Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3901. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПОКРИТТЯМИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 22 стр.
3902. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ У КОНСТРУКЦІЯХ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ Автореферат 21 стр.
3903. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ І НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГНУЧКИХ ОГОРОДЖЕНЬ СУДЕН НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ Автореферат 32 стр.
3904. Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 Автореферат 21 стр.
3905. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТАРНИХ ТУМАННОСТЕЙ З ВРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ГУСТИНИ ГАЗУ В ЇХ ОБОЛОНКАХ Автореферат 27 стр.
3906. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ТА УСТАНОВОК В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
3907. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ КУЗОВА ПІВВАГОНА ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ Автореферат 25 стр.
3908. Визначення циклічної довговічності елементів зварних конструкцій в умовах гальмування тріщини втоми Автореферат 25 стр.
3909. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ І ЧАСТОТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СТАНУ ПРОСТОРОВО РОЗВИНЕНИХ НЕВЗАЄМНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. МЕТОДИ ТА БАГАТОПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ Автореферат 57 стр.
3910. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СПРАЦЬОВУВАННЯ ТОЧКОВИХ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ МАКСИМАЛЬНОГО ТИПУ Автореферат 20 стр.
3911. ВИКЛИКАНІ ЕЕГ-ПОТЕНЦІАЛИ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ: ЗВ?ЯЗОК З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ УВАГИ Автореферат 22 стр.
3912. ВИКЛИКАНІ ПОТЕНЦІАЛИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ МИМОВІЛЬНОЇ ТА ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
3913. ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ МУЗИКАНТА-АРТИСТА Автореферат 28 стр.
3914. ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФАКТУРИ ПРЕЛЮДІЙ Ф.ШОПЕНА Автореферат 26 стр.
3915. ВИКОНАВСЬКА ПІАНІСТИЧНА ШКОЛА ЯК РІД КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ Автореферат 27 стр.
3916. ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ТВОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора) Автореферат 30 стр.
3917. ВИКОНАВСЬКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ ВІЛЕМА КУРЦА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПІАНІСТИКИ Автореферат 28 стр.
3918. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА, ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 24 стр.
3919. ВИКОНАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 24 стр.
3920. ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
3921. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ВИПРАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ Автореферат 26 стр.
3922. ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Автореферат 25 стр.
3923. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 58 стр.
3924. ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЮ КЛ-3 ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 25 стр.
3925. ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран- 3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 26 стр.
3926. Використання імпульсних режимів зарядУ для підвищення експлуатаційних параметрів акумуляторів Автореферат 26 стр.
3927. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ В СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ Автореферат 27 стр.
3928. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ МИРОВОЇ УГОДИ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА Автореферат 24 стр.
3929. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЧНому СПІВробітництві ІРАНУ І УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
3930. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ В ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ТА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ СКЛАДНИХ ОБЛАСТЕЙ Автореферат 20 стр.
3931. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕР Автореферат 28 стр.
3932. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦ - СТРУМІВ ЯК СТРЕС-ПРОТЕКТОРА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 33 стр.
3933. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993 - 2004 рр.) Автореферат 31 стр.
3934. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ (НА ПРИКЛАДІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ)   Автореферат 27 стр.
3935. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ Автореферат 26 стр.
3936. ВИКОРИСТАННЯ ІТЕРАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО ТЕРМОПРУЖНОГО ЗГИНУ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН Автореферат 19 стр.
3937. ВИКОРИСТАННЯ АМІКСИНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЕНТЕРОВІРУСНІ МЕНІНГІТИ Автореферат 30 стр.
3938. ВИКОРИСТАННЯ АРБУСКУЛЯРНИХ МІКОРИЗНИХ ГРИБІВ У ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ГРУНТІВ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ Автореферат 24 стр.
3939. ВИКОРИСТАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ШАРІВ І ПЛАНАРНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР В ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРАХ Автореферат 21 стр.
3940. ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 21 стр.
3941. ВИКОРИСТАННЯ БІРЖОВОГО МЕХАНІЗМУ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
3942. Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні ґрунтового покриву Полісся України Автореферат 37 стр.
3943. ВИКОРИСТАННЯ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН КУДРИНСЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 21 стр.
3944. Використання бюджетних коштів підприємствами агропромислового комплексу України Автореферат 25 стр.
3945. ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Автореферат 24 стр.
3946. Використання вітчизняного генофонду порід для підвищення м’ясної та вовнової продуктивності овець в умовах західного лісостепу України Автореферат 27 стр.
3947. ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ПОКРАЩАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 26 стр.
3948. Використання великого чепця в профілактиці та лікуванні неспроможності швів кукси бронха після пульмонектомій Автореферат 32 стр.
3949. ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКОПІЛЬНОГО ОПРОМІНЮВАННЯПРИ ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ ЛІМФОМ Автореферат 21 стр.
3950. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ І ПРАКТИКИ) Автореферат 45 стр.
3951. Використання високодисперсної аерозольтерапії В ПОЄДНАННІ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ “ПОЛЯНА КВАСОВА”для лікування хворих НА бронхіальнУ астмУ з супутнІМ гастродуоденІТОМ Автореферат 26 стр.
