООЦІНКИ ШКОЛЯРА Автореферат 27 стр.
4817. ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ НА ФАРМАКОЛОГІЧНУ АНАЛГЕЗІЮ У МИШЕЙ Автореферат 28 стр.
4818. ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК У СОБАК Автореферат 32 стр.
4819. ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО г-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СИСТЕМУ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ Автореферат 27 стр.
4820. Вплив нових способів електромагнітного перемішування на формування безперервнолитих заготівок з середньо- та високовуглецевої сталі Автореферат 26 стр.
4821. ВПЛИВ НОВОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
4822. ВПЛИВ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ТЕКОМ НА ПЕРЕБІГ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ПОКАЗНИКИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ Автореферат 29 стр.
4823. Вплив обертового руху молекул метанового ряду на ізохорну теплопровідність кріокристалів” Автореферат 20 стр.
4824. ВПЛИВ ОБМЕЖЕНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ (на прикладі Харківського регіону) Автореферат 24 стр.
4825. ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ СИЛОСНОЇ ТА ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
4826. ВПЛИВ ОДИНИЧНИХ ДЕФЕКТІВ НА НЕЛІНІЙНУ ПРОВІДНІСТЬ КВАНТОВИХ КОНТАКТІВ Автореферат 20 стр.
4827. ВПЛИВ ОДНОВІСНИХ ТИСКІВ НА РЕФРАКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ ГРУПИ А2ВХ4 З ІНВЕРСІЄЮ ЗНАКА ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ Автореферат 20 стр.
4828. Вплив одночасної дії електромагнітних полів і високошвидкісного тертя на трибологічні властивості сталей Автореферат 23 стр.
4829. Вплив озону на корозійно-електрохімічну поведінку титану та його сплавів з алюмінієм в кислих середовищах Автореферат 25 стр.
4830. ВПЛИВ ОКРЕМИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ВИЗРІВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ТВЕРДИХ СИЧУЖНИХ СИРІВ З НИЗЬКОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ДРУГОГО НАГРІВАННЯ Автореферат 21 стр.
4831. Вплив оксигенації кровозамісного розчину на оксидантний гомеостаз і стан серця щурів Автореферат 27 стр.
4832. Вплив оксиду азоту на властивостіскорочувального апарату гладеньких м?язів Автореферат 30 стр.
4833. ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 24 стр.
4834. ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОНАМИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН АЛЮМОСИЛІКАТІВ І АРСЕНІДУ ГАЛІЮ Автореферат 24 стр.
4835. Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60 Автореферат 22 стр.
4836. ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМОСТІЙКИХ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ПРОТИКОРОЗІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
4837. ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
4838. ВПЛИВ ОСНОВНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУРНИХ ПАСОВИЩ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
4839. Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток Автореферат 27 стр.
4840. ВПЛИВ ОСНОВНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН АВІАЦІЙНИХ ГТД Автореферат 19 стр.
4841. ВПЛИВ ОСНОВНИХ МЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ НА ЕКСПРЕСІЮ ПОВЕРХНЕВИХ ГЛІКОПРОТЕЇДІВ ЛЕЙКОЦИТІВ Автореферат 24 стр.
4842. ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ К-ФАЗИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ Fe – Al – СПЛАВІВ Автореферат 38 стр.
4843. ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРИТЕКТИЧної КРИСТАЛІЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ та ВЛАСТИВОСТІ ПРОКАТУ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ Автореферат 27 стр.
4844. ВПЛИВ ПІДСІВАННЯ БОБОВИХ ТРАВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУЧНИХ УГІДЬ У ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
4845. вплив підсадки підшлункових залоз ембріонів курей на цукровий діабет (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 25 стр.
4846. Вплив паління на функцію зовнішнього дихання, показники якості життя у підлітків Автореферат 24 стр.
