Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

4001. ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 32 стр.
4002. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ СПОРТИВНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ В СЕЛЕКЦІЇ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ Автореферат 28 стр.
4003. ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
4004. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ТРОМБОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНИ СІТКІВКИ ТА ЇЇ ГІЛОК Автореферат 28 стр.
4005. Використання пластівцевоутворюючого фактора для діагностики інфекцій стафілококової етіології Автореферат 28 стр.
4006. ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КРОХМАЛЕ- ПАТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОДІВЛІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Автореферат 19 стр.
4007. ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ Автореферат 21 стр.
4008. ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СОЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ Автореферат 18 стр.
4009. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства Автореферат 24 стр.
4010. ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ФЕНОТИПІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РОСЛИН ЗА ГОСПОДАРСЬКО – ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ ПРИ СТВОРЕННІ НОВОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮЦЕРНИ Автореферат 21 стр.
4011. Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення рівня їх пропорційного розвитку Автореферат 25 стр.
4012. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕФОРМОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ Автореферат 36 стр.
4013. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГЕСТЕРОНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ Автореферат 22 стр.
4014. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОГО ЗА ТРИВАЛІСТЮ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ У ГЕТЕРОЗИСНІЙ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ Автореферат 29 стр.
4015. ВИКОРИСТАННЯ РАДОНОВИХ НАПІВВАНН В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
4016. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРИ ВИБОРІ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
4017. Використання рослинних білково-жирових добавок в годівлі ремонтних теличок Автореферат 28 стр.
4018. ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ДОБАВОК АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ З ЛИСТКОВОГО ТІСТА Автореферат 27 стр.
4019. ВИКОРИСТАННЯ СІЛІКОНОВОГО МАТЕРІАЛУ “СІЛГАП” ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ Автореферат 23 стр.
4020. Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі Автореферат 26 стр.
4021. ВИКОРИСТАННЯ СКАНУЮЧОЇ ТУНЕЛЬНОЇ МІКРОСКОПІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ ТВЕРДИХ ТІЛ – ПРОВІДНИКІВ Автореферат 11 стр.
4022. ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ І КОМУНІКАТОРІВ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ Автореферат 27 стр.
4023. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 30 стр.
4024. ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ ХАРКІВСЬКИХ НауковИХ фізичнИХ шкІЛ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ Автореферат 27 стр.
4025. Використання спекл-методу вимірювання просторової конфігурації для метрологічного забезпечення виробництва Автореферат 22 стр.
4026. ВИКОРИСТАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИСТКІВ РОСЛИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 26 стр.
4027. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ М’ЯСНИХ ПОРІД ВІТЧИЗНЯНОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ Автореферат 24 стр.
4028. Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів Автореферат 26 стр.
4029. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій Автореферат 25 стр.
4030. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності Автореферат 25 стр.
4031. Використання сполук цирконію у хутровому виробництві для підвищення якості виробів Автореферат 26 стр.
4032. ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
4033. ВИКОРИСТАННЯ ТАНТАЛУ І НІОБІЮ З МОДИФІКОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 25 стр.
4034. ВИКОРИСТАННЯ ТЕЗІГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ПСОРІАЗУ Автореферат 24 стр.
4035. ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕТАЗИДИНУ У ХВОРИХ НА ІХС З ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ТА СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Автореферат 25 стр.
4036. Використання трудових ресурсів Промислового регіону Автореферат 29 стр.
4037. ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У ВІДБУДОВІ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (1943–1950 рр.) Автореферат 30 стр.
4038. ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
4039. ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВПЛИВУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ'ЯНУ ХВОРОБУ Автореферат 26 стр.
4040. ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛя ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЙ НА ШЛУНКУ (експериментально - клінічне дослідження) Автореферат 21 стр.
4041. ВИКОРИСТАННЯ ФІБРОНЕКТИНЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ІМУНОЕНДОКРИННОГО ДИСБАЛАНСУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 27 стр.
4042. ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ - БРОЙЛЕРІВ Автореферат 19 стр.
4043. Використання ферментних препаратів в комбікормах з високим вмістом ячменю при вирощуванні гусенят-бройлерів Автореферат 21 стр.
4044. ВИКОРИСТАННЯ ФРАГМЕНТІВ ХУДОЖНІХ ВІДЕОФІЛЬМІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 25 стр.
4045. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЗМІННОГО ДЛЯ ПОБУДОВИ ПОВЕРХОНЬ ТЕХНІЧНИХ ФОРМ Автореферат 19 стр.
4046. Використання функціонально зв’язаних вітамінів з L-аланіном і L-глутаматом для корекції їх окислювального катаболізму в головному мозку при гіпоксії замкненого простору Автореферат 27 стр.
4047. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ АДАПТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ БАГАТОВИМІРНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ Автореферат 19 стр.
4048. ВИКОРИСТАННЯ ЯВИЩА ГЕЛЕУТВОРЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІДИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ Автореферат 19 стр.
4049. ВИЛУЧЕНІ ЗІ ЗРОШЕННЯ ЗЕМЛІ: СПРЯМОВАНІСТЬ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ, ОЦІНКА АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ Автореферат 31 стр.
