Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4401. Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев’яних конструкцій Автореферат 25 стр.
4402. ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ Автореферат 33 стр.
4403. Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель Автореферат 41 стр.
4404. ВОГНЕСТІЙКІСТЬ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 29 стр.
4405. ВОГНЕСТІЙКІСТЬ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМАХ ПОЖЕЖІ, БЛИЗЬКИХ ДО РЕАЛЬНИХ Автореферат 27 стр.
4406. ВОГНЕТРИВКІ АЛЮМОСИЛІКАТНІ І КРЕМНЕЗЕМисті БЕТОНИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ЛУЖНИХ В’ЯЖУЧИХ Автореферат 25 стр.
4407. ВОГНЕТРИВКІ ТА ЖАРОСТІЙКІ НЕФОРМОВАНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ RO – R2O3 – RO2 – P2O5 Автореферат 42 стр.
4408. ВОГНЕТРИВКІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ СаО – Аl2О3 – НfО2 Автореферат 16 стр.
4409. ВОДНЕВОЗВ'ЯЗАНІ І ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВІ КОМПЛЕКСИ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ І БЕНЗОЛУ В МАТРИЦЯХ АРГОНУ І НЕОНУ Автореферат 22 стр.
4410. ВОДНИЙ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМИ СИСТЕМИ ОЗЕР КУГУРЛУЙ І ЯЛПУГ В УМОВАХ ЇХНЬОГО ЗАРЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
4411. ВОДОАМІАЧНІ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРИ (ТЕОРІЯ, АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ) Автореферат 52 стр.
4412. ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ (на прикладі Північного В'єтнаму) Автореферат 21 стр.
4413. Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водоспоживання і водовідведення у річкових басейнах Автореферат 23 стр.
4414. ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС М. ЛУЦЬКА – МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
4415. ВОДОРОЗЧИННІ КОМПЛЕКСИ БІЛКІВ З ПОХІДНИМИ ДЕКСТРАНУ ТА ПОЛІАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 26 стр.
4416. Водорості водойм Ірану Автореферат 29 стр.
4417. ВОДОРОСТІ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА (УКРАЇНА) Автореферат 27 стр.
4418. ВОДОРОСТІ ОКУЛЬТУРЕНИХ ГРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
4419. Вокальні мініатюри К. Дебюссі на слова П. Верлена в контексті камерно-вокальної творчості композитора Автореферат 27 стр.
4420. ВОКАЛЬНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА ПЕРЕХІДНИХ ТОНІВ Автореферат 30 стр.
4421. Вокальна основа хорового мистецтва: історичний та теоретичний аспекти Автореферат 25 стр.
4422. ВОКАЛЬНИЙ ЦИКЛ У ЖАНРОВО-ВИДОВІЙ СПЕЦИФІЦІ КАМЕРНОГО СПІВУ Автореферат 22 стр.
4423. Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака Автореферат 27 стр.
4424. ВОЛИНЬ І ГАЛИЧИНА В ДЕРЖАВНОПОЛІТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІІІ ст.) Автореферат 46 стр.
4425. Волинь в період національно-визвольної війни1648-1657 р.р. Автореферат 26 стр.
4426. Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Автореферат 55 стр.
4427. ВОЛОДИМИР ГНАТЮК І УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЧНА НАУКА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 22 стр.
4428. Володимир Горовиць в КУЛЬТУРНОМУ середовищі Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття Автореферат 27 стр.
4429. ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИЙ В НАУКОВОМУ, ГРОМАДСЬКОМУ І ОСВІТЯНСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (перші десятиріччя – початок 60-х рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
4430. ВОЛОКНИСТІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ Al2O3-SiO2-MgO-P2O Автореферат 21 стр.
4431. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ Ru(IV) В ПРИСУТНОСТІ ОКСИКИСЛОТ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ Автореферат 23 стр.
4432. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ ІОНІВ Zr(IV) ТА Hf(IV) В ПРИСУТНОСТІ АЗОБАРВНИКІВ Автореферат 24 стр.
4433. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ ІОНІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ (ІІІ) У ПРИСУТНОСТІ АЗОБАРВНИКІВ Автореферат 21 стр.
4434. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ СПОЛУК РУТЕНІЮ В ПРИСУТНОСТІ МЕТАЛІВ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ Автореферат 25 стр.