4847. ВПЛИВ ПАРАЗИТИЧНИХ КОМПОНЕНТ ПОЛЯ МАГНІТНИХ КВАДРУПОЛЬНИХ ЛІНЗ НА РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА Автореферат 19 стр.
4848. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВИХ ТА НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ СТРУКТУРНОГО СТАНУ, КОМПЛЕКСУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 29 стр.
4849. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ РОБОТИ ГАЗОПРОВОДУ НА ЙОГО БЕЗАВАРІЙНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ Автореферат 23 стр.
4850. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ХОДОВИХ ЧАСТИН ТА ФОРМИ ПРОФІЛЮ ПОВЕРХНІ КАТАННЯ КОЛІС НА ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ТА ЗНОС В ПАРІ "колесо–рейка" Автореферат 25 стр.
4851. ВПЛИВ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТУ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 22 стр.
4852. ВПЛИВ ПАСИВУЮЧОЇ ПЛІВКИ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНУ ПОВЕДІНКУ ЛІТІЄВОГО ЕЛЕКТРОДУ В ДЖЕРЕЛАХ СТРУМУ З НЕВОДНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ Автореферат 26 стр.
4853. ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ УЧИЛИЩ Автореферат 28 стр.
4854. ВПЛИВ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ НИРОК НА ПРОЦЕСИ СЕКРЕЦІЇ ТА РЕАБСОРБЦІЇ В ЦЬОМУ ОРГАНІ Автореферат 22 стр.
4855. ВПЛИВ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ ТИМУСА – ТИМАЛІНУ ТА ПРИРОДНОГО ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ НИРОК НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ЇХ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
4856. ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 26 стр.
4857. Вплив первинних параметрів мережі на якість надання телекомунікаційних послуг Автореферат 29 стр.
4858. ВПЛИВ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ НА СТАН МЕМБРАН КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ Автореферат 24 стр.
4859. ВПЛИВ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ КАЛЬЦІЮ В ТИМОЦИТАХ ЩУРА Автореферат 21 стр.
4860. Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації Автореферат 22 стр.
4861. ВПЛИВ ПЕРФТОРАНУ НА ПЕРЕБІГ ПОСТРЕАНІМАЦІЙНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В РАННЬОМУ ТА ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДАХ Автореферат 24 стр.
4862. Вплив перфторану на функції легень, гемо-ди-наміку та кисневий статус у після-опе-ра-цій-ному періоді у хворих онкоторакального про-фі-лю Автореферат 29 стр.
4863. ВПЛИВ ПЕРФТОРПОЛІЕФІРІВ ТА НАНОЧАСТИНОК ПІРОГЕННОГО ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ НА РОЗКЛАД ПЕРХЛОРАТУ АМОНІЮ Автореферат 26 стр.
4864. ВПЛИВ ПЕСТИЦИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІХТІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА Автореферат 25 стр.
4865. ВПЛИВ ПЛАЗМАФОТОФЕРЕЗУ НАІМУНОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УХВОРИХ НА Т-КЛІТИННІ ЛІМФОМИ ШКІРИ Автореферат 26 стр.
4866. ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ Автореферат 27 стр.
4867. ВПЛИВ ПОВТОРНИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ТА РОБОТУ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
4868. ВПЛИВ ПОДІЛУ ПРАЦІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 23 стр.
4869. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні Автореферат 25 стр.
4870. ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
4871. ВПЛИВ ПОЕТОНІМОГЕНЕЗУ НА ОБРАЗНI МОЖЛИВОСТI ПРОПРІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 23 стр.
4872. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА НАДХОДЖЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ 90Sr ТА 137Cs КОРМОВИМИ РОСЛИНАМИ Автореферат 22 стр.
4873. Вплив поздовжньо–хвильових явищ на інформаційну щільність стрічкових носіїв Автореферат 23 стр.
4874. ВПЛИВ ПОКРИТТІВ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
4875. ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЧНУ КАРДІОМІОПАТІЮ Автореферат 25 стр.