4050. ВИЛУЧЕННЯ U(VI) ТА Co(ІІ) З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ТА ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 23 стр.
4051. Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням АЗОТВМІСНОГО полімерного реагенту Автореферат 29 стр.
4052. ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ТА СОРБЦІЙНОЇ МІКРОФЛОТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
4053. ВИЛУЧЕННЯ БАГАТОКРАТНИХ ХВИЛЬ-ЗАВАД ІЗ СЕЙСМІЧНИХ ЗАПИСІВ НА ОСНОВІ РЯДІВ РОЗСІЮВАННЯ БОРНА Автореферат 22 стр.
4054. ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ(VI) ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ ВОД МЕТОДАМИ УЛЬТРА- І НАНОФІЛЬТРАЦІЇ У ПОЄДНАННІ З КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯМ Автореферат 24 стр.
4055. вимір і оцінкА конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості Автореферат 23 стр.
4056. ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
4057. ВИМІРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ РЕЗОНАНСНИХ СЕНСОРІВ Автореферат 26 стр.
4058. ВИМІРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРНІ ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ Автореферат 26 стр.
4059. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СТРУМУ З ЕЛЕКТРОННОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ ПОХИБКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК Автореферат 23 стр.
4060. Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі трианґулювання зображень Автореферат 30 стр.
4061. Вимірювання витрати та кількості стисненого природного газу на газонаповнювальних станціях Автореферат 23 стр.
4062. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання Автореферат 19 стр.
4063. ВИМІРювання ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ) Автореферат 27 стр.
4064. ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ПСЕВДОАКОМОДАЦІЇ ТА ЙОГО КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИ АРТИФАКІЇ. Автореферат 23 стр.
4065. ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ ЕМА МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕКТРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ Автореферат 22 стр.
4066. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОСИГНАЛІМИ З ПРЯМОКУТНОЮ ОБВІДНОЮ СПЕКТРА Автореферат 18 стр.
4067. ВИМІРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ НАФТИТА НАФТОПРОДУКТІВ Автореферат 22 стр.
4068. ВИМАГАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
4069. ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
4070. Вимушене комбінаційне розсіяння В умовАХ самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі Автореферат 24 стр.
4071. ВИНИКНЕННЯ І ПРОЯВ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ У ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УМОВАХ ВИКОНАННЯ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ ООН (на прикладі колишньої Югославії) Автореферат 28 стр.
4072. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ ДЛЯ ГЛУХОНІМИХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
4073. ВИНИКНЕННЯ АРАБО-ЄВРЕЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В ПАЛЕСТИНІ (1897 1930 ) Автореферат 24 стр.
4074. ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648-1782 рр.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 29 стр.
4075. ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНЗ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ Автореферат 23 стр.
4076. Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.) Автореферат 24 стр.
4077. ВИПАДКОВІ КОЛИВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ РАМ ВІЗКІВ ВАГОНІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ Автореферат 20 стр.
4078. Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича Автореферат 17 стр.
4079. Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями Автореферат 18 стр.
4080. ВИПЕРЕДЖАЮЧЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
4081. Виплавка напівпродукту в дугових електропечах з використанням металізованої сировини, що відновлена в сводовiй камері Автореферат 22 стр.
4082. ВИПРАВЛЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
4083. ВИПРАВЛЕННЯ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯК МЕТА ПОКАРАННЯ Автореферат 24 стр.
4084. ВИПРАВНІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 31 стр.
4085. ВИПРОБУВАННЯ ТА ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА ПІДЛОГИ З РІЗНИМ ПОКРИТТЯМ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПЛЕМІННИХ СВИНОК Автореферат 23 стр.
4086. ВИПРОБУВАННЯ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ БАЛКОВИХ МОСТІВ РУХОМИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 20 стр.
4087. ВИПРОМІНЕННЯ ТА ПРИЙОМ АКУСТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ СФЕРИЧНИМИ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ Автореферат 24 стр.
4088. ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ОСТОВНО-ВАЛЕНТНІ ТА МІЖКОНФІГУРАЦІЙНІ ПЕРЕХОДИ В ГАЛОЇДНИХ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 25 стр.
4089. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ КОНФОРМНИМИ СФЕРИЧНИМИ АНТЕНАМИ Автореферат 21 стр.
4090. ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ АНТЕНАМИ ВЕЛИКОГО СТРУМУ ХАРМУТА Автореферат 22 стр.
4091. Випромінювання та розсіяння електромагнітних хвиль у біанізотропних середовищах Автореферат 22 стр.
4092. ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ МОВНОГО ДИСКУРСУ У МЕТАХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 49 стр.
4093. ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РІЗНОРІВНЕВИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ К.Г. ПАУСТОВСЬКОГО Автореферат 28 стр.
4094. Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки) Автореферат 25 стр.
4095. ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ) Автореферат 30 стр.
4096. ВИРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ В ЛЕКСИЦІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 23 стр.
4097. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
4098. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
4099. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ОБТЯЖЕНА ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНИМ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНИМ РЕФЛЮКСАМИ: ПОШИРЕНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ І ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
4100. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  [41]  42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389