4435. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В НА ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНИХ СКЛОВУГЛЕЦЕВИХ ЕЛЕКТРОДАХ Автореферат 22 стр.
4436. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Сo(II), Ni(II), Pd(II) У ПРИСУТНОСТІ о,о’ -ДИГІДРОКСОЗАМІЩЕНИХ АЗОБАРВНИКІВ Автореферат 25 стр.
4437. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ Європейського СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ СИСТЕМ І ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВАМИ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
4438. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ БИЧКІВ ДО 6-МІСЯЧНОГО ВІКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ Автореферат 27 стр.
4439. ВПЛИВ МАКРООРГАНІЗМУ ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОСПОРИНУ ТА СУБАЛІНУ Автореферат 23 стр.
4440. вплив модифікації структури на теплофізИчНі властивості силікатних матеріалів неавтоклавного твердІнНя Автореферат 28 стр.
4441. ВПЛИВ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
4442. ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КЛІТИН АЛОГЕННОГО КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ НА ПРОТИПУХЛИННУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ Автореферат 23 стр.
4443. ВПЛИВ -ВИПРОМІНЮВАННЯ З МАЛОЮ ПОТУЖНІСТЮ ДОЗИ НА КЛІТИННІ РЕАКЦІЇ ЛІМФОЇДНИХ ОРГАНІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ Автореферат 26 стр.
4444. Вплив -радіації і НВЧ випромінювання на параметри GaAs польових транзисторів з бар'єром ШОТТКІ Автореферат 21 стр.
4445. ВПЛИВ 5,6-БЕНЗКУМАРИНУ-5-УРАЦИЛУ НА ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ Автореферат 21 стр.
4446. Вплив g-опромінення і температури на конформацію білків крові Автореферат 24 стр.
4447. Вплив He-Ne лазера на прояв адаптивних кількісних ознак і біоелектричні властивості клітинних ядер у інбредних ліній і гібридів Drosophila melanogaster Автореферат 24 стр.
4448. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів Автореферат 25 стр.
4449. Вплив iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi на процеси пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi Автореферат 22 стр.
4450. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на функціональний стан мітохондрій печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії Автореферат 27 стр.
4451. Вплив N-, O-, S-вмісних гетероциклічних сполук на стан поверхні сталі в агресивних середовищах Автореферат 27 стр.
4452. Вплив N-ацилетаноламінів на стероїдогенез в корі надниркових залоз Автореферат 20 стр.
4453. ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЗЛОЯКІСНИХ ТА УМОВНО НОРМАЛЬНИХ КЛІТИН Автореферат 21 стр.
4454. ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУНА ЛІПІДНИЙ СКЛАД МІОКАРДАЗА ПОСТІШЕМІЧНОЇ РЕПЕРФУЗІЇ Автореферат 25 стр.
4455. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ Автореферат 26 стр.
4456. ВПЛИВ ІДЕЙ ЛІБЕРАЛІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ Автореферат 26 стр.
4457. ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЇ НАТО НА ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ ТА ФРН У ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ У 1991–2003 pp. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МАС-МЕДІА ФРАНЦІЇ ТА ФРН) Автореферат 27 стр.
4458. Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології Автореферат 26 стр.
4459. ВПЛИВ іЗОВАЛЕНТНиХ ЗАМІЩЕНЬ в КАТіОНниХ Підгратках НА СИНТЕЗ, СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ПОЗИСТОРНиХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МЕТАТИТАНАТу БАРІЮ Автореферат 21 стр.
4460. ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ Mg НА СТРУКТУРНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ ZnSe Автореферат 24 стр.
4461. ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ ОЛОВА НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ Автореферат 21 стр.
4462. ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ СВИНЦЮ НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ Автореферат 24 стр.
4463. Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження Автореферат 23 стр.
4464. ВПЛИВ ІМПЛАНТАЦІЇ СИНТЕТИЧНОГО МАКРОПОРИСТОГО ГІДРОГЕЛЮ ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КЛІТИН НЮХОВОЇ ЦИБУЛИНИ НА ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ ПІСЛЯ ЙОГО ТРАВМАТИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 30 стр.
4465. ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ Автореферат 18 стр.
4466. ВПЛИВ ІМУНІЗАЦІЇ, ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ, СЕРОТОНІНУ ТА ЕПІФІЗЕКТОМІЇ НА ГІПОТАЛАМО-ГОНАДНУ СИСТЕМУ ПТАХІВ (гістофізіологічний аналіз) Автореферат 21 стр.