4876. Вплив поліненасичених жирних кислот родини щ-3 і щ-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні Автореферат 42 стр.
4877. ВПЛИВ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА НА МАРКЕРИ ГЕМОСТАЗУ ТА ПЕРЕБІГ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ІІ СТУПЕНЮ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 23 стр.
4878. ВПЛИВ ПОНИЖЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ, БІЛКА ТА АКТИВНІСТЬ ДЕГІДРОГЕНАЗ У ПРОРОСТКАХ СОЇ Автореферат 19 стр.
4879. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ І ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
4880. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ Автореферат 21 стр.
4881. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ, СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СКОРОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ПРИ ЗРОШЕННІ Автореферат 25 стр.
4882. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПОРОШКІВ ВЮРЦИТНОГО НІТРИДУ БОРУ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 30 стр.
4883. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО КОМБІНОВАНОГО РОЗТЯГУ НА КРИХКЕ РУЙНУВАННЯ СТАЛІ КОРПУСУ РЕАКТОРА Автореферат 26 стр.
4884. Вплив попереднього опромінення на преципітацію кисню і радіаційну стійкість кремнію для детекторів ядерних випромінювань Автореферат 26 стр.
4885. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ Автореферат 24 стр.
4886. вплив пористості і фазового складу ТіО2 на Кінетику та механізм фотокаталітичних перетворень спиртів та кетонів Автореферат 27 стр.
4887. ВПЛИВ ПОСТІЙНОЇ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 29 стр.
4888. ВПЛИВ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ТИМЕКТОМІЇ У МИШЕЙ ЛІНІЇ СВА/Са НА КЛІТИНИ-ПОПЕРЕДНИКИ КІСТКОВОГО МОЗКУ І ФОРМУВАННЯ КІСТКИ В ЗРІЛОМУ ВІЦІ Автореферат 29 стр.
4889. ВПЛИВ ПОХИБОК ЗАОКРУГЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ДВОВИМІРНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ Автореферат 20 стр.
4890. Вплив препарату Ербісол на функціональну активність імунокомпетентних клітин Автореферат 29 стр.
4891. ВПЛИВ прийомів технології вирощування НА ПРОДУКТИВНІСТЬ сої в умовах правобережного Лісостепу України Автореферат 29 стр.
4892. ВПЛИВ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОДА НА ІНГІБУЮЧУ ДІЮ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Автореферат 44 стр.
4893. ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ І МОДИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОЛІТНИХ ПАЛАДІЙВМІСНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ МЕТАНОM Автореферат 22 стр.
4894. ВПЛИВ ПРИРОДИ ТЕМПЛАТУ НА СТРУКТУРУ І СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНИХ ТА ГЕРМАНАТНИХ ЕКСТРАШИРОКОПОРИСТИХ ЦЕОЛІТІВ Автореферат 24 стр.
4895. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ І ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ. СЕЙСМІЧНИЙ РИЗИК Автореферат 27 стр.
4896. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА ІНДУКОВАНИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ НОРОК Автореферат 24 стр.
4897. Вплив прогестеронУ та 17-естрадіолу на функціональну активність фактора НЕКРОЗУ пухлин Автореферат 25 стр.
4898. Вплив прогресуючої та ранньої постінфарктної стенокардії на перебіг постінфарктного кардіосклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу (клініко-інструментальні особливості, предиктори прогнозування нестабільного перебігу) Автореферат 33 стр.
4899. ВПЛИВ ПРОСТОРОВИХ ФЛУКТУАЦІЙ ПІРОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗОВОЇ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ ТА УМОВИ ЇЇ ГАСІННЯ Автореферат 20 стр.
4900. ВПЛИВ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНАПСІВ ТА ПОСТСИНАПТИЧНИХ СТРУКТУР НА ПРОЦЕСИ ЗБУДЖЕННЯ НЕЙРОНІВ. МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 52 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  [49]  50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389