3952. ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОРОТОВИХ РЕПОЗИЦІЙНО-ФІКСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 18 стр.
3953. Використання воднево-кисневого полум’я для напилення покриттів Автореферат 27 стр.
3954. ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ ЯК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ СТВОРЕННІ СОРТІВ ДЛЯ ЛІТНІХ ПОСІВІВ Автореферат 25 стр.
3955. ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ СТІЙКОГО ПРОТИ СУХОЇ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ Автореферат 25 стр.
3956. ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФІТОФТОРОСТІЙКОГО ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 27 стр.
3957. Використання голкотерапії та лазеропунктури на доклінічній стадії Автореферат 28 стр.
3958. Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю Автореферат 28 стр.
3959. ВИКОРИСТАННЯ ГУБЧАТОЇ АУТОКІСТКИ З КІСТКОВИМ МОЗКОМ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНІЙ ХІРУРГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ. (Експериментально-клінічні дослідження) Автореферат 51 стр.
3960. Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі Автореферат 24 стр.
3961. ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ КРАЇН, В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
3962. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
3963. ВИКОРИСТАННЯ ЕКВІГРАВІТУЮЧИХ ФІГУР ДЛЯ ОПИСУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ Автореферат 20 стр.
3964. ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНОГО НАСІННЯ АМАРАНТУ В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ Автореферат 21 стр.
3965. Використання електромагнітних полів для підвищення неспецифічної стійкості і продуктивності різних генотипів шовковичного і дубового шовкопрядів Автореферат 22 стр.
3966. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТОК З ФОНОВИМИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 25 стр.
3967. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПУНКТУРИ З ФАРМАКОПУНКТУРОЮ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НЕЙРО -РЕФЛЕКТОРНИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА Автореферат 27 стр.
3968. Використання енергії поживних речовин напівкровним молодняком худоби чорно-рябої і м'ясних порід залежно від живої маси, віку та статі Автореферат 23 стр.
3969. Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин-ангуської- та волинської м‘ясної порід при різних рівнях енергетичного живлення Автореферат 29 стр.
3970. ВИКОРИСТАННЯ КВЧ-ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЕТАПНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ МІТРАЛЬНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ РЕВМАТИЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 35 стр.
3971. ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ Автореферат 24 стр.
3972. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ОСВІТІ Автореферат 23 стр.
3973. Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування Автореферат 29 стр.
3974. ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 30 стр.
3975. ВИКОРИСТАННЯ КОНСЕРВОВАНИХ БІОМАТЕРІАЛІВ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВЕЛИКИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ В УМОВАХ ІНФІКОВАНОЇ РАНИ Автореферат 30 стр.
3976. ВИКОРИСТАННЯ КОРМУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ КАЛЬЦІЮ ТА ФОСФОРУ В КОМБІКОРМАХ Автореферат 27 стр.
3977. ВИКОРИСТАННЯ КРІАС-ПОРОШКІВ ІЗ ВИНОГРАДНИХ ВИЧАВКІВ У ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ Автореферат 28 стр.
3978. ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ) Автореферат 26 стр.
3979. ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНИХ МЕТОДІВ В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕТРОЛОГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ Автореферат 26 стр.
3980. Використання лапароскопічної ваготомії при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки Автореферат 26 стр.
3981. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 28 стр.
3982. Використання логічних схем-конспектів як засіб підвищення ефективності вивчення зарубіжної літератури (10-11кл.) Автореферат 23 стр.
3983. ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТОФОРЕЗУ НАМАЦИТА І ВІТАМІНУ D3 У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ Автореферат 23 стр.
3984. ВИКОРИСТАННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ФЕРМСЬКИХ МАШИН Автореферат 25 стр.
3985. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСУЧОСТІ ПТИЦІ Автореферат 29 стр.
3986. Використання медоносних бджіл і осмій для запилення люцерни та помідорів в умовах Прикарпаття Автореферат 24 стр.
3987. Використання мембранного безперервного плазмаферезу в комплексному лікуванні пізніх гестозів Автореферат 20 стр.
3988. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ В СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Автореферат 21 стр.
3989. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НеЛТР АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕГКИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗОРЯНИХ АТМОСФЕРАХ Автореферат 17 стр.
3990. Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику Автореферат 23 стр.
3991. Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів Автореферат 19 стр.
3992. Використання мутантних форм при селекції томата на гетерозис Автореферат 30 стр.
3993. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-РОЛЬОВИХ ІГОР ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ у процесі навчання ІНОЗЕМНОЇ МОВИ майбутніх офіцерів-прикордонників Автореферат 26 стр.
3994. ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ ВИПАРНИХ ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІВ У ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯХ Автореферат 27 стр.
3995. ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 33 стр.
3996. ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЕПАРИНІВ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ Автореферат 23 стр.
3997. ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ Автореферат 20 стр.
3998. ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКУ ТА МАГНІОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ Автореферат 31 стр.
3999. ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ БІОГРАНУ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РОСЛИН КАРТОПЛІ Автореферат 36 стр.
4000. ВИКОРИСТАННЯ ОКИСЛЮВАЧІВ НА ЕТАПІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  [40]  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389