4467. ВПЛИВ ІМУНОСТИМУЛЯТОРІВ НА ІМУННІ ОРГАНИ СОБАК В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 28 стр.
4468. ВПЛИВ ІНВЕСТУВАННЯ НА ЗАЙНЯТІСТЬ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
4469. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ АНІОННОГО ТРАНСПОРТУ І МОДИФІКАТОРІВ МЕМБРАНИ НА ПОСТГІПЕРТОНІЧНИЙ ЛІЗИС ЕРИТРОЦИТІВ Автореферат 24 стр.
4470. Вплив інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту на гемостаз у хворих на ішемічну хворобу серця Автореферат 23 стр.
4471. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ НА АКТИВНІСТЬ ЦИТОКІНІВ ТА ЕНДОТЕЛІНУ-1 У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 29 стр.
4472. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І ГЕМОДИНАМІКУ НИРОК У ХВОРИХ З ДОКЛІНІЧНОЮ СТАДІЄЮ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ Автореферат 25 стр.
4473. ВПЛИВ ІНГІБІТОРА АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ КАПТОПРИЛУ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 24 стр.
4474. Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 23 стр.
4475. ВПЛИВ ІНДУКОВАНИХ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ УДАРНИХ ХВИЛЬ НА СТАН ДЕФЕКТІВ У ВУЗЬКОЩІЛИННИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ Hg1-xCdxTe ТА Pb1-xSnxTe Автореферат 31 стр.
4476. ВПЛИВ ІНДУКЦІЙНОГО ПРОГРІВУ НА МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ Автореферат 29 стр.
4477. ВПЛИВ ІНЕРЦІЙНОСТІ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇНА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА Автореферат 23 стр.
4478. ВПЛИВ ІНКОРПОРОВАНОГО 137Cs НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В ШКІРІ КУРЧАТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
4479. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 29 стр.
4480. ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ФАКТОРУ НА СТРУКТУРУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС Автореферат 32 стр.
4481. ВПЛИВ ІНСУЛІНУ І ГЛЮКАГОНУ НА СЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ Автореферат 22 стр.
4482. ВПЛИВ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
4483. ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ І ОЛІЇ АМАРАНТУ НА ОКИСНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ФТОРИСТІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА дії ІОНІЗУЮЧОго ВИПРОМІНЮВАННя Автореферат 33 стр.
4484. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на етаноліндуковані порушення пероксидних та антиоксидантних процесів Автореферат 33 стр.
4485. ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ МЕМБРАН ЗАРОДКІВ В’ЮНА Misgurnus fossilis L. Автореферат 23 стр.
4486. ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ Автореферат 22 стр.
4487. ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ Автореферат 23 стр.
4488. ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА ПОКАЗНИКИ ОКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ТИМОЦИТАХ І ГЕПАТОЦИТАХ IN VITRO Автореферат 27 стр.
4489. ВПЛИВ іонізуючоЇ РАДІАЦІЇ та свинцю НА показники нейроендокринної системи у щурів та ЇХ корекція Автореферат 22 стр.
4490. ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ Автореферат 25 стр.
4491. вплив іонізуючого опромінення на стан еритроцитів У НОРМІ ТА при злоякісниХ новоутвореннях Автореферат 25 стр.
4492. ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ Автореферат 21 стр.
4493. ВПЛИВ ІОННОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕНЯ НА КРИСТАЛІЧНУ СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ Ti-V-Al Автореферат 20 стр.
4494. Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та маГнітну мікроструктуру ферит-ґранатових плівок Автореферат 24 стр.
4495. ВПЛИВ ІОНОЛУ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ ОКА ПРИ СИНДРОМІ ТРИВАЛОГО РОЗЧАВЛЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
4496. ВПЛИВ ІШЕМІЧНОГО ПРЕДСТАНУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ СЕРЦЯ ДО НЕКРОЗУ МІОКАРДА ПРИ ВВЕДЕННІ АЛКІЛСЕЛЕНОНАФТИРИДИНУ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
4497. ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ І СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ ЗЕРНА ТА НАСІННЯ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
4498. ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
4499. вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Автореферат 29 стр.
4500. ВПЛИВ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  [45]  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389