Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4201. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ– початок ХХ століття) Автореферат 28 стр.
4202. ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З НЕЙРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ Автореферат 30 стр.
4203. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
4204. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КАЗОК НАРОДІВ СВІТУ Автореферат 26 стр.
4205. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ РИС МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ГАЛИЧИНИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1900–1939 рр.) Автореферат 28 стр.
4206. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ Автореферат 27 стр.
4207. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
4208. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 32 стр.
4209. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
4210. ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
4211. ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
4212. ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
4213. ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ Автореферат 31 стр.
4214. ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 22 стр.
4215. ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
4216. ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 22 стр.
4217. ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА КУЛЬТУРНО-ХУДОЖНІХ ТРАДИЦІЯХ ДОНБАСУ Автореферат 27 стр.
4218. ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОРГАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
4219. ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації) Автореферат 33 стр.
4220. ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
4221. ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У НАВЧАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Автореферат 25 стр.
4222. ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
4223. ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЛІЦЕЇВ ФРАНЦІЇ Автореферат 26 стр.
4224. ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙ І ЗВИЧАЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
4225. ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ОСОБИСТІСНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ (гуманістичний аспект) Автореферат 27 стр.
4226. ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ Автореферат 27 стр.
4227. ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ СВІТОГЛЯДНХ УЯВЛЕНЬ В ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
4228. ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ Автореферат 29 стр.
4229. ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
4230. ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОДИННИХ ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Автореферат 25 стр.
4231. ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5 – 9 КЛАСІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
4232. ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 28 стр.
4233. ВИХОВАННЯ ЦІННОСТІ ІНШОЇ ЛЮДИНИ В МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЗАДАЧ Автореферат 31 стр.
4234. ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 26 стр.
4235. ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СЛОВА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 20 стр.
4236. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 25 стр.
4237. ВИХОВНІ ЦІННОСТІ У ПРОСВІТНИЦЬКІЙ СПАДЩИНІ ЧЛЕНІВ ПОПІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХIХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
4238. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу Автореферат 51 стр.
4239. ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ БУКВАРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
4240. ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ “ПРОСВІТИ” КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 28 стр.
4241. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси) Автореферат 22 стр.
4242. ВИХРОВИЙ ЗОНАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕМЕНТ Автореферат 23 стр.
4243. вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів Автореферат 25 стр.
4244. ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років Автореферат 30 стр.
4245. ВИШУКУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПІШОХІДНИХ ЗОН У ЦЕНТРАХ МІСТ ІОРДАНІЇ (на прикладі міста Амман) Автореферат 20 стр.
4246. ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
4247. ВИЩІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 52 стр.
4248. Вища освіта як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста Автореферат 27 стр.
4249. ВИЩА ШКОЛА РЕГІОНУ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 31 стр.
4250. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр. Автореферат 25 стр.
4251. ВИЯВЛЕННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 24 стр.
4252. ВИЯВЛЕННЯ ВИДОСПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНУ СЕРЕД ПОВЕРХНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ Mycobacterium avium. Автореферат 17 стр.
4253. ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ГОРОХУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЇХ СЕЛЕКЦІЙНИМ ШЛЯХОМ Автореферат 32 стр.
4254. Виявлення змінення властивостей стохастичних послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж Автореферат 24 стр.
4255. ВИЯВЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПО ЗМІНІ РЕЗОНАНСНИХ ЧАСТОТ ПОВЗДОВЖНІХ ТА ЗГИННИХ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ (МЕТОД НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ТОМОГРАФІЇ) Автореферат 19 стр.
4256. ВИЯВЛЕННЯ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
4257. ВИЯВЛЕННЯ ПРІОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
4258. Виявлення сигналів від космічних об’єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий та денний час Автореферат 26 стр.
4259. ВИЯВЛЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА КАРАНТИННИХ БАКТЕРІОЗІВ: ОПІКУ ПЛОДОВИХ ТА БУРОЇ ГНИЛІ КАРТОПЛІ Автореферат 27 стр.
4260. Виявлення та медикаментозна корекція діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу Автореферат 25 стр.
4261. ВИЯВЛЕННЯ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ОСІБ ТА ХВОРИХ на синдром набутого імунодефіциту Автореферат 33 стр.
4262. Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією Автореферат 28 стр.
4263. ВЛАДА і громадянське суспільство: механізми взаємодії Автореферат 29 стр.
4264. ВЛАДА І ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ (1917-1930 рр.) Автореферат 65 стр.
4265. ВЛАДА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 41 стр.
4266. ВЛАДА В СИСТЕМІ СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВІ Автореферат 24 стр.
4267. ВЛАДА У НЕКЛАСИЧНИХ ФОРМАХ ДЕМОКРАТІЇ: ПОЛІТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Автореферат 26 стр.
4268. Влада як феномен екзистенції Автореферат 24 стр.
4269. ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 30 стр.
4270. ВЛАДНІ СТРУКТУРИ АНГЛІЇ ДОБИ РАННІХ СТЮАРТІВ В БРИТАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 23 стр.
4271. ВЛАСНІ ВЕКТОРИ КВАЗІЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ Автореферат 25 стр.
4272. ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ ВАРІАЦІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ В ПЕРФОРОВАНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 11 стр.
4273. ВЛАСНІ НАЗВИ В РОСІЙСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
4274. Власні та вимушені коливання в неоднорідних резонаторних системах магнетронів на просторових гармоніках Автореферат 23 стр.
4275. Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти) Автореферат 54 стр.
4276. ВЛАСНА НАЗВА В КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВІЙ СТРУКТУРІ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД Автореферат 27 стр.
4277. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) Автореферат 33 стр.
4278. Власне ім’я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко) Автореферат 27 стр.
4279. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ ТА ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
4280. Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку Автореферат 27 стр.
4281. властивостI рухIв у випадку еЙлера для узагальнених рIвнянь ейлера-Пуассона Автореферат 13 стр.
4282. Властивості Mycobacterium tUberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, виділених трансоваріально від курей Автореферат 29 стр.
4283. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ БЕТОНУ НА МОДИФІКОВАНОМУ ЗАЛІЗОМ ЦЕМЕНТІ В УМОВАХ ЗИМОВОГО БЕТОНУВАННЯ Автореферат 24 стр.
4284. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ БЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ЗАЛІЗИСТИМИ ЦЕОЛІТАМИ Автореферат 26 стр.
4285. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІМЕРНИХ КАРБАМІДНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД В ЗОНІ ЗМІННОГО РІВНЯ ВОДИ Автореферат 24 стр.
4286. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО, МОДИФІКОВАНОГО ЗАЛІЗОМ БЕТОНУ, В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ Автореферат 26 стр.
4287. ВЛАСТИВОСТІ І ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ СИСТЕМ Na+-ЗАЛЕЖНОГО І Na+-НЕЗАЛЕЖНОГО ВИХОДУ Са2+ З МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ І МІОКАРДА Автореферат 29 стр.
4288. Властивості іонних струмів, що активуються ГАМК, в соматичній мембрані ізольованих нейронів спинальних гангліїв щурів Автореферат 16 стр.
4289. ВЛАСТИВОСТІ АКРЕЦІЙНОГО ПОТОКУ У МАГНІТНИХ ТІСНИХ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 16 стр.
4290. ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ В ГРАВІТАЦІЙНОМУ ПОЛІ ПОБЛИЗУ КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ Автореферат 21 стр.
4291. властивості вихорів у двовимірних легкоплощИнних феромагнетиках Автореферат 24 стр.
4292. ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОГРАМ ЮНГА Автореферат 26 стр.
4293. ВЛАСТИВОСТІ ЕКСИТОННИХ ЗБУДЖЕНЬ J-агрегатІВ В УМОВАХ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО БЕЗЛАДУ (ЗВ’ЯЗОК ІЗ СТРУКТУРОЮ) Автореферат 25 стр.
4294. ВЛАСТИВОСТІ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З ДРОБОВО-ЛІНІЙНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ФУНКЦІЯМИ. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ РОЗВЯЗАННЯ Автореферат 19 стр.
4295. Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи Автореферат 35 стр.
4296. ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЙАКТИВОВАНИХ ТА АТФ – ІНДУКОВАНИХ КАЛІЄВИХ СТРУМІВ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ ТAENIA CAECI МОРСЬКОЇ СВИНКИ Автореферат 28 стр.
4297. ВЛАСТИВОСТІ КУПРАТНИХ МЕТАЛО-ОКСИДІВ, ПОВ’ЯЗАНІ З АНІЗОТРОПІЄЮ ЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ І КУЛОНІВСЬКИМИ КОРЕЛЯЦІЯМИ Автореферат 28 стр.
4298. ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГКИХ ЯДЕР, ЗУМОВЛЕНІ -КЛАСТЕРНИМИ КОНФІГУРАЦІЯМИ Автореферат 37 стр.
4299. ВЛАСТИВОСТІ МАТРИЧНОЇ ДИСПЕРСНОЇ СИСТЕМИ ПОЛІХЛОРТРИФТОРЕТИЛЕН – ЙОДИД СРІБЛА Автореферат 20 стр.
4300. Властивості модифікованих вуглецевих плівок та шаруватих структур на основі кремнію Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  [43]  44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389